Wintertellingen 2012-2013

⇐Terug

<Vorige                        Volgende>

Maart 2013

 

 

Datum: 16/17-03-2013  tp = ter plaatse, ov = overvliegend
 
soort Berkheide strand/zee Lentevr. soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
20 Roodkeelduiker 3090 Smelleken
30 Parelduiker 3100 Boomvalk
70 Dodaars 8 3200 Slechtvalk
90 Fuut 3 2 3670 Patrijs
100 Roodhalsfuut 3700 Kwartel
110 Kuifduiker 3940 Fazant 1
120 Geoorde Fuut 4070 Waterral 1 3
710 Jan van Gent 4080 Porseleinhoen
720 Aalscholver 21 26 2 19 4210 Kwartelkoning
950 Roerdomp 1 4240 Waterhoen 5 2
1190 Kl. Zilverreiger 4290 Meerkoet 100 12
1210 Grote Zilverreiger 4 4330 Kraanvogel
1220 Blauwe Reiger 8 2 4 4 4500 Scholekster 2
1240 Purperreiger 4560 Kluut
1310 Zwarte Ooievaar 4690 Kleine Plevier
1340 Ooievaar 4700 Bontbekplevier
1440 Lepelaar 4850 Goudplevier
1520 Knobbelzwaan 4 1 4860 Zilverplevier
1530 Kleine Zwaan 4930 Kieviet 3
1540 Wilde Zwaan 4960 Kanoet
1570 Rietgans spec. 4970 Drieteenstrandl. 5
1590 Kolgans 5120 Bonte Strandl.
1610 Grauwe gans 33 7 4 5170 Kemphaan
1660 Gr.Canad.Gans 4 3 5 6 5180 Bokje 2
1670 Brandgans 5190 Watersnip 4
1680 Rotgans 5290 Houtsnip 5
1700 Nijlgans 3 8 4 5320 Grutto
1710 Casarca 5340 Rosse Grutto
1730 Bergeend 2 5380 Regenwulp
1780 Mandarijneend 5410 Wulp 1
1790 Smient 13 5450 Zwarte Ruiter
1820 Krakeend 14 12 5460 Tureluur 5
1840 Wintertaling 46 19 5480 Groenpootruiter
1860 Wilde Eend 229 10 5530 Witgat
1862 Boereneend 26 2 5540 Bosruiter
1890 Pijlstaart 5560 Oeverloper
1910 Zomertaling 5610 Steenloper
1940 Slobeend 7 7 5750 Zwartkopmeeuw
1960 Krooneend 3 5780 Dwergmeeuw
1980 Tafeleend 27 5 5820 Kokmeeuw 45 21
2030 Kuifeend 134 16 5900 Stormmeeuw 50 20
2040 Toppereend 5910 Kl. Mantelmeeuw
2180 Brilduiker 5920 Zilvermeeuw 40 13 65
2200 Nonnetje 5 6000 Gr. Mantelmeeuw
2230 Grote Zaagbek 1 6110 Grote Stern
2310 Wespendief 6150 Visdief
2380 Zwarte Wouw 6160 Noordse Stern
2390 Rode Wouw 6240 Dwergstern
2600 Bruine Kiekend. 1 6270 Zwarte Stern
2610 Blauwe Kiekend. 1 1 2 6680 Holenduif 7 16
2670 Havik 4 1 6700 Houtduif 37 8 45
2690 Sperwer 2 6840 Turkse Tortel
2870 Buizerd 5 2 3 1 6870 Zomertortel
2900 Ruigpootbuiz. 7120 Halsbandparkiet 5 18
3010 Visarend 7240 Koekoek
3040 Torenvalk 2 7610 Bosuil
3070 Roodpootvalk 7670 Ransuil 2
soort Berkheide strand/zee Lentevr. soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
7680 Velduil 14620 Pimpelmees 47 4
7950 Gierzwaluw 14640 Koolmees 88 25 5
8310 IJsvogel 1 14790 Boomklever 5
8560 Groene Specht 3 1 14860 Taigaboomkruiper
8760 Gr. Bonte Specht 12 1 14890 Boomkruiper 11
8870 Kl. Bonte Specht 14900 Buidelmees
9740 Boomleeuwerik 38 9 15080 Wielewaal
9760 Veldleeuwerik 1 12 1 15150 Grauwe Klauwier
9780 Strandleeuwerik 15200 Klapekster
9810 Oeverzwaluw 15230 Roodkopklauwier
9920 Boerenzwaluw 15390 Gaai 8
10010 Huiszwaluw 15490 Ekster 43 5
10020 Grote Pieper 15600 Kauw 78 67
10090 Boompieper 15630 Roek
