Wintertellingen 2017-2018

⇐Terug

<Vorige                        Volgende>

Maart 2018

Niet geteld: kavel 5, 6, 12 en 14

17/18 maart t.p.=ter plaatse
ov.=overvliegend
Berkheide Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov.
70 Dodaars 9 2
90 Fuut 3 2
720 Aalscholver 176 76 45
950 Roerdomp 1
1210 Grote zilverreiger 1
1220 Blauwe reiger 8 17 4
1610 Grauwe gans 38 26 12
1660 Gr.Canad.gans 12 16
1700 Nijlgans 10 4 2
1730 Bergeend 2
1790 Smient 7
1820 Krakeend 12 2 32
1840 Wintertaling 12 113
1860 Wilde eend 32 26
1862 Boereneend 1
1890 Pijlstaart 6
1940 Slobeend 4 38
1960 Krooneend 1
1980 Tafeleend 6 13
2030 Kuifeend 86 34
soort   Berkheide Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov.
2200 Nonnetje 2
2230 Grote zaagbek 5
2670 Havik 3
2690 Sperwer 2
2870 Buizerd 13 1 1
3040 Torenvalk 1 2
4070 Waterral 2 2
4240 Waterhoen 1 6
4290 Meerkoet 64 52
4560 Kluut 1
4930 Kievit 2 19
5180 Bokje 3
5190 Watersnip 3 22
5290 Houtsnip 10 2
5460 Tureluur 1
5820 Kokmeeuw 17
5900 Stormmeeuw 10 35
5920 Zilvermeeuw 40 21
6000 Gr. mantelmeeuw 4
6680 Holenduif 10
soort   Berkheide Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov.
6700 Houtduif 18 35
6840 Turkse tortel 1
7120 Halsbandparkiet 8 15
7610 Bosuil 1
8560 Groene specht 1
8760 Gr. bonte specht 9
9740 Boomleeuwerik 36
9760 Veldleeuwerik 12
10110 Graspieper 19 5 75
10141 Waterpieper 2
10190 Gr. gele kwikst. 1
10200 Witte kwikstaart 1 3
10202 Rouwkwikstaart 1
10660 Winterkoning 31 1
10840 Heggenmus 42 6
10990 Roodborst 11 3
11062 Witsterblauwborst 1
11390 Roodborsttapuit 4 18
11870 Merel 115 9
11980 Kramsvogel 2 3 35
soort   Berkheide Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov.
12000 Zanglijster 17 6 275
12010 Koperwiek 17 6 50
12020 Grote lijster 4
13110 Tjiftjaf 3
13140 Goudhaan 6
14370 Staartmees 13
14620 Pimpelmees 29 1
14640 Koolmees 109 1
14790 Boomklever 1
14890 Boomkruiper 2
15390 Gaai 18 2
15490 Ekster 37 4
15600 Kauw 4 34
15671 Zwarte kraai 38 4 29
15820 Spreeuw 4 5 75
15910 Huismus 6
15980 Ringmus 6
16360 Vink 79 7 15
16380 Keep 3
16490 Groenling 8 2
soort   Berkheide Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov.
16530 Putter 2 4 60
16540 Sijs 7 25
18770 Rietgors 1 14
Ree 19 13
Konijn 24
Haas 4
Vos 1
Bruine rat (dood) 1 (kv 5a)
Februari 2018

