Wintertellingen 2009-2010

⇐Terug

<Vorige                        Volgende>

Maart 2010

 

 

 

Datum: 13/14-03

tp = ter plaatse, ov = overvliegend

Excl: Kav.4a en 7a gedeeltelijk

 
soort Berkheide strand/zee Lentevr. soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
20 Roodkeelduiker 3090 Smelleken
30 Parelduiker 3100 Boomvalk
70 Dodaars 12 3200 Slechtvalk
90 Fuut 6 2 2 3670 Patrijs
100 Roodhalsfuut 3700 Kwartel
110 Kuifduiker 3940 Fazant 1
120 Geoorde Fuut 4070 Waterral 3
710 Jan van Gent 4080 Porseleinhoen
720 Aalscholver 8 100 14 4210 Kwartelkoning
950 Roerdomp 1 1 1 4240 Waterhoen 5 5
1190 Kl. Zilverreiger 4290 Meerkoet 125 31
1210 Grote Zilverreiger 2 4330 Kraanvogel
1220 Blauwe Reiger 8 2 3 4500 Scholekster 3
1240 Purperreiger 4560 Kluut
1310 Zwarte Ooievaar 4690 Kleine Plevier
1340 Ooievaar 4700 Bontbekplevier
1440 Lepelaar 4850 Goudplevier
1520 Knobbelzwaan 8 1 4860 Zilverplevier
1530 Kleine Zwaan 4930 Kieviet 6 4
1540 Wilde Zwaan 6 39 4960 Kanoet
1570 Rietgans spec. 4970 Drieteenstrandl. 2
1590 Kolgans 5120 Bonte Strandl.
1610 Grauwe gans 41 33 3 5170 Kemphaan
1660 Gr.Canad.Gans 7 13 14 5180 Bokje 4
1670 Brandgans 5190 Watersnip 1 29
1680 Rotgans 5290 Houtsnip 6
1700 Nijlgans 17 9 6 5320 Grutto
1710 Casarca 5340 Rosse Grutto
1730 Bergeend 2 5380 Regenwulp
1780 Mandarijneend 5410 Wulp 3
1790 Smient 5450 Zwarte Ruiter
1820 Krakeend 6 4 5460 Tureluur
1840 Wintertaling 16 12 5480 Groenpootruiter
1860 Wilde Eend 153 18 5530 Witgat
1862 Boereneend 29 2 5540 Bosruiter
1890 Pijlstaart 5560 Oeverloper
1910 Zomertaling 5610 Steenloper
1940 Slobeend 2 2 5750 Zwartkopmeeuw
1960 Krooneend 5780 Dwergmeeuw
1980 Tafeleend 33 3 5820 Kokmeeuw 2 45 10
2030 Kuifeend 141 5900 Stormmeeuw 30 50
2040 Toppereend 5910 Kl. Mantelmeeuw 2
2180 Brilduiker 1 5920 Zilvermeeuw 4 150 4
2200 Nonnetje 15 2 6000 Gr. Mantelmeeuw
2230 Grote Zaagbek 6110 Grote Stern
2310 Wespendief 6150 Visdief
2380 Zwarte Wouw 6160 Noordse Stern
2390 Rode Wouw 6240 Dwergstern
2600 Bruine Kiekend. 6270 Zwarte Stern
2610 Blauwe Kiekend. 6680 Holenduif 4 1 3
2670 Havik 6 6700 Houtduif 40 4 30
2690 Sperwer 4 1 6840 Turkse Tortel 2
2870 Buizerd 13 2 6870 Zomertortel
2900 Ruigpootbuiz. 7120 Halsbandparkiet 12
3010 Visarend 7240 Koekoek
3040 Torenvalk 2 7610 Bosuil
3070 Roodpootvalk 7670 Ransuil