10110 Graspieper 16 2 34 15671 Zwarte Kraai 85 6 2 20
10141 Waterpieper 3 15673 Bonte Kraai
10143 Oeverpieper 1 15820 Spreeuw 37 80
10170 Gele Kwikstaart 15840 Roze Spreeuw
10190 Gr. Gele Kwikst. 15910 Huismus 10 1
10200 Witte Kwikstaart 9 8 15980 Ringmus 1
10202 Rouwkwikstaart 6 16360 Vink 49 5 4
10660 Winterkoning 10 3 16380 Keep
10840 Heggenmus 89 3 16400 Europese Kanarie
10990 Roodborst 13 2 16490 Groenling 2 5
11040 Nachtegaal 16530 Putter 6 23
11062 Witsterblauwborst 16540 Sijs 15 20 34
11210 Zwarte Roodstaart 16600 Kneu 1
11220 Gekr. Roodstaart 16620 Frater
11370 Paapje 16630 Barmsijs
11390 Roodborsttapuit 16631 Grote Barmsijs
11460 Tapuit 16634 Kleine Barmsijs
11860 Beflijster 16660 Kruisbek
11870 Merel 90 10 16960 Roodmus
11980 Kramsvogel 34 52 78 17100 Goudvink 1
12000 Zanglijster 21 3 2 17170 Appelvink 1
12010 Koperwiek 13 4 4 18470 IJsgors
12020 Grote Lijster 1 18500 Sneeuwgors
12360 Sprinkhaanzanger 18570 Geelgors
12380 Snor 18660 Ortolaan
12430 Rietzanger 18770 Rietgors 8 13
12480 Grote Karekiet
12500 Bosrietzanger Ree 19 5
12510 Kleine Karekiet Konijn 42
12590 Spotvogel Haas 4
12740 Braamsluiper Vos 1
12750 Grasmus Mol 3
12760 Tuinfluiter Eekhoorn
12770 Zwartkop Ree(dood) 2
13080 Fluiter Peperbus 30
13110 Tjiftjaf 12
13120 Fitis
13140 Goudhaan 2
13150 Vuurgoudhaan 2
13350 Gr.Vliegenvanger
13490 Bonte Vliegenv.
13640 Baardman
14370 Staartmees 21
14400 Glanskop 9
14420 Matkop
14540 Kuifmees
14610 Zwarte Mees
Februari 2013

 

Datum: 16/17-2-2013   tp = ter plaatse, ov = overvliegend
 
soort Berkheide strand/zee Lentevr. soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
20 Roodkeelduiker 3090 Smelleken
30 Parelduiker 3100 Boomvalk
70 Dodaars 10 3200 Slechtvalk
90 Fuut 4 4 3670 Patrijs
100 Roodhalsfuut 3700 Kwartel
110 Kuifduiker 3940 Fazant
120 Geoorde Fuut 4070 Waterral 2
710 Jan van Gent 4080 Porseleinhoen
720 Aalscholver 22 23 4 21 4210 Kwartelkoning
950 Roerdomp 2 4240 Waterhoen 4 9
1190 Kl. Zilverreiger 4290 Meerkoet 317 41
1210 Grote Zilverreiger 4 4330 Kraanvogel
1220 Blauwe Reiger 4 4 4500 Scholekster 1 2
1240 Purperreiger 4560 Kluut
1310 Zwarte Ooievaar 4690 Kleine Plevier
1340 Ooievaar 4700 Bontbekplevier
1440 Lepelaar 4850 Goudplevier
1520 Knobbelzwaan 12 6 4860 Zilverplevier
1530 Kleine Zwaan 4930 Kieviet 30
1540 Wilde Zwaan 1 3 4960 Kanoet
1570 Rietgans spec. 4970 Drieteenstrandl. 45
1590 Kolgans 80 5120 Bonte Strandl. 1
1610 Grauwe gans 5 47 46 5170 Kemphaan
1660 Gr.Canad.Gans 12 200 18 5180 Bokje 1
1670 Brandgans 5190 Watersnip 4
1680 Rotgans 5290 Houtsnip 6
1700 Nijlgans 4 5 9 5320 Grutto
1710 Casarca 5340 Rosse Grutto
1730 Bergeend 2 5380 Regenwulp
1780 Mandarijneend 5410 Wulp 2
1790 Smient 5450 Zwarte Ruiter
1820 Krakeend 12 32 5460 Tureluur
1840 Wintertaling 34 24 5480 Groenpootruiter
1860 Wilde Eend 284 3 28 5530 Witgat
1862 Boereneend 29 4 5540 Bosruiter
1890 Pijlstaart 5560 Oeverloper
1910 Zomertaling 5610 Steenloper
1940 Slobeend 8 5750 Zwartkopmeeuw
