Wintertellingen 2015-2016

⇐Terug

<Vorige                        Volgende>

Maart 2016

 

 

 Niet geteld: kvls 9,12 dd: 12/13-03 tp = ter plaatse, ov = overvliegend
 
soort Berkheide strand/zee Lentevr. soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
20 Roodkeelduiker 3090 Smelleken
30 Parelduiker 3100 Boomvalk
70 Dodaars 11 1 3200 Slechtvalk
90 Fuut 3 2 3670 Patrijs
100 Roodhalsfuut 3700 Kwartel
110 Kuifduiker 3940 Fazant
120 Geoorde Fuut 4070 Waterral 12 4
710 Jan van Gent 4080 Porseleinhoen
720 Aalscholver 196 98 4210 Kwartelkoning
950 Roerdomp 1 4240 Waterhoen 5 4
1190 Kl. Zilverreiger 4290 Meerkoet 106 34
1210 Grote Zilverreiger 1 4330 Kraanvogel
1220 Blauwe Reiger 4 6 4500 Scholekster 2
1240 Purperreiger 4560 Kluut
1310 Zwarte Ooievaar 4690 Kleine Plevier
1340 Ooievaar 4700 Bontbekplevier
1440 Lepelaar 4850 Goudplevier
1520 Knobbelzwaan 7 4 4860 Zilverplevier
1530 Kleine Zwaan 4930 Kieviet 15 4 14
1540 Wilde Zwaan 4960 Kanoet
1570 Rietgans spec. 4970 Drieteenstrandl. 35
1590 Kolgans 5120 Bonte Strandl. 1
1610 Grauwe gans 61 16 4 5170 Kemphaan
1660 Gr.Canad.Gans 16 6 5180 Bokje 1 5
1670 Brandgans 5190 Watersnip 2 1 56
1680 Rotgans 5290 Houtsnip 5
1700 Nijlgans 13 6 4 5320 Grutto
1710 Casarca 5340 Rosse Grutto
1730 Bergeend 2 5380 Regenwulp
1780 Mandarijneend 5410 Wulp
1790 Smient 5 38 5450 Zwarte Ruiter
1820 Krakeend 6 5 14 5460 Tureluur 1
1840 Wintertaling 37 64 5480 Groenpootruiter
1860 Wilde Eend 117 2 12 5530 Witgat
1862 Boereneend 12 5540 Bosruiter
1890 Pijlstaart 5560 Oeverloper
1910 Zomertaling 5610 Steenloper
1940 Slobeend 14 12 5750 Zwartkopmeeuw
1960 Krooneend 8 5780 Dwergmeeuw
1980 Tafeleend 5 6 5820 Kokmeeuw 2 6 23
2030 Kuifeend 110 36 5900 Stormmeeuw 10 54
2040 Toppereend 5910 Kl. Mantelmeeuw 5 25
2180 Brilduiker 5920 Zilvermeeuw 4 7 80 5 6
2200 Nonnetje 6000 Gr. Mantelmeeuw
2230 Grote Zaagbek 6110 Grote Stern
2310 Wespendief 6150 Visdief
2380 Zwarte Wouw 6160 Noordse Stern
2390 Rode Wouw 6240 Dwergstern
2600 Bruine Kiekend. 6270 Zwarte Stern
2610 Blauwe Kiekend. 1 6680 Holenduif 7 1 11
2670 Havik 8 1 6700 Houtduif 66 5 41
2690 Sperwer 3 1 6840 Turkse Tortel 1 2
2870 Buizerd 9 2 2 6870 Zomertortel
2900 Ruigpootbuiz. 7120 Halsbandparkiet 10 19
