Wintertellingen 2016-2017

⇐Terug

<Vorige                        Volgende>

Maart 2017

 

 

 Niet geteld: kvls 2,4,4a,5,5a,6,8,12,13 Datum:  18-3-17   tp = ter plaatse, ov = overvliegend
 
soort Berkheide strand/zee Lentevr. soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
20 Roodkeelduiker 3090 Smelleken
30 Parelduiker 3100 Boomvalk
70 Dodaars 2 3200 Slechtvalk
90 Fuut 4 2 3670 Patrijs
100 Roodhalsfuut 3700 Kwartel
110 Kuifduiker 3940 Fazant
120 Geoorde Fuut 4070 Waterral 1 3
710 Jan van Gent 4080 Porseleinhoen
720 Aalscholver 61 49 15 4210 Kwartelkoning
950 Roerdomp 4240 Waterhoen 11
1190 Kl. Zilverreiger 4290 Meerkoet 47 2 51
1210 Grote Zilverreiger 1 4330 Kraanvogel
1220 Blauwe Reiger 3 1 3 2 4500 Scholekster
1240 Purperreiger 4560 Kluut
1310 Zwarte Ooievaar 4690 Kleine Plevier
1340 Ooievaar 4700 Bontbekplevier
1440 Lepelaar 4850 Goudplevier
1520 Knobbelzwaan 4 4860 Zilverplevier
1530 Kleine Zwaan 4930 Kieviet 8
1540 Wilde Zwaan 4960 Kanoet
1570 Rietgans spec. 4970 Drieteenstrandl.
1590 Kolgans 5120 Bonte Strandl.
1610 Grauwe gans 27 10 35 59 5170 Kemphaan
1660 Gr.Canad.Gans 4 3 39 5180 Bokje 4
1670 Brandgans 5190 Watersnip 3 13
1680 Rotgans 5290 Houtsnip
1700 Nijlgans 13 2 5 5320 Grutto
1710 Casarca 5340 Rosse Grutto
1730 Bergeend 2 5380 Regenwulp
1780 Mandarijneend 5410 Wulp 1
1790 Smient 5450 Zwarte Ruiter
1820 Krakeend 1 17 5460 Tureluur
1840 Wintertaling 13 5480 Groenpootruiter
1860 Wilde Eend 61 4 21 5530 Witgat
1862 Boereneend 5 5540 Bosruiter
1890 Pijlstaart 5560 Oeverloper
1910 Zomertaling 5610 Steenloper
1940 Slobeend 4 5750 Zwartkopmeeuw
1960 Krooneend 13 5780 Dwergmeeuw
1980 Tafeleend 5 14 5820 Kokmeeuw 23
2030 Kuifeend 39 23 5900 Stormmeeuw 17
2040 Toppereend 5910 Kl. Mantelmeeuw 12
2180 Brilduiker 5920 Zilvermeeuw 16
2200 Nonnetje 6000 Gr. Mantelmeeuw
2230 Grote Zaagbek 6110 Grote Stern
2310 Wespendief 6150 Visdief
2380 Zwarte Wouw 6160 Noordse Stern
2390 Rode Wouw 6240 Dwergstern
2600 Bruine Kiekend. 6270 Zwarte Stern
2610 Blauwe Kiekend. 6680 Holenduif 10
2670 Havik 2 6700 Houtduif 25 7 3 21
2690 Sperwer 2 1 6840 Turkse Tortel 1 3
2870 Buizerd 9 2 6870 Zomertortel
2900 Ruigpootbuiz. 7120 Halsbandparkiet 14 17
3010 Visarend 7240 Koekoek
3040 Torenvalk 2 2 7610 Bosuil
3070 Roodpootvalk 7670 Ransuil
soort Berkheide Berkheide Lentevr. soort Berkheide Berkheide Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
7680 Velduil 14620 Pimpelmees 70 4
7950 Gierzwaluw 14640 Koolmees 106 6
8310 IJsvogel 2 14790 Boomklever 3
8560 Groene Specht 2 1 14860 Taigaboomkruiper
8760 Gr. Bonte Specht 24 1 14890 Boomkruiper 10
8870 Kl. Bonte Specht 3 14900 Buidelmees
9740 Boomleeuwerik 21 1 15080 Wielewaal
9760 Veldleeuwerik 1 1 15150 Grauwe Klauwier
9780 Strandleeuwerik 15200 Klapekster
9810 Oeverzwaluw 15230 Roodkopklauwier
9920 Boerenzwaluw 15390 Gaai 12 1
10010 Huiszwaluw 15490 Ekster 28 2
10020 Grote Pieper 15600 Kauw 81 3 45
10090 Boompieper 15630 Roek 1
