Wintertellingen 2014-2015

⇐Terug

<Vorige                        Volgende>

Maart 2015

 

 

      Datum: 15-03  tp = ter plaatse, ov = overvliegend
 Niet geteld: kvls 2a,4,6,8,LV
soort Berkheide strand/zee Lentevr. soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
20 Roodkeelduiker 3090 Smelleken
30 Parelduiker 3100 Boomvalk
70 Dodaars 17 3200 Slechtvalk
90 Fuut 2 3670 Patrijs
100 Roodhalsfuut 3700 Kwartel
110 Kuifduiker 3940 Fazant
120 Geoorde Fuut 4070 Waterral 1
710 Jan van Gent 4080 Porseleinhoen
720 Aalscholver 121 48 4210 Kwartelkoning
950 Roerdomp 4240 Waterhoen 6
1190 Kl. Zilverreiger 4290 Meerkoet 82
1210 Grote Zilverreiger 4330 Kraanvogel
1220 Blauwe Reiger 3 5 4500 Scholekster
1240 Purperreiger 4560 Kluut
1310 Zwarte Ooievaar 4690 Kleine Plevier
1340 Ooievaar 4700 Bontbekplevier
1440 Lepelaar 4850 Goudplevier
1520 Knobbelzwaan 4 4860 Zilverplevier
1530 Kleine Zwaan 4930 Kieviet 6
1540 Wilde Zwaan 2 4960 Kanoet
1570 Rietgans spec. 4970 Drieteenstrandl. 50
1590 Kolgans 5120 Bonte Strandl.
1610 Grauwe gans 34 28 5170 Kemphaan
1660 Gr.Canad.Gans 15 11 5180 Bokje
1670 Brandgans 5190 Watersnip 3
1680 Rotgans 5290 Houtsnip 2
1700 Nijlgans 10 16 5320 Grutto
1710 Casarca 5340 Rosse Grutto
1730 Bergeend 5380 Regenwulp
1780 Mandarijneend 5410 Wulp
1790 Smient 60 5450 Zwarte Ruiter
1820 Krakeend 5460 Tureluur 1 1
1840 Wintertaling 6 5480 Groenpootruiter
1860 Wilde Eend 130 5530 Witgat
1862 Boereneend 10 5540 Bosruiter
1890 Pijlstaart 5560 Oeverloper
1910 Zomertaling 5610 Steenloper
1940 Slobeend 5750 Zwartkopmeeuw
1960 Krooneend 6 5780 Dwergmeeuw
1980 Tafeleend 9 5820 Kokmeeuw 2
2030 Kuifeend 92 5900 Stormmeeuw
2040 Toppereend 5910 Kl. Mantelmeeuw 10
2180 Brilduiker 5920 Zilvermeeuw 4 20 30
2200 Nonnetje 6000 Gr. Mantelmeeuw
2230 Grote Zaagbek 6110 Grote Stern
2310 Wespendief 6150 Visdief
2380 Zwarte Wouw 6160 Noordse Stern
2390 Rode Wouw 6240 Dwergstern
2600 Bruine Kiekend. 6270 Zwarte Stern
2610 Blauwe Kiekend. 6680 Holenduif 4
2670 Havik 4 6700 Houtduif 29 13
2690 Sperwer 1 6840 Turkse Tortel 2 1
2870 Buizerd 10 3 6870 Zomertortel
2900 Ruigpootbuiz. 7120 Halsbandparkiet 13
3010 Visarend 7240 Koekoek
3040 Torenvalk 7610 Bosuil
3070 Roodpootvalk 7670 Ransuil
soort Berkheide strand/zee Lentevr. soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