3010 Visarend 7240 Koekoek
3040 Torenvalk 3 7610 Bosuil 1
3070 Roodpootvalk 7670 Ransuil
soort Berkheide strand/zee Lentevr. soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
7680 Velduil 14620 Pimpelmees 94 3
7950 Gierzwaluw 14640 Koolmees 187 6
8310 IJsvogel 1 14790 Boomklever 7
8560 Groene Specht 4 1 14860 Taigaboomkruiper
8760 Gr. Bonte Specht 31 14890 Boomkruiper 19
8870 Kl. Bonte Specht 14900 Buidelmees
9740 Boomleeuwerik 55 15080 Wielewaal
9760 Veldleeuwerik 12 15150 Grauwe Klauwier
9780 Strandleeuwerik 15200 Klapekster
9810 Oeverzwaluw 15230 Roodkopklauwier
9920 Boerenzwaluw 15390 Gaai 24
10010 Huiszwaluw 15490 Ekster 47 2
10020 Grote Pieper 15600 Kauw 60 10 47
10090 Boompieper 15630 Roek
10110 Graspieper 34 6 14 15671 Zwarte Kraai 109 2 12
10141 Waterpieper 15673 Bonte Kraai
10143 Oeverpieper 15820 Spreeuw 48 260 78
10170 Gele Kwikstaart 15840 Roze Spreeuw
10190 Gr. Gele Kwikst. 1 15910 Huismus 6 1
10200 Witte Kwikstaart 6 6 15980 Ringmus
10202 Rouwkwikstaart 16360 Vink 141 4 52
10660 Winterkoning 85 3 16380 Keep 2
10840 Heggenmus 117 6 16400 Europese Kanarie
10990 Roodborst 62 2 16490 Groenling 9 8
11040 Nachtegaal 16530 Putter 2 3 39
11062 Witsterblauwborst 16540 Sijs 8 33 46
11210 Zwarte Roodstaart 16600 Kneu 2
11220 Gekr. Roodstaart 16620 Frater
11370 Paapje 16630 Barmsijs
11390 Roodborsttapuit 2 4 16631 Grote Barmsijs
11460 Tapuit 16634 Kleine Barmsijs 1
11860 Beflijster 16660 Kruisbek
11870 Merel 143 6 16960 Roodmus
11980 Kramsvogel 4 17100 Goudvink 1
12000 Zanglijster 52 6 4 17170 Appelvink 1 1
12010 Koperwiek 29 1 18470 IJsgors
12020 Grote Lijster 4 18500 Sneeuwgors
12360 Sprinkhaanzanger 18570 Geelgors
12380 Snor 18660 Ortolaan
12430 Rietzanger 18770 Rietgors 12 18
12480 Grote Karekiet Raaf
12500 Bosrietzanger Ree 7 8
12510 Kleine Karekiet Konijn 36
12590 Spotvogel Haas 7
12740 Braamsluiper Vos 4
12750 Grasmus Mol (verse hopen)
12760 Tuinfluiter Eekhoorn 2
12770 Zwartkop
13080 Fluiter
13110 Tjiftjaf 1
13120 Fitis Kat verwilderd 1
13140 Goudhaan 7
13150 Vuurgoudhaan
13350 Gr.Vliegenvanger
13490 Bonte Vliegenv.
13640 Baardman
14370 Staartmees 10
14400 Glanskop 7
14420 Matkop
14540 Kuifmees 2
14610 Zwarte Mees
Februari 2016

