Wintertellingen 2013-2014

⇐Terug

<Vorige                        Volgende>

Maart 2014

 

 

Datum: 15/16-03-2014  tp = ter plaatse, ov = overvliegend
 
soort Berkheide strand/zee Lentevr. soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
20 Roodkeelduiker 3090 Smelleken
30 Parelduiker 3100 Boomvalk
70 Dodaars 14 3200 Slechtvalk
90 Fuut 6 2 3670 Patrijs
100 Roodhalsfuut 3700 Kwartel
110 Kuifduiker 3940 Fazant
120 Geoorde Fuut 4070 Waterral 7 9
710 Jan van Gent 4080 Porseleinhoen
720 Aalscholver 82 48 2 6 4210 Kwartelkoning
950 Roerdomp 4240 Waterhoen 15 2
1190 Kl. Zilverreiger 4290 Meerkoet 86 26
1210 Grote Zilverreiger 4330 Kraanvogel
1220 Blauwe Reiger 4 2 3 4500 Scholekster 1 2
1240 Purperreiger 4560 Kluut
1310 Zwarte Ooievaar 4690 Kleine Plevier
1340 Ooievaar 4700 Bontbekplevier
1440 Lepelaar 4850 Goudplevier
1520 Knobbelzwaan 4 2 4860 Zilverplevier
1530 Kleine Zwaan 4930 Kieviet 15 2 9
1540 Wilde Zwaan 4960 Kanoet
1570 Rietgans spec. 4970 Drieteenstrandl.
1590 Kolgans 5120 Bonte Strandl.
1610 Grauwe gans 38 18 4 5170 Kemphaan
1660 Gr.Canad.Gans 10 2 6 5180 Bokje 5 2
1670 Brandgans 5190 Watersnip 1 11
1680 Rotgans 5290 Houtsnip 2
1700 Nijlgans 4 2 4 5320 Grutto
1710 Casarca 5340 Rosse Grutto
1730 Bergeend 2 5380 Regenwulp
1780 Mandarijneend 5410 Wulp
1790 Smient 12 5450 Zwarte Ruiter
1820 Krakeend 8 12 5460 Tureluur 2
1840 Wintertaling 32 18 5480 Groenpootruiter
1860 Wilde Eend 28 25 5530 Witgat
1862 Boereneend 2 5540 Bosruiter
1890 Pijlstaart 5560 Oeverloper
1910 Zomertaling 5610 Steenloper
1940 Slobeend 8 12 5750 Zwartkopmeeuw
1960 Krooneend 5780 Dwergmeeuw
1980 Tafeleend 12 3 5820 Kokmeeuw 4 12 45
2030 Kuifeend 89 34 5900 Stormmeeuw 10 34
2040 Toppereend 5910 Kl. Mantelmeeuw 130 2 19
2180 Brilduiker 5920 Zilvermeeuw 55 500 4 21
2200 Nonnetje 6000 Gr. Mantelmeeuw
2230 Grote Zaagbek 6110 Grote Stern
2310 Wespendief 6150 Visdief
2380 Zwarte Wouw 6160 Noordse Stern
2390 Rode Wouw 6240 Dwergstern
2600 Bruine Kiekend. 6270 Zwarte Stern
2610 Blauwe Kiekend. 1 6680 Holenduif 4 8
2670 Havik 6 1 6700 Houtduif 28 1 11 21
2690 Sperwer 2 1 6840 Turkse Tortel
2870 Buizerd 7 3 6870 Zomertortel
2900 Ruigpootbuiz. 7120 Halsbandparkiet 8