7680 Velduil 1 14620 Pimpelmees 57
7950 Gierzwaluw 14640 Koolmees 138
8310 IJsvogel 1 14790 Boomklever 8
8560 Groene Specht 2 14860 Taigaboomkruiper
8760 Gr. Bonte Specht 34 14890 Boomkruiper 10
8870 Kl. Bonte Specht 2 14900 Buidelmees
9740 Boomleeuwerik 44 2 15080 Wielewaal
9760 Veldleeuwerik 2 15150 Grauwe Klauwier
9780 Strandleeuwerik 15200 Klapekster
9810 Oeverzwaluw 15230 Roodkopklauwier
9920 Boerenzwaluw 15390 Gaai 25
10010 Huiszwaluw 15490 Ekster 55 1
10020 Grote Pieper 15600 Kauw 86 10
10090 Boompieper 1 15630 Roek
10110 Graspieper 20 28 15671 Zwarte Kraai 80
10141 Waterpieper 15673 Bonte Kraai
10143 Oeverpieper 15820 Spreeuw 12 6
10170 Gele Kwikstaart 15840 Roze Spreeuw
10190 Gr. Gele Kwikst. 15910 Huismus 12
10200 Witte Kwikstaart 4 30 15980 Ringmus
10202 Rouwkwikstaart 16360 Vink 110
10660 Winterkoning 49 16380 Keep
10840 Heggenmus 95 16400 Europese Kanarie
10990 Roodborst 48 16490 Groenling 6 4
11040 Nachtegaal 16530 Putter 9
11062 Witsterblauwborst 16540 Sijs 2 1
11210 Zwarte Roodstaart 16600 Kneu 7 2
11220 Gekr. Roodstaart 16620 Frater
11370 Paapje 16630 Barmsijs
11390 Roodborsttapuit 13 16631 Grote Barmsijs
11460 Tapuit 16634 Kleine Barmsijs
11860 Beflijster 16660 Kruisbek
11870 Merel 131 16960 Roodmus
11980 Kramsvogel 17100 Goudvink
12000 Zanglijster 32 17170 Appelvink 1
12010 Koperwiek 149 18470 IJsgors
12020 Grote Lijster 18500 Sneeuwgors
12360 Sprinkhaanzanger 18570 Geelgors
12380 Snor 18660 Ortolaan
12430 Rietzanger 18770 Rietgors 1
12480 Grote Karekiet Raaf
12500 Bosrietzanger Ree 8
12510 Kleine Karekiet Konijn 137
12590 Spotvogel Haas
12740 Braamsluiper Vos 1
12750 Grasmus Mol (verse hopen) 5
12760 Tuinfluiter Eekhoorn 4
12770 Zwartkop Grijze zeehond
13080 Fluiter Zeearend 1
13110 Tjiftjaf 6
13120 Fitis Postduif 10
13140 Goudhaan 3
13150 Vuurgoudhaan 2
13350 Gr.Vliegenvanger
13490 Bonte Vliegenv.
13640 Baardman
14370 Staartmees 25
14400 Glanskop 15
14420 Matkop
14540 Kuifmees 4
14610 Zwarte Mees
Februari 2015

 

 Niet geteld: kvl 1 Datum:   14-02  tp = ter plaatse, ov = overvliegend
 
soort Berkheide strand/zee Lentevr. soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
20 Roodkeelduiker 3090 Smelleken
30 Parelduiker 3100 Boomvalk
70 Dodaars 8 3200 Slechtvalk 1
90 Fuut 4 3 3670 Patrijs
100 Roodhalsfuut 3700 Kwartel
110 Kuifduiker 3940 Fazant 1
120 Geoorde Fuut 4070 Waterral 11 4
710 Jan van Gent 4080 Porseleinhoen
720 Aalscholver 74 28 4 7 4210 Kwartelkoning
950 Roerdomp 4240 Waterhoen 10 5
1190 Kl. Zilverreiger 4290 Meerkoet 185 31
1210 Grote Zilverreiger 1 4330 Kraanvogel
1220 Blauwe Reiger 6 3 5 4500 Scholekster 3
1240 Purperreiger 4560 Kluut
1310 Zwarte Ooievaar 4690 Kleine Plevier
1340 Ooievaar 4700 Bontbekplevier
1440 Lepelaar 4850 Goudplevier
1520 Knobbelzwaan 6 2 4860 Zilverplevier
1530 Kleine Zwaan 4930 Kieviet 1 13 75
1540 Wilde Zwaan 4960 Kanoet
1570 Rietgans spec. 4970 Drieteenstrandl. 25
1590 Kolgans 1 5120 Bonte Strandl.
1610 Grauwe gans 28 83 41 54 5170 Kemphaan
1660 Gr.Canad.Gans 2 4 37 23 5180 Bokje 3
1670 Brandgans 5190 Watersnip 17 1 41
1680 Rotgans 5290 Houtsnip 6
1700 Nijlgans 7 6 5320 Grutto
1710 Casarca 5340 Rosse Grutto
1730 Bergeend 5380 Regenwulp
1780 Mandarijneend 5410 Wulp
1790 Smient 8 2 5450 Zwarte Ruiter