 

 Niet geteld: kvls 1,12,13 en LV Datum: 13-2-2016 tp = ter plaatse, ov = overvliegend
                           
soort Berkheide strand/zee Lentevr. soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
20 Roodkeelduiker 3090 Smelleken
30 Parelduiker 3100 Boomvalk
70 Dodaars 8 3200 Slechtvalk 1 1
90 Fuut 3 3670 Patrijs
100 Roodhalsfuut 3700 Kwartel
110 Kuifduiker 3940 Fazant
120 Geoorde Fuut 4070 Waterral 9
710 Jan van Gent 4080 Porseleinhoen
720 Aalscholver 9 15 4210 Kwartelkoning
950 Roerdomp 4240 Waterhoen 4
1190 Kl. Zilverreiger 4290 Meerkoet 125
1210 Grote Zilverreiger 4330 Kraanvogel
1220 Blauwe Reiger 6 4500 Scholekster 19
1240 Purperreiger 4560 Kluut
1310 Zwarte Ooievaar 4690 Kleine Plevier
1340 Ooievaar 4700 Bontbekplevier
1440 Lepelaar 4850 Goudplevier
1520 Knobbelzwaan 10 4860 Zilverplevier
1530 Kleine Zwaan 4930 Kieviet 1
1540 Wilde Zwaan 4960 Kanoet
1570 Rietgans spec. 4970 Drieteenstrandl. 7
1590 Kolgans 61 5120 Bonte Strandl.
1610 Grauwe gans 32 59 5170 Kemphaan
1660 Gr.Canad.Gans 6 5180 Bokje
1670 Brandgans 5190 Watersnip 12
1680 Rotgans 5290 Houtsnip 2
1700 Nijlgans 8 5320 Grutto
1710 Casarca 5340 Rosse Grutto
1730 Bergeend 5380 Regenwulp
1780 Mandarijneend 5410 Wulp
1790 Smient 5450 Zwarte Ruiter
1820 Krakeend 15 5460 Tureluur
1840 Wintertaling 58 5480 Groenpootruiter
1860 Wilde Eend 173 5530 Witgat
1862 Boereneend 17 5540 Bosruiter
1890 Pijlstaart 5560 Oeverloper
1910 Zomertaling 5610 Steenloper
1940 Slobeend 4 5750 Zwartkopmeeuw
1960 Krooneend 19 5780 Dwergmeeuw
1980 Tafeleend 50 5820 Kokmeeuw 21
2030 Kuifeend 201 5900 Stormmeeuw
2040 Toppereend 5910 Kl. Mantelmeeuw 1
2180 Brilduiker 2 vrouw 5920 Zilvermeeuw 9 180
2200 Nonnetje 6000 Gr. Mantelmeeuw
2230 Grote Zaagbek 6110 Grote Stern
2310 Wespendief 6150 Visdief
2380 Zwarte Wouw 6160 Noordse Stern
2390 Rode Wouw 6240 Dwergstern
2600 Bruine Kiekend. 6270 Zwarte Stern
2610 Blauwe Kiekend. 1 6680 Holenduif 7
2670 Havik 5 6700 Houtduif 202 36
2690 Sperwer 2 6840 Turkse Tortel 1
2870 Buizerd 10 1 6870 Zomertortel
2900 Ruigpootbuiz. 7120 Halsbandparkiet 9 3
3010 Visarend 7240 Koekoek
3040 Torenvalk 7610 Bosuil
3070 Roodpootvalk 7670 Ransuil
soort Berkheide strand/zee Lentevr. soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
7680 Velduil 14620 Pimpelmees 137
7950 Gierzwaluw 14640 Koolmees 223
8310 IJsvogel 14790 Boomklever 6
8560 Groene Specht 4 14860 Taigaboomkruiper
8760 Gr. Bonte Specht 20 14890 Boomkruiper 16
8870 Kl. Bonte Specht 1 14900 Buidelmees
9740 Boomleeuwerik 2 1 15080 Wielewaal
9760 Veldleeuwerik 15150 Grauwe Klauwier
9780 Strandleeuwerik 15200 Klapekster
9810 Oeverzwaluw 15230 Roodkopklauwier
9920 Boerenzwaluw 15390 Gaai 25
10010 Huiszwaluw 15490 Ekster 56
10020 Grote Pieper 15600 Kauw 83
10090 Boompieper 15630 Roek
10110 Graspieper 15671 Zwarte Kraai 113 5
10141 Waterpieper 15673 Bonte Kraai
10143 Oeverpieper 15820 Spreeuw 189 118
10170 Gele Kwikstaart 15840 Roze Spreeuw
10190 Gr. Gele Kwikst. 15910 Huismus 10
10200 Witte Kwikstaart 15980 Ringmus
10202 Rouwkwikstaart 16360 Vink 314
10660 Winterkoning 56 16380 Keep 7
10840 Heggenmus 36 16400 Europese Kanarie
10990 Roodborst 36 16490 Groenling 17
11040 Nachtegaal 16530 Putter 2 1
11062 Witsterblauwborst 16540 Sijs 8 8
11210 Zwarte Roodstaart 16600 Kneu
11220 Gekr. Roodstaart 16620 Frater
11370 Paapje 16630 Barmsijs
11390 Roodborsttapuit 16631 Grote Barmsijs
11460 Tapuit 16634 Kleine Barmsijs
11860 Beflijster 16660 Kruisbek
11870 Merel 151 16960 Roodmus
11980 Kramsvogel 378 280 17100 Goudvink 1 2
12000 Zanglijster 37 1 17170 Appelvink
12010 Koperwiek 195 5 18470 IJsgors
12020 Grote Lijster 18500 Sneeuwgors
12360 Sprinkhaanzanger 18570 Geelgors
12380 Snor 18660 Ortolaan
12430 Rietzanger 18770 Rietgors
12480 Grote Karekiet Raaf
12500 Bosrietzanger Ree 10
12510 Kleine Karekiet Konijn 32
12590 Spotvogel Haas
12740 Braamsluiper Vos 8
12750 Grasmus Mol (verse hopen) 1
12760 Tuinfluiter Eekhoorn
12770 Zwartkop Brasem
13080 Fluiter Damhert
13110 Tjiftjaf
13120 Fitis Verw kat 1
13140 Goudhaan 5 dode buizerd 1
13150 Vuurgoudhaan 1
13350 Gr.Vliegenvanger
13490 Bonte Vliegenv.
13640 Baardman
14370 Staartmees 27
14400 Glanskop 8
14420 Matkop
14540 Kuifmees
14610 Zwarte Mees
Januari 2016
 Niet geteld: kvls 5,12,14 Datum: 16/17-01-2016 tp = ter plaatse, ov = overvliegend
 