3010 Visarend 7240 Koekoek
3040 Torenvalk 1 7610 Bosuil
3070 Roodpootvalk 7670 Ransuil
soort Berkheide strand/zee Lentevr. soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
7680 Velduil 14620 Pimpelmees 66 2
7950 Gierzwaluw 14640 Koolmees 151 4
8310 IJsvogel 14790 Boomklever 2
8560 Groene Specht 4 1 14860 Taigaboomkruiper
8760 Gr. Bonte Specht 17 14890 Boomkruiper 3
8870 Kl. Bonte Specht 14900 Buidelmees
9740 Boomleeuwerik 37 10 15080 Wielewaal
9760 Veldleeuwerik 10 15150 Grauwe Klauwier
9780 Strandleeuwerik 15200 Klapekster
9810 Oeverzwaluw 15230 Roodkopklauwier
9920 Boerenzwaluw 15390 Gaai 12 1
10010 Huiszwaluw 15490 Ekster 63 1
10020 Grote Pieper 15600 Kauw 21 6 25
10090 Boompieper 1 15630 Roek
10110 Graspieper 34 7 34 15671 Zwarte Kraai 52 6 1 12 34
10141 Waterpieper 15673 Bonte Kraai
10143 Oeverpieper 15820 Spreeuw 30 100 56
10170 Gele Kwikstaart 15840 Roze Spreeuw
10190 Gr. Gele Kwikst. 15910 Huismus 6 1
10200 Witte Kwikstaart 3 3 1 15980 Ringmus
10202 Rouwkwikstaart 16360 Vink 144 1 23 14
10660 Winterkoning 48 2 16380 Keep 7
10840 Heggenmus 124 3 16400 Europese Kanarie
10990 Roodborst 48 1 16490 Groenling 19 4
11040 Nachtegaal 16530 Putter 18 5
11062 Witsterblauwborst 1 1 16540 Sijs 27 7
11210 Zwarte Roodstaart 16600 Kneu 23 25
11220 Gekr. Roodstaart 16620 Frater
11370 Paapje 16630 Barmsijs 7
11390 Roodborsttapuit 20 13 16631 Grote Barmsijs
11460 Tapuit 16634 Kleine Barmsijs
11860 Beflijster 16660 Kruisbek
11870 Merel 88 3 16960 Roodmus
11980 Kramsvogel 380 652 17100 Goudvink 1
12000 Zanglijster 14 4 17170 Appelvink
12010 Koperwiek 7 18470 IJsgors
12020 Grote Lijster 18500 Sneeuwgors
12360 Sprinkhaanzanger 18570 Geelgors
12380 Snor 18660 Ortolaan
12430 Rietzanger 18770 Rietgors 15 26
12480 Grote Karekiet Raaf
12500 Bosrietzanger Ree 12 6
12510 Kleine Karekiet Konijn 53
12590 Spotvogel Haas 3
12740 Braamsluiper Vos 2
12750 Grasmus Mol (verse hopen) 4 30
12760 Tuinfluiter Eekhoorn 2
12770 Zwartkop 1
13080 Fluiter
13110 Tjiftjaf 53 2
13120 Fitis
13140 Goudhaan 3
13150 Vuurgoudhaan 4
13350 Gr.Vliegenvanger
13490 Bonte Vliegenv.
13640 Baardman 10
14370 Staartmees 11
14400 Glanskop 5
14420 Matkop
14540 Kuifmees
14610 Zwarte Mees
Februari 2014