1960 Krooneend 21 5780 Dwergmeeuw
1980 Tafeleend 51 4 5820 Kokmeeuw 25 40
2030 Kuifeend 145 21 5900 Stormmeeuw 40 30
2040 Toppereend 5910 Kl. Mantelmeeuw
2180 Brilduiker 5920 Zilvermeeuw 12 56
2200 Nonnetje 6000 Gr. Mantelmeeuw
2230 Grote Zaagbek 2 6110 Grote Stern
2310 Wespendief 6150 Visdief
2380 Zwarte Wouw 6160 Noordse Stern
2390 Rode Wouw 6240 Dwergstern
2600 Bruine Kiekend. 6270 Zwarte Stern
2610 Blauwe Kiekend. 1 2 6680 Holenduif 5 6
2670 Havik 4 1 6700 Houtduif 30 50 35
2690 Sperwer 2 2 6840 Turkse Tortel
2870 Buizerd 7 3 2 3 6870 Zomertortel
2900 Ruigpootbuiz. 7120 Halsbandparkiet 15 2 12
3010 Visarend 7240 Koekoek
3040 Torenvalk 1 3 7610 Bosuil
3070 Roodpootvalk 7670 Ransuil
soort Berkheide strand/zee Lentevr. soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
7680 Velduil 14620 Pimpelmees 100 7
7950 Gierzwaluw 14640 Koolmees 190 6
8310 IJsvogel 1 14790 Boomklever 4
8560 Groene Specht 2 2 14860 Taigaboomkruiper
8760 Gr. Bonte Specht 21 1 1 14890 Boomkruiper 24
8870 Kl. Bonte Specht 14900 Buidelmees
9740 Boomleeuwerik 3 6 15080 Wielewaal
9760 Veldleeuwerik 14 2 15150 Grauwe Klauwier
9780 Strandleeuwerik 15200 Klapekster
9810 Oeverzwaluw 15230 Roodkopklauwier
9920 Boerenzwaluw 15390 Gaai 11 2
10010 Huiszwaluw 15490 Ekster 45 4
10020 Grote Pieper 15600 Kauw 51 44
10090 Boompieper 15630 Roek
10110 Graspieper 4 23 15671 Zwarte Kraai 56 10 30
10141 Waterpieper 15673 Bonte Kraai 1
10143 Oeverpieper 15820 Spreeuw 70
10170 Gele Kwikstaart 15840 Roze Spreeuw
10190 Gr. Gele Kwikst. 15910 Huismus
10200 Witte Kwikstaart 1 15980 Ringmus
10202 Rouwkwikstaart 16360 Vink 38 20
10660 Winterkoning 18 6 16380 Keep
10840 Heggenmus 37 4 16400 Europese Kanarie
10990 Roodborst 12 5 16490 Groenling 3 1 6
11040 Nachtegaal 16530 Putter 12 45
11062 Witsterblauwborst 16540 Sijs 40 123 15
11210 Zwarte Roodstaart 16600 Kneu
11220 Gekr. Roodstaart 16620 Frater
11370 Paapje 16630 Barmsijs
11390 Roodborsttapuit 16631 Grote Barmsijs
11460 Tapuit 16634 Kleine Barmsijs
11860 Beflijster 16660 Kruisbek
11870 Merel 123 13 16960 Roodmus
11980 Kramsvogel 12 2 20 17100 Goudvink 4
12000 Zanglijster 13 4 17170 Appelvink
12010 Koperwiek 1 18470 IJsgors
12020 Grote Lijster 1 18500 Sneeuwgors
12360 Sprinkhaanzanger 18570 Geelgors
12380 Snor 18660 Ortolaan
12430 Rietzanger 18770 Rietgors 1 2
12480 Grote Karekiet
12500 Bosrietzanger Ree 24 4
12510 Kleine Karekiet Konijn 187
12590 Spotvogel Haas 4
12740 Braamsluiper Vos 6
12750 Grasmus Mol 4
12760 Tuinfluiter Eekhoorn 1
12770 Zwartkop
13080 Fluiter Zeearend 1
13110 Tjiftjaf 2
13120 Fitis Brasem 1
13140 Goudhaan 6
13150 Vuurgoudhaan
13350 Gr.Vliegenvanger
13490 Bonte Vliegenv.
13640 Baardman
14370 Staartmees 32
14400 Glanskop 22
14420 Matkop
14540 Kuifmees
14610 Zwarte Mees
Januari 2013
  Datum: 12/13-01-2013  tp = ter plaatse, ov = overvliegend
 
soort Berkheide strand/zee Lentevr. soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
