Wintertellingen 2008-2009

⇐Terug

<Vorige                        Volgende>

Maart 2009

 

 

 tp = ter plaatse, ov = overvliegend Datum: 14/15-3-2009 excl.: Kav.4a en 5a  
                           
soort Berkheide strand/zee
Lentevr.
soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
20 Roodkeelduiker 3090 Smelleken
30 Parelduiker 3100 Boomvalk
70 Dodaars 11 2 3200 Slechtvalk
90 Fuut 9 2 3670 Patrijs
100 Roodhalsfuut 3700 Kwartel
110 Kuifduiker 3940 Fazant 5
120 Geoorde Fuut 4070 Waterral 6 2
710 Jan van Gent 4080 Porseleinhoen
720 Aalscholver 3 65 13 4210 Kwartelkoning
950 Roerdomp 4240 Waterhoen 9 3
1190 Kl. Zilverreiger 4290 Meerkoet 144 34
1210 Grote Zilverreiger 4330 Kraanvogel
1220 Blauwe Reiger 1 2 3 4500 Scholekster 2 2
1240 Purperreiger 4560 Kluut
1310 Zwarte Ooievaar 4690 Kleine Plevier
1340 Ooievaar 4700 Bontbekplevier
1440 Lepelaar 4850 Goudplevier 3
1520 Knobbelzwaan 6 2 2 4860 Zilverplevier
1530 Kleine Zwaan 4930 Kieviet 5 5 5
1540 Wilde Zwaan 5 4960 Kanoet
1570 Rietgans spec. 4970 Drieteenstrandl. 2
1590 Kolgans 5120 Bonte Strandl.
1610 Grauwe gans 47 35 9 5170 Kemphaan
1660 Gr.Canad.Gans 10 27 17 5180 Bokje 8
1670 Brandgans 1 5190 Watersnip 1 2 7
1680 Rotgans 5290 Houtsnip 1
1700 Nijlgans 10 4 6 5320 Grutto 1
1710 Casarca 5340 Rosse Grutto
1730 Bergeend 2 5380 Regenwulp
1780 Mandarijneend 5410 Wulp 1
1790 Smient 5450 Zwarte Ruiter
1820 Krakeend 3 15 5460 Tureluur
1840 Wintertaling 12 4 5480 Groenpootruiter
1860 Wilde Eend 121 14 5530 Witgat
1862 Boereneend 17 2 5540 Bosruiter
1890 Pijlstaart 5560 Oeverloper
1910 Zomertaling 5610 Steenloper
1940 Slobeend 10 7 5750 Zwartkopmeeuw
1960 Krooneend 7 5780 Dwergmeeuw
1980 Tafeleend 14 2 5820 Kokmeeuw 2 56
2030 Kuifeend 202 21 5900 Stormmeeuw 73
2040 Toppereend 5910 Kl. Mantelmeeuw 6
2180 Brilduiker 5920 Zilvermeeuw 4 30 23
2200 Nonnetje 6000 Gr. Mantelmeeuw
2230 Grote Zaagbek 1 6110 Grote Stern
2310 Wespendief 6150 Visdief
2380 Zwarte Wouw 6160 Noordse Stern
2390 Rode Wouw 6240 Dwergstern
2600 Bruine Kiekend. 1 6270 Zwarte Stern
2610 Blauwe Kiekend. 2 1 6680 Holenduif 3 6 3
2670 Havik 3 6700 Houtduif 50 22 4 11
2690 Sperwer 3 1 6840 Turkse Tortel 2
2870 Buizerd 12 3 2 6870 Zomertortel
2900 Ruigpootbuiz. 7120 Halsbandparkiet 8 12
3010 Visarend 7240 Koekoek
3040 Torenvalk 4 1 7610 Bosuil 1
3070 Roodpootvalk 7670 Ransuil
soort Berkheide strand/zee Lentevr. soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
7680 Velduil 14620 Pimpelmees 118 2
7950 Gierzwaluw 14640 Koolmees 156 2
8310 IJsvogel 14790 Boomklever 2
8560 Groene Specht 11 1 14860 Taigaboomkruiper
8760 Gr. Bonte Specht 31 2 14890 Boomkruiper 8
8870 Kl. Bonte Specht 14900 Buidelmees
9740 Boomleeuwerik 41 7 4 15080 Wielewaal
9760 Veldleeuwerik 3 10 7 15150 Grauwe Klauwier
9780 Strandleeuwerik 15200 Klapekster
9810 Oeverzwaluw 15230 Roodkopklauwier
9920 Boerenzwaluw 15390 Gaai 52 2
10010 Huiszwaluw 15490 Ekster 81 3
10020 Grote Pieper 15600 Kauw 157 5 52
10090 Boompieper 15630 Roek
10110 Graspieper 52 11 13 15671 Zwarte Kraai 139 16 7 21
10141 Waterpieper 15673 Bonte Kraai 1
10143 Oeverpieper 15820 Spreeuw 8 23 40
10170 Gele Kwikstaart 15840 Roze Spreeuw
10190 Gr. Gele Kwikst. 15910 Huismus 3 1
10200 Witte Kwikstaart 10 2 15980 Ringmus
10202 Rouwkwikstaart 16360 Vink 78 8
10660 Winterkoning 94 2 16380 Keep 3 4
10840 Heggenmus 139 2 16400 Europese Kanarie
10990 Roodborst 65 2 16490 Groenling 6 2
11040 Nachtegaal 16530 Putter 3 2
11062 Witsterblauwborst 16540 Sijs 4 2
11210 Zwarte Roodstaart 1 16600 Kneu 6 5 2
11220 Gekr. Roodstaart 16620 Frater
11370 Paapje 16630 Barmsijs
11390 Roodborsttapuit 9 1 2 16631 Grote Barmsijs
11460 Tapuit 16634 Kleine Barmsijs
11860 Beflijster 16660 Kruisbek 2
11870 Merel 117 6 2 16960 Roodmus
11980 Kramsvogel 17100 Goudvink 16
12000 Zanglijster 29 3 17170 Appelvink 2
12010 Koperwiek 14 8 18470 IJsgors
12020 Grote Lijster 1 18500 Sneeuwgors
12360 Sprinkhaanzanger 18570 Geelgors
12380 Snor 18660 Ortolaan
12430 Rietzanger 18770 Rietgors 24 19
12480 Grote Karekiet
12500 Bosrietzanger
12510 Kleine Karekiet
12590 Spotvogel
12740 Braamsluiper
12750 Grasmus
12760 Tuinfluiter
12770 Zwartkop
13080 Fluiter
13110 Tjiftjaf 35
13120 Fitis
13140 Goudhaan 2
13150 Vuurgoudhaan
13350 Gr.Vliegenvanger
13490 Bonte Vliegenv.
13640 Baardman 8 2 2
14370 Staartmees 40
14400 Glanskop 12
14420 Matkop
14540 Kuifmees 2
14610 Zwarte Mees 3
Zoogdieren
Ree  41
Mol  5
Konijn  100
Vos  7
Eekhoorn  8
Februari 2009
tp = ter plaatse, ov = overvliegend Datum: 14/15-02-2009 Excl.: Kv.1, 4a en 7a    
                           