 

Datum:  17-19 februari 2014  tp = ter plaatse, ov = overvliegend
                           
soort Berkheide strand/zee Lentevr. soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
20 Roodkeelduiker 3090 Smelleken
30 Parelduiker 3100 Boomvalk
70 Dodaars 8 3200 Slechtvalk 1
90 Fuut 4 3 3670 Patrijs
100 Roodhalsfuut 3700 Kwartel
110 Kuifduiker 3940 Fazant
120 Geoorde Fuut 4070 Waterral 8 4
710 Jan van Gent 4080 Porseleinhoen
720 Aalscholver 13 66 2 10 4210 Kwartelkoning
950 Roerdomp 1 4240 Waterhoen 11 4
1190 Kl. Zilverreiger 4290 Meerkoet 130 56
1210 Grote Zilverreiger 1 4330 Kraanvogel
1220 Blauwe Reiger 2 1 2 4500 Scholekster
1240 Purperreiger 4560 Kluut
1310 Zwarte Ooievaar 4690 Kleine Plevier
1340 Ooievaar 4700 Bontbekplevier
1440 Lepelaar 4850 Goudplevier
1520 Knobbelzwaan 8 5 4860 Zilverplevier
1530 Kleine Zwaan 4930 Kieviet 3
1540 Wilde Zwaan 4960 Kanoet
1570 Rietgans spec. 4970 Drieteenstrandl.
1590 Kolgans 5120 Bonte Strandl.
1610 Grauwe gans 122 36 89 5170 Kemphaan
1660 Gr.Canad.Gans 13 82 5180 Bokje 1 1
1670 Brandgans 5190 Watersnip 3 18
1680 Rotgans 1 5290 Houtsnip 4 1
1700 Nijlgans 8 6 5320 Grutto
1710 Casarca 5340 Rosse Grutto
1730 Bergeend 4 5380 Regenwulp
1780 Mandarijneend 5410 Wulp 3
1790 Smient 45 5450 Zwarte Ruiter
1820 Krakeend 17 28 5460 Tureluur
1840 Wintertaling 35 11 5480 Groenpootruiter
1860 Wilde Eend 167 25 5530 Witgat
1862 Boereneend 16 2 5540 Bosruiter
1890 Pijlstaart 5560 Oeverloper
1910 Zomertaling 5610 Steenloper
1940 Slobeend 4 11 5750 Zwartkopmeeuw
1960 Krooneend 2   5780 Dwergmeeuw 3
1980 Tafeleend 38 3 5820 Kokmeeuw 23 45
2030 Kuifeend 135 42 5900 Stormmeeuw 22 23
2040 Toppereend 5910 Kl. Mantelmeeuw 3
2180 Brilduiker 1 5920 Zilvermeeuw 10 100 16 56
2200 Nonnetje 4 6000 Gr. Mantelmeeuw
2230 Grote Zaagbek 6110 Grote Stern
2310 Wespendief 6150 Visdief
2380 Zwarte Wouw 6160 Noordse Stern
2390 Rode Wouw 6240 Dwergstern
2600 Bruine Kiekend. 6270 Zwarte Stern
2610 Blauwe Kiekend. 1 6680 Holenduif 1 12
2670 Havik 4 6700 Houtduif 13 75
2690 Sperwer 1 1 6840 Turkse Tortel 5
2870 Buizerd 6 2 6870 Zomertortel
2900 Ruigpootbuiz. 7120 Halsbandparkiet 6 23
3010 Visarend 7240 Koekoek
3040 Torenvalk 3 3 7610 Bosuil
3070 Roodpootvalk 7670 Ransuil
soort Berkheide strand/zee Lentevr. soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
7680 Velduil 14620 Pimpelmees 34 6
7950 Gierzwaluw 14640 Koolmees 138 8
8310 IJsvogel 2 14790 Boomklever 4
8560 Groene Specht 2 1 14860 Taigaboomkruiper
8760 Gr. Bonte Specht 14 14890 Boomkruiper 11
8870 Kl. Bonte Specht 1 14900 Buidelmees
9740 Boomleeuwerik 8 2 15080 Wielewaal
9760 Veldleeuwerik 2 4 15150 Grauwe Klauwier
9780 Strandleeuwerik 15200 Klapekster
9810 Oeverzwaluw 15230 Roodkopklauwier
9920 Boerenzwaluw 15390 Gaai 12 3
10010 Huiszwaluw 15490 Ekster 36 8
10020 Grote Pieper 15600 Kauw 26 4 120
10090 Boompieper 15630 Roek
10110 Graspieper 11 1 34 15671 Zwarte Kraai 42 1 30
10141 Waterpieper 1 15673 Bonte Kraai 1
10143 Oeverpieper 15820 Spreeuw 300
10170 Gele Kwikstaart 15840 Roze Spreeuw
10190 Gr. Gele Kwikst. 15910 Huismus 4
10200 Witte Kwikstaart 15980 Ringmus
10202 Rouwkwikstaart 16360 Vink 129 42 70
10660 Winterkoning 35 5 16380 Keep 2
10840 Heggenmus 39 4 16400 Europese Kanarie
10990 Roodborst 31 6 16490 Groenling 14 14
11040 Nachtegaal 16530 Putter 1 2 55
11062 Witsterblauwborst 16540 Sijs 5 1
11210 Zwarte Roodstaart 16600 Kneu 2
11220 Gekr. Roodstaart 16620 Frater
11370 Paapje 16630 Barmsijs
11390 Roodborsttapuit 2 16631 Grote Barmsijs
11460 Tapuit 16634 Kleine Barmsijs
11860 Beflijster 16660 Kruisbek
11870 Merel 140 10 16960 Roodmus
11980 Kramsvogel 110 17100 Goudvink 2
12000 Zanglijster 23 12 17170 Appelvink
12010 Koperwiek 9 1 18470 IJsgors
12020 Grote Lijster 1 18500 Sneeuwgors
12360 Sprinkhaanzanger 18570 Geelgors
12380 Snor 18660 Ortolaan
12430 Rietzanger 18770 Rietgors 14
12480 Grote Karekiet Raaf
12500 Bosrietzanger Ree 7 4
12510 Kleine Karekiet Konijn 35
12590 Spotvogel Haas 3
12740 Braamsluiper Vos
12750 Grasmus Mol 2
12760 Tuinfluiter Eekhoorn
12770 Zwartkop 2
13080 Fluiter
13110 Tjiftjaf
13120 Fitis
13140 Goudhaan 3
13150 Vuurgoudhaan 2
13350 Gr.Vliegenvanger
13490 Bonte Vliegenv.
13640 Baardman 2 3
14370 Staartmees 14
14400 Glanskop 7 2
14420 Matkop
14540 Kuifmees
14610 Zwarte Mees
Januari 2014
Datum:  18/19-1-2014   tp = ter plaatse, ov = overvliegend
 