1820 Krakeend 12 34 5460 Tureluur
1840 Wintertaling 10 17 5480 Groenpootruiter
1860 Wilde Eend 180 28 5530 Witgat
1862 Boereneend 15 3 5540 Bosruiter
1890 Pijlstaart 2 5560 Oeverloper
1910 Zomertaling 5610 Steenloper
1940 Slobeend 4 7 5750 Zwartkopmeeuw
1960 Krooneend 12 5780 Dwergmeeuw
1980 Tafeleend 17 8 5820 Kokmeeuw 19 23
2030 Kuifeend 123 28 5900 Stormmeeuw 14 21
2040 Toppereend 5910 Kl. Mantelmeeuw
2180 Brilduiker 1 5920 Zilvermeeuw 49 10 11
2200 Nonnetje 1 6000 Gr. Mantelmeeuw
2230 Grote Zaagbek 6110 Grote Stern
2310 Wespendief 6150 Visdief
2380 Zwarte Wouw 6160 Noordse Stern
2390 Rode Wouw 6240 Dwergstern
2600 Bruine Kiekend. 6270 Zwarte Stern
2610 Blauwe Kiekend. 6680 Holenduif 4 17
2670 Havik 7 6700 Houtduif 12 15 43
2690 Sperwer 2 1 2 6840 Turkse Tortel 2
2870 Buizerd 12 3 6870 Zomertortel
2900 Ruigpootbuiz. 7120 Halsbandparkiet 14 1 13
3010 Visarend 7240 Koekoek
3040 Torenvalk 1 4 7610 Bosuil
3070 Roodpootvalk 7670 Ransuil
soort Berkheide strand/zee Lentevr. soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
7680 Velduil 1 14620 Pimpelmees 98 8
7950 Gierzwaluw 14640 Koolmees 205 7
8310 IJsvogel 3 14790 Boomklever 8
8560 Groene Specht 4 1 14860 Taigaboomkruiper
8760 Gr. Bonte Specht 33 1 14890 Boomkruiper 12 1
8870 Kl. Bonte Specht 1 14900 Buidelmees
9740 Boomleeuwerik 8 4 15080 Wielewaal
9760 Veldleeuwerik 5 21 15150 Grauwe Klauwier
9780 Strandleeuwerik 15200 Klapekster
9810 Oeverzwaluw 15230 Roodkopklauwier
9920 Boerenzwaluw 15390 Gaai 27 3
10010 Huiszwaluw 15490 Ekster 55 2
10020 Grote Pieper 15600 Kauw 26 5 14
10090 Boompieper 15630 Roek
10110 Graspieper 18 1 23 15671 Zwarte Kraai 94 1 27
10141 Waterpieper 15673 Bonte Kraai 1 1
10143 Oeverpieper 15820 Spreeuw 6 100
10170 Gele Kwikstaart 15840 Roze Spreeuw
10190 Gr. Gele Kwikst. 15910 Huismus 10 1
10200 Witte Kwikstaart 15980 Ringmus
10202 Rouwkwikstaart 16360 Vink 93 7 55
10660 Winterkoning 42 9 16380 Keep 1
10840 Heggenmus 50 11 16400 Europese Kanarie
10990 Roodborst 29 10 16490 Groenling 4 10
11040 Nachtegaal 16530 Putter 20 11 21
11062 Witsterblauwborst 16540 Sijs 13
11210 Zwarte Roodstaart 16600 Kneu
11220 Gekr. Roodstaart 16620 Frater
11370 Paapje 16630 Barmsijs
11390 Roodborsttapuit 1 16631 Grote Barmsijs
11460 Tapuit 16634 Kleine Barmsijs
11860 Beflijster 16660 Kruisbek
11870 Merel 178 21 16960 Roodmus
11980 Kramsvogel 22 6 3 17100 Goudvink 2
12000 Zanglijster 23 30 17170 Appelvink
12010 Koperwiek 45 14 2 18470 IJsgors
12020 Grote Lijster 2 18500 Sneeuwgors
12360 Sprinkhaanzanger 18570 Geelgors
12380 Snor 18660 Ortolaan
12430 Rietzanger 18770 Rietgors 1 3
12480 Grote Karekiet Raaf
12500 Bosrietzanger Ree 22 4
12510 Kleine Karekiet Konijn 128
12590 Spotvogel Haas 3
12740 Braamsluiper Vos 4
12750 Grasmus Mol (verse hopen) 5 50
12760 Tuinfluiter Eekhoorn 1
12770 Zwartkop Grijze zeehond 1
13080 Fluiter
13110 Tjiftjaf 2
13120 Fitis
13140 Goudhaan 21 2
13150 Vuurgoudhaan 4
13350 Gr.Vliegenvanger
13490 Bonte Vliegenv.
13640 Baardman 8
14370 Staartmees 48
14400 Glanskop 14 1
14420 Matkop
14540 Kuifmees
14610 Zwarte Mees
Januari 2015
 Niet geteld: kvls 7a, 12, LV Datum: 18-1-2015  tp = ter plaatse, ov = overvliegend
 
soort Berkheide strand/zee Lentevr. soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
