Wintertellingen 2010-2011

⇐Terug

<Vorige                        Volgende>

Maart 2011

 

 

 

Datum:

 

12-3-2011

tp = ter plaatse, ov = overvliegend

excl kv 1 en 15 a

 
 
soort Berkheide strand/zee Lentevr. soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
20 Roodkeelduiker 3090 Smelleken 1
30 Parelduiker 3100 Boomvalk
70 Dodaars 13 3200 Slechtvalk 1
90 Fuut 9 3 3670 Patrijs
100 Roodhalsfuut 3700 Kwartel
110 Kuifduiker 3940 Fazant 1
120 Geoorde Fuut 4070 Waterral 1
710 Jan van Gent 4080 Porseleinhoen
720 Aalscholver 9 47 3 2 2 20 4210 Kwartelkoning
950 Roerdomp 4240 Waterhoen 5 2
1190 Kl. Zilverreiger 4290 Meerkoet 133 51
1210 Grote Zilverreiger 1 1 4330 Kraanvogel
1220 Blauwe Reiger 3 5 4 4500 Scholekster 1 2
1240 Purperreiger 1(K5) 4560 Kluut
1310 Zwarte Ooievaar 4690 Kleine Plevier
1340 Ooievaar 4700 Bontbekplevier
1440 Lepelaar 4850 Goudplevier
1520 Knobbelzwaan 6 4 3 4860 Zilverplevier
1530 Kleine Zwaan 4930 Kieviet 7 22 7
1540 Wilde Zwaan 4960 Kanoet
1570 Rietgans spec. 4970 Drieteenstrandl.
1590 Kolgans 5120 Bonte Strandl.
1610 Grauwe gans 93 66 100 5170 Kemphaan
1660 Gr.Canad.Gans 22 19 34 5180 Bokje 3
1670 Brandgans 11 5190 Watersnip 2 17
1680 Rotgans 5290 Houtsnip 2
1700 Nijlgans 20 17 8 5320 Grutto
1710 Casarca 5340 Rosse Grutto
1730 Bergeend 2 5380 Regenwulp
1780 Mandarijneend 5410 Wulp
1790 Smient 10 2 5450 Zwarte Ruiter
1820 Krakeend 2 34 5460 Tureluur 2 1
1840 Wintertaling 16 10 5480 Groenpootruiter 3 1
1860 Wilde Eend 184 14 5530 Witgat
1862 Boereneend 14 5540 Bosruiter
1890 Pijlstaart 5560 Oeverloper
1910 Zomertaling 5610 Steenloper
1940 Slobeend 18 5750 Zwartkopmeeuw
1960 Krooneend 7 5780 Dwergmeeuw
1980 Tafeleend 22 5 5820 Kokmeeuw 4 23
2030 Kuifeend 159 19 5900 Stormmeeuw 10 34
2040 Toppereend 5910 Kl. Mantelmeeuw 4 10
2180 Brilduiker 1 5920 Zilvermeeuw 44 18
2200 Nonnetje 2 6000 Gr. Mantelmeeuw 2
2230 Grote Zaagbek 6110 Grote Stern
2310 Wespendief 6150 Visdief
2380 Zwarte Wouw 6160 Noordse Stern
2390 Rode Wouw 6240 Dwergstern
2600 Bruine Kiekend. 6270 Zwarte Stern
2610 Blauwe Kiekend. 1 1 6680 Holenduif 5 5 3
2670 Havik 6 6700 Houtduif 60 20 45
2690 Sperwer 1 6840 Turkse Tortel 1 2
2870 Buizerd 7 4 3 6870 Zomertortel