Niet geteld: kv 5, 12 en Lentevreugd

17/18 februari 2018    
soort  tp=ter plaatse, ov=overvliegend Berkheide Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov.
70 Dodaars 13
90 Fuut 2 4
720 Aalscholver 73 96 31
1210 Grote zilverreiger 5
1220 Blauwe reiger 3 6
1520 Knobbelzwaan 2 2 4
1540 Wilde zwaan 4
1610 Grauwe gans 133 107 11
1660 Gr.Canad.gans 6 6 13
1680 Rotgans 2
1700 Nijlgans 7 6 4
1790 Smient 2 3
1820 Krakeend 30 35
1840 Wintertaling 23 139
1860 Wilde eend 117 21
1862 Boereneend 8 2
1890 Pijlstaart 3
1940 Slobeend 17 25
1960 Krooneend 2
1980 Tafeleend 26 21
soort   Berkheide Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov.
2030 Kuifeend 151 39
2200 Nonnetje 1
2230 Grote zaagbek 3 1
2670 Havik 6
2690 Sperwer 2 1
2870 Buizerd 12 4 3
3040 Torenvalk 3 3
4070 Waterral 12 3
4240 Waterhoen 2 6
4290 Meerkoet 127 47
4500 Scholekster 14
4930 Kievit 1 8 15
4970 Drieteenstrandl. 50
5180 Bokje 1 1
5190 Watersnip 15 9 14
5290 Houtsnip 10
5820 Kokmeeuw 21
5900 Stormmeeuw 31
5910 Kl. mantelmeeuw
5920 Zilvermeeuw 35 34
soort   Berkheide Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov.
6680 Holenduif 11 35
6700 Houtduif 59 6 25 150
6840 Turkse tortel 1 2
7120 Halsbandparkiet 11 12
8310 IJsvogel 3
8560 Groene specht 6 1
8760 Gr. bonte specht 31 1
9740 Boomleeuwerik 21 1
9760 Veldleeuwerik 7 14
10110 Graspieper 9 4
10141 Waterpieper 1
10660 Winterkoning 48 4
10840 Heggenmus 60 6
10990 Roodborst 18 5
11390 Roodborsttapuit 1
11870 Merel 115 13
11980 Kramsvogel 3 20
12000 Zanglijster 22 13
12010 Koperwiek 16 10
12020 Grote lijster 1 8
soort   Berkheide Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov.
13140 Goudhaan 11
13640 Baardman 2
14370 Staartmees 13
14400 Glanskop 16 3
14610 Zwarte mees 2
14620 Pimpelmees 107 7
14640 Koolmees 225 6
14790 Boomklever 1
14890 Boomkruiper 12
15390 Gaai 25 1
15490 Ekster 58 7
15600 Kauw 81 45
15671 Zwarte kraai 121 15 21
15820 Spreeuw 4 50
15910 Huismus 2
16360 Vink 94 9 29
16380 Keep 5 1 2
16400 Europese kanarie
16490 Groenling 24 12
16530 Putter 65
soort   Berkheide Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov.
16540 Sijs 40 9 22
16600 Kneu 7
17100 Goudvink 3
18770 Rietgors 1 4
Ree 28 4
Konijn 25
Haas 4
Vos 6
Mol (verse hopen) 4
Eekhoorn
Januari 2018
Kvls 1,4a,5,8,12 niet geteld 13/14 jan. tp=ter plaatse, ov=overvliegend
soort   Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
70 Dodaars 15 1
90 Fuut 1 3
720 Aalscholver 19 17 25
1210 Grote zilverreiger 1 4
1220 Blauwe reiger 3 5
1520 Knobbelzwaan 8 2
1540 Wilde zwaan 4
1590 Kolgans 27
1610 Grauwe gans 3 37 31
1660 Gr.Canad.gans 28
1700 Nijlgans 8 5 6
1730 Bergeend 1
1790 Smient 197 5
1820 Krakeend 38 44
1840 Wintertaling 86 46
1860 Wilde eend 109 19
1862 Boereneend 8 1
1890 Pijlstaart 3
1940 Slobeend 7 38
1960 Krooneend 2
soort   Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
1980 Tafeleend 13 24
2030 Kuifeend 116 47
2180 Brilduiker 1
2610 Blauwe kiekend. 1
2670 Havik 2 1
2690 Sperwer 1 1
2870 Buizerd 8 3
3040 Torenvalk 2 2
3200 Slechtvalk 1
4070 Waterral 10 4
4240 Waterhoen 3 4
4290 Meerkoet 165 51
4500 Scholekster 3
4970 Drieteenstrandl. 2
5180 Bokje 2
5190 Watersnip 20 5 21
5290 Houtsnip 8
5530 Witgat 1
5820 Kokmeeuw 11
5900 Stormmeeuw 9
soort   Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
5910 Kl. mantelmeeuw 2