soort Berkheide strand/zee Lentevr. soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
7680 Velduil 14620 Pimpelmees 93
7950 Gierzwaluw 14640 Koolmees 224 1
8310 IJsvogel 14790 Boomklever 2
8560 Groene Specht 5 1 14860 Taigaboomkruiper
8760 Gr. Bonte Specht 26 1 14890 Boomkruiper 15
8870 Kl. Bonte Specht 14900 Buidelmees
9740 Boomleeuwerik 34 5 15080 Wielewaal
9760 Veldleeuwerik 7 30 15150 Grauwe Klauwier
9780 Strandleeuwerik 15200 Klapekster
9810 Oeverzwaluw 15230 Roodkopklauwier
9920 Boerenzwaluw 15390 Gaai 49 3
10010 Huiszwaluw 15490 Ekster 100 5 2
10020 Grote Pieper 15600 Kauw 101 48 26
10090 Boompieper 15630 Roek
10110 Graspieper 32 5 10 15671 Zwarte Kraai 133 13 40
10141 Waterpieper 5 15673 Bonte Kraai 1 1
10143 Oeverpieper 15820 Spreeuw 10 4 100
10170 Gele Kwikstaart 15840 Roze Spreeuw
10190 Gr. Gele Kwikst. 15910 Huismus 15
10200 Witte Kwikstaart 1 3 1 15980 Ringmus
10202 Rouwkwikstaart 16360 Vink 104 4 20
10660 Winterkoning 46 2 16380 Keep
10840 Heggenmus 122 1 16400 Europese Kanarie
10990 Roodborst 33 1 16490 Groenling 5 1 1
11040 Nachtegaal 16530 Putter 4 2
11062 Witsterblauwborst 16540 Sijs 2 2
11210 Zwarte Roodstaart 16600 Kneu 1 1
11220 Gekr. Roodstaart 16620 Frater
11370 Paapje 16630 Barmsijs
11390 Roodborsttapuit 2 16631 Grote Barmsijs
11460 Tapuit 16634 Kleine Barmsijs
11860 Beflijster 16660 Kruisbek
11870 Merel 173 10 16960 Roodmus
11980 Kramsvogel 2 17100 Goudvink 4
12000 Zanglijster 22 3 17170 Appelvink
12010 Koperwiek 24 10 18470 IJsgors
12020 Grote Lijster 18500 Sneeuwgors
12360 Sprinkhaanzanger 18570 Geelgors
12380 Snor 18660 Ortolaan
12430 Rietzanger 18770 Rietgors 19 2 14
12480 Grote Karekiet soepduif 12
12500 Bosrietzanger
12510 Kleine Karekiet
12590 Spotvogel
12740 Braamsluiper
12750 Grasmus
12760 Tuinfluiter
12770 Zwartkop
13080 Fluiter
13110 Tjiftjaf 1
13120 Fitis
13140 Goudhaan 14
13150 Vuurgoudhaan 4
13350 Gr.Vliegenvanger
13490 Bonte Vliegenv.
13640 Baardman 2
14370 Staartmees 44
14400 Glanskop 8
14420 Matkop
14540 Kuifmees
14610 Zwarte Mees
Zoogdieren
Ree 1xK1, 8xK3, 2xK4, 7xK6, 2x K7, 1xK8, 2xK9, 2xK10, 9xK11, 2xK12, 3xK12A, 1xK13, 1xK14,3xK15a
Konijn 1xK1, 4xK3, 1xK4, 3xK5a, 3xK6, 1xK8, 1xK9, 3xK10, 56xK11, 18xK12, 8xK12A
Vos 1xK6, 1xK8
Mol 1 plek? 15 hopen vers K6 + 1 x verse hopen K5A+ 5xK10
Eekhoorn 4xK14
Haas 5xK15a
Februari 2010