20 Roodkeelduiker 3090 Smelleken
30 Parelduiker 3100 Boomvalk
70 Dodaars 15 3200 Slechtvalk 1
90 Fuut 4 2 3670 Patrijs
100 Roodhalsfuut 3700 Kwartel
110 Kuifduiker 3940 Fazant 1
120 Geoorde Fuut 4070 Waterral 21 3
710 Jan van Gent 4080 Porseleinhoen
720 Aalscholver 10 237 3 11 4210 Kwartelkoning
950 Roerdomp 6 4240 Waterhoen 8 7
1190 Kl. Zilverreiger 4290 Meerkoet 442 38
1210 Grote Zilverreiger 1 4330 Kraanvogel
1220 Blauwe Reiger 7 3 4500 Scholekster 2 2
1240 Purperreiger 4560 Kluut
1310 Zwarte Ooievaar 4690 Kleine Plevier
1340 Ooievaar 4700 Bontbekplevier
1440 Lepelaar 4850 Goudplevier
1520 Knobbelzwaan 13 2 6 4860 Zilverplevier
1530 Kleine Zwaan 4930 Kieviet
1540 Wilde Zwaan 42 4960 Kanoet
1570 Rietgans spec. 4970 Drieteenstrandl. 12
1590 Kolgans 5120 Bonte Strandl.
1610 Grauwe gans 23 23 5170 Kemphaan
1660 Gr.Canad.Gans 11 5180 Bokje 2
1670 Brandgans 5190 Watersnip 2 10
1680 Rotgans 4 5290 Houtsnip 11 1
1700 Nijlgans 2 2 8 5320 Grutto
1710 Casarca 5340 Rosse Grutto
1730 Bergeend 1 5380 Regenwulp
1780 Mandarijneend 5410 Wulp 14
1790 Smient 14 5450 Zwarte Ruiter
1820 Krakeend 47 31 5460 Tureluur
1840 Wintertaling 125 16 5480 Groenpootruiter
1860 Wilde Eend 303 21 5530 Witgat
1862 Boereneend 17 4 5540 Bosruiter
1890 Pijlstaart 5560 Oeverloper
1910 Zomertaling 5610 Steenloper
1940 Slobeend 10 10 5750 Zwartkopmeeuw
1960 Krooneend 20 5780 Dwergmeeuw
1980 Tafeleend 84 3 5820 Kokmeeuw 12 23 41
2030 Kuifeend 156 23 5900 Stormmeeuw 14 45 34
2040 Toppereend 5910 Kl. Mantelmeeuw 1
2180 Brilduiker 5 5920 Zilvermeeuw 3 100 10 42
2200 Nonnetje 8 6000 Gr. Mantelmeeuw 12
2230 Grote Zaagbek 4 6110 Grote Stern
2310 Wespendief 6150 Visdief
2380 Zwarte Wouw 6160 Noordse Stern
2390 Rode Wouw 6240 Dwergstern
2600 Bruine Kiekend. 6270 Zwarte Stern
2610 Blauwe Kiekend. 1 1 6680 Holenduif 5
2670 Havik 3 1 6700 Houtduif 25 31
2690 Sperwer 1 1 1 6840 Turkse Tortel
2870 Buizerd 6 2 2 6870 Zomertortel
2900 Ruigpootbuiz. 7120 Halsbandparkiet 15 5 12
3010 Visarend 7240 Koekoek
3040 Torenvalk 2 3 7610 Bosuil
3070 Roodpootvalk 7670 Ransuil
soort Berkheide strand/zee Lentevr. soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
