Wintertellingen 2020-2021

⇐Terug

<Vorige                        Volgende>

13 en 14 maart 2021

Niet geteld: kvls 1, 4a, 5, 5a, 6, 7a, 9 en 12
t.p. = ter plaatse, ov. = overvliegend
Datum(s):  13 en 14 maart 2021
soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
20 Roodkeelduiker
70 Dodaars 12
90 Fuut 6 2
720 Aalscholver 108 45 4
1210 Grote zilverreiger 4
1220 Blauwe reiger 2 2 5
1520 Knobbelzwaan 2 3
1610 Grauwe gans 53 11 21
1660 Gr.Canad.gans 12 2 23
1700 Nijlgans 10 4 4
1730 Bergeend 2
1820 Krakeend 8 12
1840 Wintertaling 29 43
1860 Wilde eend 40 2
1862 Boereneend 3
1940 Slobeend 42 34
1960 Krooneend 2
1980 Tafeleend 14 4
2030 Kuifeend 139 22
2610 Blauwe kiekend. 2 2
soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
2670 Havik 3 3
2690 Sperwer 2 1
2870 Buizerd 6 1 3
3040 Torenvalk 4 2
3200 Slechtvalk 1
4070 Waterral 6 5
4240 Waterhoen 4 4
4290 Meerkoet 99 26
4500 Scholekster 2
4690 Kleine plevier 1
4930 Kievit 2
5180 Bokje 1
5190 Watersnip 9
5290 Houtsnip 3
5820 Kokmeeuw 21
5900 Stormmeeuw 28
5910 Kl. mantelmeeuw 10 6
5920 Zilvermeeuw 12 9
6680 Holenduif 4 5
6700 Houtduif 72 73 5 21
soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
7120 Halsbandparkiet 20 17
7670 Ransuil 1
8560 Groene specht 1 1
8760 Gr. bonte specht 25 1
9740 Boomleeuwerik 36 1 8
10110 Graspieper 20 5 22
10141 Waterpieper 1
10200 Witte kwikstaart 4 5
10660 Winterkoning 59 4
10840 Heggenmus 80 12
10990 Roodborst 55 3
11390 Roodborsttapuit 6 8
11870 Merel 110 14
12000 Zanglijster 29 21
12010 Koperwiek 37 3 3
12020 Grote lijster 1
12200 Cetti’s zanger 6 3
13110 Tjiftjaf 20 1
13140 Goudhaan 8
13150 Vuurgoudhaan 5
soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
13640 Baardman 3
14370 Staartmees 11
14400 Glanskop 7 1
14620 Pimpelmees 70 5
14640 Koolmees 157 4
14790 Boomklever 3
14890 Boomkruiper 16
15390 Gaai 13 1 3
15490 Ekster 22 6
15600 Kauw 27 16
15671 Zwarte kraai 58 22 5 21
15820 Spreeuw 19
15910 Huismus 10 1
16360 Vink 64 6 27
16490 Groenling 15 5 4
16530 Putter 4 1 34
16540 Sijs 1
16600 Kneu 4 11
18770 Rietgors 7 2 11
Ree 24 4
Konijn 10
Haas 3
Vos 2
Mol (verse hopen)
Eekhoorn 5