2900 Ruigpootbuiz. 7120 Halsbandparkiet 13 1 4
3010 Visarend 7240 Koekoek
3040 Torenvalk 2 7610 Bosuil
3070 Roodpootvalk 7670 Ransuil
soort Berkheide strand/zee Lentevr. soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
7680 Velduil 14620 Pimpelmees 95 3
7950 Gierzwaluw 14640 Koolmees 205 4
8310 IJsvogel 14790 Boomklever 2
8560 Groene Specht 6 1 14860 Taigaboomkruiper
8760 Gr. Bonte Specht 26 1 14890 Boomkruiper 14
8870 Kl. Bonte Specht 14900 Buidelmees
9740 Boomleeuwerik 31 7 15080 Wielewaal
9760 Veldleeuwerik 1 12 5 6 15150 Grauwe Klauwier
9780 Strandleeuwerik 15200 Klapekster
9810 Oeverzwaluw 15230 Roodkopklauwier
9920 Boerenzwaluw 15390 Gaai 44 4
10010 Huiszwaluw 15490 Ekster 81 7
10020 Grote Pieper 15600 Kauw 88 12 24
10090 Boompieper 15630 Roek
10110 Graspieper 32 25 15 15671 Zwarte Kraai 127 3 34
10141 Waterpieper 2 15673 Bonte Kraai
10143 Oeverpieper 15820 Spreeuw 5 67 67
10170 Gele Kwikstaart 15840 Roze Spreeuw
10190 Gr. Gele Kwikst. 15910 Huismus 12 2
10200 Witte Kwikstaart 36 1 15980 Ringmus
10202 Rouwkwikstaart 1 16360 Vink 117 19 17
10660 Winterkoning 50 2 16380 Keep 1 5 6
10840 Heggenmus 128 1 16400 Europese Kanarie
10990 Roodborst 49 1 16490 Groenling 4 5 3
11040 Nachtegaal 16530 Putter 9 3 10
11062 Witsterblauwborst 16540 Sijs 63 210
11210 Zwarte Roodstaart 16600 Kneu 5 7 4
11220 Gekr. Roodstaart 16620 Frater
11370 Paapje 16630 Barmsijs 2
11390 Roodborsttapuit 12 4 16631 Grote Barmsijs
11460 Tapuit 16634 Kleine Barmsijs
11860 Beflijster 16660 Kruisbek
11870 Merel 187 3 16960 Roodmus
11980 Kramsvogel 1 38 17100 Goudvink 5
12000 Zanglijster 45 2 17170 Appelvink 3
12010 Koperwiek 14 18470 IJsgors
12020 Grote Lijster 18500 Sneeuwgors
12360 Sprinkhaanzanger 18570 Geelgors
12380 Snor 18660 Ortolaan
12430 Rietzanger 18770 Rietgors 15 11 22 4
12480 Grote Karekiet
12500 Bosrietzanger Mol 3
12510 Kleine Karekiet Ree 26 3
12590 Spotvogel Konijn 51
12740 Braamsluiper Eekhoorn 2
12750 Grasmus Haas 4
12760 Tuinfluiter Vos 5
12770 Zwartkop Vos dood 1
13080 Fluiter
13110 Tjiftjaf 18 1
13120 Fitis
13140 Goudhaan 6
13150 Vuurgoudhaan 3
13350 Gr.Vliegenvanger
13490 Bonte Vliegenv.
13640 Baardman
14370 Staartmees 24
14400 Glanskop 11
14420 Matkop
14540 Kuifmees
14610 Zwarte Mees
Februari 2011

