Wintertellingen 2020-2021

⇐Terug

<Vorige                        Volgende>

14 en 15 maart 2021

 

13 en 14 februari 2021

 

16 en 17 januari 2021

 

12 en 13 december 2020

 

14 en 15 november 2020

14-15 november 2020
niet geteld: kavels 5, 5a, 12 en 14
t.p.=ter plaatse, ov.=overvliegend
soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
70 Dodaars 20 1
90 Fuut 3
720 Aalscholver 34 46 2 21
1210 Grote zilverreiger 3
1220 Blauwe reiger 3 1 4
1520 Knobbelzwaan 13 1 7
1610 Grauwe gans 10 23 75
1660 Gr.Canad.gans 21
1700 Nijlgans 1 2 4
1790 Smient 6
1820 Krakeend 88 25
1840 Wintertaling 28 4 31
1860 Wilde eend 22 12
1940 Slobeend 6 11
1960 Krooneend 50
1980 Tafeleend 28 17
2030 Kuifeend 153 31
2610 Blauwe kiekend. 1 1 4
2670 Havik 4 1
2690 Sperwer 2 1 1
soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
2870 Buizerd 10 2 2
3040 Torenvalk 7 2
3090 Smelleken 1
4070 Waterral 16 4
4240 Waterhoen 5 9
4290 Meerkoet 151 31
4930 Kievit 6
4970 Drieteenstrandl. 12
5180 Bokje 4
5190 Watersnip 18 10 33
5290 Houtsnip 5 2
5820 Kokmeeuw 14
5900 Stormmeeuw 2
5920 Zilvermeeuw 5 4
6680 Holenduif 12
6700 Houtduif 73 36 80 65
6840 Turkse tortel 1
7120 Halsbandparkiet 13 17
8310 IJsvogel 2 1
8560 Groene specht 1
soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
8760 Gr. bonte specht 15 1 1
9740 Boomleeuwerik 7
9760 Veldleeuwerik 1 1 3
9920 Boerenzwaluw 1
10110 Graspieper 19 3 34
10141 Waterpieper 3
10200 Witte kwikstaart 2
10660 Winterkoning 58 7
10840 Heggenmus 13 9
10990 Roodborst 125 6
11390 Roodborsttapuit 2
11870 Merel 123 23
11980 Kramsvogel 21 70
12000 Zanglijster 11 95
12010 Koperwiek 14 140 50
13140 Goudhaan 40 4
13150 Vuurgoudhaan 3 1
13640 Baardman 2
14370 Staartmees 10
14400 Glanskop 1 3
soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
14620 Pimpelmees 59 9
14640 Koolmees 102 11
14790 Boomklever 1
14890 Boomkruiper 3
15390 Gaai 24 7
15490 Ekster 38 2 4
15600 Kauw 3 43
15671 Zwarte kraai 52 3 24
15820 Spreeuw 15 599 125
16360 Vink 125 276 75
16380 Keep 2 2 25
16490 Groenling 20 3
16530 Putter 31 8 68
16540 Sijs 6 46
16600 Kneu 1
16634 Kleine barmsijs 1
18500 Sneeuwgors 1
18770 Rietgors 1 3
12200 Cetti’s zanger 10
Ree 12 4
Konijn 4
Haas 1
Vos 2
Snoek 1 Ter Plaatse Kavel2
Bruine kikker 2 Ter Plaatse Kavel2

17 en 18 oktober 2020

17 en 18 okt. 2020 t.p.=ter plaatse, ov.=overvliegend
Niet geteld: kavels 3,5,6,10,12,14.
soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
70 Dodaars 12
90 Fuut 4 3
720 Aalscholver 81 48 1 13
1210 Grote zilverreiger 3
1220 Blauwe reiger 3 5
1520 Knobbelzwaan 9 6
1610 Grauwe gans 195 4 45
1660 Gr.Canad.gans 6 18
1700 Nijlgans 4 3
1820 Krakeend 71 28
1840 Wintertaling 3 11
1860 Wilde eend 62 10
1862 Boereneend 5
1940 Slobeend 21 17
1960 Krooneend 18
1980 Tafeleend 19 21
2030 Kuifeend 198 22
2180 Brilduiker 2
2610 Blauwe kiekend. 3 1
2670 Havik 8 1
soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
2690 Sperwer 7 3
2870 Buizerd 14 2 1
3040 Torenvalk 6 3
4070 Waterral 10 5
4240 Waterhoen 4 7
4290 Meerkoet 301 28
4930 Kievit 4 6
4970 Drieteenstrandl. 13
5180 Bokje 1 2
5190 Watersnip 3 16
5290 Houtsnip 1 1 1
5340 Rosse grutto
5410 Wulp 1
5820 Kokmeeuw 38 21
5900 Stormmeeuw 12
5910 Kl. mantelmw 13 4
5920 Zilvermeeuw 190 3
6680 Holenduif 5
6700 Houtduif 14 1 21
7120 Halsbandparkiet 2 4 21
soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
8310 IJsvogel 2 1
8560 Groene specht 2
8760 Gr. bonte specht 27 1
9740 Boomleeuwerik 15 8
9760 Veldleeuwerik 1 2 8 14
9810 Oeverzwaluw 2
9920 Boerenzwaluw 1
10020 Grote pieper 1
10110 Graspieper 29 120 21
10141 Waterpieper
10143 Oeverpieper 2
10170 Gele kwikstaart
10190 Gr. gele kwikst. 2 4
10200 Witte kwikstaart 3 2
10660 Winterkoning 49 6
10840 Heggenmus 26 7
10990 Roodborst 216 4
11390 Roodborsttapuit 2 2
11860 Beflijster 1 1
11870 Merel 180 16
soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
11980 Kramsvogel 218 55 5
12000 Zanglijster 614 89 200
12010 Koperwiek 1233 255 48 125
12770 Zwartkop 2
13110 Tjiftjaf 2 1
13140 Goudhaan 63 2
13150 Vuurgoudhaan 4 1
13640 Baardman 3
14370 Staartmees 23
14400 Glanskop 1 1
14540 Kuifmees 2
14620 Pimpelmees 78 4
14640 Koolmees 109 5
14890 Boomkruiper 3 1
15390 Gaai 38 2
15490 Ekster 37 3
15600 Kauw 2 270 26
15671 Zwarte kraai 91 8 35
15820 Spreeuw 1923 1878 120
15910 Huismus 2
soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
16360 Vink 269 641 85
16380 Keep 17 32 14
16490 Groenling 18 1 8
16530 Putter 5 2 35
16540 Sijs 2 49 36
16600 Kneu 7 6
16630 Barmsijs 5
18470 IJsgors 1
18500 Sneeuwgors 1
18570 Geelgors 1
18770 Rietgors 1 1 2
12200 Cetti’s zanger 5
?? Blauwstaart 1
12980 Pallas’ boszangr 1
13430 Kl vliegenvanger 1
Ree 18 3
Konijn 11
Haas 2
Vos 1 1
Snoek 1
Dagpauwoog 1

Velduil in de Coepelduynen. foto: Wijndeldt Boelema

error: Content is protected !!