13 en 14 februari 2021

13 en 14 februari 2021
niet geteld: kvls 2a, 5, 5a, 6, 12 en 13.
t.p.=ter plaatse, ov.=overvliegend
soort Berkheide Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov.
70 Dodaars 49
720 Aalscholver 12 18 6
950 Roerdomp 3 1
1210 Grote zilverreiger 20 3 4
1220 Blauwe reiger 30 8 3
1440 Lepelaar 1
1520 Knobbelzwaan 8 8
1540 Wilde zwaan 2 4
1610 Grauwe gans 34
1700 Nijlgans 2 4 1 4
1790 Smient 5
1820 Krakeend 77 12
1840 Wintertaling 377 14
1860 Wilde eend 151 16
1862 Boereneend 4
1890 Pijlstaart 1
1940 Slobeend 44 2
1960 Krooneend 6
1980 Tafeleend 70 3
2030 Kuifeend 97
soort Berkheide Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov.
2200 Nonnetje 10
2230 Grote zaagbek 3
2600 Bruine kiekend. 1
2610 Blauwe kiekend. 3 2 2
2670 Havik 8 2 1
2690 Sperwer 3 1
2870 Buizerd 9 1 2
3040 Torenvalk 7 1
4070 Waterral 14
4240 Waterhoen 3
4290 Meerkoet 116
4930 Kievit 1 1 11
5120 Bonte strandl. 1
5180 Bokje 2 6
5190 Watersnip 30 16
5290 Houtsnip 57 29
5410 Wulp 12
5530 Witgat 7
5820 Kokmeeuw 13 37
5900 Stormmeeuw 81 32
soort Berkheide Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov.
5920 Zilvermeeuw 2 2 8
6680 Holenduif 3
6700 Houtduif 58 9
6840 Turkse tortel 2
7120 Halsbandparkiet 13 14
8310 IJsvogel 2 2
8560 Groene specht 1
8760 Gr. bonte specht 43 1
9740 Boomleeuwerik 5
9760 Veldleeuwerik 6
10110 Graspieper 52 1 8
10141 Waterpieper 1 4
10200 Witte kwikstaart 1
10660 Winterkoning 27 5
10840 Heggenmus 9 9
10990 Roodborst 74 4
11870 Merel 198 21
11980 Kramsvogel 35
12000 Zanglijster 17
12010 Koperwiek 21 18
soort Berkheide Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov.
12020 Grote lijster 3
12200 Cetti’s zanger 2
13140 Goudhaan 14
13150 Vuurgoudhaan 1
14370 Staartmees 16 5
14400 Glanskop 4 2
14540 Kuifmees 1
14620 Pimpelmees 120 8
14640 Koolmees 167 12
14790 Boomklever 4
14890 Boomkruiper 9
15390 Gaai 17 3
15490 Ekster 43 6
15600 Kauw 20 12 35
15671 Zwarte kraai 55 5 32
15673 Bonte kraai 2 1
15820 Spreeuw 7 8
15910 Huismus 14
16360 Vink 89 31
16380 Keep 1 7
soort Berkheide Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov.
16490 Groenling 19 7
16530 Putter 5 11
16540 Sijs 1 10
Boommarter 1
Ree 27 3
Konijn 2
Haas 2
Vos 4
Eekhoorn 2
Bijzondere en aanvullende waarnemingen
Witoogeend 1 Ter Plaatse Kavel2 geringd
Kleine rietgans 4 Overvliegend Kavel4a