10110 Graspieper 19 3 43 15671 Zwarte Kraai 113 2 21
10141 Waterpieper 1 15673 Bonte Kraai
10143 Oeverpieper 15820 Spreeuw 9 76
10170 Gele Kwikstaart 15840 Roze Spreeuw
10190 Gr. Gele Kwikst. 15910 Huismus 5 1
10200 Witte Kwikstaart 2 2 1 15980 Ringmus 1
10202 Rouwkwikstaart 1 16360 Vink 82 4 32
10660 Winterkoning 35 3 16380 Keep
10840 Heggenmus 44 6 16400 Europese Kanarie
10990 Roodborst 19 2 16490 Groenling 4 7
11040 Nachtegaal 16530 Putter 10 1 30
11062 Witsterblauwborst 2 16540 Sijs 3 3
11210 Zwarte Roodstaart 16600 Kneu 28
11220 Gekr. Roodstaart 16620 Frater
11370 Paapje 16630 Barmsijs
11390 Roodborsttapuit 2 16 16631 Grote Barmsijs
11460 Tapuit 16634 Kleine Barmsijs 1
11860 Beflijster 16660 Kruisbek
11870 Merel 57 9 16960 Roodmus
11980 Kramsvogel 2 17100 Goudvink 2
12000 Zanglijster 11 10 17170 Appelvink
12010 Koperwiek 55 5 18470 IJsgors
12020 Grote Lijster 1 18500 Sneeuwgors
12360 Sprinkhaanzanger 18570 Geelgors
12380 Snor 18660 Ortolaan
12430 Rietzanger 18770 Rietgors 1
12480 Grote Karekiet Raaf
12500 Bosrietzanger Ree 7 5
12510 Kleine Karekiet Konijn 16
12590 Spotvogel Haas 3
12740 Braamsluiper Vos 1
12750 Grasmus Mol (verse hopen) 25
12760 Tuinfluiter Eekhoorn 2
12770 Zwartkop
13080 Fluiter
13110 Tjiftjaf 33 2
13120 Fitis
13140 Goudhaan 6
13150 Vuurgoudhaan
13350 Gr.Vliegenvanger
13490 Bonte Vliegenv.
13640 Baardman
14370 Staartmees 13
14400 Glanskop 9
14420 Matkop
14540 Kuifmees
14610 Zwarte Mees
Februari 2017
tp = ter plaatse, ov = overvliegend Datum: 18/19-02  Niet geteld: kvls 1,4a,5,6,12
soort Berkheide strand/zee Lentevr. soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
20 Roodkeelduiker 3090 Smelleken
30 Parelduiker 3100 Boomvalk
70 Dodaars 5 3200 Slechtvalk 1
90 Fuut 3 2 3670 Patrijs
100 Roodhalsfuut 3700 Kwartel
110 Kuifduiker 3940 Fazant
120 Geoorde Fuut 4070 Waterral 11 3
710 Jan van Gent 4080 Porseleinhoen
720 Aalscholver 96 22 10 4210 Kwartelkoning
950 Roerdomp 1 1 4240 Waterhoen 3 11
1190 Kl. Zilverreiger 4290 Meerkoet 123 51
1210 Grote Zilverreiger 2 5 3 4330 Kraanvogel
1220 Blauwe Reiger 4 3 4500 Scholekster
1240 Purperreiger 4560 Kluut
1310 Zwarte Ooievaar 4690 Kleine Plevier
1340 Ooievaar 4700 Bontbekplevier
1440 Lepelaar 4850 Goudplevier
1520 Knobbelzwaan 10 4 4860 Zilverplevier
1530 Kleine Zwaan 4930 Kieviet 2 75
1540 Wilde Zwaan 4960 Kanoet
1570 Rietgans spec. 4970 Drieteenstrandl. 6
1590 Kolgans 5120 Bonte Strandl.
1610 Grauwe gans 6 89 50 75 5170 Kemphaan
1660 Gr.Canad.Gans 3 3 20 5180 Bokje 9
1670 Brandgans 5190 Watersnip 2 36
1680 Rotgans 5290 Houtsnip 6
1700 Nijlgans 10 1 6 5320 Grutto
1710 Casarca 5340 Rosse Grutto
1730 Bergeend 2 5380 Regenwulp
1780 Mandarijneend 5410 Wulp 2
1790 Smient 20 5450 Zwarte Ruiter
1820 Krakeend 2 34 5460 Tureluur
1840 Wintertaling 30 21 5480 Groenpootruiter
1860 Wilde Eend 99 26 5530 Witgat
1862 Boereneend 8 5540 Bosruiter
1890 Pijlstaart 5560 Oeverloper
1910 Zomertaling 5610 Steenloper
1940 Slobeend 3 5750 Zwartkopmeeuw
