Wintertellingen data

<=Terug

Wintertellingen worden maandelijks gedaan van oktober tot maart. Hierbij worden de kavels op het voorkomen van alle vogelsoorten geteld, of deze nu in het terrein verblijven, of overvliegen. De aantallen die genoemd worden moeten als indicatief beschouwd worden, zo zullen bijvoorbeeld kleine soorten die in het terrein verblijven onderteld worden als ze zwijgzaam zijn.

error: Content is protected !!