16 en 17 januari 2021

16 en 17 januari 2021
niet geteld: kavels 2a, 5, 6 en 12
t.p.=ter plaatse, ov.=overvliegend
soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
70 Dodaars 15 1
90 Fuut 1 3
720 Aalscholver 17 8 2 8
1210 Grote zilverreiger 1 1 3
1220 Blauwe reiger 9 2 5
1520 Knobbelzwaan 6 3
1590 Kolgans 3
1610 Grauwe gans 133 148 17
1660 Gr.Canad.gans 2 21
1670 Brandgans 1
1700 Nijlgans 6 2 7
1730 Bergeend 2
1790 Smient 4
1820 Krakeend 16 38
1840 Wintertaling 61 125
1860 Wilde eend 78 29
1862 Boereneend 4
1940 Slobeend 41 23
1960 Krooneend 22
1980 Tafeleend 45 19
soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
2030 Kuifeend 156 24
2180 Brilduiker 1
2230 Grote zaagbek 2
2610 Blauwe kiekend. 2 2
2670 Havik 3
2690 Sperwer 1 1
2870 Buizerd 6 2
3040 Torenvalk 5 3
4070 Waterral 12 8
4240 Waterhoen 1 7
4290 Meerkoet 135 45
4500 Scholekster 2
4970 Drieteenstrandl. 50
5180 Bokje 1 2
5190 Watersnip 15 23
5290 Houtsnip 11 3
5530 Witgat 1
5820 Kokmeeuw 19
5900 Stormmeeuw 34
5920 Zilvermeeuw 2 125 6
soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
6000 Gr. mantelmeeuw 6
6680 Holenduif 2 5
6700 Houtduif 113 12 55
6840 Turkse tortel 2
7120 Halsbandparkiet 16 21
8310 IJsvogel 1 1
8560 Groene specht 1
8760 Gr. bonte specht 34 1
9740 Boomleeuwerik 6
9760 Veldleeuwerik 6
10110 Graspieper 3 49
10141 Waterpieper 6
10660 Winterkoning 44 12
10840 Heggenmus 10 13
10990 Roodborst 34 7
11390 Roodborsttapuit 1 2
11870 Merel 164 18
11980 Kramsvogel 3
12000 Zanglijster 6 14
12010 Koperwiek 103 2
soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
12200 Cetti’s zanger 5 2
13110 Tjiftjaf 1
13140 Goudhaan 14
13150 Vuurgoudhaan 2
13640 Baardman 3
14370 Staartmees 20
14400 Glanskop 3 2
14620 Pimpelmees 72 6
14640 Koolmees 174 8
14790 Boomklever 3
14890 Boomkruiper 14 1
15390 Gaai 23 3
15490 Ekster 35 6
15600 Kauw 13 60
15671 Zwarte kraai 96 5 3 70
15673 Bonte kraai 1 1
15820 Spreeuw 75
15910 Huismus 20 1
16360 Vink 85 2 27
16380 Keep 4
soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
16490 Groenling 21 9
16530 Putter 3 79
16540 Sijs 23
16600 Kneu 1
18770 Rietgors 2
Ree 22 5
Konijn 5
Haas 2
Vos 3
Mol (verse hopen) 2 20
Eekhoorn 3
Bijzondere en aanvullende waarnemingen
Peperbus 36 Kavel5a
Snoek 1 Kavel2

12 en 13 december 2020

niet geteld: kvs 1, 2a, 4a, 5, 12 en 12a
t.p.=ter plaatse, ov.=overvliegend
soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
20 Roodkeelduiker 2
70 Dodaars 28 1
90 Fuut 1 4
720 Aalscholver 23 37 3 17
950 Roerdomp 1
1210 Grote zilverreiger 3 1
1220 Blauwe reiger 9 5 5
1520 Knobbelzwaan 4 6
1610 Grauwe gans 18 3 85
1660 Gr.Canad.gans 14
1700 Nijlgans 2 9
1790 Smient 2 10
1820 Krakeend 37 31
1840 Wintertaling 20 89
1860 Wilde eend 57 23
1862 Boereneend 6
1890 Pijlstaart 2
1940 Slobeend 20 21
1960 Krooneend 7
1980 Tafeleend 68 18
soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
2030 Kuifeend 227 26
2180 Brilduiker 1
2230 Grote zaagbek 5
2610 Blauwe kiekend. 1 3
2670 Havik 2 1
2690 Sperwer 1 2
2870 Buizerd 9 1 4
3040 Torenvalk 2 3
3200 Slechtvalk 1
4070 Waterral 21 7
4240 Waterhoen 7 11
4290 Meerkoet 228 39
4970 Drieteenstrandl. 22
5180 Bokje 2
5190 Watersnip 26 1 25
5290 Houtsnip 7 2
5820 Kokmeeuw 2 9
5900 Stormmeeuw 13 31
5920 Zilvermeeuw 4 9 31 6
6680 Holenduif 11
soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
6700 Houtduif 57 7 75 120
6840 Turkse tortel 1
7120 Halsbandparkiet 19 25
8310 IJsvogel 3 2
8560 Groene specht 3 1
8760 Gr. bonte specht 26 1
9740 Boomleeuwerik 5
9760 Veldleeuwerik 1 4
10110 Graspieper 2 34
10141 Waterpieper 3
10200 Witte kwikstaart 1 3
10660 Winterkoning 64 11
10840 Heggenmus 23 7
10990 Roodborst 75 9
11390 Roodborsttapuit 1
11870 Merel 180 31
11980 Kramsvogel 17 4
12000 Zanglijster 22 54
12010 Koperwiek 71 3 4
13110 Tjiftjaf 1
soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
13140 Goudhaan 37 3
13150 Vuurgoudhaan 6 1
13640 Baardman 2
14370 Staartmees 10
14400 Glanskop 6 3
14540 Kuifmees 1
14620 Pimpelmees 94 13
14640 Koolmees 123 17
14790 Boomklever 2
14890 Boomkruiper 13
15390 Gaai 28 2
15490 Ekster 20 6
15600 Kauw 10 58
15671 Zwarte kraai 65 18 1 65
15673 Bonte kraai 1
15720 Raaf 1
15820 Spreeuw 1 150
16360 Vink 121 9 87
16380 Keep 11
16490 Groenling 17 7
soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
16530 Putter 5 60
16540 Sijs 1 25
18770 Rietgors 3
Cetti’s zanger 12
Ree 11 6
Konijn 5
Vos 1
Mol (verse hopen) 2
Eekhoorn 1