1960 Krooneend 14 5780 Dwergmeeuw
1980 Tafeleend 27 7 5820 Kokmeeuw 43
2030 Kuifeend 156 31 5900 Stormmeeuw 10 15
2040 Toppereend 5910 Kl. Mantelmeeuw 3
2180 Brilduiker 5920 Zilvermeeuw 16 10 6
2200 Nonnetje 6000 Gr. Mantelmeeuw 2
2230 Grote Zaagbek 6110 Grote Stern
2310 Wespendief 6150 Visdief
2380 Zwarte Wouw 6160 Noordse Stern
2390 Rode Wouw 6240 Dwergstern
2600 Bruine Kiekend. 6270 Zwarte Stern
2610 Blauwe Kiekend. 1 6680 Holenduif 17
2670 Havik 6 1 6700 Houtduif 15 34
2690 Sperwer 1 1 6840 Turkse Tortel 2
2870 Buizerd 9 2 6870 Zomertortel
2900 Ruigpootbuiz. 7120 Halsbandparkiet 9 28
3010 Visarend 7240 Koekoek
3040 Torenvalk 1 3 7610 Bosuil
3070 Roodpootvalk 7670 Ransuil
soort Berkheide strand/zee Lentevr. soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
7680 Velduil 14620 Pimpelmees 91 6
7950 Gierzwaluw 14640 Koolmees 176 5
8310 IJsvogel 2 14790 Boomklever 4
8560 Groene Specht 1 1 14860 Taigaboomkruiper
8760 Gr. Bonte Specht 23 1 14890 Boomkruiper 16
8870 Kl. Bonte Specht 14900 Buidelmees
9740 Boomleeuwerik 18 3 15080 Wielewaal
9760 Veldleeuwerik 1 12 15150 Grauwe Klauwier
9780 Strandleeuwerik 15200 Klapekster
9810 Oeverzwaluw 15230 Roodkopklauwier
9920 Boerenzwaluw 15390 Gaai 33
10010 Huiszwaluw 15490 Ekster 32 2
10020 Grote Pieper 15600 Kauw 35 31 225
10090 Boompieper 15630 Roek
10110 Graspieper 2 3 36 15671 Zwarte Kraai 85 9 28
10141 Waterpieper 1 15673 Bonte Kraai
10143 Oeverpieper 15820 Spreeuw 2 120
10170 Gele Kwikstaart 15840 Roze Spreeuw
10190 Gr. Gele Kwikst. 15910 Huismus
10200 Witte Kwikstaart 15980 Ringmus
10202 Rouwkwikstaart 16360 Vink 63 9 35
10660 Winterkoning 41 11 16380 Keep 1
10840 Heggenmus 23 9 16400 Europese Kanarie
10990 Roodborst 27 10 16490 Groenling 4 6
11040 Nachtegaal 16530 Putter 5 35
11062 Witsterblauwborst 16540 Sijs 2 2
11210 Zwarte Roodstaart 16600 Kneu
11220 Gekr. Roodstaart 16620 Frater
11370 Paapje 16630 Barmsijs
11390 Roodborsttapuit 16631 Grote Barmsijs
11460 Tapuit 16634 Kleine Barmsijs
11860 Beflijster 16660 Kruisbek
11870 Merel 126 19 16960 Roodmus
11980 Kramsvogel 1 2 17100 Goudvink
12000 Zanglijster 23 17 17170 Appelvink
12010 Koperwiek 32 23 18470 IJsgors
12020 Grote Lijster 1 18500 Sneeuwgors
12360 Sprinkhaanzanger 18570 Geelgors
12380 Snor 18660 Ortolaan
12430 Rietzanger 18770 Rietgors 1
12480 Grote Karekiet Raaf 1
12500 Bosrietzanger Ree 10 4
12510 Kleine Karekiet Konijn 5
12590 Spotvogel Haas 2
12740 Braamsluiper Vos 4
12750 Grasmus Mol (verse hopen) 3 20
12760 Tuinfluiter Eekhoorn 2
12770 Zwartkop
13080 Fluiter
13110 Tjiftjaf 1
13120 Fitis
13140 Goudhaan 29
13150 Vuurgoudhaan 1
13350 Gr.Vliegenvanger
13490 Bonte Vliegenv.
13640 Baardman
14370 Staartmees 43
14400 Glanskop 7
14420 Matkop
14540 Kuifmees
14610 Zwarte Mees
Januari 2017
tp = ter plaatse, ov = overvliegend Datum: 15-1-2017  Niet geteld: kvls 6,10,12,12a,14
soort Berkheide strand/zee Lentevr. soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