soort Berkheide strand/zee Lentevr. soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
20 Roodkeelduiker 3090 Smelleken
30 Parelduiker 3100 Boomvalk
70 Dodaars 13 3200 Slechtvalk 1
90 Fuut 2 1 3670 Patrijs
100 Roodhalsfuut 3700 Kwartel
110 Kuifduiker 3940 Fazant 1
120 Geoorde Fuut 4070 Waterral 19 1
710 Jan van Gent 4080 Porseleinhoen
720 Aalscholver 19 55 4210 Kwartelkoning
950 Roerdomp 3 1 4240 Waterhoen 3 8
1190 Kl. Zilverreiger 4290 Meerkoet 149 49
1210 Grote Zilverreiger 4 4330 Kraanvogel
1220 Blauwe Reiger 5 2 3 4500 Scholekster
1240 Purperreiger 4560 Kluut
1310 Zwarte Ooievaar 4690 Kleine Plevier
1340 Ooievaar 4700 Bontbekplevier
1440 Lepelaar 4850 Goudplevier
1520 Knobbelzwaan 8 2 4860 Zilverplevier
1530 Kleine Zwaan 4930 Kieviet 23
1540 Wilde Zwaan 3 1 4960 Kanoet
1570 Rietgans spec. 4970 Drieteenstrandl. 7
1590 Kolgans 2 14 5120 Bonte Strandl.
1610 Grauwe gans 93 7 2 5170 Kemphaan
1660 Gr.Canad.Gans 27 68 5180 Bokje 2 1
1670 Brandgans 5190 Watersnip 4 9 15
1680 Rotgans 5290 Houtsnip 11
1700 Nijlgans 15 2 2 5320 Grutto
1710 Casarca 5340 Rosse Grutto
1730 Bergeend 5380 Regenwulp
1780 Mandarijneend 5410 Wulp
1790 Smient 95 5450 Zwarte Ruiter
1820 Krakeend 76 38 5460 Tureluur
1840 Wintertaling 103 8 5480 Groenpootruiter
1860 Wilde Eend 82 10 5530 Witgat
1862 Boereneend 2 5540 Bosruiter
1890 Pijlstaart 5560 Oeverloper
1910 Zomertaling 5610 Steenloper
1940 Slobeend 18 5750 Zwartkopmeeuw
1960 Krooneend 25 5780 Dwergmeeuw
1980 Tafeleend 57 5820 Kokmeeuw 1 4 14
2030 Kuifeend 219 6 5900 Stormmeeuw 1 57
2040 Toppereend 5910 Kl. Mantelmeeuw
2180 Brilduiker 4 5920 Zilvermeeuw 8 1 180 3
2200 Nonnetje 3 6000 Gr. Mantelmeeuw
2230 Grote Zaagbek 6110 Grote Stern 2
2310 Wespendief 6150 Visdief
2380 Zwarte Wouw 6160 Noordse Stern
2390 Rode Wouw 6240 Dwergstern
2600 Bruine Kiekend. 6270 Zwarte Stern
2610 Blauwe Kiekend. 2 1 2 6680 Holenduif 5 9
2670 Havik 5 6700 Houtduif 88 1 13
2690 Sperwer 1 6840 Turkse Tortel 4
2870 Buizerd 8 1 2 6870 Zomertortel
2900 Ruigpootbuiz. 7120 Halsbandparkiet 17 17
3010 Visarend 7240 Koekoek
3040 Torenvalk 2 7610 Bosuil
3070 Roodpootvalk 7670 Ransuil
soort Berkheide strand/zee Lentevr. soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
7680 Velduil 14620 Pimpelmees 111 8
7950 Gierzwaluw 14640 Koolmees 168 5
8310 IJsvogel 2 14790 Boomklever 2
8560 Groene Specht 2 1 14860 Taigaboomkruiper
8760 Gr. Bonte Specht 22 1 14890 Boomkruiper 5
8870 Kl. Bonte Specht 14900 Buidelmees
9740 Boomleeuwerik 15080 Wielewaal
9760 Veldleeuwerik 15150 Grauwe Klauwier
9780 Strandleeuwerik 15200 Klapekster
9810 Oeverzwaluw 15230 Roodkopklauwier
9920 Boerenzwaluw 15390 Gaai 24 1 1
10010 Huiszwaluw 15490 Ekster 73 3
10020 Grote Pieper 15600 Kauw 5 34
10090 Boompieper 15630 Roek
10110 Graspieper 12 15671 Zwarte Kraai 84 5 22 17
10141 Waterpieper 1 15673 Bonte Kraai 1
10143 Oeverpieper 15820 Spreeuw 415 170 68
10170 Gele Kwikstaart 15840 Roze Spreeuw
10190 Gr. Gele Kwikst. 15910 Huismus 6
10200 Witte Kwikstaart 15980 Ringmus
10202 Rouwkwikstaart 16360 Vink 302 2 45
10660 Winterkoning 38 5 16380 Keep 41
10840 Heggenmus 15 7 16400 Europese Kanarie
10990 Roodborst 41 8 16490 Groenling 14 13
11040 Nachtegaal 16530 Putter 6 50
11062 Witsterblauwborst 16540 Sijs 3 10 42
11210 Zwarte Roodstaart 16600 Kneu 11
11220 Gekr. Roodstaart 16620 Frater
11370 Paapje 16630 Barmsijs
11390 Roodborsttapuit 2 16631 Grote Barmsijs
11460 Tapuit 16634 Kleine Barmsijs 1
11860 Beflijster 16660 Kruisbek
11870 Merel 212 11 16960 Roodmus
11980 Kramsvogel 353 103 17100 Goudvink 3
12000 Zanglijster 13 10 17170 Appelvink
12010 Koperwiek 77 120 1 18470 IJsgors
12020 Grote Lijster 1 18500 Sneeuwgors 5
12360 Sprinkhaanzanger 18570 Geelgors
12380 Snor 18660 Ortolaan
12430 Rietzanger 18770 Rietgors 5
12480 Grote Karekiet Raaf
12500 Bosrietzanger Ree 10 3
12510 Kleine Karekiet Konijn 44
12590 Spotvogel Haas 4
12740 Braamsluiper Vos 4
12750 Grasmus Mol (verse hopen)
12760 Tuinfluiter Eekhoorn
12770 Zwartkop
13080 Fluiter
13110 Tjiftjaf
13120 Fitis
13140 Goudhaan 10
13150 Vuurgoudhaan
13350 Gr.Vliegenvanger
13490 Bonte Vliegenv.
13640 Baardman 2 3
14370 Staartmees 23
14400 Glanskop 8 2
14420 Matkop
14540 Kuifmees 1
14610 Zwarte Mees
December 2015
 Niet geteld: kvls 1,12,13 Datum: 12-12-15