 

Datum: 12-2-2011  tp = ter plaatse, ov = overvliegend
 
soort Berkheide strand/zee
Lentevr.
soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
20 Roodkeelduiker 3090 Smelleken
30 Parelduiker 3100 Boomvalk
70 Dodaars 9 3200 Slechtvalk
90 Fuut 5 1 4 3670 Patrijs
100 Roodhalsfuut 3700 Kwartel
110 Kuifduiker 2 k10 3940 Fazant
120 Geoorde Fuut 4070 Waterral 1 2
710 Jan van Gent 4080 Porseleinhoen
720 Aalscholver 5 13 2 11 4210 Kwartelkoning
950 Roerdomp 1 4240 Waterhoen 2 3
1190 Kl. Zilverreiger 4290 Meerkoet 157 61
1210 Grote Zilverreiger 1 4330 Kraanvogel
1220 Blauwe Reiger 4 4500 Scholekster 1
1240 Purperreiger 4560 Kluut
1310 Zwarte Ooievaar 4690 Kleine Plevier
1340 Ooievaar 4700 Bontbekplevier
1440 Lepelaar 4850 Goudplevier
1520 Knobbelzwaan 5 4 4860 Zilverplevier
1530 Kleine Zwaan 4930 Kieviet 10 4
1540 Wilde Zwaan 12 1 4960 Kanoet
1570 Rietgans spec. 84 4970 Drieteenstrandl.
1590 Kolgans 5120 Bonte Strandl.
1610 Grauwe gans 19 74 49 5170 Kemphaan
1660 Gr.Canad.Gans 2 2 28 5180 Bokje
1670 Brandgans 130 5190 Watersnip
1680 Rotgans 5290 Houtsnip 1
1700 Nijlgans 14 6 10 5320 Grutto
1710 Casarca 5340 Rosse Grutto
1730 Bergeend 1 5380 Regenwulp
1780 Mandarijneend 5410 Wulp 1
1790 Smient 5450 Zwarte Ruiter
1820 Krakeend 2 17 5460 Tureluur
1840 Wintertaling 15 12 5480 Groenpootruiter
1860 Wilde Eend 191 31 5530 Witgat
1862 Boereneend 11 2 5540 Bosruiter
1890 Pijlstaart 5560 Oeverloper
1910 Zomertaling 4 5610 Steenloper
1940 Slobeend 5750 Zwartkopmeeuw
1960 Krooneend 5780 Dwergmeeuw
1980 Tafeleend 25 8 5820 Kokmeeuw 1 58
2030 Kuifeend 184 33 5900 Stormmeeuw 2 109
2040 Toppereend 5910 Kl. Mantelmeeuw 2
2180 Brilduiker 1 5920 Zilvermeeuw 21 10 42
2200 Nonnetje 5 6000 Gr. Mantelmeeuw
2230 Grote Zaagbek 6110 Grote Stern
2310 Wespendief 6150 Visdief
2380 Zwarte Wouw 6160 Noordse Stern
2390 Rode Wouw 6240 Dwergstern
2600 Bruine Kiekend. 6270 Zwarte Stern
2610 Blauwe Kiekend. 2 1 6680 Holenduif 2 5
2670 Havik 3 1 6700 Houtduif 67 7 41
2690 Sperwer 3 1 6840 Turkse Tortel 3
2870 Buizerd 6 1 2 6870 Zomertortel
2900 Ruigpootbuiz. 7120 Halsbandparkiet 8 10 3
3010 Visarend 7240 Koekoek
3040 Torenvalk 2 2 7610 Bosuil
3070 Roodpootvalk 7670 Ransuil
soort Berkheide strand/zee Lentevr. soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
7680 Velduil 14620 Pimpelmees 110 7
7950 Gierzwaluw 14640 Koolmees 164 5
8310 IJsvogel 1 14790 Boomklever 2
8560 Groene Specht 4 1 14860 Taigaboomkruiper
8760 Gr. Bonte Specht 24 1 14890 Boomkruiper 11
8870 Kl. Bonte Specht 14900 Buidelmees
9740 Boomleeuwerik 4 2 15080 Wielewaal
9760 Veldleeuwerik 1 3 2 15150 Grauwe Klauwier
9780 Strandleeuwerik 15200 Klapekster
9810 Oeverzwaluw 15230 Roodkopklauwier
9920 Boerenzwaluw 15390 Gaai 20 2
10010 Huiszwaluw 15490 Ekster 55 1
10020 Grote Pieper 15600 Kauw 121 6 52
10090 Boompieper 15630 Roek
10110 Graspieper 2 8 15671 Zwarte Kraai 101 41
10141 Waterpieper 1 15673 Bonte Kraai 1
10143 Oeverpieper 15820 Spreeuw 1 18 27
10170 Gele Kwikstaart 15840 Roze Spreeuw
10190 Gr. Gele Kwikst. 15910 Huismus 4 2
10200 Witte Kwikstaart 15980 Ringmus
10202 Rouwkwikstaart 16360 Vink 54 7 10
10660 Winterkoning 23 3 16380 Keep 7
10840 Heggenmus 24 5 16400 Europese Kanarie
10990 Roodborst 16 1 16490 Groenling 1
11040 Nachtegaal 16530 Putter 32
11062 Witsterblauwborst 16540 Sijs 1 45
11210 Zwarte Roodstaart 16600 Kneu
11220 Gekr. Roodstaart 16620 Frater
11370 Paapje 16630 Barmsijs
11390 Roodborsttapuit 16631 Grote Barmsijs 1
11460 Tapuit 16634 Kleine Barmsijs
11860 Beflijster 16660 Kruisbek
11870 Merel 80 13 16960 Roodmus
11980 Kramsvogel 1 17100 Goudvink 2
12000 Zanglijster 5 11 17170 Appelvink
12010 Koperwiek 3 2 18470 IJsgors
12020 Grote Lijster 18500 Sneeuwgors
12360 Sprinkhaanzanger 18570 Geelgors
12380 Snor 18660 Ortolaan
12430 Rietzanger 18770 Rietgors 3 7 2
12480 Grote Karekiet
12500 Bosrietzanger Rietgans spec 60
12510 Kleine Karekiet
12590 Spotvogel
12740 Braamsluiper
12750 Grasmus
12760 Tuinfluiter
12770 Zwartkop
13080 Fluiter Konijn 24
13110 Tjiftjaf Vos 1
13120 Fitis Ree 12 3
13140 Goudhaan 2 Haas 5
13150 Vuurgoudhaan Eekhoorn 3
13350 Gr.Vliegenvanger Mol 3
13490 Bonte Vliegenv.
13640 Baardman
14370 Staartmees 27
14400 Glanskop 16
14420 Matkop 1 k5a
14540 Kuifmees
14610 Zwarte Mees
Januari 2011
Datum: 15/16-1-2011  tp = ter plaatse, ov = overvliegend
                           