20 Roodkeelduiker 3090 Smelleken
30 Parelduiker 3100 Boomvalk
70 Dodaars 22 3200 Slechtvalk
90 Fuut 2 3670 Patrijs
100 Roodhalsfuut 3700 Kwartel
110 Kuifduiker 3940 Fazant
120 Geoorde Fuut 4070 Waterral 18
710 Jan van Gent 4080 Porseleinhoen
720 Aalscholver 30 27 4210 Kwartelkoning
950 Roerdomp 4240 Waterhoen 12
1190 Kl. Zilverreiger 4290 Meerkoet 98
1210 Grote Zilverreiger 4330 Kraanvogel
1220 Blauwe Reiger 4 4500 Scholekster 1
1240 Purperreiger 4560 Kluut
1310 Zwarte Ooievaar 4690 Kleine Plevier
1340 Ooievaar 4700 Bontbekplevier
1440 Lepelaar 4850 Goudplevier
1520 Knobbelzwaan 4 4 4860 Zilverplevier
1530 Kleine Zwaan 4930 Kieviet
1540 Wilde Zwaan 8 5 4960 Kanoet
1570 Rietgans spec. 4970 Drieteenstrandl. 40
1590 Kolgans 5 5120 Bonte Strandl.
1610 Grauwe gans 15 116 5170 Kemphaan
1660 Gr.Canad.Gans 25 5180 Bokje
1670 Brandgans 5190 Watersnip 4
1680 Rotgans 5290 Houtsnip 7
1700 Nijlgans 10 7 5320 Grutto
1710 Casarca 5340 Rosse Grutto
1730 Bergeend 5380 Regenwulp
1780 Mandarijneend 5410 Wulp
1790 Smient 25 50 5450 Zwarte Ruiter
1820 Krakeend 17 5460 Tureluur
1840 Wintertaling 37 5480 Groenpootruiter
1860 Wilde Eend 163 5530 Witgat
1862 Boereneend 13 5540 Bosruiter
1890 Pijlstaart 5560 Oeverloper
1910 Zomertaling 5610 Steenloper
1940 Slobeend 4 5750 Zwartkopmeeuw
1960 Krooneend 10 5780 Dwergmeeuw
1980 Tafeleend 31 5820 Kokmeeuw 20
2030 Kuifeend 132 5900 Stormmeeuw 3
2040 Toppereend 5910 Kl. Mantelmeeuw 1
2180 Brilduiker 1 5920 Zilvermeeuw 50
2200 Nonnetje 6000 Gr. Mantelmeeuw 6
2230 Grote Zaagbek 6110 Grote Stern
2310 Wespendief 6150 Visdief
2380 Zwarte Wouw 6160 Noordse Stern
2390 Rode Wouw 6240 Dwergstern
2600 Bruine Kiekend. 6270 Zwarte Stern
2610 Blauwe Kiekend. 6680 Holenduif 1
2670 Havik 5 6700 Houtduif 22
2690 Sperwer 2 6840 Turkse Tortel
2870 Buizerd 14 6870 Zomertortel
2900 Ruigpootbuiz. 7120 Halsbandparkiet 12
3010 Visarend 7240 Koekoek
3040 Torenvalk 2 7610 Bosuil
3070 Roodpootvalk 7670 Ransuil
soort Berkheide strand/zee Lentevr. soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