 tp = ter plaatse, ov = overvliegend

soort Berkheide strand/zee Lentevr. soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
20 Roodkeelduiker 3090 Smelleken
30 Parelduiker 3100 Boomvalk
70 Dodaars 6 3200 Slechtvalk 1
90 Fuut 4 3 3670 Patrijs
100 Roodhalsfuut 3700 Kwartel
110 Kuifduiker 3940 Fazant 1
120 Geoorde Fuut 4070 Waterral 17 4
710 Jan van Gent 4080 Porseleinhoen
720 Aalscholver 4 31 8 1 4210 Kwartelkoning
950 Roerdomp 4240 Waterhoen 6 5
1190 Kl. Zilverreiger 4290 Meerkoet 194 31
1210 Grote Zilverreiger 2 4330 Kraanvogel
1220 Blauwe Reiger 3 2 6 4500 Scholekster 3
1240 Purperreiger 4560 Kluut
1310 Zwarte Ooievaar 4690 Kleine Plevier
1340 Ooievaar 4700 Bontbekplevier
1440 Lepelaar 4850 Goudplevier
1520 Knobbelzwaan 5 4 4860 Zilverplevier
1530 Kleine Zwaan 4930 Kieviet 250
1540 Wilde Zwaan 4 14 4960 Kanoet
1570 Rietgans spec. 4970 Drieteenstrandl. 6
1590 Kolgans 18 5120 Bonte Strandl.
1610 Grauwe gans 34 5170 Kemphaan
1660 Gr.Canad.Gans 15 56 5180 Bokje 1
1670 Brandgans 5190 Watersnip 8 37
1680 Rotgans 5290 Houtsnip 4
1700 Nijlgans 6 14 7 5320 Grutto
1710 Casarca 5340 Rosse Grutto
1730 Bergeend 5380 Regenwulp
1780 Mandarijneend 5410 Wulp
1790 Smient 15 50 10 5450 Zwarte Ruiter
1820 Krakeend 28 25 5460 Tureluur
1840 Wintertaling 20 10 5480 Groenpootruiter
1860 Wilde Eend 129 25 5530 Witgat
1862 Boereneend 8 3 5540 Bosruiter
1890 Pijlstaart 5560 Oeverloper
1910 Zomertaling 5610 Steenloper
1940 Slobeend 9 5 5750 Zwartkopmeeuw
1960 Krooneend 19 5780 Dwergmeeuw
1980 Tafeleend 40 3 5820 Kokmeeuw 19
2030 Kuifeend 199 34 5900 Stormmeeuw 11
2040 Toppereend 5910 Kl. Mantelmeeuw 3
2180 Brilduiker 4 5920 Zilvermeeuw 35 6
2200 Nonnetje 6000 Gr. Mantelmeeuw 3
2230 Grote Zaagbek 6110 Grote Stern
2310 Wespendief 6150 Visdief
2380 Zwarte Wouw 6160 Noordse Stern
2390 Rode Wouw 6240 Dwergstern
2600 Bruine Kiekend. 6270 Zwarte Stern
2610 Blauwe Kiekend. 2 6680 Holenduif 1 2 10
2670 Havik 5 6700 Houtduif 124 77 35
2690 Sperwer 4 1 6840 Turkse Tortel 1 2
2870 Buizerd 14 2 6870 Zomertortel
2900 Ruigpootbuiz. 7120 Halsbandparkiet 9 2 10
3010 Visarend 7240 Koekoek
3040 Torenvalk 3 7610 Bosuil
3070 Roodpootvalk 7670 Ransuil
soort Berkheide strand/zee Lentevr. soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
7680 Velduil 14620 Pimpelmees 111 7
7950 Gierzwaluw 14640 Koolmees 193 6
8310 IJsvogel 2 1 14790 Boomklever 11
8560 Groene Specht 2 1 14860 Taigaboomkruiper
8760 Gr. Bonte Specht 15 1 14890 Boomkruiper 16 1
8870 Kl. Bonte Specht 14900 Buidelmees
9740 Boomleeuwerik 9 15080 Wielewaal
9760 Veldleeuwerik 1 1 3 15150 Grauwe Klauwier
9780 Strandleeuwerik 15200 Klapekster
9810 Oeverzwaluw 15230 Roodkopklauwier
9920 Boerenzwaluw 15390 Gaai 32 2
10010 Huiszwaluw 15490 Ekster 49 1
10020 Grote Pieper 15600 Kauw 52 54
10090 Boompieper 15630 Roek
10110 Graspieper 3 41 15671 Zwarte Kraai 74 3 23
10141 Waterpieper 1 15673 Bonte Kraai 1
10143 Oeverpieper 15820 Spreeuw 176 102 125
10170 Gele Kwikstaart 15840 Roze Spreeuw
10190 Gr. Gele Kwikst. 1 15910 Huismus 1
10200 Witte Kwikstaart 1 15980 Ringmus
10202 Rouwkwikstaart 16360 Vink 218 24 85
10660 Winterkoning 76 6 16380 Keep 25 3
10840 Heggenmus 26 9 16400 Europese Kanarie
10990 Roodborst 129 12 16490 Groenling 11 17
11040 Nachtegaal 16530 Putter 22 3 55
11062 Witsterblauwborst 16540 Sijs 22 49 10
11210 Zwarte Roodstaart 16600 Kneu 3
11220 Gekr. Roodstaart 16620 Frater
11370 Paapje 16630 Barmsijs
11390 Roodborsttapuit 1 16631 Grote Barmsijs
11460 Tapuit 16634 Kleine Barmsijs
11860 Beflijster 16660 Kruisbek
11870 Merel 267 13 16960 Roodmus
11980 Kramsvogel 234 38 45 17100 Goudvink 5
12000 Zanglijster 5 12 17170 Appelvink
12010 Koperwiek 27 9 19 18470 IJsgors
12020 Grote Lijster 1 18500 Sneeuwgors
12360 Sprinkhaanzanger 18570 Geelgors
12380 Snor 18660 Ortolaan
12430 Rietzanger 18770 Rietgors 3
12480 Grote Karekiet Raaf
12500 Bosrietzanger Ree 4 7
12510 Kleine Karekiet Konijn 13
12590 Spotvogel Haas 5
12740 Braamsluiper Vos
12750 Grasmus Mol (verse hopen) 3 35
12760 Tuinfluiter Eekhoorn 1
12770 Zwartkop Pestvogel 10
13080 Fluiter
13110 Tjiftjaf 3
13120 Fitis wilde/kleinezwaan 9
13140 Goudhaan 21 4
13150 Vuurgoudhaan 1
13350 Gr.Vliegenvanger
13490 Bonte Vliegenv.
13640 Baardman 12
14370 Staartmees 57
14400 Glanskop 20 1
14420 Matkop
14540 Kuifmees 2
14610 Zwarte Mees
November 2015
 Niet geteld: kvls 5a,6,7a,12,12a Datum: 15-11-2015