soort Berkheide strand/zee Lentevr. soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
20 Roodkeelduiker 1(k7) 3090 Smelleken
30 Parelduiker 3100 Boomvalk
70 Dodaars 7 3200 Slechtvalk
90 Fuut 1 3 3670 Patrijs
100 Roodhalsfuut 3700 Kwartel
110 Kuifduiker 3940 Fazant
120 Geoorde Fuut 4070 Waterral 3
710 Jan van Gent 4080 Porseleinhoen
720 Aalscholver 37 14 25 4210 Kwartelkoning
950 Roerdomp 1 1 4240 Waterhoen 4 2
1190 Kl. Zilverreiger 4290 Meerkoet 248 86
1210 Grote Zilverreiger 4330 Kraanvogel
1220 Blauwe Reiger 1 3 4500 Scholekster
1240 Purperreiger 4560 Kluut
1310 Zwarte Ooievaar 4690 Kleine Plevier
1340 Ooievaar 4700 Bontbekplevier
1440 Lepelaar 4850 Goudplevier
1520 Knobbelzwaan 8 2 4860 Zilverplevier
1530 Kleine Zwaan 4930 Kieviet 110
1540 Wilde Zwaan 2 6 8 4960 Kanoet
1570 Rietgans spec. 280 4970 Drieteenstrandl. 40
1590 Kolgans 2496 400 5120 Bonte Strandl.
1610 Grauwe gans 49 1448 400 27 5170 Kemphaan
1660 Gr.Canad.Gans 2 12 57 5180 Bokje
1670 Brandgans 80 5190 Watersnip
1680 Rotgans 5290 Houtsnip 7
1700 Nijlgans 10 4 6 5320 Grutto
1710 Casarca 5340 Rosse Grutto
1730 Bergeend 5380 Regenwulp
1780 Mandarijneend 5410 Wulp 2
1790 Smient 9 4 5450 Zwarte Ruiter
1820 Krakeend 32 5460 Tureluur
1840 Wintertaling 1 15 24 5480 Groenpootruiter
1860 Wilde Eend 247 46 5530 Witgat
1862 Boereneend 14 3 5540 Bosruiter
1890 Pijlstaart 5560 Oeverloper
1910 Zomertaling 5610 Steenloper
1940 Slobeend 3 6 5750 Zwartkopmeeuw
1960 Krooneend 2 5780 Dwergmeeuw
1980 Tafeleend 53 9 5820 Kokmeeuw 37
2030 Kuifeend 166 23 5900 Stormmeeuw 131
2040 Toppereend 5910 Kl. Mantelmeeuw
2180 Brilduiker 1 5920 Zilvermeeuw 13 14 40
2200 Nonnetje 11 6000 Gr. Mantelmeeuw
2230 Grote Zaagbek 6110 Grote Stern
2310 Wespendief 6150 Visdief
2380 Zwarte Wouw 6160 Noordse Stern
2390 Rode Wouw 6240 Dwergstern
2600 Bruine Kiekend. 6270 Zwarte Stern
2610 Blauwe Kiekend. 1 4 6680 Holenduif 2
2670 Havik 3 6700 Houtduif 22 35
2690 Sperwer 4 6840 Turkse Tortel 1
2870 Buizerd 6 4 3 6870 Zomertortel
2900 Ruigpootbuiz. 7120 Halsbandparkiet 15 4 2
3010 Visarend 7240 Koekoek
3040 Torenvalk 2 7610 Bosuil
3070 Roodpootvalk 7670 Ransuil
soort Berkheide strand/zee Lentevr. soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
7680 Velduil 14620 Pimpelmees 61 4
7950 Gierzwaluw 14640 Koolmees 120 3
8310 IJsvogel 1(k7) 14790 Boomklever
8560 Groene Specht 1 14860 Taigaboomkruiper
8760 Gr. Bonte Specht 20 1 14890 Boomkruiper 10
8870 Kl. Bonte Specht 1(12a) 14900 Buidelmees
9740 Boomleeuwerik 15080 Wielewaal
9760 Veldleeuwerik 1 15150 Grauwe Klauwier
9780 Strandleeuwerik 15200 Klapekster
9810 Oeverzwaluw 15230 Roodkopklauwier
9920 Boerenzwaluw 15390 Gaai 26 1
10010 Huiszwaluw 15490 Ekster 74 3 3
10020 Grote Pieper 15600 Kauw 67 45
10090 Boompieper 15630 Roek
10110 Graspieper 3 15671 Zwarte Kraai 118 6 61
10141 Waterpieper 15673 Bonte Kraai 1 1
10143 Oeverpieper 15820 Spreeuw 4 70
10170 Gele Kwikstaart 15840 Roze Spreeuw
10190 Gr. Gele Kwikst. 15910 Huismus
10200 Witte Kwikstaart 15980 Ringmus
10202 Rouwkwikstaart 16360 Vink 31 2 28
10660 Winterkoning 16 2 16380 Keep 1 5
10840 Heggenmus 6 4 16400 Europese Kanarie
10990 Roodborst 4 2 16490 Groenling 2
11040 Nachtegaal 16530 Putter 5
11062 Witsterblauwborst 16540 Sijs 1 1 2
11210 Zwarte Roodstaart 16600 Kneu
11220 Gekr. Roodstaart 16620 Frater
11370 Paapje 16630 Barmsijs
11390 Roodborsttapuit 16631 Grote Barmsijs
11460 Tapuit 16634 Kleine Barmsijs
11860 Beflijster 16660 Kruisbek
11870 Merel 70 10 16960 Roodmus
11980 Kramsvogel 17100 Goudvink 1
12000 Zanglijster 2 1 17170 Appelvink
12010 Koperwiek 2 18470 IJsgors
12020 Grote Lijster 18500 Sneeuwgors
12360 Sprinkhaanzanger 18570 Geelgors
12380 Snor 18660 Ortolaan
12430 Rietzanger 18770 Rietgors
12480 Grote Karekiet Gans spec. 350
12500 Bosrietzanger kleine rietgans 120
12510 Kleine Karekiet
12590 Spotvogel Ree 14
12740 Braamsluiper Konijn 14
12750 Grasmus Vos 4
12760 Tuinfluiter Haas 3
12770 Zwartkop Eekhoorn 1
13080 Fluiter Mol 2
13110 Tjiftjaf
13120 Fitis
13140 Goudhaan 7
13150 Vuurgoudhaan
13350 Gr.Vliegenvanger
13490 Bonte Vliegenv.
13640 Baardman
14370 Staartmees 20
14400 Glanskop 13
14420 Matkop
14540 Kuifmees 2
14610 Zwarte Mees
December 2010

 