7680 Velduil 14620 Pimpelmees 94
7950 Gierzwaluw 14640 Koolmees 162
8310 IJsvogel 14790 Boomklever 7
8560 Groene Specht 1 14860 Taigaboomkruiper
8760 Gr. Bonte Specht 25 14890 Boomkruiper 15
8870 Kl. Bonte Specht 14900 Buidelmees
9740 Boomleeuwerik 1 15080 Wielewaal
9760 Veldleeuwerik 15150 Grauwe Klauwier
9780 Strandleeuwerik 15200 Klapekster
9810 Oeverzwaluw 15230 Roodkopklauwier
9920 Boerenzwaluw 15390 Gaai 30
10010 Huiszwaluw 15490 Ekster 32
10020 Grote Pieper 15600 Kauw 15
10090 Boompieper 15630 Roek
10110 Graspieper 2 15671 Zwarte Kraai 76 1
10141 Waterpieper 15673 Bonte Kraai 1
10143 Oeverpieper 15820 Spreeuw
10170 Gele Kwikstaart 15840 Roze Spreeuw
10190 Gr. Gele Kwikst. 15910 Huismus 7
10200 Witte Kwikstaart 15980 Ringmus
10202 Rouwkwikstaart 16360 Vink 58
10660 Winterkoning 53 16380 Keep
10840 Heggenmus 22 16400 Europese Kanarie
10990 Roodborst 48 16490 Groenling 5
11040 Nachtegaal 16530 Putter 10
11062 Witsterblauwborst 16540 Sijs 2
11210 Zwarte Roodstaart 16600 Kneu
11220 Gekr. Roodstaart 16620 Frater
11370 Paapje 16630 Barmsijs
11390 Roodborsttapuit 16631 Grote Barmsijs
11460 Tapuit 16634 Kleine Barmsijs
11860 Beflijster 16660 Kruisbek
11870 Merel 177 16960 Roodmus
11980 Kramsvogel 2 2 17100 Goudvink 1
12000 Zanglijster 18 17170 Appelvink
12010 Koperwiek 34 18470 IJsgors
12020 Grote Lijster 18500 Sneeuwgors
12360 Sprinkhaanzanger 18570 Geelgors
12380 Snor 18660 Ortolaan
12430 Rietzanger 18770 Rietgors 2 1
12480 Grote Karekiet Raaf
12500 Bosrietzanger Ree 17
12510 Kleine Karekiet Konijn 136
12590 Spotvogel Haas
12740 Braamsluiper Vos 2
12750 Grasmus Mol (verse hopen) 5
12760 Tuinfluiter Eekhoorn
12770 Zwartkop
13080 Fluiter Bladkoning
13110 Tjiftjaf Groene kikker
13120 Fitis Bruine kikker
13140 Goudhaan 18 Atalanta
13150 Vuurgoudhaan 1 Kleine vuurvlinder
13350 Gr.Vliegenvanger
13490 Bonte Vliegenv.
13640 Baardman 2
14370 Staartmees 18
14400 Glanskop 12
14420 Matkop
14540 Kuifmees 5
14610 Zwarte Mees
December 2014
 Niet geteld: kvls 4a,5a,7a Datum: 14 -12-2014 tp = ter plaatse, ov = overvliegend
                     
soort Berkheide strand/zee Lentevr. soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
20 Roodkeelduiker 3090 Smelleken
30 Parelduiker 3100 Boomvalk
70 Dodaars 10 3200 Slechtvalk
90 Fuut 1 5 3670 Patrijs
100 Roodhalsfuut 3700 Kwartel
110 Kuifduiker 3940 Fazant 1
120 Geoorde Fuut 4070 Waterral 18 4
710 Jan van Gent 4080 Porseleinhoen
720 Aalscholver 24 240 2 4210 Kwartelkoning
950 Roerdomp 4240 Waterhoen 6 5
1190 Kl. Zilverreiger 4290 Meerkoet 114 31
1210 Grote Zilverreiger 4330 Kraanvogel
1220 Blauwe Reiger 7 1 7 4500 Scholekster 3
1240 Purperreiger 4560 Kluut
1310 Zwarte Ooievaar 4690 Kleine Plevier
1340 Ooievaar 4700 Bontbekplevier
1440 Lepelaar 4850 Goudplevier
1520 Knobbelzwaan 6 3 4860 Zilverplevier
1530 Kleine Zwaan 4930 Kieviet 250
1540 Wilde Zwaan 6 4960 Kanoet
1570 Rietgans spec. 4970 Drieteenstrandl.
1590 Kolgans 5120 Bonte Strandl.
1610 Grauwe gans 98 32 65 5170 Kemphaan
1660 Gr.Canad.Gans 21 56 5180 Bokje 2
1670 Brandgans 5190 Watersnip 5 47
1680 Rotgans 5290 Houtsnip 1
1700 Nijlgans 3 6 5 5320 Grutto
1710 Casarca 5340 Rosse Grutto
1730 Bergeend 5380 Regenwulp
1780 Mandarijneend 5410 Wulp
1790 Smient 30 6 5450 Zwarte Ruiter
1820 Krakeend 20 23 5460 Tureluur
1840 Wintertaling 30 11 5480 Groenpootruiter
1860 Wilde Eend 152 26 5530 Witgat
1862 Boereneend 16 2 5540 Bosruiter
1890 Pijlstaart 5560 Oeverloper
1910 Zomertaling 5610 Steenloper
1940 Slobeend 4 3 5750 Zwartkopmeeuw
1960 Krooneend 5780 Dwergmeeuw
1980 Tafeleend 32 5 5820 Kokmeeuw 2 50 18
2030 Kuifeend 103 25 5900 Stormmeeuw 15 8
2040 Toppereend 5910 Kl. Mantelmeeuw
2180 Brilduiker 5920 Zilvermeeuw 75 5
2200 Nonnetje 6000 Gr. Mantelmeeuw 4
2230 Grote Zaagbek 6110 Grote Stern
2310 Wespendief 6150 Visdief
2380 Zwarte Wouw 6160 Noordse Stern
2390 Rode Wouw 6240 Dwergstern
2600 Bruine Kiekend. 6270 Zwarte Stern
2610 Blauwe Kiekend. 6680 Holenduif 14
2670 Havik 1 6700 Houtduif 17 31
2690 Sperwer 1 1 6840 Turkse Tortel 1 3
2870 Buizerd 12 7 3 6870 Zomertortel
2900 Ruigpootbuiz. 7120 Halsbandparkiet 14 1 11
3010 Visarend 7240 Koekoek
3040 Torenvalk 3 2 5 7610 Bosuil
3070 Roodpootvalk 7670 Ransuil
soort Berkheide strand/zee Lentevr. soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