20 Roodkeelduiker 3090 Smelleken
30 Parelduiker 3100 Boomvalk
70 Dodaars 9 3200 Slechtvalk
90 Fuut 3 3670 Patrijs
100 Roodhalsfuut 3700 Kwartel
110 Kuifduiker 3940 Fazant
120 Geoorde Fuut 4070 Waterral 23 1
710 Jan van Gent 4080 Porseleinhoen
720 Aalscholver 18 15 2 15 4210 Kwartelkoning
950 Roerdomp 1 4240 Waterhoen 17
1190 Kl. Zilverreiger 4290 Meerkoet 275 48
1210 Grote Zilverreiger 4 4330 Kraanvogel
1220 Blauwe Reiger 2 1 5 4500 Scholekster 1
1240 Purperreiger 4560 Kluut
1310 Zwarte Ooievaar 4690 Kleine Plevier
1340 Ooievaar 4700 Bontbekplevier
1440 Lepelaar 4850 Goudplevier 1
1520 Knobbelzwaan 7 3 3 4860 Zilverplevier
1530 Kleine Zwaan 4930 Kieviet 4 15
1540 Wilde Zwaan 6 2 4960 Kanoet
1570 Rietgans spec. 4970 Drieteenstrandl. 60
1590 Kolgans 5120 Bonte Strandl.
1610 Grauwe gans 2 20 25 100 5170 Kemphaan
1660 Gr.Canad.Gans 15 5180 Bokje 3
1670 Brandgans 4 5190 Watersnip 3 14
1680 Rotgans 5290 Houtsnip 11
1700 Nijlgans 1 2 4 5320 Grutto
1710 Casarca 5340 Rosse Grutto
1730 Bergeend 1 5380 Regenwulp
1780 Mandarijneend 5410 Wulp
1790 Smient 5450 Zwarte Ruiter
1820 Krakeend 27 37 5460 Tureluur
1840 Wintertaling 32 25 19 5480 Groenpootruiter
1860 Wilde Eend 64 24 5530 Witgat
1862 Boereneend 5540 Bosruiter
1890 Pijlstaart 5560 Oeverloper
1910 Zomertaling 5610 Steenloper
1940 Slobeend 5 5750 Zwartkopmeeuw
1960 Krooneend 6 5780 Dwergmeeuw
1980 Tafeleend 32 9 5820 Kokmeeuw 40 1600 39
2030 Kuifeend 167 29 5900 Stormmeeuw 20 700 4
2040 Toppereend 5910 Kl. Mantelmeeuw 4
2180 Brilduiker 5920 Zilvermeeuw 20 300 2 42
2200 Nonnetje 6000 Gr. Mantelmeeuw 1 8
2230 Grote Zaagbek 6110 Grote Stern
2310 Wespendief 6150 Visdief
2380 Zwarte Wouw 6160 Noordse Stern
2390 Rode Wouw 6240 Dwergstern
2600 Bruine Kiekend. 6270 Zwarte Stern
2610 Blauwe Kiekend. 6680 Holenduif 16
2670 Havik 5 1 6700 Houtduif 5 1 19
2690 Sperwer 1 6840 Turkse Tortel 3
2870 Buizerd 9 2 6870 Zomertortel
2900 Ruigpootbuiz. 7120 Halsbandparkiet 2 21
3010 Visarend 7240 Koekoek
3040 Torenvalk 1 2 7610 Bosuil 3
3070 Roodpootvalk 7670 Ransuil
soort Berkheide strand/zee Lentevr. soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
