Zeejachthaven Katwijk van de baan?

Al heel lang zijn er plannen om in Katwijk een zeehaven aan te leggen. In 1959 togen zelfs zo’n 2000 Katwijkers naar Den Haag om te demonstreren bij premier Willem Drees voor de aanleg van een zeehaven bij Katwijk, zodat de Katwijkse vissersboten niet uit hoefden te wijken naar IJmuiden of Scheveningen. Tevergeefs, evenals de daarna volgende demonstraties en petities. Maar de plannen voor zo’n haven bleven altijd in de geest van veel Katwijkers sluimeren, ondanks dat de Katwijkse vloot inmiddels ernstig is gedecimeerd en op enkele handen te tellen valt.

In 1997 lanceerde de Katwijkse ondernemersvereniging een ambitieus plan voor de aanleg van een zeejachthaven op de plek van het huidige Wantveld en het parkeerterrein de Noordduinen. Daarin was ook een verbinding tussen de zee en het achterland opgenomen. Nadat dit plan door de toenmalige gemeenteraad was afgeschoten, volgden er verschillende voorstellen van project-ontwikkelaars die hier wel winstmogelijkheden zagen. Omdat een binnenlandse haven niet mogelijk was, ging het bij de nieuwe plannen om een zeewaartse uitbreiding van de kust waarin de zeejachthaven kon worden aangelegd, waarbij ook plaats zou zijn voor kleine vissersboten. Er zou voor de noordduinen een grote zandsuppletie moeten plaatsvinden die groter was dan die van de zandmotor bij ’s Gravenzande. Op dit nieuwe land zouden er in de diverse plannen tussen 800 en 1200 woningen moeten worden gebouwd als kostendrager. Ook zou dit plan onderdeel kunnen zijn van de op stapel staande kustversterking bij Katwijk.
Duidelijk was dat al die plannen een behoorlijk negatief effect zouden hebben op het Natura 2000-gebied de Coepelduynen. In diverse overleggen met de gemeente en initiatiefnemers hebben we dat ook altijd aangedragen. Ronald Waterman, van “bouwen met de natuur “, presenteerde op een van die bijeenkomsten een groots plan met een nieuw aan te leggen (niet toegankelijk) duinnatuurgebied als compensatie voor de schade aan de Coepelduynen.
Inmiddels was ook de provincie en Holland Rijnland achter de aanleg van een zeejachthaven gaan staan. Hoewel de politiek in Katwijk verdeeld was, werd het zeehavenplan wel opgenomen in de Brede Structuurvisie, en werd het een collegespeerpunt. De Grontmij kreeg opdracht voor een haalbaarheidsonderzoek. Op basis van dat onderzoek oordeelde de gemeenteraad in 2008 hierover dat de risico’s te groot en de plannen te grootschalig waren. De plannen gingen in de vriezer en de gemeenteraad besloot dat er geen verdere energie in de plannen mocht worden gestoken.
De provincie bleef echter enthousiast en wilde de boel verder onderzoeken. Tegen de wens van de Katwijkse gemeenteraad in bleven de ambtenaren van Katwijk toch samen met de provincie bezig met planmakerij. Samen hebben ze enkele jaren geleden een verkenning uitgevoerd naar de haalbaarheid, waarbij bleek dat de plannen absoluut niet haalbaar en realistisch waren. Daarnaast bleek uit het onderzoek van de provincie in het kader van de nieuwe kustvisie, dat een grote meerderheid van de burgers kiezen voor rust en ruimte voor de kust. Samen reden genoeg om de zeejachthaven niet meer op te nemen in de Strategische Agenda Kust Zuid-Holland. Einde oefening zou je denken.
Echter, er zijn volhouders. De grootste politieke voorvechter voor een zeejachthaven was de ChristenUnie. En die geven het nog niet op. Ondanks dat de gemeenteraad heeft besloten hier geen energie meer in te steken, heeft CU-wethouder Gerard Mosterd toch een mogelijkheid gevonden om verder te gaan met de zeejachthaven. Binnenkort gaat het samenwerkingsverband Duin en Bollenstreek aan de slag om de streek toeristisch aantrekkelijker te maken. En …. Katwijk krijgt daarbij de leiding over een deelproject, waarbij wordt onderzocht of een zeejachthaven meerwaarde heeft voor de hele streek. Ik ben benieuwd wat de Katwijkse politiek hiervan vind, dat een stokpaardje van de CU ondanks de gebleken onhaalbaarheid en het besluit van de gemeenteraad toch wordt doorgezet.
Mijn conclusie: de zeejachthaven is wel van de baan, maar nog niet uit de lucht.

Januari 1946. Wordt al lang over gesproken…

 

 • Joop de leeuw -

  Is de voorzijde van een boekje dat uitgegeven werd door een provinciale commissie die in ’46 de haalbaarheid van een zeehaven (voor de visserij) moest onderzoeken. De commissie oordeelde dat het economisch haalbaar was. Het bouwmateriaal voor de strekdammen zou van af te breken Duitse verdedigingswerken rondom Katwijk moeten komen.

 • Gijsbert van der Bent -

  Eenvoudig ontwerp? Zo zien de haveningangen van Scheveningen en IJmuiden er ook uit. Grote havenhoofden noord en zuid, en daarbinnen kleine havenhoofdjes. Hoe de ligplaatsen voor de beoogde kotters er dan uit moesten zien was van later zorg (en verder inlandig).

 • Anne van Urk -

  Ik denk dat de katwijkse Havenplannen uit 1965 gestrand zijn door drie factoren. Ten eerste de afwatering van Rijnland, die een grote vinger in de pap had en heeft. en die minister van verkeer en waterstaat van toen op de hand had. Het zelfde geld ook voor de havens van IJmuiden en Scheveningen!

 • Een reactie plaatsen

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

  error: Content is protected !!