tp = ter plaatse, ov = overvliegend

soort Berkheide strand/zee Lentevr. soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
20 Roodkeelduiker 3090 Smelleken
30 Parelduiker 3100 Boomvalk
70 Dodaars 14 3200 Slechtvalk
90 Fuut 3 2 3670 Patrijs
100 Roodhalsfuut 3700 Kwartel
110 Kuifduiker 3940 Fazant 1
120 Geoorde Fuut 4070 Waterral 7 5
710 Jan van Gent 4080 Porseleinhoen
720 Aalscholver 25 51 1 4210 Kwartelkoning
950 Roerdomp 4240 Waterhoen 7 6
1190 Kl. Zilverreiger 4290 Meerkoet 211 46
1210 Grote Zilverreiger 1 2 4330 Kraanvogel
1220 Blauwe Reiger 7 5 4500 Scholekster 2
1240 Purperreiger 4560 Kluut
1310 Zwarte Ooievaar 4690 Kleine Plevier
1340 Ooievaar 4700 Bontbekplevier
1440 Lepelaar 4850 Goudplevier 1
1520 Knobbelzwaan 2 5 3 4860 Zilverplevier
1530 Kleine Zwaan 4930 Kieviet 14
1540 Wilde Zwaan 4960 Kanoet
1570 Rietgans spec. 4970 Drieteenstrandl.
1590 Kolgans 5120 Bonte Strandl.
1610 Grauwe gans 75 5170 Kemphaan
1660 Gr.Canad.Gans 60 5180 Bokje 3
1670 Brandgans 5190 Watersnip 32 57
1680 Rotgans 5290 Houtsnip 9
1700 Nijlgans 6 5320 Grutto
1710 Casarca 5340 Rosse Grutto
1730 Bergeend 1 5380 Regenwulp
1780 Mandarijneend 5410 Wulp
1790 Smient 15 5450 Zwarte Ruiter
1820 Krakeend 20 25 5460 Tureluur
1840 Wintertaling 18 16 5480 Groenpootruiter
1860 Wilde Eend 135 20 5530 Witgat
1862 Boereneend 11 5540 Bosruiter
1890 Pijlstaart 5560 Oeverloper
1910 Zomertaling 5610 Steenloper
1940 Slobeend 1 4 5750 Zwartkopmeeuw
1960 Krooneend 33 5780 Dwergmeeuw
1980 Tafeleend 41 3 5820 Kokmeeuw 12
2030 Kuifeend 205 26 5900 Stormmeeuw 10
2040 Toppereend 5910 Kl. Mantelmeeuw
2180 Brilduiker 5920 Zilvermeeuw 1 5
2200 Nonnetje 6000 Gr. Mantelmeeuw
2230 Grote Zaagbek 3 6110 Grote Stern
2310 Wespendief 6150 Visdief
2380 Zwarte Wouw 6160 Noordse Stern
2390 Rode Wouw 6240 Dwergstern
2600 Bruine Kiekend. 6270 Zwarte Stern
2610 Blauwe Kiekend. 1 6680 Holenduif 1 10
2670 Havik 2 6700 Houtduif 102 30 30
2690 Sperwer 1 1 6840 Turkse Tortel 1
2870 Buizerd 12 1 6870 Zomertortel
2900 Ruigpootbuiz. 7120 Halsbandparkiet 1 26
3010 Visarend 7240 Koekoek
3040 Torenvalk 3 7610 Bosuil
3070 Roodpootvalk 7670 Ransuil
soort Berkheide strand/zee Lentevr. soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
7680 Velduil 14620 Pimpelmees 84 2
7950 Gierzwaluw 14640 Koolmees 125 5
8310 IJsvogel 1 1 14790 Boomklever 2
8560 Groene Specht 1 14860 Taigaboomkruiper
8760 Gr. Bonte Specht 9 14890 Boomkruiper 11
8870 Kl. Bonte Specht 14900 Buidelmees
9740 Boomleeuwerik 2 1 15080 Wielewaal
9760 Veldleeuwerik 4 15150 Grauwe Klauwier
9780 Strandleeuwerik 15200 Klapekster
9810 Oeverzwaluw 15230 Roodkopklauwier
9920 Boerenzwaluw 15390 Gaai 18 2
10010 Huiszwaluw 15490 Ekster 35 2
10020 Grote Pieper 15600 Kauw 7 28
10090 Boompieper 15630 Roek
10110 Graspieper 16 27 15671 Zwarte Kraai 45 14
10141 Waterpieper 15673 Bonte Kraai
10143 Oeverpieper 15820 Spreeuw 123 66 78
10170 Gele Kwikstaart 15840 Roze Spreeuw