7680 Velduil 1 14620 Pimpelmees 41 7
7950 Gierzwaluw 14640 Koolmees 106 3
8310 IJsvogel 1 14790 Boomklever
8560 Groene Specht 4 14860 Taigaboomkruiper
8760 Gr. Bonte Specht 20 1 14890 Boomkruiper 4
8870 Kl. Bonte Specht 14900 Buidelmees
9740 Boomleeuwerik 15080 Wielewaal
9760 Veldleeuwerik 15150 Grauwe Klauwier
9780 Strandleeuwerik 15200 Klapekster
9810 Oeverzwaluw 15230 Roodkopklauwier
9920 Boerenzwaluw 15390 Gaai 19 1
10010 Huiszwaluw 15490 Ekster 39 3
10020 Grote Pieper 15600 Kauw 7 2 27 175
10090 Boompieper 15630 Roek
10110 Graspieper 8 32 15671 Zwarte Kraai 61 7 12 37
10141 Waterpieper 1 15673 Bonte Kraai 1
10143 Oeverpieper 15820 Spreeuw 2 75
10170 Gele Kwikstaart 15840 Roze Spreeuw
10190 Gr. Gele Kwikst. 15910 Huismus
10200 Witte Kwikstaart 15980 Ringmus
10202 Rouwkwikstaart 16360 Vink 37 6 40
10660 Winterkoning 44 7 16380 Keep 2 3
10840 Heggenmus 26 2 16400 Europese Kanarie
10990 Roodborst 44 8 16490 Groenling 5
11040 Nachtegaal 16530 Putter 5 45
11062 Witsterblauwborst 16540 Sijs 30
11210 Zwarte Roodstaart 16600 Kneu
11220 Gekr. Roodstaart 16620 Frater
11370 Paapje 16630 Barmsijs
11390 Roodborsttapuit 16631 Grote Barmsijs
11460 Tapuit 16634 Kleine Barmsijs 1
11860 Beflijster 16660 Kruisbek
11870 Merel 95 31 16960 Roodmus
11980 Kramsvogel 1 10 17100 Goudvink
12000 Zanglijster 4 15 17170 Appelvink
12010 Koperwiek 4 35 18470 IJsgors
12020 Grote Lijster 18500 Sneeuwgors
12360 Sprinkhaanzanger 18570 Geelgors
12380 Snor 18660 Ortolaan
12430 Rietzanger 18770 Rietgors
12480 Grote Karekiet Raaf 2
12500 Bosrietzanger Ree 10 6
12510 Kleine Karekiet Konijn 17
12590 Spotvogel Haas 5
12740 Braamsluiper Vos 6
12750 Grasmus Mol (verse hopen)
12760 Tuinfluiter Eekhoorn
12770 Zwartkop Damhert
13080 Fluiter
13110 Tjiftjaf 1 IJSEEND 1
13120 Fitis Cetti’s Zanger 1
13140 Goudhaan 33
13150 Vuurgoudhaan
13350 Gr.Vliegenvanger
13490 Bonte Vliegenv.
13640 Baardman
14370 Staartmees 17
14400 Glanskop 3
14420 Matkop
14540 Kuifmees 4
14610 Zwarte Mees
December 2016
  Niet geteld: kvls 5, 12 Datum: 17/18-12 tp = ter plaatse, ov = overvliegend
                           
soort Berkheide strand/zee Lentevr. soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
20 Roodkeelduiker 3090 Smelleken
30 Parelduiker 3100 Boomvalk
70 Dodaars 8 3200 Slechtvalk
90 Fuut 1 2 3670 Patrijs
100 Roodhalsfuut 3700 Kwartel
110 Kuifduiker 3940 Fazant
120 Geoorde Fuut 4070 Waterral 17 3
710 Jan van Gent 4080 Porseleinhoen
720 Aalscholver 108 138 11 4210 Kwartelkoning
950 Roerdomp 4240 Waterhoen 3 6
1190 Kl. Zilverreiger 4290 Meerkoet 290 39
1210 Grote Zilverreiger 1 4330 Kraanvogel
1220 Blauwe Reiger 5 4 4 4500 Scholekster
1240 Purperreiger 4560 Kluut
1310 Zwarte Ooievaar 4690 Kleine Plevier
1340 Ooievaar 4700 Bontbekplevier
1440 Lepelaar 4850 Goudplevier
1520 Knobbelzwaan 8 2 4860 Zilverplevier
1530 Kleine Zwaan 4930 Kieviet 2
1540 Wilde Zwaan 7 4960 Kanoet
1570 Rietgans spec. 4970 Drieteenstrandl.
1590 Kolgans 93 5120 Bonte Strandl.
1610 Grauwe gans 15 57 23 5170 Kemphaan
1660 Gr.Canad.Gans 14 37 16 5180 Bokje 11
1670 Brandgans 5190 Watersnip 1 39
1680 Rotgans 5290 Houtsnip 5
1700 Nijlgans 6 2 3 5320 Grutto
1710 Casarca 5340 Rosse Grutto
1730 Bergeend 5380 Regenwulp
1780 Mandarijneend 5410 Wulp
1790 Smient 5 21 5450 Zwarte Ruiter
1820 Krakeend 56 43 5460 Tureluur
1840 Wintertaling 10 28 5480 Groenpootruiter
1860 Wilde Eend 88 20 5530 Witgat
1862 Boereneend 8 5540 Bosruiter
1890 Pijlstaart 5560 Oeverloper
1910 Zomertaling 5610 Steenloper
1940 Slobeend 3 16 5750 Zwartkopmeeuw
1960 Krooneend 30 5780 Dwergmeeuw
1980 Tafeleend 40 11 5820 Kokmeeuw 3
2030 Kuifeend 193 31 5900 Stormmeeuw 6
2040 Toppereend 5910 Kl. Mantelmeeuw 1
2180 Brilduiker 5920 Zilvermeeuw 4 2 4 30
2200 Nonnetje 6000 Gr. Mantelmeeuw
2230 Grote Zaagbek 6110 Grote Stern
2310 Wespendief 6150 Visdief
2380 Zwarte Wouw 6160 Noordse Stern
2390 Rode Wouw 6240 Dwergstern
2600 Bruine Kiekend. 6270 Zwarte Stern
2610 Blauwe Kiekend. 1 6680 Holenduif 11
2670 Havik 2 6700 Houtduif 28 25
2690 Sperwer 2 1 6840 Turkse Tortel 2
2870 Buizerd 9 2 6870 Zomertortel
2900 Ruigpootbuiz. 7120 Halsbandparkiet 2 2 35
3010 Visarend 7240 Koekoek
3040 Torenvalk 5 3 7610 Bosuil
3070 Roodpootvalk 7670 Ransuil
soort Berkheide strand/zee Lentevr. soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