soort Berkheide strand/zee Lentevr. soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
20 Roodkeelduiker 3090 Smelleken
30 Parelduiker 3100 Boomvalk
70 Dodaars 7 3200 Slechtvalk 1
90 Fuut 3670 Patrijs
100 Roodhalsfuut 3700 Kwartel
110 Kuifduiker 3940 Fazant
120 Geoorde Fuut 4070 Waterral 11
710 Jan van Gent 4080 Porseleinhoen
720 Aalscholver 10 7 4210 Kwartelkoning
950 Roerdomp 4240 Waterhoen 12
1190 Kl. Zilverreiger 4290 Meerkoet 132
1210 Grote Zilverreiger 4330 Kraanvogel
1220 Blauwe Reiger 4 4500 Scholekster
1240 Purperreiger 4560 Kluut
1310 Zwarte Ooievaar 4690 Kleine Plevier
1340 Ooievaar 4700 Bontbekplevier
1440 Lepelaar 4850 Goudplevier
1520 Knobbelzwaan 12 4860 Zilverplevier
1530 Kleine Zwaan 4930 Kieviet 12 4
1540 Wilde Zwaan 2 4960 Kanoet
1570 Rietgans spec. 4970 Drieteenstrandl.
1590 Kolgans 60 5120 Bonte Strandl.
1610 Grauwe gans 60 100 5170 Kemphaan
1660 Gr.Canad.Gans 1 5180 Bokje 2
1670 Brandgans 5190 Watersnip 33 1
1680 Rotgans 5290 Houtsnip 6
1700 Nijlgans 17 39 5320 Grutto
1710 Casarca 5340 Rosse Grutto
1730 Bergeend 5380 Regenwulp
1780 Mandarijneend 5410 Wulp
1790 Smient 26 5450 Zwarte Ruiter
1820 Krakeend 12 5460 Tureluur
1840 Wintertaling 108 5480 Groenpootruiter
1860 Wilde Eend 212 5530 Witgat
1862 Boereneend 19 5540 Bosruiter
1890 Pijlstaart 5560 Oeverloper
1910 Zomertaling 5610 Steenloper
1940 Slobeend 7 5750 Zwartkopmeeuw
1960 Krooneend 19 5780 Dwergmeeuw
1980 Tafeleend 34 5820 Kokmeeuw
2030 Kuifeend 176 5900 Stormmeeuw
2040 Toppereend 5910 Kl. Mantelmeeuw
2180 Brilduiker 1 5920 Zilvermeeuw
2200 Nonnetje 6000 Gr. Mantelmeeuw
2230 Grote Zaagbek 6110 Grote Stern
2310 Wespendief 6150 Visdief
2380 Zwarte Wouw 6160 Noordse Stern
2390 Rode Wouw 6240 Dwergstern
2600 Bruine Kiekend. 6270 Zwarte Stern
2610 Blauwe Kiekend. 6680 Holenduif 1
2670 Havik 3 6700 Houtduif 25 4
2690 Sperwer 6840 Turkse Tortel
2870 Buizerd 8 6870 Zomertortel
2900 Ruigpootbuiz. 7120 Halsbandparkiet 17 2
3010 Visarend 7240 Koekoek
3040 Torenvalk 1 7610 Bosuil 1
3070 Roodpootvalk 7670 Ransuil
soort Berkheide Berkheide Lentevr. soort Berkheide Berkheide Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
7680 Velduil 14620 Pimpelmees 167
7950 Gierzwaluw 14640 Koolmees 276
8310 IJsvogel 14790 Boomklever 8
8560 Groene Specht 3 14860 Taigaboomkruiper
8760 Gr. Bonte Specht 18 14890 Boomkruiper 9
8870 Kl. Bonte Specht 14900 Buidelmees
9740 Boomleeuwerik 3 15080 Wielewaal
9760 Veldleeuwerik 15150 Grauwe Klauwier
9780 Strandleeuwerik 15200 Klapekster
9810 Oeverzwaluw 15230 Roodkopklauwier
9920 Boerenzwaluw 15390 Gaai 25
10010 Huiszwaluw 15490 Ekster 32
10020 Grote Pieper 15600 Kauw 47
10090 Boompieper 15630 Roek
10110 Graspieper 10 15671 Zwarte Kraai 87 12
10141 Waterpieper 15673 Bonte Kraai 1
10143 Oeverpieper 15820 Spreeuw 12 20
10170 Gele Kwikstaart 15840 Roze Spreeuw
10190 Gr. Gele Kwikst. 15910 Huismus
10200 Witte Kwikstaart 15980 Ringmus
10202 Rouwkwikstaart 16360 Vink 234
10660 Winterkoning 33 16380 Keep 4
10840 Heggenmus 19 16400 Europese Kanarie
10990 Roodborst 47 16490 Groenling 21
11040 Nachtegaal 16530 Putter 38
11062 Witsterblauwborst 16540 Sijs 6
11210 Zwarte Roodstaart 16600 Kneu
11220 Gekr. Roodstaart 16620 Frater
11370 Paapje 16630 Barmsijs
11390 Roodborsttapuit 2 16631 Grote Barmsijs 2
11460 Tapuit 16634 Kleine Barmsijs
11860 Beflijster 16660 Kruisbek
11870 Merel 171 16960 Roodmus
11980 Kramsvogel 289 17100 Goudvink 4
12000 Zanglijster 41 17170 Appelvink
12010 Koperwiek 67 18470 IJsgors
12020 Grote Lijster 18500 Sneeuwgors
12360 Sprinkhaanzanger 18570 Geelgors
12380 Snor 18660 Ortolaan
12430 Rietzanger 18770 Rietgors 1
12480 Grote Karekiet
12500 Bosrietzanger Ree 7
12510 Kleine Karekiet Konijn 29
12590 Spotvogel Haas
12740 Braamsluiper Vos 2
12750 Grasmus Mol 2
12760 Tuinfluiter Eekhoorn 2
12770 Zwartkop
13080 Fluiter
13110 Tjiftjaf 1
13120 Fitis
13140 Goudhaan 16
13150 Vuurgoudhaan 2
13350 Gr.Vliegenvanger
13490 Bonte Vliegenv.
13640 Baardman 3
14370 Staartmees 21
14400 Glanskop 19
14420 Matkop
14540 Kuifmees
14610 Zwarte Mees
December 2013
Datum:  13/15 -12-2013  tp = ter plaatse, ov = overvliegend
 