7680 Velduil 14620 Pimpelmees 54 10
7950 Gierzwaluw 14640 Koolmees 99 7
8310 IJsvogel 3 1 14790 Boomklever 6
8560 Groene Specht 1 14860 Taigaboomkruiper
8760 Gr. Bonte Specht 12 14890 Boomkruiper 12
8870 Kl. Bonte Specht 14900 Buidelmees
9740 Boomleeuwerik 1 15080 Wielewaal
9760 Veldleeuwerik 15150 Grauwe Klauwier
9780 Strandleeuwerik 15200 Klapekster
9810 Oeverzwaluw 15230 Roodkopklauwier
9920 Boerenzwaluw 15390 Gaai 9 1
10010 Huiszwaluw 15490 Ekster 44 2
10020 Grote Pieper 15600 Kauw 80 34
10090 Boompieper 15630 Roek
10110 Graspieper 2 34 15671 Zwarte Kraai 111 16 23
10141 Waterpieper 1 1 15673 Bonte Kraai 1
10143 Oeverpieper 15820 Spreeuw 50
10170 Gele Kwikstaart 15840 Roze Spreeuw
10190 Gr. Gele Kwikst. 15910 Huismus
10200 Witte Kwikstaart 15980 Ringmus
10202 Rouwkwikstaart 16360 Vink 66 2 21
10660 Winterkoning 33 5 16380 Keep 3
10840 Heggenmus 8 3 16400 Europese Kanarie
10990 Roodborst 33 7 16490 Groenling 1 7
11040 Nachtegaal 16530 Putter 25 2 40
11062 Witsterblauwborst 16540 Sijs 45 15
11210 Zwarte Roodstaart 16600 Kneu
11220 Gekr. Roodstaart 16620 Frater
11370 Paapje 16630 Barmsijs
11390 Roodborsttapuit 16631 Grote Barmsijs
11460 Tapuit 16634 Kleine Barmsijs
11860 Beflijster 16660 Kruisbek
11870 Merel 146 11 16960 Roodmus
11980 Kramsvogel 7 390 12 17100 Goudvink 2
12000 Zanglijster 8 6 17170 Appelvink
12010 Koperwiek 59 16 3 18470 IJsgors
12020 Grote Lijster 1 18500 Sneeuwgors
12360 Sprinkhaanzanger 18570 Geelgors
12380 Snor 18660 Ortolaan
12430 Rietzanger 18770 Rietgors 2 1
12480 Grote Karekiet Raaf 2
12500 Bosrietzanger Ree 22 3
12510 Kleine Karekiet Konijn 188
12590 Spotvogel Haas 3
12740 Braamsluiper Vos 7
12750 Grasmus Mol
12760 Tuinfluiter Eekhoorn
12770 Zwartkop Rosse woelmuis 1
13080 Fluiter
13110 Tjiftjaf
13120 Fitis
13140 Goudhaan 21
13150 Vuurgoudhaan 3
13350 Gr.Vliegenvanger
13490 Bonte Vliegenv.
13640 Baardman 3
14370 Staartmees 38
14400 Glanskop 9 1
14420 Matkop
14540 Kuifmees
14610 Zwarte Mees
December 2012
Datum: 15/16-12-2012  tp = ter plaatse, ov = overvliegend
 
soort Berkheide strand/zee Lentevr. soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
20 Roodkeelduiker 3090 Smelleken
30 Parelduiker 3100 Boomvalk
70 Dodaars 14 3200 Slechtvalk
90 Fuut 3 3 3670 Patrijs
100 Roodhalsfuut 3700 Kwartel
110 Kuifduiker 3940 Fazant 1
120 Geoorde Fuut 4070 Waterral 18 6
710 Jan van Gent 4080 Porseleinhoen
720 Aalscholver 22 48 4 8 4210 Kwartelkoning
950 Roerdomp 2 4240 Waterhoen 8 3
1190 Kl. Zilverreiger 4290 Meerkoet 370 46
1210 Grote Zilverreiger 3 4330 Kraanvogel
1220 Blauwe Reiger 9 4 2 4500 Scholekster 10 1
1240 Purperreiger 4560 Kluut
1310 Zwarte Ooievaar 4690 Kleine Plevier
1340 Ooievaar 4700 Bontbekplevier
1440 Lepelaar 4850 Goudplevier 1
1520 Knobbelzwaan 16 5 4860 Zilverplevier
1530 Kleine Zwaan 4930 Kieviet
1540 Wilde Zwaan 16 4960 Kanoet
1570 Rietgans spec. 4970 Drieteenstrandl. 20
1590 Kolgans 5120 Bonte Strandl.
1610 Grauwe gans 25 22 89 5170 Kemphaan
1660 Gr.Canad.Gans 21 5180 Bokje 3
1670 Brandgans 5190 Watersnip 3 3 23
1680 Rotgans 5290 Houtsnip 35
1700 Nijlgans 3 6 5320 Grutto
1710 Casarca 5340 Rosse Grutto
1730 Bergeend 2 5380 Regenwulp
1780 Mandarijneend 5410 Wulp
1790 Smient 1 14 5450 Zwarte Ruiter
1820 Krakeend 28 34 5460 Tureluur
1840 Wintertaling 39 35 12 5480 Groenpootruiter
1860 Wilde Eend 298 17 35 5530 Witgat
1862 Boereneend 19 3 5540 Bosruiter
1890 Pijlstaart 5560 Oeverloper
1910 Zomertaling 5610 Steenloper
1940 Slobeend 13 5750 Zwartkopmeeuw