7680 Velduil 14620 Pimpelmees 66 9
7950 Gierzwaluw 14640 Koolmees 94 4
8310 IJsvogel 2 1 14790 Boomklever 2
8560 Groene Specht 5 1 14860 Taigaboomkruiper
8760 Gr. Bonte Specht 31 1 14890 Boomkruiper 14
8870 Kl. Bonte Specht 14900 Buidelmees
9740 Boomleeuwerik 15080 Wielewaal
9760 Veldleeuwerik 3 15150 Grauwe Klauwier
9780 Strandleeuwerik 15200 Klapekster
9810 Oeverzwaluw 15230 Roodkopklauwier
9920 Boerenzwaluw 15390 Gaai 36 2
10010 Huiszwaluw 15490 Ekster 50 2
10020 Grote Pieper 15600 Kauw 34 1 30 200
10090 Boompieper 15630 Roek
10110 Graspieper 19 11 15671 Zwarte Kraai 89 4 24
10141 Waterpieper 1 15673 Bonte Kraai 1
10143 Oeverpieper 15820 Spreeuw 25 200
10170 Gele Kwikstaart 15840 Roze Spreeuw
10190 Gr. Gele Kwikst. 15910 Huismus
10200 Witte Kwikstaart 15980 Ringmus
10202 Rouwkwikstaart 16360 Vink 37 3 29
10660 Winterkoning 71 5 16380 Keep 2
10840 Heggenmus 29 9 16400 Europese Kanarie
10990 Roodborst 110 9 16490 Groenling 6
11040 Nachtegaal 16530 Putter 15
11062 Witsterblauwborst 16540 Sijs 3 31 11
11210 Zwarte Roodstaart 16600 Kneu
11220 Gekr. Roodstaart 16620 Frater
11370 Paapje 16630 Barmsijs
11390 Roodborsttapuit 2 16631 Grote Barmsijs
11460 Tapuit 16634 Kleine Barmsijs
11860 Beflijster 16660 Kruisbek
11870 Merel 141 19 16960 Roodmus
11980 Kramsvogel 5 1 17100 Goudvink 3
12000 Zanglijster 6 11 17170 Appelvink
12010 Koperwiek 23 20 8 18470 IJsgors
12020 Grote Lijster 18500 Sneeuwgors
12360 Sprinkhaanzanger 18570 Geelgors
12380 Snor 18660 Ortolaan
12430 Rietzanger 18770 Rietgors 2
12480 Grote Karekiet Raaf
12500 Bosrietzanger Ree 8 7
12510 Kleine Karekiet Konijn 10
12590 Spotvogel Haas 4
12740 Braamsluiper Vos 2
12750 Grasmus Mol (verse hopen)
12760 Tuinfluiter Eekhoorn 3
12770 Zwartkop Spitsmuis spec 1
13080 Fluiter Kleine rietgans 20
13110 Tjiftjaf 1 IJseend 1
13120 Fitis
13140 Goudhaan 71
13150 Vuurgoudhaan
13350 Gr.Vliegenvanger
13490 Bonte Vliegenv.
13640 Baardman 2
14370 Staartmees 21
14400 Glanskop 9
14420 Matkop
14540 Kuifmees 4
14610 Zwarte Mees
November 2016
Datum: 12-11-2016  tp = ter plaatse, ov = overvliegend
 Niet geteld: kvls 4,4a,5,8,12,13
soort Berkheide strand/zee Lentevr. soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
20 Roodkeelduiker 3090 Smelleken
30 Parelduiker 3100 Boomvalk
70 Dodaars 7 3200 Slechtvalk
90 Fuut 5 3670 Patrijs
100 Roodhalsfuut 3700 Kwartel
110 Kuifduiker 3940 Fazant
120 Geoorde Fuut 4070 Waterral 8 3
710 Jan van Gent 4080 Porseleinhoen
720 Aalscholver 108 52 1 9 4210 Kwartelkoning
950 Roerdomp 1 4240 Waterhoen 3 7
1190 Kl. Zilverreiger 4290 Meerkoet 109 33
1210 Grote Zilverreiger 1 3 4330 Kraanvogel
1220 Blauwe Reiger 7 5 4500 Scholekster 15
1240 Purperreiger 4560 Kluut
1310 Zwarte Ooievaar 4690 Kleine Plevier
1340 Ooievaar 4700 Bontbekplevier
1440 Lepelaar 4850 Goudplevier
1520 Knobbelzwaan 4 4 4860 Zilverplevier
1530 Kleine Zwaan 4930 Kieviet 57
1540 Wilde Zwaan 2 4960 Kanoet
1570 Rietgans spec. 4970 Drieteenstrandl. 43
1590 Kolgans 5120 Bonte Strandl.
1610 Grauwe gans 18 2 86 5170 Kemphaan
1660 Gr.Canad.Gans 14 5180 Bokje 2
1670 Brandgans 5190 Watersnip 1 41
1680 Rotgans 5290 Houtsnip 10 1
1700 Nijlgans 4 5320 Grutto
1710 Casarca 5340 Rosse Grutto
1730 Bergeend 5380 Regenwulp
1780 Mandarijneend 5410 Wulp
1790 Smient 34 39 5450 Zwarte Ruiter