5920 Zilvermeeuw 21 21
6680 Holenduif 31
6700 Houtduif 70 3 75 225
6840 Turkse tortel 1 1 2
7120 Halsbandparkiet 14 2 11
7610 Bosuil 6
8310 IJsvogel 2
8560 Groene specht 5 1
8760 Gr. bonte specht 16 1
10110 Graspieper 2 16
10141 Waterpieper 2
10660 Winterkoning 28 5
10840 Heggenmus 17 7
10990 Roodborst 24 3
11390 Roodborsttapuit 2
11870 Merel 117 17
11980 Kramsvogel 22 35
12000 Zanglijster 5 19
12010 Koperwiek 7 12
soort   Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
13140 Goudhaan 8 2
13150 Vuurgoudhaan 6
13640 Baardman 6
14370 Staartmees 29
14400 Glanskop 6 1
14620 Pimpelmees 57 3
14640 Koolmees 131 4
14790 Boomklever 3
14890 Boomkruiper 14
15390 Gaai 28 2
15490 Ekster 69 6
15600 Kauw 32 35
15671 Zwarte kraai 73 47
15673 Bonte kraai 1
15820 Spreeuw 2 100
15980 Ringmus 1
16360 Vink 56 2 42
16380 Keep 2 6
16490 Groenling 1 11
16530 Putter 2 50
16540 Sijs 1 50 26
16631 Grote barmsijs 5
17100 Goudvink 1
Sakervalk hybride 1
met leertjes
Ree 9 4
Konijn 8
Haas 4
Vos 4 1
Mol (verse hopen) 6 50
Eekhoorn 3
OPM K14
Rosella
OPM K5a
Peperbus: 18 (de meeste waren vers).
December 2017
Kvls 3, 4a, 5, 7a en 13 niet geteld 16/17 dec. tp = ter plaatse, ov = overvliegend
soort Berkheide Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov.
70 Dodaars 9 1
90 Fuut 4
720 Aalscholver 15 16 15
950 Roerdomp 1
1210 Grote zilverreiger 3
1220 Blauwe reiger 1 2
1520 Knobbelzwaan 7 1 6
1610 Grauwe gans 2 2 17
1660 Gr.Canad.gans 23
1700 Nijlgans 9 3
1790 Smient 29
1820 Krakeend 55 53
1840 Wintertaling 76
1860 Wilde eend 79 19
1862 Boereneend 6 2
1890 Pijlstaart 1
1940 Slobeend 10 41
1980 Tafeleend 25 19
2030 Kuifeend 148 36
2180 Brilduiker 1 1
soort Berkheide Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov.
2670 Havik 1
2690 Sperwer 3 1
2870 Buizerd 9 3
3040 Torenvalk 3 2
4070 Waterral 18 4
4240 Waterhoen 2 3
4290 Meerkoet 126 43
4500 Scholekster 4
4930 Kievit 2
4970 Drieteenstrandl. 50
5180 Bokje 1 4
5190 Watersnip 3 91
5290 Houtsnip 7 1
5820 Kokmeeuw 6 3
5900 Stormmeeuw 15 11
5910 Kl. mantelmeeuw 10
5920 Zilvermeeuw 82 27
6000 Gr. mantelmeeuw 6
6680 Holenduif 29
6700 Houtduif 69 2 70 400
soort Berkheide Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov.
6840 Turkse tortel 9
7120 Halsbandparkiet 8 9
8310 IJsvogel 2 2
8560 Groene specht 1 1
8760 Gr. bonte specht 20 1
9740 Boomleeuwerik 1
9760 Veldleeuwerik 1 2
10110 Graspieper 5 2 19
10141 Waterpieper 2
10660 Winterkoning 39 7
10840 Heggenmus 26 6
10990 Roodborst 30 8
11390 Roodborsttapuit 2
11870 Merel 115 11
11980 Kramsvogel 103 116 8
12000 Zanglijster 11 17
12010 Koperwiek 14 11
12770 Zwartkop 1
13110 Tjiftjaf 1 1
13140 Goudhaan 9 4
soort Berkheide Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov.
13150 Vuurgoudhaan 1
14370 Staartmees 34
14400 Glanskop 8
14620 Pimpelmees 73 4
14640 Koolmees 90 6
14790 Boomklever 3
14890 Boomkruiper 14
15390 Gaai 23 3
15490 Ekster 53 11
15600 Kauw 75 3 41
15671 Zwarte kraai 100 12 50
15673 Bonte kraai 1
15720 Raaf 1
15820 Spreeuw 67 45 85
15910 Huismus 1
16360 Vink 66 4 18
16380 Keep 3 2 8
16490 Groenling 15 17
16530 Putter 1 43
16540 Sijs 65 28 44
soort Berkheide Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov.
16630 Barmsijs 2
16631 Grote barmsijs 1 3
17100 Goudvink 1
18770 Rietgors 1 2
Ree 7 10
Konijn 4
Haas 3
Vos 2 1
Mol (verse hopen) 30
Eekhoorn 3