soort Berkheide strand/zee Lentevr. soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
20 Roodkeelduiker 3090 Smelleken
30 Parelduiker 3100 Boomvalk
70 Dodaars 12 3200 Slechtvalk 3 2
90 Fuut 4 3 3670 Patrijs
100 Roodhalsfuut 3700 Kwartel
110 Kuifduiker 3940 Fazant 1
120 Geoorde Fuut 4070 Waterral 4 7
710 Jan van Gent 4080 Porseleinhoen
720 Aalscholver 12 18 5 9 4210 Kwartelkoning
950 Roerdomp 1 4240 Waterhoen 3 4
1190 Kl. Zilverreiger 4290 Meerkoet 193 37
1210 Grote Zilverreiger 1 1 4330 Kraanvogel
1220 Blauwe Reiger 5 2 3 4500 Scholekster 1 2
1240 Purperreiger 4560 Kluut
1310 Zwarte Ooievaar 4690 Kleine Plevier
1340 Ooievaar 4700 Bontbekplevier
1440 Lepelaar 4850 Goudplevier 1
1520 Knobbelzwaan 6 4860 Zilverplevier
1530 Kleine Zwaan 4930 Kieviet 50 12
1540 Wilde Zwaan 4 4960 Kanoet
1570 Rietgans spec. 4970 Drieteenstrandl.
1590 Kolgans 5 5120 Bonte Strandl.
1610 Grauwe gans 28 50 120 5170 Kemphaan
1660 Gr.Canad.Gans 12 80 5180 Bokje 1
1670 Brandgans 50 5190 Watersnip 7 30
1680 Rotgans 5290 Houtsnip 12
1700 Nijlgans 10 6 5320 Grutto
1710 Casarca 5340 Rosse Grutto
1730 Bergeend 5380 Regenwulp
1780 Mandarijneend 5410 Wulp
1790 Smient 27 8 5450 Zwarte Ruiter
1820 Krakeend 23 34 5460 Tureluur 1
1840 Wintertaling 44 19 5480 Groenpootruiter
1860 Wilde Eend 216 26 5530 Witgat
1862 Boereneend 29 6 5540 Bosruiter
1890 Pijlstaart 5560 Oeverloper
1910 Zomertaling 5610 Steenloper
1940 Slobeend 17 8 5750 Zwartkopmeeuw
1960 Krooneend 35 5780 Dwergmeeuw
1980 Tafeleend 67 4 5820 Kokmeeuw 12 20 45
2030 Kuifeend 219 26 5900 Stormmeeuw 20 25 24
2040 Toppereend 5910 Kl. Mantelmeeuw 7
2180 Brilduiker 5920 Zilvermeeuw 100 10 30
2200 Nonnetje 4 6000 Gr. Mantelmeeuw
2230 Grote Zaagbek 6110 Grote Stern
2310 Wespendief 6150 Visdief
2380 Zwarte Wouw 6160 Noordse Stern
2390 Rode Wouw 6240 Dwergstern
2600 Bruine Kiekend. 6270 Zwarte Stern
2610 Blauwe Kiekend. 4 3 6680 Holenduif 23
2670 Havik 3 1 6700 Houtduif 41 8 89 200
2690 Sperwer 3 1 6840 Turkse Tortel 2
2870 Buizerd 8 2 6870 Zomertortel
2900 Ruigpootbuiz. 7120 Halsbandparkiet 15 23
3010 Visarend 7240 Koekoek
3040 Torenvalk 1 3 7610 Bosuil
3070 Roodpootvalk 7670 Ransuil
soort Berkheide strand/zee Lentevr. soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
7680 Velduil 14620 Pimpelmees 123 8
7950 Gierzwaluw 14640 Koolmees 168 7
8310 IJsvogel 1 1 14790 Boomklever 7
8560 Groene Specht 4 2 14860 Taigaboomkruiper
8760 Gr. Bonte Specht 28 1 14890 Boomkruiper 11
8870 Kl. Bonte Specht 14900 Buidelmees
9740 Boomleeuwerik 14 15080 Wielewaal
9760 Veldleeuwerik 2 1 15150 Grauwe Klauwier
9780 Strandleeuwerik 15200 Klapekster
9810 Oeverzwaluw 15230 Roodkopklauwier
9920 Boerenzwaluw 15390 Gaai 21 1
10010 Huiszwaluw 15490 Ekster 57 2
10020 Grote Pieper 15600 Kauw 120 100 80
10090 Boompieper 15630 Roek
10110 Graspieper 27 35 15671 Zwarte Kraai 108 23 24
10141 Waterpieper 15673 Bonte Kraai 1
10143 Oeverpieper 15820 Spreeuw 120 20 200
10170 Gele Kwikstaart 15840 Roze Spreeuw
10190 Gr. Gele Kwikst. 15910 Huismus 2
10200 Witte Kwikstaart 15980 Ringmus
10202 Rouwkwikstaart 16360 Vink 214 45
10660 Winterkoning 45 5 16380 Keep 7 9
10840 Heggenmus 31 3 16400 Europese Kanarie
10990 Roodborst 84 8 16490 Groenling 10 12
11040 Nachtegaal 16530 Putter 12 32
11062 Witsterblauwborst 16540 Sijs 15
11210 Zwarte Roodstaart 16600 Kneu
11220 Gekr. Roodstaart 16620 Frater
11370 Paapje 1 16630 Barmsijs
11390 Roodborsttapuit 1 2 16631 Grote Barmsijs
11460 Tapuit 16634 Kleine Barmsijs
11860 Beflijster 16660 Kruisbek
11870 Merel 167 12 16960 Roodmus
11980 Kramsvogel 27 30 17100 Goudvink 2
12000 Zanglijster 23 9 17170 Appelvink
12010 Koperwiek 11 3 18470 IJsgors
12020 Grote Lijster 18500 Sneeuwgors
12360 Sprinkhaanzanger 18570 Geelgors
12380 Snor 18660 Ortolaan
12430 Rietzanger 18770 Rietgors 1 1
12480 Grote Karekiet Raaf
12500 Bosrietzanger Ree 16 3
12510 Kleine Karekiet Konijn 30
12590 Spotvogel Haas 5
12740 Braamsluiper Vos 3
12750 Grasmus Mol 4
12760 Tuinfluiter Eekhoorn 2
12770 Zwartkop
13080 Fluiter
13110 Tjiftjaf 4
13120 Fitis
13140 Goudhaan 12
13150 Vuurgoudhaan 5
13350 Gr.Vliegenvanger
13490 Bonte Vliegenv.
13640 Baardman 1 5
14370 Staartmees 19
14400 Glanskop 11
14420 Matkop
14540 Kuifmees
14610 Zwarte Mees 2
November 2013
Datum:   16-11 2013  tp = ter plaatse, ov = overvliegend
                           