14 en 15 november 2020

14-15 november 2020
niet geteld: kavels 5, 5a, 12 en 14
t.p.=ter plaatse, ov.=overvliegend
soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
70 Dodaars 20 1
90 Fuut 3
720 Aalscholver 34 46 2 21
1210 Grote zilverreiger 3
1220 Blauwe reiger 3 1 4
1520 Knobbelzwaan 13 1 7
1610 Grauwe gans 10 23 75
1660 Gr.Canad.gans 21
1700 Nijlgans 1 2 4
1790 Smient 6
1820 Krakeend 88 25
1840 Wintertaling 28 4 31
1860 Wilde eend 22 12
1940 Slobeend 6 11
1960 Krooneend 50
1980 Tafeleend 28 17
2030 Kuifeend 153 31
2610 Blauwe kiekend. 1 1 4
2670 Havik 4 1
2690 Sperwer 2 1 1
soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
2870 Buizerd 10 2 2
3040 Torenvalk 7 2
3090 Smelleken 1
4070 Waterral 16 4
4240 Waterhoen 5 9
4290 Meerkoet 151 31
4930 Kievit 6
4970 Drieteenstrandl. 12
5180 Bokje 4
5190 Watersnip 18 10 33
5290 Houtsnip 5 2
5820 Kokmeeuw 14
5900 Stormmeeuw 2
5920 Zilvermeeuw 5 4
6680 Holenduif 12
6700 Houtduif 73 36 80 65
6840 Turkse tortel 1
7120 Halsbandparkiet 13 17
8310 IJsvogel 2 1
8560 Groene specht 1
soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
8760 Gr. bonte specht 15 1 1
9740 Boomleeuwerik 7
9760 Veldleeuwerik 1 1 3
9920 Boerenzwaluw 1
10110 Graspieper 19 3 34
10141 Waterpieper 3
10200 Witte kwikstaart 2
10660 Winterkoning 58 7
10840 Heggenmus 13 9
10990 Roodborst 125 6
11390 Roodborsttapuit 2
11870 Merel 123 23
11980 Kramsvogel 21 70
12000 Zanglijster 11 95
12010 Koperwiek 14 140 50
13140 Goudhaan 40 4
13150 Vuurgoudhaan 3 1
13640 Baardman 2
14370 Staartmees 10
14400 Glanskop 1 3
soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
14620 Pimpelmees 59 9
14640 Koolmees 102 11
14790 Boomklever 1
14890 Boomkruiper 3
15390 Gaai 24 7
15490 Ekster 38 2 4
15600 Kauw 3 43
15671 Zwarte kraai 52 3 24
15820 Spreeuw 15 599 125
16360 Vink 125 276 75
16380 Keep 2 2 25
16490 Groenling 20 3
16530 Putter 31 8 68
16540 Sijs 6 46
16600 Kneu 1
16634 Kleine barmsijs 1
18500 Sneeuwgors 1
18770 Rietgors 1 3
12200 Cetti’s zanger 10
Ree 12 4
Konijn 4
Haas 1
Vos 2
Snoek 1 Ter Plaatse Kavel2
Bruine kikker 2 Ter Plaatse Kavel2