 

 

Datum:13/14-02-2010

tp = ter plaatse, ov = overvliegend

Kavel: Kavel 1 niet geteld

 
soort Berkheide strand/zee Lentevr. soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
20 Roodkeelduiker 3090 Smelleken
30 Parelduiker 3100 Boomvalk
70 Dodaars 22 3200 Slechtvalk 1
90 Fuut 3 3670 Patrijs
100 Roodhalsfuut 3700 Kwartel
110 Kuifduiker 3940 Fazant
120 Geoorde Fuut 4070 Waterral 5
710 Jan van Gent 4080 Porseleinhoen
720 Aalscholver 6 21 8 4210 Kwartelkoning
950 Roerdomp 4 3 4240 Waterhoen 7 5
1190 Kl. Zilverreiger 1 4290 Meerkoet 450 31
1210 Grote Zilverreiger 1 4330 Kraanvogel
1220 Blauwe Reiger 2 4500 Scholekster
1240 Purperreiger 4560 Kluut
1310 Zwarte Ooievaar 4690 Kleine Plevier
1340 Ooievaar 4700 Bontbekplevier
1440 Lepelaar 4850 Goudplevier
1520 Knobbelzwaan 5 2 4860 Zilverplevier
1530 Kleine Zwaan 4930 Kieviet
1540 Wilde Zwaan 33 3 4960 Kanoet
1570 Rietgans spec. 4970 Drieteenstrandl.
1590 Kolgans 5120 Bonte Strandl.
1610 Grauwe gans 5 4 5170 Kemphaan
1660 Gr.Canad.Gans 2 5180 Bokje 1 1
1670 Brandgans 5190 Watersnip 3
1680 Rotgans 5290 Houtsnip 20 3
1700 Nijlgans 6 6 5 5320 Grutto
1710 Casarca 5340 Rosse Grutto
1730 Bergeend 5380 Regenwulp
1780 Mandarijneend 5410 Wulp
1790 Smient 5450 Zwarte Ruiter
1820 Krakeend 21 6 5460 Tureluur
1840 Wintertaling 29 5480 Groenpootruiter
1860 Wilde Eend 153 16 5530 Witgat
1862 Boereneend 28 2 5540 Bosruiter
1890 Pijlstaart 5560 Oeverloper
1910 Zomertaling 5610 Steenloper
1940 Slobeend 1 5 5750 Zwartkopmeeuw
1960 Krooneend 19 5780 Dwergmeeuw
1980 Tafeleend 58 7 5820 Kokmeeuw 2
2030 Kuifeend 94 10 5900 Stormmeeuw 46
2040 Toppereend 5910 Kl. Mantelmeeuw
2180 Brilduiker 5920 Zilvermeeuw 16 8
2200 Nonnetje 9 6000 Gr. Mantelmeeuw
2230 Grote Zaagbek 2 1 6110 Grote Stern
2310 Wespendief 6150 Visdief
2380 Zwarte Wouw 6160 Noordse Stern
2390 Rode Wouw 6240 Dwergstern
2600 Bruine Kiekend. 6270 Zwarte Stern
2610 Blauwe Kiekend. 2 1 6680 Holenduif 2
2670 Havik 4 6700 Houtduif 36 3 11
2690 Sperwer 4 6840 Turkse Tortel
2870 Buizerd 12 2 6870 Zomertortel
2900 Ruigpootbuiz. 7120 Halsbandparkiet 11
3010 Visarend 7240 Koekoek
3040 Torenvalk 1 1 7610 Bosuil
3070 Roodpootvalk 7670 Ransuil
soort Berkheide strand/zee Lentevr. soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
7680 Velduil 1 14620 Pimpelmees 88 4
7950 Gierzwaluw 14640 Koolmees 146 5
8310 IJsvogel 14790 Boomklever