1960 Krooneend 16 5780 Dwergmeeuw
1980 Tafeleend 52 8 5820 Kokmeeuw 2 10 56
2030 Kuifeend 235 28 5900 Stormmeeuw 16 21
2040 Toppereend 5910 Kl. Mantelmeeuw 4
2180 Brilduiker 5920 Zilvermeeuw 1 20 12 34
2200 Nonnetje 2 6000 Gr. Mantelmeeuw
2230 Grote Zaagbek 4 6110 Grote Stern
2310 Wespendief 6150 Visdief
2380 Zwarte Wouw 6160 Noordse Stern
2390 Rode Wouw 6240 Dwergstern
2600 Bruine Kiekend. 6270 Zwarte Stern
2610 Blauwe Kiekend. 6680 Holenduif 1 2
2670 Havik 4 1 6700 Houtduif 13 150 21
2690 Sperwer 1 2 6840 Turkse Tortel 8
2870 Buizerd 9 4 3 3 6870 Zomertortel
2900 Ruigpootbuiz. 1 7120 Halsbandparkiet 11 4 10
3010 Visarend 7240 Koekoek
3040 Torenvalk 3 4 7610 Bosuil
3070 Roodpootvalk 7670 Ransuil
soort Berkheide strand/zee Lentevr. soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
7680 Velduil 14620 Pimpelmees 45 4
7950 Gierzwaluw 14640 Koolmees 96 6
8310 IJsvogel 1 14790 Boomklever 6
8560 Groene Specht 2 1 14860 Taigaboomkruiper
8760 Gr. Bonte Specht 11 1 1 14890 Boomkruiper 13
8870 Kl. Bonte Specht 14900 Buidelmees
9740 Boomleeuwerik 15080 Wielewaal
9760 Veldleeuwerik 5 15150 Grauwe Klauwier
9780 Strandleeuwerik 15200 Klapekster
9810 Oeverzwaluw 15230 Roodkopklauwier
9920 Boerenzwaluw 15390 Gaai 12 2
10010 Huiszwaluw 15490 Ekster 44 2 1
10020 Grote Pieper 15600 Kauw 38 21
10090 Boompieper 15630 Roek
10110 Graspieper 2 55 15671 Zwarte Kraai 76 6 2 34
10141 Waterpieper 3 15673 Bonte Kraai 1
10143 Oeverpieper 15820 Spreeuw 35 70
10170 Gele Kwikstaart 15840 Roze Spreeuw
10190 Gr. Gele Kwikst. 15910 Huismus 1
10200 Witte Kwikstaart 15980 Ringmus
10202 Rouwkwikstaart 16360 Vink 55 5 16
10660 Winterkoning 41 4 16380 Keep 1
10840 Heggenmus 26 6 16400 Europese Kanarie
10990 Roodborst 45 4 16490 Groenling 1 3
11040 Nachtegaal 16530 Putter 12 4 15
11062 Witsterblauwborst 16540 Sijs 8 12
11210 Zwarte Roodstaart 16600 Kneu 2
11220 Gekr. Roodstaart 16620 Frater
11370 Paapje 16630 Barmsijs
11390 Roodborsttapuit 1 16631 Grote Barmsijs
11460 Tapuit 16634 Kleine Barmsijs
11860 Beflijster 16660 Kruisbek
11870 Merel 145 9 16960 Roodmus
11980 Kramsvogel 13 2 17100 Goudvink 3 1
12000 Zanglijster 4 4 17170 Appelvink
12010 Koperwiek 65 1 1 18470 IJsgors
12020 Grote Lijster 18500 Sneeuwgors
12360 Sprinkhaanzanger 18570 Geelgors
12380 Snor 18660 Ortolaan
12430 Rietzanger 18770 Rietgors 1 6
12480 Grote Karekiet
12500 Bosrietzanger Ree 21 1
12510 Kleine Karekiet Konijn 10
12590 Spotvogel Haas 4
12740 Braamsluiper Vos 1
12750 Grasmus Mol 4
12760 Tuinfluiter Eekhoorn 2
12770 Zwartkop
13080 Fluiter
13110 Tjiftjaf
13120 Fitis
13140 Goudhaan 24
13150 Vuurgoudhaan 4
13350 Gr.Vliegenvanger
13490 Bonte Vliegenv.
13640 Baardman
14370 Staartmees 25
14400 Glanskop 18
14420 Matkop
14540 Kuifmees 4
14610 Zwarte Mees
November 2012
 Datum:  17/18-11-2012   tp = ter plaatse, ov = overvliegend
 
soort Berkheide strand/zee Lentevr. soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
20 Roodkeelduiker 3090 Smelleken
30 Parelduiker 3100 Boomvalk
70 Dodaars 13 3200 Slechtvalk 1 1
90 Fuut 6 3670 Patrijs
100 Roodhalsfuut 3700 Kwartel
110 Kuifduiker 3940 Fazant
120 Geoorde Fuut 4070 Waterral 17 4
710 Jan van Gent 4080 Porseleinhoen
720 Aalscholver 16 4 1 4210 Kwartelkoning
950 Roerdomp 4240 Waterhoen 3
1190 Kl. Zilverreiger 4290 Meerkoet 296
1210 Grote Zilverreiger 3 4330 Kraanvogel
1220 Blauwe Reiger 4 2 3 4500 Scholekster
1240 Purperreiger 4560 Kluut
1310 Zwarte Ooievaar 4690 Kleine Plevier
1340 Ooievaar 4700 Bontbekplevier
1440 Lepelaar 4850 Goudplevier