Datum: 18/19-12-2010  tp = ter plaatse, ov = overvliegend
 
soort Berkheide strand/zee
Lentevr.
soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
20 Roodkeelduiker 3090 Smelleken
30 Parelduiker 3100 Boomvalk
70 Dodaars 13 2 3200 Slechtvalk
90 Fuut 3 3670 Patrijs
100 Roodhalsfuut 3700 Kwartel
110 Kuifduiker 3940 Fazant 1
120 Geoorde Fuut 4070 Waterral 8 2
710 Jan van Gent 4080 Porseleinhoen
720 Aalscholver 19 13 20 4210 Kwartelkoning
950 Roerdomp 4 1 4240 Waterhoen 4 7
1190 Kl. Zilverreiger 1 4290 Meerkoet 248 61
1210 Grote Zilverreiger 1 6 4330 Kraanvogel
1220 Blauwe Reiger 4 5 2 4500 Scholekster 2
1240 Purperreiger 4560 Kluut
1310 Zwarte Ooievaar 4690 Kleine Plevier
1340 Ooievaar 4700 Bontbekplevier
1440 Lepelaar 4850 Goudplevier 1
1520 Knobbelzwaan 12 2 3 4860 Zilverplevier
1530 Kleine Zwaan 6 33 4930 Kieviet 12
1540 Wilde Zwaan 13 7 7 4960 Kanoet
1570 Rietgans spec. 4970 Drieteenstrandl. 32
1590 Kolgans 1487 600 5120 Bonte Strandl.
1610 Grauwe gans 1955 400 5170 Kemphaan
1660 Gr.Canad.Gans 5180 Bokje
1670 Brandgans 2700 2500 5190 Watersnip 1 1
1680 Rotgans 5290 Houtsnip 16 1 2
1700 Nijlgans 4 32 5 5320 Grutto
1710 Casarca 5340 Rosse Grutto
1730 Bergeend 5380 Regenwulp
1780 Mandarijneend 5410 Wulp 7
1790 Smient 5 2 5450 Zwarte Ruiter
1820 Krakeend 46 47 5460 Tureluur
1840 Wintertaling 3 11 5480 Groenpootruiter
1860 Wilde Eend 272 51 5530 Witgat
1862 Boereneend 18 7 5540 Bosruiter
1890 Pijlstaart 5560 Oeverloper 1
1910 Zomertaling 5610 Steenloper
1940 Slobeend 5 5750 Zwartkopmeeuw
1960 Krooneend 1 5780 Dwergmeeuw
1980 Tafeleend 53 5 5820 Kokmeeuw 3 11 21
2030 Kuifeend 71 24 41 5900 Stormmeeuw 5 187
2040 Toppereend 5910 Kl. Mantelmeeuw
2180 Brilduiker 5920 Zilvermeeuw 2 31
2200 Nonnetje 4 6000 Gr. Mantelmeeuw
2230 Grote Zaagbek 4 6110 Grote Stern
2310 Wespendief 6150 Visdief
2380 Zwarte Wouw 6160 Noordse Stern
2390 Rode Wouw 6240 Dwergstern
2600 Bruine Kiekend. 6270 Zwarte Stern
2610 Blauwe Kiekend. 2 1 6680 Holenduif 50 10
2670 Havik 2 2 6700 Houtduif 28 25 21
2690 Sperwer 2 3 6840 Turkse Tortel 2
2870 Buizerd 6 5 2 6870 Zomertortel
2900 Ruigpootbuiz. 2 7120 Halsbandparkiet 8 6
3010 Visarend 7240 Koekoek
3040 Torenvalk 2 1 7610 Bosuil
3070 Roodpootvalk 7670 Ransuil
soort Berkheide strand/zee Lentevr. soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
7680 Velduil 14620 Pimpelmees 90 6
7950 Gierzwaluw 14640 Koolmees 118 11
8310 IJsvogel 14790 Boomklever 1
8560 Groene Specht 2 14860 Taigaboomkruiper
8760 Gr. Bonte Specht 20 2 14890 Boomkruiper 1
8870 Kl. Bonte Specht 14900 Buidelmees
9740 Boomleeuwerik 3 21 15080 Wielewaal
9760 Veldleeuwerik 4 1758 3 15150 Grauwe Klauwier
9780 Strandleeuwerik 15200 Klapekster
9810 Oeverzwaluw 15230 Roodkopklauwier
9920 Boerenzwaluw 15390 Gaai 25 3
10010 Huiszwaluw 15490 Ekster 73 2 4
10020 Grote Pieper 15600 Kauw 144 51
10090 Boompieper 15630 Roek 1
10110 Graspieper 1 30 7 15671 Zwarte Kraai 172 59
10141 Waterpieper 15673 Bonte Kraai 2
10143 Oeverpieper 15820 Spreeuw 43 12 100
10170 Gele Kwikstaart 15840 Roze Spreeuw
10190 Gr. Gele Kwikst. 15910 Huismus
10200 Witte Kwikstaart 15980 Ringmus
10202 Rouwkwikstaart 16360 Vink 108 37 46
10660 Winterkoning 37 2 16380 Keep 3 2 20
10840 Heggenmus 11 3 16400 Europese Kanarie
10990 Roodborst 65 1 16490 Groenling 4 2 10
11040 Nachtegaal 16530 Putter 1 40
11062 Witsterblauwborst 16540 Sijs 2 70
11210 Zwarte Roodstaart 16600 Kneu
11220 Gekr. Roodstaart 16620 Frater
11370 Paapje 16630 Barmsijs 1
11390 Roodborsttapuit 16631 Grote Barmsijs 2
11460 Tapuit 16634 Kleine Barmsijs
11860 Beflijster 16660 Kruisbek
11870 Merel 205 3 17 16960 Roodmus
11980 Kramsvogel 503 442 21 17100 Goudvink 5 1
12000 Zanglijster 15 1 9 17170 Appelvink
12010 Koperwiek 168 228 11 18470 IJsgors
12020 Grote Lijster 18500 Sneeuwgors 2
12360 Sprinkhaanzanger 18570 Geelgors
12380 Snor 18660 Ortolaan
12430 Rietzanger 18770 Rietgors 1 4
12480 Grote Karekiet Pestvogel 1 (K7)
12500 Bosrietzanger Eekhoorn 2
12510 Kleine Karekiet Vos 4 1
12590 Spotvogel Ree 16 2
12740 Braamsluiper Konijn 59
12750 Grasmus Mol 3
12760 Tuinfluiter Haas 5
12770 Zwartkop
13080 Fluiter Kleine Rietgans 21
13110 Tjiftjaf Toendrarietgans 117
13120 Fitis
13140 Goudhaan 6
13150 Vuurgoudhaan
13350 Gr.Vliegenvanger
13490 Bonte Vliegenv.
13640 Baardman 2
14370 Staartmees 27
14400 Glanskop 6
14420 Matkop
14540 Kuifmees 2
14610 Zwarte Mees 3
November 2010
Datum: 13/14-11 tp = ter plaatse, ov = overvliegend
 
