Wintertellingen 2023-2024

⇐Terug

<Vorige                        Volgende>

17 en 18 maart 2024
17 en 18 februari 2024
13 en 14 januari 2024
13 en 14 januari 2024
niet geteld: kavels 5a, 6, 12 en 12a
t.p.=ter plaatse, ov.=overvliegend
soort   Berkheide Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov.
70 Dodaars 21
90 Fuut 2
720 Aalscholver 60 59
1210 Grote zilverreiger 1 2
1220 Blauwe reiger 5 1 6
1520 Knobbelzwaan 6 2
1540 Wilde zwaan 8 4 7
1610 Grauwe gans 162 76 50 110
1660 Gr.Canad.gans 47 25 25
1670 Brandgans 370
1700 Nijlgans 5 4
1730 Bergeend 2
1790 Smient 58 5
1820 Krakeend 12 9
1840 Wintertaling 147
1860 Wilde eend 96 11
1862 Boereneend 6
1940 Slobeend 22
1980 Tafeleend 57
2030 Kuifeend 191 3
soort   Berkheide Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov.
2180 Brilduiker 1
2200 Nonnetje 3
2230 Grote zaagbek 6 2
2610 Blauwe kiekend. 1 1
2670 Havik 2
2690 Sperwer 1
2870 Buizerd 5 2
3040 Torenvalk 1 3
4070 Waterral 10 3
4240 Waterhoen 5
4290 Meerkoet 87 47
4850 Goudplevier 11
4930 Kievit 12 175
5180 Bokje 1
5190 Watersnip 1 27
5290 Houtsnip 25 3
5820 Kokmeeuw 5 9
5900 Stormmeeuw 3
5920 Zilvermeeuw 18 19
6680 Holenduif 2 10
soort   Berkheide Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov.
6700 Houtduif 25 2 6 100
7120 Halsbandparkiet 20 18
8310 IJsvogel 1
8560 Groene specht 2
8760 Gr. bonte specht 8 3
9740 Boomleeuwerik 1 10
9760 Veldleeuwerik 2
10110 Graspieper 27 6 63
10190 Gr. gele kwikst. 1
10660 Winterkoning 51 7
10840 Heggenmus 12 11
10990 Roodborst 40 5
11390 Roodborsttapuit 3
11870 Merel 111 15
11980 Kramsvogel 17 2
12000 Zanglijster 1 11
12010 Koperwiek 94 9 26
12200 Cetti’s zanger 6 1
13110 Tjiftjaf 1
13140 Goudhaan 14 2
soort   Berkheide Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov.
13150 Vuurgoudhaan 2
13640 Baardman 2 3
14370 Staartmees 24
14400 Glanskop 2 1
14540 Kuifmees 2
14620 Pimpelmees 58 12
14640 Koolmees 87 15
14790 Boomklever 2
14890 Boomkruiper 16
15390 Gaai 28 1
15490 Ekster 18 16
15600 Kauw 1 23
15671 Zwarte kraai 46 7 57
15820 Spreeuw 30 83
16360 Vink 33 65
16490 Groenling 3 4
16530 Putter 30 1 57
16540 Sijs 1 8
16631 Grote barmsijs 4
18770 Rietgors 1
Ree 26 6
Konijn 3
Haas 4
Vos 2
Mol (verse hopen) 3
Eekhoorn 1
16 en 17 december 2023
16 en 17 dec 2023
niet geteld: kvls 1, 6, 7a, 8, 12, 12a en Lentevreugd
t.p.=ter plaatse, ov.=overvliegend
soort   Berkheide strand/zee
nr. naam t.p. ov. t.p. ov.
70 Dodaars 12
720 Aalscholver 9 38 6
1210 Grote zilverreiger 1
1220 Blauwe reiger 2
1520 Knobbelzwaan 3
1570 Rietgans spec. 62
1590 Kolgans 18
1610 Grauwe gans 23 13
1660 Gr.Canad.gans 5
1700 Nijlgans 4 4
1730 Bergeend 1
1790 Smient 9 12
1820 Krakeend 16
1840 Wintertaling 5
1860 Wilde eend 52
1862 Boereneend 1
1940 Slobeend 11
1960 Krooneend 48
1980 Tafeleend 41
2030 Kuifeend 178
soort   Berkheide strand/zee
nr. naam t.p. ov. t.p. ov.
