Wintertellingen 2022-2023

⇐Terug

<Vorige                        Volgende>

18/19 februari 2023
18 en 19 februari 2023
niet geteld: kvls 1, 4a, 5a, 11, 12a, 14
t.p.=ter plaatse, ov.=overvliegend
soort   Berkheide Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov.
70 Dodaars 22 1
90 Fuut 4
720 Aalscholver 40 17
1210 Grote zilverreiger 1 3
1220 Blauwe reiger 5 7
1520 Knobbelzwaan 5 2 6
1610 Grauwe gans 26 21 75
1660 Gr.Canad.gans 17 2 16
1700 Nijlgans 14 7 6
1790 Smient 30 6
1820 Krakeend 11 38
1840 Wintertaling 40 83
1860 Wilde eend 25 17
1862 Boereneend 1 2
1940 Slobeend 35 23
1960 Krooneend 2
1980 Tafeleend 35 18
2030 Kuifeend 150 36
2180 Brilduiker 1
2200 Nonnetje 5
soort   Berkheide Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov.
2230 Grote zaagbek 3
2610 Blauwe kiekend. 2 2
2670 Havik 2 1
2690 Sperwer 1 1
2870 Buizerd 8 3
3040 Torenvalk 2 1 2
4070 Waterral 8 3
4240 Waterhoen 9
4290 Meerkoet 134 38
4500 Scholekster 2
4930 Kievit 4 1 6
5180 Bokje 1
5190 Watersnip 7 23
5290 Houtsnip 4 1
5900 Stormmeeuw 7
5910 Kl. mantelmeeuw 1
5920 Zilvermeeuw 17
6680 Holenduif 10
6700 Houtduif 9 2 30
6840 Turkse tortel 2
soort   Berkheide Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov.
7120 Halsbandparkiet 10 39
8560 Groene specht 2
8760 Gr. bonte specht 18 2
9740 Boomleeuwerik 42 10 17
9760 Veldleeuwerik 7
10110 Graspieper 26 2 35
10141 Waterpieper 1 5
10200 Witte kwikstaart 1
10660 Winterkoning 52 8
10840 Heggenmus 29 16
10990 Roodborst 17 7
11390 Roodborsttapuit 2
11870 Merel 42 14
11980 Kramsvogel 25 2 4
12000 Zanglijster 8 12
12010 Koperwiek 17
12200 Cetti’s zanger 13 1
13110 Tjiftjaf 1
13140 Goudhaan 1 4
13150 Vuurgoudhaan 6
soort   Berkheide Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov.
14370 Staartmees 16
14400 Glanskop 4 1
14620 Pimpelmees 64 9
14640 Koolmees 128 10
14890 Boomkruiper 3
15390 Gaai 15 2
15490 Ekster 14 8
15600 Kauw 1 1 68
15671 Zwarte kraai 26 8 34
15820 Spreeuw 6 125
16360 Vink 64 2 20
16380 Keep 4
16490 Groenling 3 6
16530 Putter 11 30
16540 Sijs 13
17100 Goudvink 1
18770 Rietgors 1
Ree 18 6
Konijn 4
Haas 5
Mol (verse hopen) 1
14/15 - 21/22 januari 2023

Door de bijzonder slechte weersomstandigheden in het weekend van 14/15 januari is door Sovon besloten om het volgende weekend ook gelegenheid te geven om deze wintertelling te doen.