OPM 5a
* zeereep in kavel 4a is weer aangeharkt
*het is flink nat geweest afgelopen periode, maar bijna nergens opp.water in de valleien.
Er lijkt iets structureel mis met grondwaterniveaus.
*verse resten konijn met vossendrollen erbij.

November 2017
Kvls 5, 5a, 6, 10, 13 en 14 niet geteld 18/19 nov. tp = ter plaatse, ov = overvliegend
soort Berkheide Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov.
70 Dodaars 6 1
90 Fuut 1 3
720 Aalscholver 76 46 1 11
1210 Grote zilverreiger 1 3
1220 Blauwe reiger 3 3 4
1520 Knobbelzwaan 5 1 5
1590 Kolgans 50
1610 Grauwe gans 9 8 23
1660 Gr.Canad.gans 34
1700 Nijlgans 2
1730 Bergeend 2
1790 Smient 1 70 13
1820 Krakeend 117 64
1840 Wintertaling 5 41
1860 Wilde eend 24 21
1862 Boereneend 2 4
1890 Pijlstaart 3
1940 Slobeend 56 79
1960 Krooneend 25
1980 Tafeleend 18 31
2030 Kuifeend 167 32
2180 Brilduiker 1
soort Berkheide Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov.
2230 Grote zaagbek 1
2670 Havik 4 1
2690 Sperwer 2 1
2870 Buizerd 15 2
3040 Torenvalk 2 2
4070 Waterral 12 3
4240 Waterhoen 2 4
4290 Meerkoet 191 37
4930 Kievit 2 45
5180 Bokje 1 6
5190 Watersnip 2 54
5290 Houtsnip 4 1
5820 Kokmeeuw 4
5900 Stormmeeuw 2
5920 Zilvermeeuw 2 1
6680 Holenduif 34
6700 Houtduif 15 23 75 550
6840 Turkse tortel 11
7120 Halsbandparkiet 1
8310 IJsvogel 2 1
8560 Groene specht 1
8760 Gr. bonte specht 9 2
soort Berkheide Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov.
9740 Boomleeuwerik 10 1
9760 Veldleeuwerik 3 1
10110 Graspieper 15 7 31
10141 Waterpieper 1
10660 Winterkoning 62 4
10840 Heggenmus 35 7
10990 Roodborst 95 3
11390 Roodborsttapuit 3
11870 Merel 172 19
11980 Kramsvogel 87 755 3 175
12000 Zanglijster 10 8 21
12010 Koperwiek 19 62 16 35
soort Berkheide Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov.
13110 Tjiftjaf 2
13140 Goudhaan 34 4
13150 Vuurgoudhaan 4
14370 Staartmees 19
14400 Glanskop 7 1
14540 Kuifmees 3
14610 Zwarte mees 1 6
14620 Pimpelmees 66 3
14640 Koolmees 107 2
14890 Boomkruiper 2
15390 Gaai 15 2
15490 Ekster 40 3
15600 Kauw 3 70 38
15671 Zwarte kraai 64 6 41
15820 Spreeuw 469 1212 125
15910 Huismus 12 2
16360 Vink 137 7 29
16380 Keep 15 11 7
16490 Groenling 40 16
16530 Putter 1 26
16540 Sijs 25 24 12
16600 Kneu 10