2180 Brilduiker 2
2230 Grote zaagbek 5 1
2600 Bruine kiekend. 1
2610 Blauwe kiekend. 1
2670 Havik 2 1
2690 Sperwer 1 1
2870 Buizerd 4 1
3040 Torenvalk 4
4070 Waterral 9
4240 Waterhoen 2
4290 Meerkoet 110
4500 Scholekster 31
4930 Kievit 1
4970 Drieteenstrandl. 600
5190 Watersnip 12
5290 Houtsnip 7
5610 Steenloper 3 28
5820 Kokmeeuw 5 70
5910 Kl. mantelmeeuw 2 5
5920 Zilvermeeuw 40 32 3000
soort   Berkheide strand/zee
nr. naam t.p. ov. t.p. ov.
6000 Gr. mantelmeeuw 1
6700 Houtduif 30
7120 Halsbandparkiet 22
8560 Groene specht 1
8760 Gr. bonte specht 10 1
8870 Kl. bonte specht 1
9740 Boomleeuwerik 2
10110 Graspieper 19
10660 Winterkoning 49
10840 Heggenmus 14
10990 Roodborst 49
11870 Merel 78
12000 Zanglijster 2
12010 Koperwiek 13
12200 Cetti’s zanger 9
13140 Goudhaan 13
13150 Vuurgoudhaan 6
13640 Baardman 1
14370 Staartmees 16
14400 Glanskop 1
soort   Berkheide strand/zee
nr. naam t.p. ov. t.p. ov.
14540 Kuifmees 1
14620 Pimpelmees 36
14640 Koolmees 60
14790 Boomklever 4
14890 Boomkruiper 8
15390 Gaai 29
15490 Ekster 22
15600 Kauw 6
15671 Zwarte kraai 33 7 8
15820 Spreeuw 4 1
16360 Vink 37 4
16380 Keep 1
16530 Putter 1
16540 Sijs 1
16630 Barmsijs 4
18770 Rietgors 1 1
Ree 18
Konijn 1
Haas 1
Gewone Zeehond 1
Mol (verse hopen) 5
Bijzondere en aanvullende waarnemingen
Zwarte Zeeeend 1 Overvliegend strand
Jan-van-Gent 2 Overvliegend strand
Kleine Rietgans 48 Overvliegend kv 5
Europese kanarie 1 Overvliegend kv 5
11 en 12 november 2023
11 en 12 november 2023
niet geteld: kavels 2a, 12 en 12a
t.p.=ter plaatse, ov.=overvliegend
soort   Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
70 Dodaars 23 1
90 Fuut 1 2
720 Aalscholver 177 109 25
1210 Grote zilverreiger 2 2 3
1220 Blauwe reiger 8 1 4
1520 Knobbelzwaan 5 8
1570 Rietgans spec. 15
1590 Kolgans 19
1610 Grauwe gans 249 54 141
1660 Gr.Canad.gans 5 75
1670 Brandgans 23
1700 Nijlgans 2 6 3
1790 Smient 5
1820 Krakeend 74 35
1840 Wintertaling 62 13
1860 Wilde eend 59 4 12
1940 Slobeend 27 2
1960 Krooneend 15
1980 Tafeleend 66 3
2030 Kuifeend 194 10
soort   Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
2180 Brilduiker 1
2230 Grote zaagbek 1
2610 Blauwe kiekend. 3 2 2
2670 Havik 2 1
2690 Sperwer 3 2 1
2870 Buizerd 11 1
3040 Torenvalk 7 3
4070 Waterral 12 3
4240 Waterhoen 4
4290 Meerkoet 281 36
4500 Scholekster 5
4860 Zilverplevier 1
4970 Drieteenstrandl. 85
5190 Watersnip 15 11
5290 Houtsnip 18 1
5410 Wulp 1
5530 Witgat 1
5820 Kokmeeuw 75
5900 Stormmeeuw 20
5910 Kl. mantelmeeuw 20 12
soort   Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
5920 Zilvermeeuw 2 13 70
6000 Gr. mantelmeeuw 3
6680 Holenduif 1 8 2
6700 Houtduif 132 612 4 55
7120 Halsbandparkiet 24 10 21
8560 Groene specht 5 1
8760 Gr. bonte specht 19 2
9740 Boomleeuwerik 10
9760 Veldleeuwerik 9 20
10110 Graspieper 46 10 55 125
10190 Gr. gele kwikst. 1 1
10200 Witte kwikstaart 2