8560 Groene Specht 5 1 14860 Taigaboomkruiper
8760 Gr. Bonte Specht 17 1 14890 Boomkruiper 7
8870 Kl. Bonte Specht 14900 Buidelmees
9740 Boomleeuwerik 3 1 15080 Wielewaal
9760 Veldleeuwerik 3 15150 Grauwe Klauwier
9780 Strandleeuwerik 15200 Klapekster
9810 Oeverzwaluw 15230 Roodkopklauwier
9920 Boerenzwaluw 15390 Gaai 34 1
10010 Huiszwaluw 15490 Ekster 75 1 2
10020 Grote Pieper 15600 Kauw 77 56
10090 Boompieper 15630 Roek
10110 Graspieper 10 15671 Zwarte Kraai 149 14 6 39
10141 Waterpieper 2 15673 Bonte Kraai
10143 Oeverpieper 15820 Spreeuw 80
10170 Gele Kwikstaart 15840 Roze Spreeuw
10190 Gr. Gele Kwikst. 15910 Huismus 2
10200 Witte Kwikstaart 15980 Ringmus
10202 Rouwkwikstaart 16360 Vink 25 3 10
10660 Winterkoning 28 1 16380 Keep
10840 Heggenmus 19 4 16400 Europese Kanarie
10990 Roodborst 44 2 16490 Groenling 4 4
11040 Nachtegaal 16530 Putter 5
11062 Witsterblauwborst 16540 Sijs
11210 Zwarte Roodstaart 16600 Kneu
11220 Gekr. Roodstaart 16620 Frater
11370 Paapje 16630 Barmsijs
11390 Roodborsttapuit 16631 Grote Barmsijs
11460 Tapuit 16634 Kleine Barmsijs
11860 Beflijster 16660 Kruisbek
11870 Merel 368 4 16960 Roodmus
11980 Kramsvogel 10 17 50 17100 Goudvink 5
12000 Zanglijster 10 2 17170 Appelvink
12010 Koperwiek 78 7 18470 IJsgors
12020 Grote Lijster 2 18500 Sneeuwgors
12360 Sprinkhaanzanger 18570 Geelgors
12380 Snor 18660 Ortolaan
12430 Rietzanger 18770 Rietgors 1
12480 Grote Karekiet
12500 Bosrietzanger K8 Een man Non had grote pad/kikker in de bek die
12510 Kleine Karekiet hij niet weg kon krijgen
12590 Spotvogel K14 Een roerdomp op eikenlaantje. Bosdomp dus.
12740 Braamsluiper K8 Zag 15 min. Na slechtvalk op afstand een grote valk jagen
12750 Grasmus die bruine indruk maakte van boven. Mogelijk escape
12760 Tuinfluiter
12770 Zwartkop
13080 Fluiter
13110 Tjiftjaf
13120 Fitis
13140 Goudhaan 7
13150 Vuurgoudhaan
13350 Gr.Vliegenvanger
13490 Bonte Vliegenv.
13640 Baardman 6
14370 Staartmees 31
14400 Glanskop 13
14420 Matkop
14540 Kuifmees
14610 Zwarte Mees
Zoogdieren
Konijn:  1xK2, 8xK6, 11xK7, 2xK8, 2xK9, 3xK10, 189(!) K11, 25K12, 11K12a, 1K14 Totaal 253 ex.
Ree:  1xK2, 3xK3, 5xK6, 2xK7, 2xK8, 1xK9, 1xK10,2xK11, 2xK12, 2xK12A, 4xK14 + 1 dood ex, 6xK15a, Totaal 31 ex
Vos  2xK6, 1xK7, 14xK9, 1xK11, 1xK12a
 Haas  1xK10 + 3K15a
Eekhoorn  5 ex K14
Januari 2010
    Datum: 16/17-01-2010   tp = ter plaatse, ov = overvliegend