7680 Velduil 14620 Pimpelmees 54 7
7950 Gierzwaluw 14640 Koolmees 115 6
8310 IJsvogel 1 4 14790 Boomklever 6
8560 Groene Specht 1 1 14860 Taigaboomkruiper
8760 Gr. Bonte Specht 23 1 14890 Boomkruiper 12 1
8870 Kl. Bonte Specht 14900 Buidelmees
9740 Boomleeuwerik 4 15080 Wielewaal
9760 Veldleeuwerik 7 15150 Grauwe Klauwier
9780 Strandleeuwerik 15200 Klapekster
9810 Oeverzwaluw 15230 Roodkopklauwier
9920 Boerenzwaluw 15390 Gaai 38 5
10010 Huiszwaluw 15490 Ekster 53 3
10020 Grote Pieper 15600 Kauw 25 11
10090 Boompieper 15630 Roek
10110 Graspieper 15 39 15671 Zwarte Kraai 68 6 21
10141 Waterpieper 1 15673 Bonte Kraai
10143 Oeverpieper 15820 Spreeuw 21 9 86
10170 Gele Kwikstaart 15840 Roze Spreeuw
10190 Gr. Gele Kwikst. 1 15910 Huismus 7 2
10200 Witte Kwikstaart 15980 Ringmus
10202 Rouwkwikstaart 16360 Vink 53 2 75
10660 Winterkoning 40 8 16380 Keep 3
10840 Heggenmus 20 9 16400 Europese Kanarie
10990 Roodborst 68 13 16490 Groenling 6 12
11040 Nachtegaal 16530 Putter 101
11062 Witsterblauwborst 16540 Sijs 1 15 13
11210 Zwarte Roodstaart 16600 Kneu
11220 Gekr. Roodstaart 16620 Frater
11370 Paapje 16630 Barmsijs
11390 Roodborsttapuit 16631 Grote Barmsijs
11460 Tapuit 16634 Kleine Barmsijs
11860 Beflijster 16660 Kruisbek
11870 Merel 200 18 16960 Roodmus
11980 Kramsvogel 1 35 17100 Goudvink
12000 Zanglijster 10 21 17170 Appelvink
12010 Koperwiek 38 1 16 18470 IJsgors
12020 Grote Lijster 18500 Sneeuwgors
12360 Sprinkhaanzanger 18570 Geelgors
12380 Snor 18660 Ortolaan
12430 Rietzanger 18770 Rietgors 1
12480 Grote Karekiet Raaf
12500 Bosrietzanger Ree 8 6
12510 Kleine Karekiet Konijn 59
12590 Spotvogel Haas 4
12740 Braamsluiper Vos 2
12750 Grasmus Mol (verse hopen) 30
12760 Tuinfluiter Eekhoorn 1
12770 Zwartkop 1
13080 Fluiter Bladkoning
13110 Tjiftjaf 3 Groene kikker
13120 Fitis 1 Bruine kikker
13140 Goudhaan 16 4 Atalanta
13150 Vuurgoudhaan 5 Kleine vuurvlinder
13350 Gr.Vliegenvanger
13490 Bonte Vliegenv.
13640 Baardman 12
14370 Staartmees 20
14400 Glanskop 17 1
14420 Matkop
14540 Kuifmees 1
14610 Zwarte Mees
November 2014
 Niet geteld: kvls 5, 5a,6,7a,8,11,12,14, LV Datum: 15-11-2014 tp = ter plaatse, ov = overvliegend
 
soort Berkheide strand/zee Lentevr. soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
20 Roodkeelduiker 3090 Smelleken
30 Parelduiker 3100 Boomvalk
70 Dodaars 7 3200 Slechtvalk
90 Fuut 2 3670 Patrijs
100 Roodhalsfuut 3700 Kwartel
110 Kuifduiker 3940 Fazant 1
120 Geoorde Fuut 4070 Waterral 11
710 Jan van Gent 4080 Porseleinhoen
720 Aalscholver 79 36 4210 Kwartelkoning
950 Roerdomp 4240 Waterhoen 4
1190 Kl. Zilverreiger 4290 Meerkoet 143
1210 Grote Zilverreiger 4330 Kraanvogel
1220 Blauwe Reiger 7 4500 Scholekster
1240 Purperreiger 4560 Kluut
1310 Zwarte Ooievaar 4690 Kleine Plevier
1340 Ooievaar 4700 Bontbekplevier
1440 Lepelaar 4850 Goudplevier
1520 Knobbelzwaan 8 4860 Zilverplevier
1530 Kleine Zwaan 4930 Kieviet
1540 Wilde Zwaan 4960 Kanoet
1570 Rietgans spec. 4970 Drieteenstrandl.
1590 Kolgans 30 5120 Bonte Strandl.
1610 Grauwe gans 16 15 5170 Kemphaan
1660 Gr.Canad.Gans 5180 Bokje
1670 Brandgans 5190 Watersnip 3
1680 Rotgans 5290 Houtsnip 6
1700 Nijlgans 5 5320 Grutto
1710 Casarca 5340 Rosse Grutto