weekenden van 15 en 22 januari 2023
niet geteld: kavels 1, 5a, 7a, 11, 12 en 13.
t.p.=ter plaatse, ov.=overvliegend
soort   Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
70 Dodaars 12 1
90 Fuut 1 3
720 Aalscholver 20 36 3
950 Roerdomp 2
1210 Grote zilverreiger 3 3
1220 Blauwe reiger 5 1 8
1520 Knobbelzwaan 10 5
1590 Kolgans 15
1610 Grauwe gans 37 58
1660 Gr.Canad.gans 13
1700 Nijlgans 4 7
1790 Smient 1 4
1820 Krakeend 12 31
1840 Wintertaling 143 85
1860 Wilde eend 34 13
1862 Boereneend 1
1940 Slobeend 11 24
1960 Krooneend 11
1980 Tafeleend 64 19
2030 Kuifeend 200 21
soort   Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
2180 Brilduiker 3
2200 Nonnetje 1
2230 Grote zaagbek 4
2610 Blauwe kiekend. 1 2
2670 Havik 5
2690 Sperwer 1
2870 Buizerd 7 1 2
3040 Torenvalk 1 1 3
4070 Waterral 12 4
4240 Waterhoen 9
4290 Meerkoet 175 36
5180 Bokje 1 2
5190 Watersnip 19 13
5290 Houtsnip 5
5900 Stormmeeuw 14
5920 Zilvermeeuw 1 11 8
6680 Holenduif 9
6700 Houtduif 25 1 16
7120 Halsbandparkiet 11 30
8310 IJsvogel 2 2
soort   Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
8560 Groene specht 2
8760 Gr. bonte specht 20 1 1
9740 Boomleeuwerik 13 9
9760 Veldleeuwerik 6
10110 Graspieper 77 28
10141 Waterpieper 4
10200 Witte kwikstaart 2
10660 Winterkoning 49 8
10840 Heggenmus 7 11
10990 Roodborst 19 9
11390 Roodborsttapuit 3
11870 Merel 87 21
11980 Kramsvogel 1 17
12000 Zanglijster 3 36
12010 Koperwiek 9 38
12200 Cetti’s zanger 3 1
13110 Tjiftjaf 1
13140 Goudhaan 24 3
13150 Vuurgoudhaan 6 2
14400 Glanskop 2 1
soort   Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
14620 Pimpelmees 94 9
14640 Koolmees 137 10
14790 Boomklever 2
14890 Boomkruiper 7
15390 Gaai 17 3
15490 Ekster 14 6
15600 Kauw 25 75
15671 Zwarte kraai 67 10 25
15820 Spreeuw 3 175
15910 Huismus 22
16360 Vink 86 30 55
16380 Keep 10
16490 Groenling 7 10
16530 Putter 7 30
16540 Sijs 2 20
17100 Goudvink 1
18770 Rietgors 1 3
Ree 28 4
Konijn 5
Haas 4
Vos 4
Bijzondere en aanvullende waarnemingen
Drieteenmeeuw 1 Overvliegend Kavelstrand/zee
17 en 18 december 2022
17 en 18 december 2022
niet geteld: kavels 4, 5a, 6, 9, 11, 12 en 12a
t.p.=ter plaatse, ov.=overvliegend
soort   Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
70 Dodaars 47
720 Aalscholver 37 32
950 Roerdomp 1 1
1210 Grote zilverreiger 1 2 5
1220 Blauwe reiger 10 2
1520 Knobbelzwaan 5
1540 Wilde zwaan 4 6
1590 Kolgans 16 21
1610 Grauwe gans 19 30 25
1660 Gr.Canad.gans 4
1700 Nijlgans 2 4
1790 Smient 1 30
1820 Krakeend 121
1840 Wintertaling 158 7
1860 Wilde eend 56 2 3
1862 Boereneend 5
1940 Slobeend 79 2
1960 Krooneend 22
1980 Tafeleend 60
2030 Kuifeend 152
soort   Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
2180 Brilduiker 3
2200 Nonnetje 4
2230 Grote zaagbek 4 10
2610 Blauwe kiekend. 2 1 2
2670 Havik 5 2 1
2690 Sperwer 3 2 1
2870 Buizerd 4 1 1
3040 Torenvalk 2 1
4070 Waterral 15 3
4240 Waterhoen 3 4
4290 Meerkoet 210 26
4500 Scholekster 9
4850 Goudplevier 37 2
4930 Kievit 2 3778 4 225
4970 Drieteenstrandl. 2
5120 Bonte strandl. 12 2 1
5180 Bokje 3 3
5190 Watersnip 7 119 34
5290 Houtsnip 31 2