Kavel:Niet geteld Kav. 9

                           
soort Berkheide strand/zee Lentevr. soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
20 Roodkeelduiker 3090 Smelleken
30 Parelduiker 3100 Boomvalk
70 Dodaars 13 3200 Slechtvalk
90 Fuut 3 3670 Patrijs
100 Roodhalsfuut 3700 Kwartel
110 Kuifduiker 3940 Fazant 1
120 Geoorde Fuut 4070 Waterral 7 2
710 Jan van Gent 4080 Porseleinhoen
720 Aalscholver 2 40 5 4210 Kwartelkoning
950 Roerdomp 7 1 5 4240 Waterhoen 3 7
1190 Kl. Zilverreiger 4290 Meerkoet 457 51
1210 Grote Zilverreiger 2 4330 Kraanvogel
1220 Blauwe Reiger 1 1 3 4500 Scholekster 1 1
1240 Purperreiger 4560 Kluut
1310 Zwarte Ooievaar 4690 Kleine Plevier
1340 Ooievaar 4700 Bontbekplevier
1440 Lepelaar 4850 Goudplevier
1520 Knobbelzwaan 4 4860 Zilverplevier
1530 Kleine Zwaan 4930 Kieviet
1540 Wilde Zwaan 10 4960 Kanoet
1570 Rietgans spec. 4970 Drieteenstrandl.
1590 Kolgans 723 5120 Bonte Strandl.
1610 Grauwe gans 5 67 5170 Kemphaan
1660 Gr.Canad.Gans 1 5180 Bokje
1670 Brandgans 1700 8 5190 Watersnip 1 1
1680 Rotgans 5290 Houtsnip 59 8
1700 Nijlgans 4 3 5320 Grutto
1710 Casarca 5340 Rosse Grutto
1730 Bergeend 5380 Regenwulp
1780 Mandarijneend 5410 Wulp 1
1790 Smient 3200 5450 Zwarte Ruiter
1820 Krakeend 3 5460 Tureluur
1840 Wintertaling 7 2 5480 Groenpootruiter
1860 Wilde Eend 162 23 5530 Witgat
1862 Boereneend 19 3 5540 Bosruiter
1890 Pijlstaart 5560 Oeverloper
1910 Zomertaling 5610 Steenloper
1940 Slobeend 2 5750 Zwartkopmeeuw
1960 Krooneend 7 5780 Dwergmeeuw
1980 Tafeleend 43 1 5820 Kokmeeuw 2 4
2030 Kuifeend 55 4 5900 Stormmeeuw 20 50
2040 Toppereend 5910 Kl. Mantelmeeuw
2180 Brilduiker 1 5920 Zilvermeeuw 4 65 4
2200 Nonnetje 6 6000 Gr. Mantelmeeuw
2230 Grote Zaagbek 6110 Grote Stern
2310 Wespendief 6150 Visdief
2380 Zwarte Wouw 6160 Noordse Stern
2390 Rode Wouw 6240 Dwergstern
2600 Bruine Kiekend. 6270 Zwarte Stern
2610 Blauwe Kiekend. 4 3 6680 Holenduif 7 3
2670 Havik 4 1 6700 Houtduif 26 3 20
2690 Sperwer 8 1 6840 Turkse Tortel 2
2870 Buizerd 13 3 6870 Zomertortel
2900 Ruigpootbuiz. 7120 Halsbandparkiet 18 1
3010 Visarend 7240 Koekoek
3040 Torenvalk 2 1 7610 Bosuil
3070 Roodpootvalk 7670 Ransuil
soort Berkheide strand/zee Lentevr. soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
7680 Velduil 14620 Pimpelmees 108 2
7950 Gierzwaluw 14640 Koolmees 147 4
8310 IJsvogel 14790 Boomklever
8560 Groene Specht 4 14860 Taigaboomkruiper
8760 Gr. Bonte Specht 27 14890 Boomkruiper 8
8870 Kl. Bonte Specht 14900 Buidelmees
9740 Boomleeuwerik 15080 Wielewaal
9760 Veldleeuwerik 6 10 3 15150 Grauwe Klauwier
9780 Strandleeuwerik 15200 Klapekster
9810 Oeverzwaluw 15230 Roodkopklauwier
9920 Boerenzwaluw 15390 Gaai 42 3
10010 Huiszwaluw 15490 Ekster 99 4
10020 Grote Pieper 15600 Kauw 146 41
10090 Boompieper 15630 Roek
10110 Graspieper 4 5 15671 Zwarte Kraai 152 7 10 35
10141 Waterpieper 3 15673 Bonte Kraai 1
10143 Oeverpieper 15820 Spreeuw 10 75
10170 Gele Kwikstaart 15840 Roze Spreeuw
10190 Gr. Gele Kwikst. 1 15910 Huismus 6
10200 Witte Kwikstaart 15980 Ringmus
10202 Rouwkwikstaart 16360 Vink 88 9 50
10660 Winterkoning 23 2 16380 Keep
10840 Heggenmus 20 3 16400 Europese Kanarie
10990 Roodborst 48 1 16490 Groenling 1 2
11040 Nachtegaal 16530 Putter 3 1
11062 Witsterblauwborst 16540 Sijs
11210 Zwarte Roodstaart 16600 Kneu
11220 Gekr. Roodstaart 16620 Frater
11370 Paapje 16630 Barmsijs
11390 Roodborsttapuit 16631 Grote Barmsijs
11460 Tapuit 16634 Kleine Barmsijs
11860 Beflijster 16660 Kruisbek
11870 Merel 329 10 16960 Roodmus
11980 Kramsvogel 519 450 100 17100 Goudvink 6
12000 Zanglijster 16 4 17170 Appelvink
12010 Koperwiek 110 12 50 18470 IJsgors
12020 Grote Lijster 2 18500 Sneeuwgors
12360 Sprinkhaanzanger 18570 Geelgors
12380 Snor 18660 Ortolaan
12430 Rietzanger 18770 Rietgors 1
12480 Grote Karekiet
12500 Bosrietzanger Toendrarietgans 1
12510 Kleine Karekiet
12590 Spotvogel
12740 Braamsluiper
12750 Grasmus
12760 Tuinfluiter
12770 Zwartkop 2
13080 Fluiter
13110 Tjiftjaf
13120 Fitis
13140 Goudhaan 16 1
13150 Vuurgoudhaan
13350 Gr.Vliegenvanger
13490 Bonte Vliegenv.
13640 Baardman 2
14370 Staartmees 35
14400 Glanskop 12
14420 Matkop
14540 Kuifmees
14610 Zwarte Mees
Zoogdieren
Ree 3x K2, 4x K3, 2x K5a, 1x K6, 9x K7a, 3x K8, 4x K10, 4x K14, 5x K15a (LV)
Vos 1x K2, 1x K7, 1x K7a, 2x K8, 1x K11
Konijn 9x K6, 16x K8, 6x K10, 140x K11, 6x K12a
Mol verse hopen in kav, 14
Eekhoorn 3x K14
Haas 2x K15a
December 2009
Datum: 12/13-12-2009  tp = ter plaatse, ov = overvliegend
                           