soort Berkheide strand/zee Lentevr. soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
20 Roodkeelduiker 3090 Smelleken
30 Parelduiker 3100 Boomvalk
70 Dodaars 10 3200 Slechtvalk 2
90 Fuut 4 2 3670 Patrijs
100 Roodhalsfuut 3700 Kwartel
110 Kuifduiker 3940 Fazant 1
120 Geoorde Fuut 4070 Waterral 10 9
710 Jan van Gent 4080 Porseleinhoen
720 Aalscholver 51 24 3 12 4210 Kwartelkoning
950 Roerdomp 4240 Waterhoen 7 3
1190 Kl. Zilverreiger 4290 Meerkoet 47 41
1210 Grote Zilverreiger 1 4330 Kraanvogel
1220 Blauwe Reiger 6 2 2 1 4500 Scholekster 3 2
1240 Purperreiger 4560 Kluut
1310 Zwarte Ooievaar 4690 Kleine Plevier
1340 Ooievaar 4700 Bontbekplevier
1440 Lepelaar 4850 Goudplevier
1520 Knobbelzwaan 9 3 4860 Zilverplevier
1530 Kleine Zwaan 4930 Kieviet 40
1540 Wilde Zwaan 2 4960 Kanoet
1570 Rietgans spec. 4970 Drieteenstrandl. 47
1590 Kolgans 5120 Bonte Strandl.
1610 Grauwe gans 19 14 89 5170 Kemphaan
1660 Gr.Canad.Gans 112 5180 Bokje 4 2
1670 Brandgans 5190 Watersnip 7 91
1680 Rotgans 5290 Houtsnip 8 1
1700 Nijlgans 10 1 5 5320 Grutto
1710 Casarca 5340 Rosse Grutto
1730 Bergeend 5380 Regenwulp
1780 Mandarijneend 5410 Wulp 1
1790 Smient 37 12 5450 Zwarte Ruiter
1820 Krakeend 24 41 5460 Tureluur
1840 Wintertaling 37 23 5480 Groenpootruiter
1860 Wilde Eend 200 34 5530 Witgat
1862 Boereneend 21 5 5540 Bosruiter
1890 Pijlstaart 5560 Oeverloper
1910 Zomertaling 5610 Steenloper
1940 Slobeend 10 5750 Zwartkopmeeuw
1960 Krooneend 8 5780 Dwergmeeuw
1980 Tafeleend 57 3 5820 Kokmeeuw 2 15 34
2030 Kuifeend 132 21 5900 Stormmeeuw 10 30
2040 Toppereend 5910 Kl. Mantelmeeuw 1
2180 Brilduiker 1 5920 Zilvermeeuw 2 130 23 45
2200 Nonnetje 6000 Gr. Mantelmeeuw 1
2230 Grote Zaagbek 6110 Grote Stern
2310 Wespendief 6150 Visdief
2380 Zwarte Wouw 6160 Noordse Stern
2390 Rode Wouw 6240 Dwergstern
2600 Bruine Kiekend. 6270 Zwarte Stern
2610 Blauwe Kiekend. 1 1 6680 Holenduif 39 12
2670 Havik 3 6700 Houtduif 57 245 112
2690 Sperwer 1 3 6840 Turkse Tortel
2870 Buizerd 8 1 6870 Zomertortel 1
2900 Ruigpootbuiz. 1 7120 Halsbandparkiet 15 34
3010 Visarend 7240 Koekoek
3040 Torenvalk 3 7610 Bosuil
3070 Roodpootvalk 7670 Ransuil