soort Berkheide strand/zee Lentevr. soort Berkheide Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam   t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
20 Roodkeelduiker 3090 Smelleken
30 Parelduiker 3100 Boomvalk
70 Dodaars 14 2 3200 Slechtvalk
90 Fuut 7 3 3670 Patrijs
100 Roodhalsfuut 3700 Kwartel
110 Kuifduiker 3940 Fazant 1
120 Geoorde Fuut 4070 Waterral 12 5
710 Jan van Gent 4080 Porseleinhoen
720 Aalscholver 92 22 2 10 4210 Kwartelkoning
950 Roerdomp 4240 Waterhoen 8 6
1190 Kl. Zilverreiger 4290 Meerkoet 383 57
1210 Grote Zilverreiger 4330 Kraanvogel
1220 Blauwe Reiger 5 3 4500 Scholekster
1240 Purperreiger 4560 Kluut
1310 Zwarte Ooievaar 4690 Kleine Plevier
1340 Ooievaar 4700 Bontbekplevier
1440 Lepelaar 4850 Goudplevier
1520 Knobbelzwaan 13 2 4860 Zilverplevier
1530 Kleine Zwaan 4930 Kieviet
1540 Wilde Zwaan 4 4960 Kanoet
1570 Rietgans spec. 4970 Drieteenstrandl.
1590 Kolgans 5120 Bonte Strandl.
1610 Grauwe gans 167 5170 Kemphaan
1660 Gr.Canad.Gans 41 5180 Bokje 4
1670 Brandgans 5190 Watersnip 46 71
1680 Rotgans 5290 Houtsnip 8 4
1700 Nijlgans 6 9 5320 Grutto
1710 Casarca 5340 Rosse Grutto
1730 Bergeend 5380 Regenwulp
1780 Mandarijneend 5410 Wulp
1790 Smient 80 73 5450 Zwarte Ruiter
1820 Krakeend 53 31 5460 Tureluur
1840 Wintertaling 25 38 5 5480 Groenpootruiter
1860 Wilde Eend 162 21 5530 Witgat
1862 Boereneend 17 3 5540 Bosruiter
1890 Pijlstaart 5560 Oeverloper
1910 Zomertaling 5610 Steenloper
1940 Slobeend 9 2 5750 Zwartkopmeeuw
1960 Krooneend 14 5780 Dwergmeeuw
1980 Tafeleend 67 5 5820 Kokmeeuw 2 10 21
2030 Kuifeend 331 38 5900 Stormmeeuw 5 41
2040 Toppereend 5910 Kl. Mantelmeeuw
2180 Brilduiker 5920 Zilvermeeuw 3 11 45
2200 Nonnetje 6000 Gr. Mantelmeeuw 1
2230 Grote Zaagbek 1 6110 Grote Stern
2310 Wespendief 6150 Visdief
2380 Zwarte Wouw 6160 Noordse Stern
2390 Rode Wouw 6240 Dwergstern
2600 Bruine Kiekend. 1 6270 Zwarte Stern
2610 Blauwe Kiekend. 1 6680 Holenduif 11
2670 Havik 3 6700 Houtduif 21 37
2690 Sperwer 5 2 6840 Turkse Tortel 1
2870 Buizerd 5 3 6870 Zomertortel
2900 Ruigpootbuiz. 7120 Halsbandparkiet 19 3 5
3010 Visarend 7240 Koekoek
3040 Torenvalk 1 2 7610 Bosuil
3070 Roodpootvalk 7670 Ransuil
soort Berkheide strand/zee Lentevr. soort Berkheide Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam   t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
7680 Velduil 14620 Pimpelmees 95 7
7950 Gierzwaluw 14640 Koolmees 178 9
8310 IJsvogel 2(k10,7) 1 14790 Boomklever 2
8560 Groene Specht 8 1 14860 Taigaboomkruiper
8760 Gr. Bonte Specht 26 1 14890 Boomkruiper 11 1
8870 Kl. Bonte Specht 1 14900 Buidelmees
9740 Boomleeuwerik 4 10 15080 Wielewaal
9760 Veldleeuwerik 3 18 13 15150 Grauwe Klauwier
9780 Strandleeuwerik 15200 Klapekster
9810 Oeverzwaluw 15230 Roodkopklauwier
9920 Boerenzwaluw 15390 Gaai 44 2
10010 Huiszwaluw 15490 Ekster 84 5
10020 Grote Pieper 15600 Kauw 108 41
10090 Boompieper 15630 Roek
10110 Graspieper 10 2 48 15671 Zwarte Kraai 130 46
10141 Waterpieper 4 15673 Bonte Kraai 2
10143 Oeverpieper 15820 Spreeuw 196 1 61
10170 Gele Kwikstaart 15840 Roze Spreeuw
10190 Gr. Gele Kwikst. 1 15910 Huismus 6 3
10200 Witte Kwikstaart 2 15980 Ringmus
10202 Rouwkwikstaart 16360 Vink 163 11 28 100
10660 Winterkoning 49 3 16380 Keep 19 58
10840 Heggenmus 52 4 16400 Europese Kanarie
10990 Roodborst 230 1 16490 Groenling 3 1 5
11040 Nachtegaal 16530 Putter 2 16
11062 Witsterblauwborst 16540 Sijs 1 12 21
11210 Zwarte Roodstaart 16600 Kneu 41
11220 Gekr. Roodstaart 16620 Frater
11370 Paapje 16630 Barmsijs
11390 Roodborsttapuit 2 16631 Grote Barmsijs
11460 Tapuit 16634 Kleine Barmsijs
11860 Beflijster 16660 Kruisbek 4
11870 Merel 346 10 16960 Roodmus
11980 Kramsvogel 176 34 17 17100 Goudvink 6
12000 Zanglijster 54 11 17170 Appelvink
12010 Koperwiek 59 8 18470 IJsgors
12020 Grote Lijster 18500 Sneeuwgors 2
12360 Sprinkhaanzanger 18570 Geelgors
12380 Snor 18660 Ortolaan
12430 Rietzanger 18770 Rietgors 2 8
12480 Grote Karekiet
12500 Bosrietzanger Vos 2 1
12510 Kleine Karekiet Ree 18 3
12590 Spotvogel Konijn 41
12740 Braamsluiper Mol
12750 Grasmus Eekhoorn 6
12760 Tuinfluiter Haas 4
12770 Zwartkop
13080 Fluiter Bruine kikker 1
13110 Tjiftjaf 3 2
13120 Fitis
13140 Goudhaan 35
13150 Vuurgoudhaan 1
13350 Gr.Vliegenvanger
13490 Bonte Vliegenv.
13640 Baardman 3
14370 Staartmees 41
14400 Glanskop 14
14420 Matkop
14540 Kuifmees 1
14610 Zwarte Mees 1
Oktober 2010
Datum: 16/17-10-2010  tp = ter plaatse, ov = overvliegend
 