soort Berkheide strand/zee
Lentevr.
soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
20 Roodkeelduiker 3090 Smelleken
30 Parelduiker 3100 Boomvalk
70 Dodaars 13 3200 Slechtvalk
90 Fuut 4 3670 Patrijs
100 Roodhalsfuut 3700 Kwartel
110 Kuifduiker 3940 Fazant 1
120 Geoorde Fuut 4070 Waterral 22
710 Jan van Gent 4080 Porseleinhoen
720 Aalscholver 10 24 4210 Kwartelkoning
950 Roerdomp 1 4240 Waterhoen 11
1190 Kl. Zilverreiger 4290 Meerkoet 380
1210 Grote Zilverreiger 4330 Kraanvogel
1220 Blauwe Reiger 2 3 4500 Scholekster
1240 Purperreiger 4560 Kluut
1310 Zwarte Ooievaar 4690 Kleine Plevier
1340 Ooievaar 4700 Bontbekplevier
1440 Lepelaar 4850 Goudplevier
1520 Knobbelzwaan 8 2 4860 Zilverplevier
1530 Kleine Zwaan 4930 Kieviet
1540 Wilde Zwaan 5 1 4960 Kanoet
1570 Rietgans spec. 4970 Drieteenstrandl. 10
1590 Kolgans 5120 Bonte Strandl.
1610 Grauwe gans 9 290 5170 Kemphaan
1660 Gr.Canad.Gans 1 5180 Bokje 1
1670 Brandgans 5190 Watersnip 19
1680 Rotgans 5290 Houtsnip 5
1700 Nijlgans 12 8 5320 Grutto
1710 Casarca 5340 Rosse Grutto
1730 Bergeend 5380 Regenwulp
1780 Mandarijneend 5410 Wulp 2
1790 Smient 16 5450 Zwarte Ruiter
1820 Krakeend 43 5460 Tureluur
1840 Wintertaling 8 5480 Groenpootruiter
1860 Wilde Eend 127 5530 Witgat 1
1862 Boereneend 19 5540 Bosruiter
1890 Pijlstaart 5560 Oeverloper
1910 Zomertaling 5610 Steenloper
1940 Slobeend 6 5750 Zwartkopmeeuw
1960 Krooneend 9 5780 Dwergmeeuw
1980 Tafeleend 111 5820 Kokmeeuw 4 6
2030 Kuifeend 204 5900 Stormmeeuw 4
2040 Toppereend 5910 Kl. Mantelmeeuw
2180 Brilduiker 1 5920 Zilvermeeuw 6 19
2200 Nonnetje 6 6000 Gr. Mantelmeeuw 1
2230 Grote Zaagbek 6110 Grote Stern
2310 Wespendief 6150 Visdief
2380 Zwarte Wouw 6160 Noordse Stern
2390 Rode Wouw 6240 Dwergstern
2600 Bruine Kiekend. 6270 Zwarte Stern
2610 Blauwe Kiekend. 6680 Holenduif 5 4
2670 Havik 5 6700 Houtduif 95 590
2690 Sperwer 3 6840 Turkse Tortel 1
2870 Buizerd 12 6870 Zomertortel
2900 Ruigpootbuiz. 7120 Halsbandparkiet 15
3010 Visarend 7240 Koekoek
3040 Torenvalk 7610 Bosuil
3070 Roodpootvalk 7670 Ransuil
soort Berkheide strand/zee Lentevr. soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
7680 Velduil 14620 Pimpelmees 109
7950 Gierzwaluw 14640 Koolmees 175
8310 IJsvogel 3 14790 Boomklever
8560 Groene Specht 8 14860 Taigaboomkruiper
8760 Gr. Bonte Specht 32 14890 Boomkruiper 9
8870 Kl. Bonte Specht 14900 Buidelmees
9740 Boomleeuwerik 2 15080 Wielewaal
9760 Veldleeuwerik 15150 Grauwe Klauwier
9780 Strandleeuwerik 15200 Klapekster
9810 Oeverzwaluw 15230 Roodkopklauwier
9920 Boerenzwaluw 15390 Gaai 45
10010 Huiszwaluw 15490 Ekster 88
10020 Grote Pieper 15600 Kauw 137 5
10090 Boompieper 15630 Roek
10110 Graspieper 23 15671 Zwarte Kraai 215 83 9
10141 Waterpieper 15673 Bonte Kraai 1
10143 Oeverpieper 15820 Spreeuw 6
10170 Gele Kwikstaart 15840 Roze Spreeuw
10190 Gr. Gele Kwikst. 15910 Huismus
10200 Witte Kwikstaart 15980 Ringmus 3
10202 Rouwkwikstaart 16360 Vink 149 37
10660 Winterkoning 83 16380 Keep
10840 Heggenmus 43 16400 Europese Kanarie
10990 Roodborst 95 16490 Groenling 16
11040 Nachtegaal 16530 Putter 4
11062 Witsterblauwborst 16540 Sijs
11210 Zwarte Roodstaart 16600 Kneu 4
11220 Gekr. Roodstaart 16620 Frater
11370 Paapje 16630 Barmsijs
11390 Roodborsttapuit 16631 Grote Barmsijs
11460 Tapuit 16634 Kleine Barmsijs
11860 Beflijster 16660 Kruisbek
11870 Merel 318 16960 Roodmus
11980 Kramsvogel 58 17100 Goudvink 11 2
12000 Zanglijster 20 17170 Appelvink
12010 Koperwiek 14 2 18470 IJsgors
12020 Grote Lijster 18500 Sneeuwgors
12360 Sprinkhaanzanger 18570 Geelgors
12380 Snor 18660 Ortolaan
12430 Rietzanger 18770 Rietgors 1
12480 Grote Karekiet
12500 Bosrietzanger
12510 Kleine Karekiet
12590 Spotvogel
12740 Braamsluiper
12750 Grasmus
12760 Tuinfluiter
12770 Zwartkop 2
13080 Fluiter
13110 Tjiftjaf 4
13120 Fitis
13140 Goudhaan 15
13150 Vuurgoudhaan 8
13350 Gr.Vliegenvanger
13490 Bonte Vliegenv.
13640 Baardman 19 5
14370 Staartmees 49
14400 Glanskop 17
14420 Matkop
14540 Kuifmees 1
14610 Zwarte Mees
November 2009
 