10190 Gr. Gele Kwikst. 15910 Huismus
10200 Witte Kwikstaart 1 15980 Ringmus
10202 Rouwkwikstaart 16360 Vink 121 6 10
10660 Winterkoning 51 4 16380 Keep 4
10840 Heggenmus 25 3 16400 Europese Kanarie
10990 Roodborst 103 5 16490 Groenling 8 10
11040 Nachtegaal 16530 Putter 5 50
11062 Witsterblauwborst 16540 Sijs 40 14 25
11210 Zwarte Roodstaart 16600 Kneu 2
11220 Gekr. Roodstaart 16620 Frater
11370 Paapje 16630 Barmsijs
11390 Roodborsttapuit 1 16631 Grote Barmsijs
11460 Tapuit 16634 Kleine Barmsijs
11860 Beflijster 16660 Kruisbek
11870 Merel 209 20 16960 Roodmus
11980 Kramsvogel 34 16 17100 Goudvink 2
12000 Zanglijster 12 1 17170 Appelvink
12010 Koperwiek 32 4 18470 IJsgors
12020 Grote Lijster 18500 Sneeuwgors
12360 Sprinkhaanzanger 18570 Geelgors
12380 Snor 18660 Ortolaan
12430 Rietzanger 18770 Rietgors 1 1
12480 Grote Karekiet Raaf
12500 Bosrietzanger Ree 7 6
12510 Kleine Karekiet Konijn 11
12590 Spotvogel Haas 4
12740 Braamsluiper Vos
12750 Grasmus Mol (verse hopen) 40
12760 Tuinfluiter Eekhoorn
12770 Zwartkop Brasem 1
13080 Fluiter Damhert sporen gezien
13110 Tjiftjaf 1
13120 Fitis 1
13140 Goudhaan 33
13150 Vuurgoudhaan 1
13350 Gr.Vliegenvanger
13490 Bonte Vliegenv.
13640 Baardman 2
14370 Staartmees 31
14400 Glanskop 9 1
14420 Matkop
14540 Kuifmees 1
14610 Zwarte Mees
Oktober 2015
 Niet geteld: kvls 5,6,10,12,13,14 Datum: 18/19-10  tp = ter plaatse, ov = overvliegend
soort Berkheide strand/zee Lentevr. soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
20 Roodkeelduiker 3090 Smelleken
30 Parelduiker 3100 Boomvalk
70 Dodaars 7 3200 Slechtvalk 1
90 Fuut 2 2 3670 Patrijs
100 Roodhalsfuut 3700 Kwartel
110 Kuifduiker 3940 Fazant
120 Geoorde Fuut 4070 Waterral 16 7
710 Jan van Gent 4080 Porseleinhoen
720 Aalscholver 169 20 14 3 4210 Kwartelkoning
950 Roerdomp 1 4240 Waterhoen 2 4
1190 Kl. Zilverreiger 4290 Meerkoet 152 8
1210 Grote Zilverreiger 1 1 4330 Kraanvogel
1220 Blauwe Reiger 1 1 2 4500 Scholekster
1240 Purperreiger 4560 Kluut
1310 Zwarte Ooievaar 4690 Kleine Plevier
1340 Ooievaar 4700 Bontbekplevier
1440 Lepelaar 4850 Goudplevier 1
1520 Knobbelzwaan 3 1 4860 Zilverplevier
1530 Kleine Zwaan 4930 Kieviet
1540 Wilde Zwaan 2 5 4960 Kanoet
1570 Rietgans spec. 4970 Drieteenstrandl.
1590 Kolgans 56 5120 Bonte Strandl.
1610 Grauwe gans 72 32 5170 Kemphaan
1660 Gr.Canad.Gans 5 5180 Bokje 1 3
1670 Brandgans 5190 Watersnip 1 247
1680 Rotgans 5290 Houtsnip 4
1700 Nijlgans 2 1 1 5320 Grutto
1710 Casarca 5340 Rosse Grutto
1730 Bergeend 5380 Regenwulp
1780 Mandarijneend 5410 Wulp
1790 Smient 12 44 15 5450 Zwarte Ruiter
1820 Krakeend 5 25 5460 Tureluur
1840 Wintertaling 16 5480 Groenpootruiter
1860 Wilde Eend 16 2 5530 Witgat
1862 Boereneend 5540 Bosruiter
1890 Pijlstaart 5560 Oeverloper
1910 Zomertaling 5610 Steenloper
1940 Slobeend 2 2 2 5750 Zwartkopmeeuw
1960 Krooneend 2 5780 Dwergmeeuw
1980 Tafeleend 43 8 5820 Kokmeeuw 1
2030 Kuifeend 180 9 5900 Stormmeeuw