soort Berkheide strand/zee Lentevr. soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
7680 Velduil 14620 Pimpelmees 90 10
7950 Gierzwaluw 14640 Koolmees 178 6
8310 IJsvogel 1 14790 Boomklever 7
8560 Groene Specht 2 1 14860 Taigaboomkruiper
8760 Gr. Bonte Specht 34 14890 Boomkruiper 15
8870 Kl. Bonte Specht 14900 Buidelmees
9740 Boomleeuwerik 2 15080 Wielewaal
9760 Veldleeuwerik 7 3 15150 Grauwe Klauwier
9780 Strandleeuwerik 15200 Klapekster
9810 Oeverzwaluw 15230 Roodkopklauwier
9920 Boerenzwaluw 15390 Gaai 25
10010 Huiszwaluw 15490 Ekster 35 3
10020 Grote Pieper 15600 Kauw 37 15 100
10090 Boompieper 15630 Roek
10110 Graspieper 21 12 34 15671 Zwarte Kraai 123 26 20
10141 Waterpieper 2 15673 Bonte Kraai 1
10143 Oeverpieper 15820 Spreeuw 562 2034 100
10170 Gele Kwikstaart 15840 Roze Spreeuw
10190 Gr. Gele Kwikst. 15910 Huismus 2
10200 Witte Kwikstaart 15980 Ringmus 4
10202 Rouwkwikstaart 16360 Vink 324 136 54
10660 Winterkoning 31 4 16380 Keep 24 2 13
10840 Heggenmus 45 6 16400 Europese Kanarie
10990 Roodborst 178 13 16490 Groenling 35 10
11040 Nachtegaal 16530 Putter 30
11062 Witsterblauwborst 16540 Sijs 15 23
11210 Zwarte Roodstaart 16600 Kneu 3
11220 Gekr. Roodstaart 16620 Frater
11370 Paapje 16630 Barmsijs 4
11390 Roodborsttapuit 1 1 16631 Grote Barmsijs 3
11460 Tapuit 16634 Kleine Barmsijs
11860 Beflijster 16660 Kruisbek
11870 Merel 256 18 16960 Roodmus
11980 Kramsvogel 120 45 30 17100 Goudvink 2
12000 Zanglijster 15 10 17170 Appelvink 1
12010 Koperwiek 38 5 18470 IJsgors
12020 Grote Lijster 1 18500 Sneeuwgors 2
12360 Sprinkhaanzanger 18570 Geelgors
12380 Snor 18660 Ortolaan
12430 Rietzanger 18770 Rietgors 3 13
12480 Grote Karekiet Raaf
12500 Bosrietzanger Ree 9 7
12510 Kleine Karekiet Konijn 45
12590 Spotvogel Haas 1 4
12740 Braamsluiper Vos 3
12750 Grasmus Mol 3
12760 Tuinfluiter Eekhoorn 4
12770 Zwartkop Bruine kikker 1
13080 Fluiter
13110 Tjiftjaf 2
13120 Fitis
13140 Goudhaan 30
13150 Vuurgoudhaan 7 2
13350 Gr.Vliegenvanger
13490 Bonte Vliegenv.
13640 Baardman 17
14370 Staartmees 26
14400 Glanskop 7
14420 Matkop 2
14540 Kuifmees 2
14610 Zwarte Mees 2
Oktober 2013
Datum: 12-okt-13  tp = ter plaatse, ov = overvliegend
                               