1730 Bergeend 5380 Regenwulp
1780 Mandarijneend 5410 Wulp
1790 Smient 75 80 5450 Zwarte Ruiter
1820 Krakeend 23 5460 Tureluur
1840 Wintertaling 15 5480 Groenpootruiter
1860 Wilde Eend 21 5530 Witgat
1862 Boereneend 5540 Bosruiter
1890 Pijlstaart 5560 Oeverloper
1910 Zomertaling 5610 Steenloper
1940 Slobeend 5750 Zwartkopmeeuw
1960 Krooneend 14 5780 Dwergmeeuw
1980 Tafeleend 12 5820 Kokmeeuw
2030 Kuifeend 146 5900 Stormmeeuw
2040 Toppereend 5910 Kl. Mantelmeeuw
2180 Brilduiker 5920 Zilvermeeuw 12
2200 Nonnetje 6000 Gr. Mantelmeeuw
2230 Grote Zaagbek 6110 Grote Stern
2310 Wespendief 6150 Visdief
2380 Zwarte Wouw 6160 Noordse Stern
2390 Rode Wouw 6240 Dwergstern
2600 Bruine Kiekend. 6270 Zwarte Stern
2610 Blauwe Kiekend. 6680 Holenduif
2670 Havik 7 6700 Houtduif 5
2690 Sperwer 2 6840 Turkse Tortel
2870 Buizerd 9 2 6870 Zomertortel
2900 Ruigpootbuiz. 7120 Halsbandparkiet 7
3010 Visarend 7240 Koekoek
3040 Torenvalk 7610 Bosuil
3070 Roodpootvalk 7670 Ransuil
soort Berkheide strand/zee Lentevr. soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
7680 Velduil 14620 Pimpelmees 42
7950 Gierzwaluw 14640 Koolmees 98
8310 IJsvogel 2 14790 Boomklever
8560 Groene Specht 2 14860 Taigaboomkruiper
8760 Gr. Bonte Specht 7 14890 Boomkruiper 4
8870 Kl. Bonte Specht 2 14900 Buidelmees
9740 Boomleeuwerik 6 15080 Wielewaal
9760 Veldleeuwerik 4 15150 Grauwe Klauwier
9780 Strandleeuwerik 15200 Klapekster
9810 Oeverzwaluw 15230 Roodkopklauwier
9920 Boerenzwaluw 15390 Gaai 30
10010 Huiszwaluw 15490 Ekster 47
10020 Grote Pieper 15600 Kauw
10090 Boompieper 15630 Roek
10110 Graspieper 5 15671 Zwarte Kraai 41
10141 Waterpieper 15673 Bonte Kraai
10143 Oeverpieper 15820 Spreeuw 1211
10170 Gele Kwikstaart 15840 Roze Spreeuw
10190 Gr. Gele Kwikst. 15910 Huismus 2
10200 Witte Kwikstaart 15980 Ringmus
10202 Rouwkwikstaart 16360 Vink 46 228
10660 Winterkoning 42 16380 Keep
10840 Heggenmus 18 16400 Europese Kanarie
10990 Roodborst 85 16490 Groenling
11040 Nachtegaal 16530 Putter
11062 Witsterblauwborst 16540 Sijs 8 12
11210 Zwarte Roodstaart 16600 Kneu
11220 Gekr. Roodstaart 16620 Frater
11370 Paapje 16630 Barmsijs
11390 Roodborsttapuit 16631 Grote Barmsijs
11460 Tapuit 16634 Kleine Barmsijs
11860 Beflijster 16660 Kruisbek
11870 Merel 121 16960 Roodmus
11980 Kramsvogel 12 10 17100 Goudvink 3
12000 Zanglijster 28 17170 Appelvink
12010 Koperwiek 19 5 18470 IJsgors
12020 Grote Lijster 1 18500 Sneeuwgors
12360 Sprinkhaanzanger 18570 Geelgors
12380 Snor 18660 Ortolaan
12430 Rietzanger 18770 Rietgors
12480 Grote Karekiet Raaf
12500 Bosrietzanger Ree 8
12510 Kleine Karekiet Konijn 12
12590 Spotvogel Haas
12740 Braamsluiper Vos 3
12750 Grasmus Mol (verse hopen)
12760 Tuinfluiter Eekhoorn
12770 Zwartkop 1
13080 Fluiter Bladkoning
13110 Tjiftjaf 3 Groene kikker
13120 Fitis Bruine kikker 2
13140 Goudhaan 31 Atalanta
13150 Vuurgoudhaan 4 Kleine vuurvlinder
13350 Gr.Vliegenvanger
13490 Bonte Vliegenv.
13640 Baardman 2
14370 Staartmees 13
14400 Glanskop 3
14420 Matkop
14540 Kuifmees
14610 Zwarte Mees
Oktober 2014
Datum: 15-10-2014 tp = ter plaatse, ov = overvliegend
soort Berkheide strand/zee Lentevr. soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