2040 Toppereend 5910 Kl. Mantelmeeuw 20
2180 Brilduiker 1 5920 Zilvermeeuw 80
2200 Nonnetje 6000 Gr. Mantelmeeuw 16
2230 Grote Zaagbek 6110 Grote Stern
2310 Wespendief 6150 Visdief
2380 Zwarte Wouw 6160 Noordse Stern
2390 Rode Wouw 6240 Dwergstern
2600 Bruine Kiekend. 6270 Zwarte Stern
2610 Blauwe Kiekend. 6680 Holenduif 2 6
2670 Havik 4 6700 Houtduif 13 1 16
2690 Sperwer 7 6840 Turkse Tortel 1
2870 Buizerd 12 6870 Zomertortel
2900 Ruigpootbuiz. 7120 Halsbandparkiet 13 63 1 1
3010 Visarend 7240 Koekoek
3040 Torenvalk 2 7610 Bosuil
3070 Roodpootvalk 7670 Ransuil
soort Berkheide strand/zee Lentevr. soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
7680 Velduil 14620 Pimpelmees 108 8
7950 Gierzwaluw 1 14640 Koolmees 187 13
8310 IJsvogel 2 14790 Boomklever
8560 Groene Specht 1 1 14860 Taigaboomkruiper
8760 Gr. Bonte Specht 26 14890 Boomkruiper 4
8870 Kl. Bonte Specht 14900 Buidelmees
9740 Boomleeuwerik 8 2 15080 Wielewaal
9760 Veldleeuwerik 20 2 15150 Grauwe Klauwier
9780 Strandleeuwerik 15200 Klapekster
9810 Oeverzwaluw 15230 Roodkopklauwier
9920 Boerenzwaluw 15390 Gaai 45
10010 Huiszwaluw 15490 Ekster 34
10020 Grote Pieper 15600 Kauw 3 4
10090 Boompieper 15630 Roek
10110 Graspieper 11 16 21 15671 Zwarte Kraai 55 5 2 22
10141 Waterpieper 15673 Bonte Kraai
10143 Oeverpieper 15820 Spreeuw 3258 845 92 305
10170 Gele Kwikstaart 15840 Roze Spreeuw
10190 Gr. Gele Kwikst. 15910 Huismus 5
10200 Witte Kwikstaart 4 1 15980 Ringmus
10202 Rouwkwikstaart 16360 Vink 274 60 3 7
10660 Winterkoning 68 9 16380 Keep 7 5 1
10840 Heggenmus 41 2 16400 Europese Kanarie
10990 Roodborst 313 26 16490 Groenling 25 3
11040 Nachtegaal 16530 Putter 4 1 4 2
11062 Witsterblauwborst 16540 Sijs 2 25
11210 Zwarte Roodstaart 16600 Kneu 2 13
11220 Gekr. Roodstaart 16620 Frater
11370 Paapje 16630 Barmsijs
11390 Roodborsttapuit 6 7 16631 Grote Barmsijs
11460 Tapuit 16634 Kleine Barmsijs
11860 Beflijster 2 16660 Kruisbek
11870 Merel 316 9 16960 Roodmus
11980 Kramsvogel 199 230 62 17100 Goudvink 7
12000 Zanglijster 121 77 13 7 17170 Appelvink
12010 Koperwiek 779 234 6 18470 IJsgors
12020 Grote Lijster 2 1 18500 Sneeuwgors
12360 Sprinkhaanzanger 18570 Geelgors
12380 Snor 18660 Ortolaan
12430 Rietzanger 18770 Rietgors 3 1 2
12480 Grote Karekiet Raaf
12500 Bosrietzanger Ree 4
12510 Kleine Karekiet Konijn 10
12590 Spotvogel Haas 1
12740 Braamsluiper Vos 4
12750 Grasmus Mol (verse hopen) 4
12760 Tuinfluiter Eekhoorn
12770 Zwartkop 5 Bruine kikker 5
13080 Fluiter Grijze Zeehond 2
13110 Tjiftjaf 1 Zanglijster/Koperwiek 29
13120 Fitis
13140 Goudhaan 64
13150 Vuurgoudhaan 2 Op Lentevreugd een Ral, geen Waterral, iets kleiner + korte snavel, bruinachtige vogel. Helaas niets van kunnen maken…
13350 Gr.Vliegenvanger
13490 Bonte Vliegenv.
13640 Baardman 13 4 1
14370 Staartmees 35
14400 Glanskop 7 1
14420 Matkop
14540 Kuifmees
14610 Zwarte Mees 2

error: Content is protected !!