10660 Winterkoning 83 6
10840 Heggenmus 44 9
10990 Roodborst 145 4
11390 Roodborsttapuit 2
11870 Merel 194 21
11980 Kramsvogel 3 14 7
12000 Zanglijster 33 20 18
12010 Koperwiek 96 14 4 125
soort   Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
12200 Cetti’s zanger 22 5
13110 Tjiftjaf 3 1
12770 Zwartkop 1 1
13140 Goudhaan 96 2
13150 Vuurgoudhaan 7
13640 Baardman 7
14370 Staartmees 30
14400 Glanskop 4
14620 Pimpelmees 111 8
14640 Koolmees 151 10
14790 Boomklever 6
14890 Boomkruiper 15
15390 Gaai 27
15490 Ekster 21 4
15600 Kauw 2 9
15671 Zwarte kraai 32 11 8 23
15820 Spreeuw 16745 175
15910 Huismus 19
16360 Vink 106 45 75
16380 Keep 1 4 5
soort   Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
16490 Groenling 12 7
16530 Putter 10 1 6
16540 Sijs 9 35 12
16630 Barmsijs 88
16631 Grote barmsijs 19
17100 Goudvink 2
18770 Rietgors 3 2
2130 Zwarte Zeeeend 23
1580 Kleine Rietgans 48
16400 Europese Kanarie 1
Ree 25 5
Haas 3
Vos 1
14 en 15 oktober 2023
14 en 15 okt 2023
niet geteld: kvls 3,5,6,7,12,LV
t.p.=ter plaatse, ov.=overvliegend
soort   Berkheide strand/zee
nr. naam t.p. ov. t.p. ov.
70 Dodaars 13
90 Fuut 3
720 Aalscholver 143 181
1210 Grote zilverreiger 12
1220 Blauwe reiger 5 3
1520 Knobbelzwaan 4
1590 Kolgans 9
1610 Grauwe gans 122 160
1660 Gr.Canad.gans 13 6
1820 Krakeend 13
1840 Wintertaling 1
1860 Wilde eend 44
1862 Boereneend 2
1940 Slobeend 2
1980 Tafeleend 23
2030 Kuifeend 203
2390 Rode wouw 1
2600 Bruine kiekend. 1
2670 Havik 1
2690 Sperwer 1 3
2870 Buizerd 8 7
soort   Berkheide strand/zee
nr. naam t.p. ov. t.p. ov.
3010 Visarend 1
3040 Torenvalk 7
3200 Slechtvalk 1
4070 Waterral 7
4240 Waterhoen 1
4290 Meerkoet 189
4970 Drieteenstrandl. 15
5290 Houtsnip 3
5820 Kokmeeuw 10
5910 Kl. mantelmeeuw 1 10
5920 Zilvermeeuw 3 6 150
6680 Holenduif 1 1
6700 Houtduif 15 512
7120 Halsbandparkiet 7 30
8310 IJsvogel 5
8560 Groene specht 2
8760 Gr. bonte specht 26
9740 Boomleeuwerik 17 15
9760 Veldleeuwerik 2 87
10110 Graspieper 33 35
10190 Gr. gele kwikst. 5
soort   Berkheide strand/zee
nr. naam t.p. ov. t.p. ov.
10200 Witte kwikstaart 2
10660 Winterkoning 53
10840 Heggenmus 66
10990 Roodborst 122
11390 Roodborsttapuit 1
11870 Merel 51
11980 Kramsvogel 383 428
12000 Zanglijster 129 113
12010 Koperwiek 363 1141
12020 Grote lijster 10 30
12200 Cetti’s zanger 17
13110 Tjiftjaf 13
12770 Zwartkop 4
13140 Goudhaan 43
13150 Vuurgoudhaan 3
14370 Staartmees 36
14400 Glanskop 4
14620 Pimpelmees 90
14640 Koolmees 153
14790 Boomklever 1
soort   Berkheide strand/zee
nr. naam t.p. ov. t.p. ov.
14890 Boomkruiper 9
15390 Gaai 35 1
15490 Ekster 43
15600 Kauw 32 2664
15671 Zwarte kraai 58 12
15820 Spreeuw 81 1865
15910 Huismus 11
15980 Ringmus 5
16360 Vink 229 321
16380 Keep 10 11
16490 Groenling 6 7
16530 Putter 5
16540 Sijs 181
16600 Kneu 1
18770 Rietgors 2 10
Ree 26
Konijn 1
Eekhoorn 1

error: Content is protected !!