soort Berkheide strand/zee Lentevr. soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
20 Roodkeelduiker 3090 Smelleken
30 Parelduiker 3100 Boomvalk
70 Dodaars 21 3200 Slechtvalk
90 Fuut 8 2 3670 Patrijs
100 Roodhalsfuut 3700 Kwartel
110 Kuifduiker 3940 Fazant 1 1
120 Geoorde Fuut 1 4070 Waterral 10 10
710 Jan van Gent 4080 Porseleinhoen
720 Aalscholver 77 262 3 20 4210 Kwartelkoning
950 Roerdomp 4240 Waterhoen 10 3
1190 Kl. Zilverreiger 4290 Meerkoet 354 41
1210 Grote Zilverreiger 4330 Kraanvogel
1220 Blauwe Reiger 3 1 5 4500 Scholekster
1240 Purperreiger 4560 Kluut
1310 Zwarte Ooievaar 4690 Kleine Plevier
1340 Ooievaar 4700 Bontbekplevier
1440 Lepelaar 4850 Goudplevier
1520 Knobbelzwaan 9 4 4860 Zilverplevier
1530 Kleine Zwaan 4930 Kieviet
1540 Wilde Zwaan 4960 Kanoet
1570 Rietgans spec. 4970 Drieteenstrandl.
1590 Kolgans 5120 Bonte Strandl.
1610 Grauwe gans 17 39 41 5170 Kemphaan
1660 Gr.Canad.Gans 36 5180 Bokje
1670 Brandgans 5190 Watersnip 7 1 21
1680 Rotgans 5290 Houtsnip
1700 Nijlgans 9 7 5320 Grutto
1710 Casarca 5340 Rosse Grutto
1730 Bergeend 5380 Regenwulp
1780 Mandarijneend 5410 Wulp
1790 Smient 20 5450 Zwarte Ruiter
1820 Krakeend 47 15 5460 Tureluur 1
1840 Wintertaling 7 4 5480 Groenpootruiter
1860 Wilde Eend 138 11 5530 Witgat
1862 Boereneend 14 2 5540 Bosruiter
1890 Pijlstaart 5560 Oeverloper
1910 Zomertaling 5610 Steenloper
1940 Slobeend 10 3 5750 Zwartkopmeeuw
1960 Krooneend 5 5780 Dwergmeeuw
1980 Tafeleend 86 2 5820 Kokmeeuw 16 11 20
2030 Kuifeend 210 24 5900 Stormmeeuw 9 13
2040 Toppereend 5910 Kl. Mantelmeeuw 6 3 5
2180 Brilduiker 5920 Zilvermeeuw 2 33 13 34
2200 Nonnetje 6000 Gr. Mantelmeeuw
2230 Grote Zaagbek 6110 Grote Stern
2310 Wespendief 6150 Visdief
2380 Zwarte Wouw 6160 Noordse Stern
2390 Rode Wouw 6240 Dwergstern
2600 Bruine Kiekend. 6270 Zwarte Stern
2610 Blauwe Kiekend. 2 6680 Holenduif 5
2670 Havik 4 6700 Houtduif 34 7 28
2690 Sperwer 10 2 6 6840 Turkse Tortel 2
2870 Buizerd 7 3 3 6870 Zomertortel
2900 Ruigpootbuiz. 7120 Halsbandparkiet 9 3
3010 Visarend 7240 Koekoek
3040 Torenvalk 1 3 7610 Bosuil
3070 Roodpootvalk 7670 Ransuil
soort Berkheide strand/zee Lentevr. soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