20 Roodkeelduiker 3090 Smelleken
30 Parelduiker 3100 Boomvalk
70 Dodaars 22 3200 Slechtvalk
90 Fuut 4 2 3670 Patrijs
100 Roodhalsfuut 3700 Kwartel
110 Kuifduiker 3940 Fazant
120 Geoorde Fuut 4070 Waterral 31 7
710 Jan van Gent 4080 Porseleinhoen
720 Aalscholver 169 106 28 1 23 4210 Kwartelkoning
950 Roerdomp 4240 Waterhoen 14 4
1190 Kl. Zilverreiger 4290 Meerkoet 189 34
1210 Grote Zilverreiger 4330 Kraanvogel
1220 Blauwe Reiger 9 2 8 4500 Scholekster 2
1240 Purperreiger 4560 Kluut
1310 Zwarte Ooievaar 4690 Kleine Plevier
1340 Ooievaar 4700 Bontbekplevier
1440 Lepelaar 4850 Goudplevier
1520 Knobbelzwaan 10 2 4860 Zilverplevier
1530 Kleine Zwaan 4930 Kieviet 13
1540 Wilde Zwaan 4960 Kanoet
1570 Rietgans spec. 4970 Drieteenstrandl.
1590 Kolgans 59 5120 Bonte Strandl.
1610 Grauwe gans 12 21 40 50 5170 Kemphaan
1660 Gr.Canad.Gans 23 43 5180 Bokje 6
1670 Brandgans 5190 Watersnip 3 64
1680 Rotgans 5290 Houtsnip 2
1700 Nijlgans 2 17 6 5320 Grutto
1710 Casarca 5340 Rosse Grutto
1730 Bergeend 2 5380 Regenwulp
1780 Mandarijneend 5410 Wulp
1790 Smient 15 6 5450 Zwarte Ruiter
1820 Krakeend 20 21 5460 Tureluur 2
1840 Wintertaling 8 18 5480 Groenpootruiter
1860 Wilde Eend 161 31 5530 Witgat
1862 Boereneend 13 3 5540 Bosruiter
1890 Pijlstaart 1 5560 Oeverloper
1910 Zomertaling 5610 Steenloper
1940 Slobeend 12 5 5750 Zwartkopmeeuw
1960 Krooneend 5 5780 Dwergmeeuw
1980 Tafeleend 25 2 6 5820 Kokmeeuw 27 21 56
2030 Kuifeend 123 1 23 5900 Stormmeeuw 6 12
2040 Toppereend 5910 Kl. Mantelmeeuw 41 1
2180 Brilduiker 1 5920 Zilvermeeuw 81 5 34
2200 Nonnetje 6000 Gr. Mantelmeeuw 6
2230 Grote Zaagbek 6110 Grote Stern
2310 Wespendief 6150 Visdief
2380 Zwarte Wouw 6160 Noordse Stern
2390 Rode Wouw 6240 Dwergstern
2600 Bruine Kiekend. 6270 Zwarte Stern
2610 Blauwe Kiekend. 6680 Holenduif 4
2670 Havik 9 1 6700 Houtduif 1 72 12
2690 Sperwer 4 1 1 6840 Turkse Tortel 1 2
2870 Buizerd 10 3 2 6870 Zomertortel
2900 Ruigpootbuiz. 7120 Halsbandparkiet 25 9
3010 Visarend 7240 Koekoek
3040 Torenvalk 2 4 7610 Bosuil
3070 Roodpootvalk 7670 Ransuil
soort Berkheide strand/zee Lentevr. soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
7680 Velduil 1 14620 Pimpelmees 92 3
7950 Gierzwaluw 14640 Koolmees 187 5
8310 IJsvogel 3 14790 Boomklever 5
8560 Groene Specht 4 1 14860 Taigaboomkruiper
8760 Gr. Bonte Specht 33 1 14890 Boomkruiper 19 1
8870 Kl. Bonte Specht 14900 Buidelmees
9740 Boomleeuwerik 10 7 15080 Wielewaal
9760 Veldleeuwerik 13 66 10 23 15150 Grauwe Klauwier
9780 Strandleeuwerik 15200 Klapekster
9810 Oeverzwaluw 15230 Roodkopklauwier
9920 Boerenzwaluw 15390 Gaai 55 3
10010 Huiszwaluw 15490 Ekster 51 2
10020 Grote Pieper 1 15600 Kauw 162 1451 1 9
10090 Boompieper 15630 Roek
10110 Graspieper 59 626 45 100 15671 Zwarte Kraai 123 5 18 15
10141 Waterpieper 1 15673 Bonte Kraai
10143 Oeverpieper 15820 Spreeuw 1602 3266 67
10170 Gele Kwikstaart 15840 Roze Spreeuw
10190 Gr. Gele Kwikst. 2 15910 Huismus 4 2
10200 Witte Kwikstaart 7 8 11 15980 Ringmus
10202 Rouwkwikstaart 16360 Vink 254 1987 46 200
10660 Winterkoning 98 4 16380 Keep 8 12 2
10840 Heggenmus 71 6 16400 Europese Kanarie
10990 Roodborst 306 5 16490 Groenling 19 9
11040 Nachtegaal 16530 Putter 13 95
11062 Witsterblauwborst 1 16540 Sijs 28 35
11210 Zwarte Roodstaart 16600 Kneu 8 22 23
11220 Gekr. Roodstaart 16620 Frater
11370 Paapje 16630 Barmsijs 2
11390 Roodborsttapuit 10 5 16631 Grote Barmsijs
11460 Tapuit 3 16634 Kleine Barmsijs 1
11860 Beflijster 1 16660 Kruisbek
11870 Merel 276 10 16960 Roodmus
11980 Kramsvogel 17100 Goudvink 4
12000 Zanglijster 175 190 6 50 17170 Appelvink 1
12010 Koperwiek 59 13 1 34 18470 IJsgors
12020 Grote Lijster 19 3 18500 Sneeuwgors
12360 Sprinkhaanzanger 18570 Geelgors
12380 Snor 18660 Ortolaan
12430 Rietzanger 18770 Rietgors 5 3 2
12480 Grote Karekiet Raaf
12500 Bosrietzanger Ree 11 4
12510 Kleine Karekiet Konijn 73
12590 Spotvogel Haas 5
12740 Braamsluiper Vos 2
12750 Grasmus Mol (verse hopen) 2 40
12760 Tuinfluiter Eekhoorn 1
12770 Zwartkop 18
13080 Fluiter Bladkoning 1
13110 Tjiftjaf 17 1 Groene kikker 1
13120 Fitis Bruine kikker 28
13140 Goudhaan 17 3 Atalanta 1
13150 Vuurgoudhaan 5 Kleine vuurvlinder 1
13350 Gr.Vliegenvanger
13490 Bonte Vliegenv.
13640 Baardman 12 19
14370 Staartmees 17
14400 Glanskop 33 1
14420 Matkop
14540 Kuifmees 2
14610 Zwarte Mees 2

error: Content is protected !!