soort Berkheide strand/zee Lentevr. soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
20 Roodkeelduiker 3090 Smelleken
30 Parelduiker 3100 Boomvalk
70 Dodaars 9 3200 Slechtvalk
90 Fuut 3 3670 Patrijs
100 Roodhalsfuut 3700 Kwartel
110 Kuifduiker 3940 Fazant
120 Geoorde Fuut 4070 Waterral 8
710 Jan van Gent 4080 Porseleinhoen
720 Aalscholver 258 56 4210 Kwartelkoning
950 Roerdomp 4240 Waterhoen 12
1190 Kl. Zilverreiger 4290 Meerkoet 209
1210 Grote Zilverreiger 1 4330 Kraanvogel
1220 Blauwe Reiger 13 13 4500 Scholekster 2
1240 Purperreiger 4560 Kluut
1310 Zwarte Ooievaar 4690 Kleine Plevier
1340 Ooievaar 4700 Bontbekplevier
1440 Lepelaar 4850 Goudplevier
1520 Knobbelzwaan 5 2 4860 Zilverplevier
1530 Kleine Zwaan 4930 Kieviet 16
1540 Wilde Zwaan 4960 Kanoet
1570 Rietgans spec. 4970 Drieteenstrandl. 4
1590 Kolgans 36 5120 Bonte Strandl.
1610 Grauwe gans 12 13 5170 Kemphaan
1660 Gr.Canad.Gans 2 5180 Bokje 1
1670 Brandgans 5190 Watersnip 5
1680 Rotgans 5290 Houtsnip 7
1700 Nijlgans 5 5320 Grutto
1710 Casarca 5340 Rosse Grutto
1730 Bergeend 5380 Regenwulp
1780 Mandarijneend 5410 Wulp 2
1790 Smient 12 5450 Zwarte Ruiter
1820 Krakeend 16 5460 Tureluur
1840 Wintertaling 20 5480 Groenpootruiter
1860 Wilde Eend 139 5530 Witgat
1862 Boereneend 21 5540 Bosruiter
1890 Pijlstaart 5560 Oeverloper
1910 Zomertaling 5610 Steenloper
1940 Slobeend 6 5750 Zwartkopmeeuw
1960 Krooneend 5780 Dwergmeeuw
1980 Tafeleend 48 5820 Kokmeeuw 16
2030 Kuifeend 109 8 5900 Stormmeeuw
2040 Toppereend 5910 Kl. Mantelmeeuw 1 2
2180 Brilduiker 5920 Zilvermeeuw 64
2200 Nonnetje 6000 Gr. Mantelmeeuw 1
2230 Grote Zaagbek 6110 Grote Stern 3
2310 Wespendief 6150 Visdief 3
2380 Zwarte Wouw 6160 Noordse Stern
2390 Rode Wouw 6240 Dwergstern
2600 Bruine Kiekend. 6270 Zwarte Stern
2610 Blauwe Kiekend. 1 6680 Holenduif 1
2670 Havik 6 6700 Houtduif 21 3
2690 Sperwer 8 2 6840 Turkse Tortel 2
2870 Buizerd 4 6870 Zomertortel
2900 Ruigpootbuiz. 7120 Halsbandparkiet 6
3010 Visarend 7240 Koekoek
3040 Torenvalk 1 7610 Bosuil
3070 Roodpootvalk 7670 Ransuil
soort Berkheide strand/zee Lentevr. soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
7680 Velduil 14620 Pimpelmees 78
7950 Gierzwaluw 14640 Koolmees 139
8310 IJsvogel 1 14790 Boomklever 4
8560 Groene Specht 2 14860 Taigaboomkruiper
8760 Gr. Bonte Specht 21 14890 Boomkruiper 5
8870 Kl. Bonte Specht 14900 Buidelmees
9740 Boomleeuwerik 10 15080 Wielewaal
9760 Veldleeuwerik 16 34 15150 Grauwe Klauwier
9780 Strandleeuwerik 15200 Klapekster
9810 Oeverzwaluw 15230 Roodkopklauwier
9920 Boerenzwaluw 3 7 15390 Gaai 37
10010 Huiszwaluw 15490 Ekster 32
10020 Grote Pieper 15600 Kauw 61
10090 Boompieper 15630 Roek
10110 Graspieper 21 35 15671 Zwarte Kraai 75 4
10141 Waterpieper 15673 Bonte Kraai
10143 Oeverpieper 15820 Spreeuw 105 873
10170 Gele Kwikstaart 15840 Roze Spreeuw
10190 Gr. Gele Kwikst. 4 15910 Huismus 10
10200 Witte Kwikstaart 15980 Ringmus
10202 Rouwkwikstaart 16360 Vink 238 179
10660 Winterkoning 44 16380 Keep 5 2
10840 Heggenmus 59 16400 Europese Kanarie
10990 Roodborst 188 16490 Groenling 69
11040 Nachtegaal 16530 Putter
11062 Witsterblauwborst 16540 Sijs 14
11210 Zwarte Roodstaart 16600 Kneu 7
11220 Gekr. Roodstaart 16620 Frater
11370 Paapje 16630 Barmsijs
11390 Roodborsttapuit 4 16631 Grote Barmsijs
11460 Tapuit 16634 Kleine Barmsijs
11860 Beflijster 16660 Kruisbek 5
11870 Merel 192 16960 Roodmus
11980 Kramsvogel 29 30 17100 Goudvink 6
12000 Zanglijster 225 17170 Appelvink
12010 Koperwiek 329 142 18470 IJsgors
12020 Grote Lijster 1 18500 Sneeuwgors
12360 Sprinkhaanzanger 18570 Geelgors
12380 Snor 18660 Ortolaan
12430 Rietzanger 18770 Rietgors 1
12480 Grote Karekiet
12500 Bosrietzanger Ree 14
12510 Kleine Karekiet Konijn 48
12590 Spotvogel Haas
12740 Braamsluiper Vos 2
12750 Grasmus Mol
12760 Tuinfluiter Eekhoorn 3
12770 Zwartkop 4
13080 Fluiter
13110 Tjiftjaf 4
13120 Fitis
13140 Goudhaan 12
13150 Vuurgoudhaan 3
13350 Gr.Vliegenvanger
13490 Bonte Vliegenv.
13640 Baardman 6
14370 Staartmees 16
14400 Glanskop 5
14420 Matkop
14540 Kuifmees 1
14610 Zwarte Mees

error: Content is protected !!