Datum: 14/15-11-2009

tp = ter plaatse, ov = overvliegend

Excl.:Kv.1, 4a, 7a en 13

   
  Kv. 12A en 14 gedeeltelijk
soort Berkheide strand/zee Lentevr. soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
20 Roodkeelduiker 3090 Smelleken
30 Parelduiker 3100 Boomvalk
70 Dodaars 9 3200 Slechtvalk
90 Fuut 3 3 3670 Patrijs
100 Roodhalsfuut 3700 Kwartel
110 Kuifduiker 3940 Fazant 2
120 Geoorde Fuut 4070 Waterral 14 3
710 Jan van Gent 4080 Porseleinhoen
720 Aalscholver 17 37 2 43 4210 Kwartelkoning
950 Roerdomp 4240 Waterhoen 7 7
1190 Kl. Zilverreiger 4290 Meerkoet 349 51
1210 Grote Zilverreiger 4330 Kraanvogel
1220 Blauwe Reiger 3 2 2 4500 Scholekster
1240 Purperreiger 4560 Kluut
1310 Zwarte Ooievaar 4690 Kleine Plevier
1340 Ooievaar 4700 Bontbekplevier
1440 Lepelaar 4850 Goudplevier
1520 Knobbelzwaan 1 3 4860 Zilverplevier
1530 Kleine Zwaan 4930 Kieviet
1540 Wilde Zwaan 4 4 4960 Kanoet
1570 Rietgans spec. 4970 Drieteenstrandl.
1590 Kolgans 5120 Bonte Strandl.
1610 Grauwe gans 3 90 300 5170 Kemphaan
1660 Gr.Canad.Gans 100 5180 Bokje 2
1670 Brandgans 5190 Watersnip 12 11
1680 Rotgans 5290 Houtsnip 9
1700 Nijlgans 4 25 16 5320 Grutto
1710 Casarca 5340 Rosse Grutto
1730 Bergeend 1 5380 Regenwulp
1780 Mandarijneend 5410 Wulp
1790 Smient 50 5450 Zwarte Ruiter
1820 Krakeend 43 31 5460 Tureluur
1840 Wintertaling 7 5480 Groenpootruiter
1860 Wilde Eend 19 33 5530 Witgat 5
1862 Boereneend 2 5540 Bosruiter
1890 Pijlstaart 5560 Oeverloper
1910 Zomertaling 5610 Steenloper
1940 Slobeend 22 9 5750 Zwartkopmeeuw
1960 Krooneend 2 5780 Dwergmeeuw
1980 Tafeleend 152 4 5820 Kokmeeuw 4
2030 Kuifeend 185 26 5900 Stormmeeuw 2
2040 Toppereend 5910 Kl. Mantelmeeuw
2180 Brilduiker 5920 Zilvermeeuw 3 1
2200 Nonnetje 6000 Gr. Mantelmeeuw
2230 Grote Zaagbek 6110 Grote Stern
2310 Wespendief 6150 Visdief
2380 Zwarte Wouw 6160 Noordse Stern
2390 Rode Wouw 6240 Dwergstern
2600 Bruine Kiekend. 6270 Zwarte Stern
2610 Blauwe Kiekend. 1 6680 Holenduif 5
2670 Havik 2 1 6700 Houtduif 33 1 1400
2690 Sperwer 3 2 6840 Turkse Tortel
2870 Buizerd 9 2 6870 Zomertortel
2900 Ruigpootbuiz. 7120 Halsbandparkiet 8
3010 Visarend 7240 Koekoek
3040 Torenvalk 1 1 7610 Bosuil
3070 Roodpootvalk 7670 Ransuil
soort Berkheide strand/zee Lentevr. soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
7680 Velduil 14620 Pimpelmees 54 3
7950 Gierzwaluw 14640 Koolmees 103 2
8310 IJsvogel 1 14790 Boomklever
8560 Groene Specht 3 2 14860 Taigaboomkruiper
8760 Gr. Bonte Specht 11 1 14890 Boomkruiper 5
8870 Kl. Bonte Specht 14900 Buidelmees
9740 Boomleeuwerik 3 15080 Wielewaal
9760 Veldleeuwerik 3 11 5 15150 Grauwe Klauwier
9780 Strandleeuwerik 15200 Klapekster
9810 Oeverzwaluw 15230 Roodkopklauwier
9920 Boerenzwaluw 15390 Gaai 39 1
10010 Huiszwaluw 15490 Ekster 69 2
10020 Grote Pieper 15600 Kauw 50 2 38
10090 Boompieper 15630 Roek
10110 Graspieper 12 18 15671 Zwarte Kraai 143 9 27
10141 Waterpieper 6 15673 Bonte Kraai 1
10143 Oeverpieper 15820 Spreeuw 233 340 200 300
10170 Gele Kwikstaart 15840 Roze Spreeuw
10190 Gr. Gele Kwikst. 15910 Huismus
10200 Witte Kwikstaart 15980 Ringmus 1
10202 Rouwkwikstaart 16360 Vink 275 150 8 200
10660 Winterkoning 42 6 16380 Keep 3
10840 Heggenmus 59 2 16400 Europese Kanarie
10990 Roodborst 177 3 16490 Groenling 7 3
11040 Nachtegaal 16530 Putter 2
11062 Witsterblauwborst 16540 Sijs
11210 Zwarte Roodstaart 16600 Kneu 1
11220 Gekr. Roodstaart 16620 Frater
11370 Paapje 16630 Barmsijs 1 1
11390 Roodborsttapuit 4 16631 Grote Barmsijs 1
11460 Tapuit 16634 Kleine Barmsijs
11860 Beflijster 16660 Kruisbek
11870 Merel 152 6 16960 Roodmus
11980 Kramsvogel 11 8 17100 Goudvink 11
12000 Zanglijster 11 3 17170 Appelvink
12010 Koperwiek 35 11 18470 IJsgors
12020 Grote Lijster 18500 Sneeuwgors
12360 Sprinkhaanzanger 18570 Geelgors
12380 Snor 18660 Ortolaan
12430 Rietzanger 18770 Rietgors 7 4
12480 Grote Karekiet
12500 Bosrietzanger Midd. Zaagbek 3
12510 Kleine Karekiet Soepduif 7
12590 Spotvogel
12740 Braamsluiper
12750 Grasmus
12760 Tuinfluiter
12770 Zwartkop
13080 Fluiter
13110 Tjiftjaf 1 1
13120 Fitis
13140 Goudhaan 14 1
13150 Vuurgoudhaan 5
13350 Gr.Vliegenvanger
13490 Bonte Vliegenv.
13640 Baardman
14370 Staartmees 24
14400 Glanskop 7
14420 Matkop
14540 Kuifmees
14610 Zwarte Mees
Zoogdieren
Ree 19 ex. 4xK2, 2xK3, 1xK7, 2xK8, 1xK9, 3xK10, 2xK11, 2xK12, 1xK12a en 1x K15a
Konijn 33 ex. 1xK2, 1xK3, 2xK5, 1xK8, 2xK9, 13xK11 en 13xK12a
Vos 1x K6
Mol 1x verse hopenK 5a
Haas   3x K15a
Oktober 2009
 