16630 Barmsijs 5
16631 Grote barmsijs 1 11
17100 Goudvink 2
18770 Rietgors 4
Ree 8 4
Konijn 15
Haas 5
Vos 4
Mol (verse hopen) 20
Eekhoorn
Oktober 2017
Kvls 4a, 5, 6, 12, 15a niet geteld tp = ter plaatse, ov = overvliegend
Datum 14-10-2017
soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
70 Dodaars 6
90 Fuut 5
720 Aalscholver 267 101
1220 Blauwe reiger 3 7
1520 Knobbelzwaan 5 2
1610 Grauwe gans 82 61
1700 Nijlgans 5 6
1790 Smient 76
1820 Krakeend 42
1840 Wintertaling 31 50
1860 Wilde eend 97
1862 Boereneend 5
1940 Slobeend 29
1960 Krooneend 27
1980 Tafeleend 10
2030 Kuifeend 194
2180 Brilduiker 2
2610 Blauwe kiek. 1
2670 Havik 6
2690 Sperwer 8 5
2870 Buizerd 16
3040 Torenvalk 5 1
3200 Slechtvalk 1
soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
4070 Waterral 15
4240 Waterhoen 6
4290 Meerkoet 209
5190 Watersnip 16 1
5820 Kokmeeuw 15
5900 Stormmeeuw 10
5910 Kl. mantelmeeuw 22 2
5920 Zilvermeeuw 40
6000 Gr. mantelmeeuw 1
6680 Holenduif 3 4
6700 Houtduif 90 396
6840 Turkse tortel 1
7120 Halsbandparkiet 8
8310 IJsvogel 3
8560 Groene specht 1
8760 Gr. bonte specht 31
8870 Kl. bonte specht 1
9740 Boomleeuwerik 15 7
9760 Veldleeuwerik 7 43
10110 Graspieper 51 103
10190 Gr. gele kwikst. 7
10660 Winterkoning 96
soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
10840 Heggenmus 73
10990 Roodborst 193
11390 Roodborsttapuit 3
11460 Tapuit 2
11870 Merel 262 7
12000 Zanglijster 235 40
12010 Koperwiek 506 77
12020 Grote lijster 2
12770 Zwartkop 9
13110 Tjiftjaf 8
13140 Goudhaan 72
13150 Vuurgoudhaan 4
13640 Baardman 13 11
14370 Staartmees 1
14400 Glanskop 10
14540 Kuifmees 4
14610 Zwarte mees 4 22
14620 Pimpelmees 113
14640 Koolmees 217
14790 Boomklever 4
14890 Boomkruiper 16
15390 Gaai 63
soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
15490 Ekster 48
15600 Kauw 103 1184
15671 Zwarte kraai 172 50
15720 Raaf 1
15820 Spreeuw 892 5654
15910 Huismus 11
15980 Ringmus 1
16360 Vink 356 2106
16380 Keep 32 7
16490 Groenling 46 15
16530 Putter 31 3
16540 Sijs 3 176
16600 Kneu 1 4
16630 Barmsijs 3
16660 Kruisbek 5 2
17100 Goudvink 4 4
17170 Appelvink 2
18770 Rietgors 2 3
Ree 6
Konijn 12
Eekhoorn 1
Dwergvleermuis 3 t.p. Kv 3
Boomkikker 2 t.p. Kv 14

error: Content is protected !!