5410 Wulp 195 75
soort   Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
5530 Witgat 1
5560 Oeverloper 1
5610 Steenloper 1
5820 Kokmeeuw 556 2
5900 Stormmeeuw 177 3
5920 Zilvermeeuw 56 50
6680 Holenduif 2 9
6700 Houtduif 31 4 16
7120 Halsbandparkiet 9 30
8310 IJsvogel 1 2
8560 Groene specht 1 1
8760 Gr. bonte specht 21 1 1
8870 Kl. bonte specht 1
9740 Boomleeuwerik 8 10
9760 Veldleeuwerik 7
10110 Graspieper 49 1 32
10141 Waterpieper 2 1
10190 Gr. gele kwikst. 1
10200 Witte kwikstaart 2
10660 Winterkoning 73 5
soort   Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
10840 Heggenmus 15 10
10990 Roodborst 81 8
11390 Roodborsttapuit 4
11870 Merel 217 18
11980 Kramsvogel 1 16 25
12000 Zanglijster 9 1 23
12010 Koperwiek 73 29 35
12020 Grote lijster 1
12200 Cetti’s zanger 6 1
13110 Tjiftjaf 2 1
13140 Goudhaan 31 3
13150 Vuurgoudhaan 10 2
14370 Staartmees 15
14400 Glanskop 1
14620 Pimpelmees 76 12
14640 Koolmees 88 11
14790 Boomklever 1
14890 Boomkruiper 18
15390 Gaai 23 2
15490 Ekster 16 4
soort   Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
15600 Kauw 25 80
15671 Zwarte kraai 39 6 8 29
15820 Spreeuw 9 19 150
16360 Vink 80 62 45
16380 Keep 2 5 7
16490 Groenling 19 3 8
16530 Putter 5 1 40
16540 Sijs 12 5 20
16634 Kleine barmsijs 1
18770 Rietgors 2 2
Ree 33 2
Konijn 1
Haas 3
Vos 3
Bijzondere en aanvullende waarnemingen
Kleine Rietgans 3 Overvliegend Kavel15a
12 en 13 november 2022
12 en 13 november 2022
niet geteld: 5a, 6, 12 en LV
t.p.=ter plaatse, ov.=overvliegend
soort   Berkheide strand/zee
nr. naam t.p. ov. t.p. ov.
20 Roodkeelduiker 1 5
70 Dodaars 33
90 Fuut 4 4
720 Aalscholver 71 76 2000
1190 Kleine zilverreiger 2
1210 Grote zilverreiger 2 9 1
1220 Blauwe reiger 4 2 7
1520 Knobbelzwaan 5
1570 Rietgans spec. 15
1590 Kolgans 439 1
1610 Grauwe gans 165 119 8
1660 Gr.Canad.gans 33 90
1670 Brandgans 15 5
1700 Nijlgans 31 9
1790 Smient 4 12
1820 Krakeend 43
1840 Wintertaling 16 6
1860 Wilde eend 37 3
1862 Boereneend 1
1940 Slobeend 3
soort   Berkheide strand/zee
nr. naam t.p. ov. t.p. ov.
1960 Krooneend 15
1980 Tafeleend 40
2030 Kuifeend 175
2180 Brilduiker 1
2610 Blauwe kiekend. 1 2
2670 Havik 1 2
2690 Sperwer 3 2
2870 Buizerd 4 3
3040 Torenvalk 3
4070 Waterral 24
4240 Waterhoen 4
4290 Meerkoet 166
4500 Scholekster 1
4930 Kievit 5
4970 Drieteenstrandl. 5
5180 Bokje 1
5190 Watersnip 10
5290 Houtsnip 7
5410 Wulp 5
5820 Kokmeeuw 9 400
soort   Berkheide strand/zee
nr. naam t.p. ov. t.p. ov.
5900 Stormmeeuw 20
5920 Zilvermeeuw 7 2 40
6000 Gr. mantelmeeuw 1 1
6680 Holenduif 46
6700 Houtduif 41 90
7120 Halsbandparkiet 14 11
8310 IJsvogel 1
8560 Groene specht 2
8760 Gr. bonte specht 29 1
8870 Kl. bonte specht 2
9740 Boomleeuwerik 12 10
9760 Veldleeuwerik 30 99 15
10110 Graspieper 26 27
10660 Winterkoning 148
10840 Heggenmus 42
10990 Roodborst 225
11390 Roodborsttapuit 2
11870 Merel 187
11980 Kramsvogel 34 180
12000 Zanglijster 22 7
soort   Berkheide strand/zee
nr. naam t.p. ov. t.p. ov.
12010 Koperwiek 60 422
12020 Grote lijster 5
12200 Cetti’s zanger 19
13110 Tjiftjaf 10
12770 Zwartkop 2
13140 Goudhaan 41
13150 Vuurgoudhaan 28