 

 

Datum: 17/18-10-2009

tp = ter plaatse, ov = overvliegend

Kavel: Kv. 4a, 5a, 7a en 10 niet geteld

   
 
soort Berkheide strand/zee Lentevr. soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
20 Roodkeelduiker 3090 Smelleken
30 Parelduiker 3100 Boomvalk
70 Dodaars 17 3200 Slechtvalk
90 Fuut 5 3 3670 Patrijs
100 Roodhalsfuut 3700 Kwartel
110 Kuifduiker 3940 Fazant 2
120 Geoorde Fuut 2 4070 Waterral 22 5
710 Jan van Gent 4080 Porseleinhoen
720 Aalscholver 65 84 17 4210 Kwartelkoning
950 Roerdomp 1 4240 Waterhoen 12 4
1190 Kl. Zilverreiger 4290 Meerkoet 280 41
1210 Grote Zilverreiger 4330 Kraanvogel
1220 Blauwe Reiger 7 4 4500 Scholekster 2
1240 Purperreiger 4560 Kluut
1310 Zwarte Ooievaar 4690 Kleine Plevier
1340 Ooievaar 4700 Bontbekplevier
1440 Lepelaar 4850 Goudplevier
1520 Knobbelzwaan 2 3 4860 Zilverplevier
1530 Kleine Zwaan 4930 Kieviet 12 1 7
1540 Wilde Zwaan 4960 Kanoet
1570 Rietgans spec. 4970 Drieteenstrandl.
1590 Kolgans 5120 Bonte Strandl.
1610 Grauwe gans 45 27 157 5170 Kemphaan
1660 Gr.Canad.Gans 1 21 5180 Bokje 3
1670 Brandgans 5190 Watersnip 8 20
1680 Rotgans 5290 Houtsnip 4
1700 Nijlgans 5 22 7 5320 Grutto
1710 Casarca 5340 Rosse Grutto
1730 Bergeend 5380 Regenwulp
1780 Mandarijneend 5410 Wulp 1 2 1
1790 Smient 2 5450 Zwarte Ruiter
1820 Krakeend 34 27 5460 Tureluur
1840 Wintertaling 6 2 5480 Groenpootruiter
1860 Wilde Eend 140 2 19 5530 Witgat
1862 Boereneend 29 2 5540 Bosruiter
1890 Pijlstaart 5560 Oeverloper
1910 Zomertaling 5610 Steenloper
1940 Slobeend 3 11 5750 Zwartkopmeeuw
1960 Krooneend 5780 Dwergmeeuw
1980 Tafeleend 86 3 5820 Kokmeeuw 7
2030 Kuifeend 142 18 5900 Stormmeeuw 8
2040 Toppereend 5910 Kl. Mantelmeeuw 2
2180 Brilduiker 5920 Zilvermeeuw 13
2200 Nonnetje 6000 Gr. Mantelmeeuw
2230 Grote Zaagbek 6110 Grote Stern
2310 Wespendief 6150 Visdief
2380 Zwarte Wouw 6160 Noordse Stern
2390 Rode Wouw 6240 Dwergstern
2600 Bruine Kiekend. 6270 Zwarte Stern
2610 Blauwe Kiekend. 1 1 2 6680 Holenduif 4 6
2670 Havik 6 6700 Houtduif 18 150 5 400
2690 Sperwer 6 5 5 6840 Turkse Tortel 2
2870 Buizerd 11 1 6870 Zomertortel
2900 Ruigpootbuiz. 7120 Halsbandparkiet 8 4 11
3010 Visarend 7240 Koekoek
3040 Torenvalk 5 2 7610 Bosuil
3070 Roodpootvalk 7670 Ransuil
soort Berkheide strand/zee Lentevr. soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
7680 Velduil 14620 Pimpelmees 113 3
7950 Gierzwaluw 14640 Koolmees 153 5
8310 IJsvogel 2* 14790 Boomklever
8560 Groene Specht 6 1 14860 Taigaboomkruiper
8760 Gr. Bonte Specht 14 2 14890 Boomkruiper 10
8870 Kl. Bonte Specht 14900 Buidelmees
9740 Boomleeuwerik 7 3 15080 Wielewaal
9760 Veldleeuwerik 67 10 40 15150 Grauwe Klauwier
9780 Strandleeuwerik 15200 Klapekster
9810 Oeverzwaluw 15230 Roodkopklauwier
9920 Boerenzwaluw 15390 Gaai 69 1
10010 Huiszwaluw 15490 Ekster 90 7 4
10020 Grote Pieper 15600 Kauw 88 950 31
10090 Boompieper 15630 Roek
10110 Graspieper 52 27 17 100 15671 Zwarte Kraai 208 14 28
10141 Waterpieper 15673 Bonte Kraai
10143 Oeverpieper 15820 Spreeuw 383 2500 50
10170 Gele Kwikstaart 15840 Roze Spreeuw
10190 Gr. Gele Kwikst. 4 5 15910 Huismus 8 2
10200 Witte Kwikstaart 4 3 15980 Ringmus 1
10202 Rouwkwikstaart 16360 Vink 278 1500 500
10660 Winterkoning 87 2 16380 Keep 20 73 10
10840 Heggenmus 81 4 16400 Europese Kanarie
10990 Roodborst 306 1 16490 Groenling 10 2
11040 Nachtegaal 16530 Putter 7 6
11062 Witsterblauwborst 16540 Sijs 5 200 20
11210 Zwarte Roodstaart 16600 Kneu 2 8 25
11220 Gekr. Roodstaart 16620 Frater
11370 Paapje 16630 Barmsijs
11390 Roodborsttapuit 4 16631 Grote Barmsijs
11460 Tapuit 16634 Kleine Barmsijs
11860 Beflijster 16660 Kruisbek
11870 Merel 233 25 2 16960 Roodmus
11980 Kramsvogel 83 160 17100 Goudvink 3 1
12000 Zanglijster 108 265 20 17170 Appelvink
12010 Koperwiek 180 2000 400 18470 IJsgors
12020 Grote Lijster 18500 Sneeuwgors
12360 Sprinkhaanzanger 18570 Geelgors
12380 Snor 18660 Ortolaan
12430 Rietzanger 18770 Rietgors 14 2 17
12480 Grote Karekiet
12500 Bosrietzanger
12510 Kleine Karekiet
12590 Spotvogel
12740 Braamsluiper
12750 Grasmus
12760 Tuinfluiter
12770 Zwartkop
13080 Fluiter
13110 Tjiftjaf 2 1
13120 Fitis
13140 Goudhaan 52
13150 Vuurgoudhaan 6
13350 Gr.Vliegenvanger
13490 Bonte Vliegenv.
13640 Baardman 17 1
14370 Staartmees 43
14400 Glanskop 10
14420 Matkop
14540 Kuifmees 1
14610 Zwarte Mees
Zoogdieren
Ree 3x K2, 11x K3 (waaronder een gitzwart kalf), 1x K5, 5x K6, 3x K8, 7x K9, 2x K11 en 2x K12a
Totaal 34 ex
Vos 1x K6 en 1x K11 Totaal 2 ex
Konijn 1xK2, 1xK3, 1x k4, 9x K6, 15x K8, 20x K11 en 25x K12a Totaal 72 ex
Eekhoorn 4x K14
Haas 4ex Kv. 15a

error: Content is protected !!