1520 Knobbelzwaan 6 1 4860 Zilverplevier
1530 Kleine Zwaan 4930 Kieviet
1540 Wilde Zwaan 4960 Kanoet
1570 Rietgans spec. 4970 Drieteenstrandl. 1
1590 Kolgans 5120 Bonte Strandl.
1610 Grauwe gans 25 54 5170 Kemphaan
1660 Gr.Canad.Gans 5180 Bokje 3 5
1670 Brandgans 5190 Watersnip 8 36
1680 Rotgans 5290 Houtsnip 11 1
1700 Nijlgans 5320 Grutto
1710 Casarca 5340 Rosse Grutto
1730 Bergeend 5380 Regenwulp
1780 Mandarijneend 5410 Wulp
1790 Smient 6 5450 Zwarte Ruiter
1820 Krakeend 33 5460 Tureluur
1840 Wintertaling 5480 Groenpootruiter
1860 Wilde Eend 188 5530 Witgat
1862 Boereneend 16 5540 Bosruiter
1890 Pijlstaart 5560 Oeverloper
1910 Zomertaling 5610 Steenloper
1940 Slobeend 5750 Zwartkopmeeuw
1960 Krooneend 45 5780 Dwergmeeuw
1980 Tafeleend 83 5820 Kokmeeuw 1
2030 Kuifeend 109 5900 Stormmeeuw
2040 Toppereend 5910 Kl. Mantelmeeuw 8
2180 Brilduiker 3 5920 Zilvermeeuw 26
2200 Nonnetje 6000 Gr. Mantelmeeuw 1
2230 Grote Zaagbek 6110 Grote Stern
2310 Wespendief 6150 Visdief
2380 Zwarte Wouw 6160 Noordse Stern
2390 Rode Wouw 6240 Dwergstern
2600 Bruine Kiekend. 6270 Zwarte Stern
2610 Blauwe Kiekend. 6680 Holenduif
2670 Havik 1 6700 Houtduif 17
2690 Sperwer 2 6840 Turkse Tortel
2870 Buizerd 8 2 6870 Zomertortel
2900 Ruigpootbuiz. 7120 Halsbandparkiet 3 2
3010 Visarend 7240 Koekoek
3040 Torenvalk 2 7610 Bosuil 1
3070 Roodpootvalk 7670 Ransuil
soort Berkheide strand/zee Lentevr. soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
7680 Velduil 14620 Pimpelmees 75 2
7950 Gierzwaluw 14640 Koolmees 137
8310 IJsvogel 2 1 14790 Boomklever 6
8560 Groene Specht 4 1 14860 Taigaboomkruiper
8760 Gr. Bonte Specht 19 14890 Boomkruiper 18
8870 Kl. Bonte Specht 14900 Buidelmees
9740 Boomleeuwerik 3 15080 Wielewaal
9760 Veldleeuwerik 2 15150 Grauwe Klauwier
9780 Strandleeuwerik 15200 Klapekster
9810 Oeverzwaluw 15230 Roodkopklauwier
9920 Boerenzwaluw 15390 Gaai 14
10010 Huiszwaluw 15490 Ekster 56
10020 Grote Pieper 15600 Kauw 32
10090 Boompieper 15630 Roek
10110 Graspieper 5 1 15671 Zwarte Kraai 102
10141 Waterpieper 2 15673 Bonte Kraai
10143 Oeverpieper 15820 Spreeuw 40 487
10170 Gele Kwikstaart 15840 Roze Spreeuw
10190 Gr. Gele Kwikst. 15910 Huismus
10200 Witte Kwikstaart 15980 Ringmus
10202 Rouwkwikstaart 16360 Vink 124 268
10660 Winterkoning 50 16380 Keep 3 2
10840 Heggenmus 35 16400 Europese Kanarie
10990 Roodborst 141 16490 Groenling 13
11040 Nachtegaal 16530 Putter 12
11062 Witsterblauwborst 16540 Sijs 10 3
11210 Zwarte Roodstaart 16600 Kneu
11220 Gekr. Roodstaart 16620 Frater
11370 Paapje 16630 Barmsijs
11390 Roodborsttapuit 2 16631 Grote Barmsijs
11460 Tapuit 16634 Kleine Barmsijs
11860 Beflijster 16660 Kruisbek
11870 Merel 232 16960 Roodmus
11980 Kramsvogel 8 17100 Goudvink 4 3
12000 Zanglijster 18 17170 Appelvink
12010 Koperwiek 44 18470 IJsgors
12020 Grote Lijster 18500 Sneeuwgors
12360 Sprinkhaanzanger 18570 Geelgors
12380 Snor 18660 Ortolaan
12430 Rietzanger 18770 Rietgors 3 2
12480 Grote Karekiet Siberische tjiftjaf 1
12500 Bosrietzanger Ree 20
12510 Kleine Karekiet Konijn 44
12590 Spotvogel Haas
12740 Braamsluiper Vos 3
12750 Grasmus Mol 5
12760 Tuinfluiter Eekhoorn 1
12770 Zwartkop
13080 Fluiter
13110 Tjiftjaf
13120 Fitis
13140 Goudhaan 74
13150 Vuurgoudhaan 5
13350 Gr.Vliegenvanger
13490 Bonte Vliegenv.
13640 Baardman 6
14370 Staartmees 17
14400 Glanskop 14
14420 Matkop
14540 Kuifmees 2
14610 Zwarte Mees
Oktober 2012
  Datum: 13-10-2012  tp = ter plaatse, ov = overvliegend
soort Berkheide  
Lentevr.