14370 Staartmees 33
14400 Glanskop 7
14540 Kuifmees 1
14620 Pimpelmees 97
14640 Koolmees 152
14790 Boomklever 4
14890 Boomkruiper 19
15390 Gaai 32
15490 Ekster 45
15600 Kauw 38 7
15671 Zwarte kraai 78 4
15820 Spreeuw 186 8385 1 1000
15910 Huismus 4
soort   Berkheide strand/zee
nr. naam t.p. ov. t.p. ov.
16360 Vink 233 5463 200
16380 Keep 22 187
16490 Groenling 17 3
16530 Putter 16 7
16540 Sijs 1 43
16630 Barmsijs 3
18770 Rietgors 14 8
2060 Eider 4
1574 Toendrarietgans 5
1869 Soepeend 1
10080 Siberische boompieper 1
Ree 16
Konijn 7
Mol (verse hopen) 3
Eekhoorn 3
Bijzondere en aanvullende waarnemingen
Kl modderkruip. 1 Ter Plaatse
15 en 16 oktober 2022
15/16 oktober 2022
niet geteld: kavels 1, 3, 5a, 6, 12 en 12a
t.p.=ter plaatse, ov.=overvliegend
soort   Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
70 Dodaars 19 1
90 Fuut 3 3
720 Aalscholver 51 35
1210 Grote zilverreiger 4 3
1220 Blauwe reiger 3 6
1520 Knobbelzwaan 8 6
1610 Grauwe gans 40 46 75
1660 Gr.Canad.gans 25
1700 Nijlgans 6
1790 Smient 13 4
1820 Krakeend 8 35
1840 Wintertaling 1 20
1860 Wilde eend 25 19
1940 Slobeend 8
1960 Krooneend 2
1980 Tafeleend 21 5
2030 Kuifeend 60 24
2610 Blauwe kiekend. 1
2670 Havik 2 1 1
2690 Sperwer 7 1 3
soort   Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
2870 Buizerd 6 1 1 4
3040 Torenvalk 6 3
3200 Slechtvalk 1
4070 Waterral 1 5
4240 Waterhoen 1 6
4290 Meerkoet 64 32
4500 Scholekster 2
4930 Kievit 3
4970 Drieteenstrandl. 8
5180 Bokje 1 3
5190 Watersnip 10 95
5290 Houtsnip 2
5610 Steenloper 1
5910 Kl. mantelmeeuw 20
5920 Zilvermeeuw 100
6680 Holenduif 8
6700 Houtduif 22 5 15
6840 Turkse tortel 1
7120 Halsbandparkiet 13 5 29
8310 IJsvogel 2 1
soort   Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
8560 Groene specht 1 1
8760 Gr. bonte specht 20 2 1
8870 Kl. bonte specht 1
9740 Boomleeuwerik 5 3 5
9760 Veldleeuwerik 12 2 27
9920 Boerenzwaluw 1
10110 Graspieper 33 317 55
10141 Waterpieper 1
10190 Gr. gele kwikst. 9
10200 Witte kwikstaart 4 3 9
10660 Winterkoning 58 10
10840 Heggenmus 29 1 16
10990 Roodborst 111 6
11210 Zwarte roodstaart 1
11390 Roodborsttapuit 6 13
11870 Merel 79 1 38
11980 Kramsvogel 18
12000 Zanglijster 37 37 73
12010 Koperwiek 110 115 35
12200 Cetti’s zanger 5 1
soort   Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
13110 Tjiftjaf 6 6
12770 Zwartkop 3
13140 Goudhaan 26 3
13150 Vuurgoudhaan 7 1
14370 Staartmees 24
14400 Glanskop 2
14540 Kuifmees 2
14620 Pimpelmees 86 16
14640 Koolmees 136 23
14790 Boomklever 1
14890 Boomkruiper 9
15390 Gaai 21 2 4
15490 Ekster 36 6
15600 Kauw 52 3 75
15671 Zwarte kraai 53 7 15 35
15820 Spreeuw 143 1128 175
15910 Huismus 2
16360 Vink 100 504 50
16380 Keep 3 6 5
16490 Groenling 32 11
soort   Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
16530 Putter 7 9 35
16540 Sijs 43 42 6
16600 Kneu 5 9
16630 Barmsijs 3 3
16634 Kleine barmsijs 1
17170 Appelvink 1 2
18770 Rietgors 12 3
Ree 18 5
Konijn 1
Haas 1 4
Mol (verse hopen) 15
Bijzondere en aanvullende waarnemingen
Oeverpieper/Waterpieper 1 Overvliegend Kavel4a

Vos bij kadaver ree – Ed Schouten

error: Content is protected !!