7680 Velduil 14620 Pimpelmees 111 3
7950 Gierzwaluw 14640 Koolmees 176 3 6
8310 IJsvogel 14790 Boomklever 2
8560 Groene Specht 6 2 14860 Taigaboomkruiper
8760 Gr. Bonte Specht 34 1 2 1 14890 Boomkruiper 13
8870 Kl. Bonte Specht 1 14900 Buidelmees
9740 Boomleeuwerik 7 24 3 15080 Wielewaal
9760 Veldleeuwerik 5 104 10 39 15150 Grauwe Klauwier
9780 Strandleeuwerik 15200 Klapekster
9810 Oeverzwaluw 15230 Roodkopklauwier
9920 Boerenzwaluw 15390 Gaai 54 3 6
10010 Huiszwaluw 15490 Ekster 82 4 3
10020 Grote Pieper 15600 Kauw 174 159 48
10090 Boompieper 1 15630 Roek
10110 Graspieper 37 37 45 76 15671 Zwarte Kraai 185 5 21
10141 Waterpieper 15673 Bonte Kraai
10143 Oeverpieper 15820 Spreeuw 100 801 56
10170 Gele Kwikstaart 15840 Roze Spreeuw
10190 Gr. Gele Kwikst. 3 15910 Huismus 3 2
10200 Witte Kwikstaart 3 1 15980 Ringmus 4 1
10202 Rouwkwikstaart 16360 Vink 253 113 25 500
10660 Winterkoning 58 2 16380 Keep 82 20 60 100
10840 Heggenmus 71 3 16400 Europese Kanarie
10990 Roodborst 155 4 16490 Groenling 23 3
11040 Nachtegaal 16530 Putter 1 5
11062 Witsterblauwborst 16540 Sijs 47 7 41 120
11210 Zwarte Roodstaart 16600 Kneu 2 36
11220 Gekr. Roodstaart 1 16620 Frater
11370 Paapje 16630 Barmsijs 1 1 1
11390 Roodborsttapuit 4 11 16631 Grote Barmsijs
11460 Tapuit 16634 Kleine Barmsijs 1
11860 Beflijster 2 3 1 16660 Kruisbek
11870 Merel 291 9 3 16960 Roodmus
11980 Kramsvogel 35 89 15 17100 Goudvink 1
12000 Zanglijster 165 173 7 400 17170 Appelvink
12010 Koperwiek 349 175 4 75 18470 IJsgors
12020 Grote Lijster 5 5 18500 Sneeuwgors
12360 Sprinkhaanzanger 18570 Geelgors
12380 Snor 18660 Ortolaan
12430 Rietzanger 18770 Rietgors 1 9
12480 Grote Karekiet Mid. Zaagbek 1
12500 Bosrietzanger
12510 Kleine Karekiet
12590 Spotvogel
12740 Braamsluiper Zoogdieren
12750 Grasmus Haas 3
12760 Tuinfluiter Konijn 37
12770 Zwartkop 2 1 Vos 8 1
13080 Fluiter Ree 19 2
13110 Tjiftjaf 1 1 Mol 3
13120 Fitis Eekhoorn 2
13140 Goudhaan 50 Vlinders
13150 Vuurgoudhaan
13350 Gr.Vliegenvanger Bont Zandoogje 1
13490 Bonte Vliegenv.
13640 Baardman 10 Rept. Amfib.
14370 Staartmees 19
14400 Glanskop 19 Bruine Kikker 2
14420 Matkop
14540 Kuifmees Overig
14610 Zwarte Mees 3 Vliegenzwam 1

error: Content is protected !!