1820 Krakeend 12 51 5460 Tureluur
1840 Wintertaling 4 23 5480 Groenpootruiter
1860 Wilde Eend 141 17 5530 Witgat
1862 Boereneend 7 3 5540 Bosruiter
1890 Pijlstaart 5560 Oeverloper
1910 Zomertaling 5610 Steenloper
1940 Slobeend 19 14 5750 Zwartkopmeeuw
1960 Krooneend 14 5780 Dwergmeeuw
1980 Tafeleend 33 8 5820 Kokmeeuw 78 11
2030 Kuifeend 121 29 5900 Stormmeeuw 59 4
2040 Toppereend 5910 Kl. Mantelmeeuw 9
2180 Brilduiker 5920 Zilvermeeuw 5 500 34
2200 Nonnetje 6000 Gr. Mantelmeeuw 5
2230 Grote Zaagbek 6110 Grote Stern
2310 Wespendief 6150 Visdief
2380 Zwarte Wouw 6160 Noordse Stern
2390 Rode Wouw 6240 Dwergstern
2600 Bruine Kiekend. 1 6270 Zwarte Stern
2610 Blauwe Kiekend. 1 6680 Holenduif 14
2670 Havik 1 1 6700 Houtduif 18 1 58
2690 Sperwer 4 1 1 6840 Turkse Tortel 3
2870 Buizerd 9 1 2 6870 Zomertortel
2900 Ruigpootbuiz. 7120 Halsbandparkiet 2 17
3010 Visarend 7240 Koekoek
3040 Torenvalk 4 1 3 7610 Bosuil
3070 Roodpootvalk 7670 Ransuil
soort Berkheide Berkheide Lentevr. soort Berkheide Berkheide Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
7680 Velduil 1 14620 Pimpelmees 52 8
7950 Gierzwaluw 14640 Koolmees 100 7
8310 IJsvogel 2 14790 Boomklever 4
8560 Groene Specht 3 2 14860 Taigaboomkruiper
8760 Gr. Bonte Specht 21 1 14890 Boomkruiper 13 1
8870 Kl. Bonte Specht 14900 Buidelmees
9740 Boomleeuwerik 15080 Wielewaal
9760 Veldleeuwerik 2 7 15150 Grauwe Klauwier
9780 Strandleeuwerik 15200 Klapekster
9810 Oeverzwaluw 15230 Roodkopklauwier
9920 Boerenzwaluw 15390 Gaai 23 1
10010 Huiszwaluw 15490 Ekster 43 4
10020 Grote Pieper 15600 Kauw 59 3 160
10090 Boompieper 15630 Roek
10110 Graspieper 2 17 15671 Zwarte Kraai 81 4 13 31
10141 Waterpieper 1 15673 Bonte Kraai
10143 Oeverpieper 15820 Spreeuw 647 2213 175
10170 Gele Kwikstaart 15840 Roze Spreeuw
10190 Gr. Gele Kwikst. 15910 Huismus 5 1
10200 Witte Kwikstaart 15980 Ringmus
10202 Rouwkwikstaart 16360 Vink 64 183 25
10660 Winterkoning 69 7 16380 Keep 5 8 1
10840 Heggenmus 42 11 16400 Europese Kanarie
10990 Roodborst 151 8 16490 Groenling 5 9
11040 Nachtegaal 16530 Putter 23
11062 Witsterblauwborst 16540 Sijs 15 19
11210 Zwarte Roodstaart 16600 Kneu
11220 Gekr. Roodstaart 16620 Frater
11370 Paapje 16630 Barmsijs
11390 Roodborsttapuit 3 16631 Grote Barmsijs
11460 Tapuit 16634 Kleine Barmsijs
11860 Beflijster 16660 Kruisbek
11870 Merel 248 18 16960 Roodmus
11980 Kramsvogel 28 8 17100 Goudvink 2
12000 Zanglijster 35 19 17170 Appelvink
12010 Koperwiek 33 11 18470 IJsgors
12020 Grote Lijster 2 18500 Sneeuwgors
12360 Sprinkhaanzanger 18570 Geelgors
12380 Snor 18660 Ortolaan
12430 Rietzanger 18770 Rietgors 1 2
12480 Grote Karekiet Raaf
12500 Bosrietzanger Ree 7 6
12510 Kleine Karekiet Konijn 15
12590 Spotvogel Haas 3
12740 Braamsluiper Vos 1
12750 Grasmus Mol (verse hopen)
12760 Tuinfluiter Eekhoorn 2
12770 Zwartkop Snoek 1
13080 Fluiter Grijze Zeehond
13110 Tjiftjaf 2
13120 Fitis
13140 Goudhaan 54 5
13150 Vuurgoudhaan
13350 Gr.Vliegenvanger
13490 Bonte Vliegenv.
13640 Baardman 10
14370 Staartmees 17
14400 Glanskop 11
14420 Matkop
14540 Kuifmees 2
14610 Zwarte Mees
Oktober 2016
 Niet geteld: kvls 4a,5,6,12,13 Datum: 15/16 okt 2016  tp = ter plaatse, ov = overvliegend
                           
soort Berkheide strand/zee Lentevr. soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