17 en 18 oktober 2020

17 en 18 okt. 2020 t.p.=ter plaatse, ov.=overvliegend
Niet geteld: kavels 3,5,6,10,12,14.
soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
70 Dodaars 12
90 Fuut 4 3
720 Aalscholver 81 48 1 13
1210 Grote zilverreiger 3
1220 Blauwe reiger 3 5
1520 Knobbelzwaan 9 6
1610 Grauwe gans 195 4 45
1660 Gr.Canad.gans 6 18
1700 Nijlgans 4 3
1820 Krakeend 71 28
1840 Wintertaling 3 11
1860 Wilde eend 62 10
1862 Boereneend 5
1940 Slobeend 21 17
1960 Krooneend 18
1980 Tafeleend 19 21
2030 Kuifeend 198 22
2180 Brilduiker 2
2610 Blauwe kiekend. 3 1
2670 Havik 8 1
soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
2690 Sperwer 7 3
2870 Buizerd 14 2 1
3040 Torenvalk 6 3
4070 Waterral 10 5
4240 Waterhoen 4 7
4290 Meerkoet 301 28
4930 Kievit 4 6
4970 Drieteenstrandl. 13
5180 Bokje 1 2
5190 Watersnip 3 16
5290 Houtsnip 1 1 1
5340 Rosse grutto
5410 Wulp 1
5820 Kokmeeuw 38 21
5900 Stormmeeuw 12
5910 Kl. mantelmw 13 4
5920 Zilvermeeuw 190 3
6680 Holenduif 5
6700 Houtduif 14 1 21
7120 Halsbandparkiet 2 4 21
soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
8310 IJsvogel 2 1
8560 Groene specht 2
8760 Gr. bonte specht 27 1
9740 Boomleeuwerik 15 8
9760 Veldleeuwerik 1 2 8 14
9810 Oeverzwaluw 2
9920 Boerenzwaluw 1
10020 Grote pieper 1
10110 Graspieper 29 120 21
10141 Waterpieper
10143 Oeverpieper 2
10170 Gele kwikstaart
10190 Gr. gele kwikst. 2 4
10200 Witte kwikstaart 3 2
10660 Winterkoning 49 6
10840 Heggenmus 26 7
10990 Roodborst 216 4
11390 Roodborsttapuit 2 2
11860 Beflijster 1 1
11870 Merel 180 16
soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
11980 Kramsvogel 218 55 5
12000 Zanglijster 614 89 200
12010 Koperwiek 1233 255 48 125
12770 Zwartkop 2
13110 Tjiftjaf 2 1
13140 Goudhaan 63 2
13150 Vuurgoudhaan 4 1
13640 Baardman 3
14370 Staartmees 23
14400 Glanskop 1 1
14540 Kuifmees 2
14620 Pimpelmees 78 4
14640 Koolmees 109 5
14890 Boomkruiper 3 1
15390 Gaai 38 2
15490 Ekster 37 3
15600 Kauw 2 270 26
15671 Zwarte kraai 91 8 35
15820 Spreeuw 1923 1878 120
15910 Huismus 2
soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
16360 Vink 269 641 85
16380 Keep 17 32 14
16490 Groenling 18 1 8
16530 Putter 5 2 35
16540 Sijs 2 49 36
16600 Kneu 7 6
16630 Barmsijs 5
18470 IJsgors 1
18500 Sneeuwgors 1
18570 Geelgors 1
18770 Rietgors 1 1 2
12200 Cetti’s zanger 5
?? Blauwstaart 1
12980 Pallas’ boszangr 1
13430 Kl vliegenvanger 1
Ree 18 3
Konijn 11
Haas 2
Vos 1 1
Snoek 1
Dagpauwoog 1

Velduil in de Coepelduynen. foto: Wijndeldt Boelema

error: Content is protected !!