soort Berkheide   Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
20 Roodkeelduiker 3090 Smelleken
30 Parelduiker 3100 Boomvalk
70 Dodaars 13 2 2 3200 Slechtvalk 1
90 Fuut 12 3670 Patrijs
100 Roodhalsfuut 1 3700 Kwartel
110 Kuifduiker 3940 Fazant
120 Geoorde Fuut 4070 Waterral 7 3
710 Jan van Gent 4080 Porseleinhoen
720 Aalscholver 18 50 21 4210 Kwartelkoning
950 Roerdomp 4240 Waterhoen 11 3
1190 Kl. Zilverreiger 4290 Meerkoet 216 7
1210 Grote Zilverreiger 4330 Kraanvogel
1220 Blauwe Reiger 7 2 4500 Scholekster
1240 Purperreiger 4560 Kluut
1310 Zwarte Ooievaar 4690 Kleine Plevier
1340 Ooievaar 4700 Bontbekplevier
1440 Lepelaar 4850 Goudplevier
1520 Knobbelzwaan 7 2 4860 Zilverplevier
1530 Kleine Zwaan 4930 Kieviet
1540 Wilde Zwaan 4960 Kanoet
1570 Rietgans spec. 4970 Drieteenstrandl.
1590 Kolgans 5120 Bonte Strandl.
1610 Grauwe gans 20 5170 Kemphaan
1660 Gr.Canad.Gans 2 5180 Bokje 8
1670 Brandgans 5190 Watersnip 2 18 70
1680 Rotgans 5290 Houtsnip
1700 Nijlgans 5320 Grutto
1710 Casarca 5340 Rosse Grutto
1730 Bergeend 5380 Regenwulp
1780 Mandarijneend 5410 Wulp
1790 Smient 57 9 5450 Zwarte Ruiter
1820 Krakeend 24 4 5460 Tureluur
1840 Wintertaling 3 5480 Groenpootruiter
1860 Wilde Eend 157 3 5530 Witgat
1862 Boereneend 19 5540 Bosruiter
1890 Pijlstaart 5560 Oeverloper
1910 Zomertaling 5610 Steenloper
1940 Slobeend 19 5750 Zwartkopmeeuw
1960 Krooneend 22 5780 Dwergmeeuw
1980 Tafeleend 93 2 5820 Kokmeeuw
2030 Kuifeend 169 17 5900 Stormmeeuw
2040 Toppereend 5910 Kl. Mantelmeeuw 12
2180 Brilduiker 5920 Zilvermeeuw 4
2200 Nonnetje 6000 Gr. Mantelmeeuw
2230 Grote Zaagbek 6110 Grote Stern
2310 Wespendief 6150 Visdief
2380 Zwarte Wouw 6160 Noordse Stern
2390 Rode Wouw 6240 Dwergstern
2600 Bruine Kiekend. 6270 Zwarte Stern
2610 Blauwe Kiekend. 6680 Holenduif 50
2670 Havik 5 6700 Houtduif 215 91
2690 Sperwer 3 6840 Turkse Tortel
2870 Buizerd 8 4 6870 Zomertortel
2900 Ruigpootbuiz. 7120 Halsbandparkiet 16 6
3010 Visarend 7240 Koekoek
3040 Torenvalk 1 7610 Bosuil
3070 Roodpootvalk 7670 Ransuil
soort Berkheide strand/zee Lentevr. soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
7680 Velduil 2 14540 Kuifmees 2
7950 Gierzwaluw 14610 Zwarte Mees 33
8310 IJsvogel 1 14620 Pimpelmees 130
8560 Groene Specht 2 1 14640 Koolmees 216
8760 Gr. Bonte Specht 10 14790 Boomklever 7
8870 Kl. Bonte Specht 14860 Taigaboomkruiper
9740 Boomleeuwerik 9 2 14890 Boomkruiper 12
9760 Veldleeuwerik 5 3 14900 Buidelmees 1
9780 Strandleeuwerik 15080 Wielewaal
9810 Oeverzwaluw 15150 Grauwe Klauwier
9920 Boerenzwaluw 1 1 15200 Klapekster
10010 Huiszwaluw 15230 Roodkopklauwier
10020 Grote Pieper 15390 Gaai 17
10090 Boompieper 1 15490 Ekster 19
10110 Graspieper 29 240 15600 Kauw 46 3
10141 Waterpieper 10 15630 Roek
10143 Oeverpieper 1 15671 Zwarte Kraai 118 3
10170 Gele Kwikstaart 15673 Bonte Kraai
10190 Gr. Gele Kwikst. 15820 Spreeuw 867 2850
10200 Witte Kwikstaart 15840 Roze Spreeuw
10202 Rouwkwikstaart 15910 Huismus
10660 Winterkoning 42 15980 Ringmus 10
10840 Heggenmus 47 16360 Vink 88 450
10990 Roodborst 134 16380 Keep 8 27
11040 Nachtegaal 16400 Europese Kanarie
11062 Witsterblauwborst 16490 Groenling 2
11210 Zwarte Roodstaart 16530 Putter 26
11220 Gekr. Roodstaart 16540 Sijs 149
11370 Paapje 1 16600 Kneu
11390 Roodborsttapuit 5 16620 Frater
11460 Tapuit 16630 Barmsijs
11860 Beflijster 1 16631 Grote Barmsijs
11870 Merel 390 15 16634 Kleine Barmsijs
11980 Kramsvogel 24 4 6 16660 Kruisbek 4
12000 Zanglijster 218 150 16960 Roodmus
12010 Koperwiek 167 167 17100 Goudvink 10
12020 Grote Lijster 17170 Appelvink
12360 Sprinkhaanzanger 18470 IJsgors
12380 Snor 18500 Sneeuwgors
12430 Rietzanger 18570 Geelgors
12480 Grote Karekiet 18660 Ortolaan
12500 Bosrietzanger 18770 Rietgors 4
12510 Kleine Karekiet Bladkoning 1
12590 Spotvogel Vos 6
12740 Braamsluiper Konijn 28
12750 Grasmus Bruine kikker 2
12760 Tuinfluiter boomkikker 2
12770 Zwartkop 2 Ree 19
13080 Fluiter mol
13110 Tjiftjaf 12 eekhoorn 5
13120 Fitis Haas
13140 Goudhaan 34 raaf 1
13150 Vuurgoudhaan 1
13350 Gr.Vliegenvanger
13490 Bonte Vliegenv.
13640 Baardman 1
14370 Staartmees 41
14400 Glanskop 10
14420 Matkop

error: Content is protected !!