20 Roodkeelduiker 3090 Smelleken
30 Parelduiker 3100 Boomvalk
70 Dodaars 9 3200 Slechtvalk 1
90 Fuut 2 3 3670 Patrijs
100 Roodhalsfuut 3700 Kwartel
110 Kuifduiker 3940 Fazant
120 Geoorde Fuut 4070 Waterral 10 4
710 Jan van Gent 4080 Porseleinhoen
720 Aalscholver 97 117 2 14 4210 Kwartelkoning
950 Roerdomp 1 4240 Waterhoen 6 5
1190 Kl. Zilverreiger 4290 Meerkoet 193 36
1210 Grote Zilverreiger 4 4330 Kraanvogel
1220 Blauwe Reiger 8 6 3 4500 Scholekster 4
1240 Purperreiger 4560 Kluut
1310 Zwarte Ooievaar 4690 Kleine Plevier
1340 Ooievaar 4700 Bontbekplevier
1440 Lepelaar 4850 Goudplevier
1520 Knobbelzwaan 4 5 4860 Zilverplevier
1530 Kleine Zwaan 4930 Kieviet 1 3 26
1540 Wilde Zwaan 4960 Kanoet
1570 Rietgans spec. 4970 Drieteenstrandl. 1
1590 Kolgans 11 5120 Bonte Strandl.
1610 Grauwe gans 26 143 79 5170 Kemphaan
1660 Gr.Canad.Gans 15 26 5180 Bokje 2
1670 Brandgans 5190 Watersnip 10 37
1680 Rotgans 5290 Houtsnip 7
1700 Nijlgans 5 5320 Grutto
1710 Casarca 5340 Rosse Grutto
1730 Bergeend 5380 Regenwulp
1780 Mandarijneend 5410 Wulp
1790 Smient 110 47 5450 Zwarte Ruiter
1820 Krakeend 12 39 5460 Tureluur
1840 Wintertaling 13 5480 Groenpootruiter
1860 Wilde Eend 123 23 5530 Witgat
1862 Boereneend 7 5540 Bosruiter
1890 Pijlstaart 5560 Oeverloper
1910 Zomertaling 5610 Steenloper
1940 Slobeend 4 11 5750 Zwartkopmeeuw
1960 Krooneend 29 5780 Dwergmeeuw
1980 Tafeleend 26 7 5820 Kokmeeuw 4 30
2030 Kuifeend 148 33 5900 Stormmeeuw 6 2
2040 Toppereend 5910 Kl. Mantelmeeuw 21
2180 Brilduiker 1 5920 Zilvermeeuw 50 10 23
2200 Nonnetje 6000 Gr. Mantelmeeuw 5
2230 Grote Zaagbek 6110 Grote Stern
2310 Wespendief 6150 Visdief
2380 Zwarte Wouw 6160 Noordse Stern
2390 Rode Wouw 6240 Dwergstern
2600 Bruine Kiekend. 6270 Zwarte Stern
2610 Blauwe Kiekend. 1 1 6680 Holenduif 1 1 7
2670 Havik 9 1 6700 Houtduif 26 25 34
2690 Sperwer 4 1 2 6840 Turkse Tortel 5 2 1
2870 Buizerd 16 4 2 6870 Zomertortel
2900 Ruigpootbuiz. 7120 Halsbandparkiet 1 3 13
3010 Visarend 1 7240 Koekoek
3040 Torenvalk 3 3 7610 Bosuil
3070 Roodpootvalk 7670 Ransuil
soort Berkheide Berkheide Lentevr. soort Berkheide   Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov.     t.p. ov.
7680 Velduil 14620 Pimpelmees 68 3
7950 Gierzwaluw 14640 Koolmees 162 6
8310 IJsvogel 1 2 14790 Boomklever 4
8560 Groene Specht 6 1 14860 Taigaboomkruiper
8760 Gr. Bonte Specht 29 14890 Boomkruiper 12
8870 Kl. Bonte Specht 14900 Buidelmees
9740 Boomleeuwerik 16 40 15080 Wielewaal
9760 Veldleeuwerik 2 59 6 50 15150 Grauwe Klauwier
9780 Strandleeuwerik 15200 Klapekster
9810 Oeverzwaluw 15230 Roodkopklauwier
9920 Boerenzwaluw 15390 Gaai 48
10010 Huiszwaluw 15490 Ekster 41 2
10020 Grote Pieper 2 15600 Kauw 21 55 47
10090 Boompieper 1 15630 Roek 1
10110 Graspieper 25 47 25 15671 Zwarte Kraai 93 12
10141 Waterpieper 1 15673 Bonte Kraai
10143 Oeverpieper 15820 Spreeuw 60 494 78
10170 Gele Kwikstaart 1 15840 Roze Spreeuw
10190 Gr. Gele Kwikst. 15910 Huismus 5 2
10200 Witte Kwikstaart 3 15980 Ringmus 2
10202 Rouwkwikstaart 16360 Vink 159 878 13 300
10660 Winterkoning 87 5 16380 Keep 10 2
10840 Heggenmus 73 7 16400 Europese Kanarie 1
10990 Roodborst 338 10 16490 Groenling 3 1 5
11040 Nachtegaal 16530 Putter 13 11
11062 Witsterblauwborst 16540 Sijs 1 21
11210 Zwarte Roodstaart 16600 Kneu 9
11220 Gekr. Roodstaart 16620 Frater
11370 Paapje 16630 Barmsijs 1
11390 Roodborsttapuit 2 5 16631 Grote Barmsijs
11460 Tapuit 16634 Kleine Barmsijs 1
11860 Beflijster 1 1 16660 Kruisbek 1
11870 Merel 295 9 6 16960 Roodmus
11980 Kramsvogel 27 2 5 17100 Goudvink 12
12000 Zanglijster 98 13 14 17170 Appelvink
12010 Koperwiek 548 297 17 18470 IJsgors
12020 Grote Lijster 1 1 18500 Sneeuwgors
12360 Sprinkhaanzanger 18570 Geelgors
12380 Snor 18660 Ortolaan
12430 Rietzanger 18770 Rietgors 4 4
12480 Grote Karekiet Raaf
12500 Bosrietzanger Ree 10 3
12510 Kleine Karekiet Konijn 14
12590 Spotvogel Haas 4
12740 Braamsluiper Vos 2
12750 Grasmus Mol (verse hopen) 1
12760 Tuinfluiter Eekhoorn 1
12770 Zwartkop 10 Bruine kikker 7
13080 Fluiter Atalanta 1
13110 Tjiftjaf 15 1
13120 Fitis
13140 Goudhaan 38 4
13150 Vuurgoudhaan 5 Koereiger 1
13350 Gr.Vliegenvanger Steppekiekendief 1
13490 Bonte Vliegenv.
13640 Baardman 4
14370 Staartmees 26
14400 Glanskop 15
14420 Matkop
14540 Kuifmees
14610 Zwarte Mees

error: Content is protected !!