soort Berkheide strand/zee Lentevr. soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
20 Roodkeelduiker 3090 Smelleken
30 Parelduiker 3100 Boomvalk
70 Dodaars 10 3200 Slechtvalk
90 Fuut 1 500 3670 Patrijs
100 Roodhalsfuut 3700 Kwartel
110 Kuifduiker 3940 Fazant 2
120 Geoorde Fuut 4070 Waterral 10 2
710 Jan van Gent 4080 Porseleinhoen
720 Aalscholver 2 125 4210 Kwartelkoning
950 Roerdomp 1 1 4240 Waterhoen 3 2
1190 Kl. Zilverreiger 4290 Meerkoet 204 54
1210 Grote Zilverreiger 1 4330 Kraanvogel
1220 Blauwe Reiger 1 3 4500 Scholekster 1
1240 Purperreiger 4560 Kluut
1310 Zwarte Ooievaar 4690 Kleine Plevier
1340 Ooievaar 4700 Bontbekplevier
1440 Lepelaar 4850 Goudplevier
1520 Knobbelzwaan 8 2 8 4860 Zilverplevier
1530 Kleine Zwaan 4930 Kieviet
1540 Wilde Zwaan 6 14 7 4960 Kanoet
1570 Rietgans spec. 4970 Drieteenstrandl.
1590 Kolgans 75 27 5120 Bonte Strandl.
1610 Grauwe gans 16 34 68 5170 Kemphaan
1660 Gr.Canad.Gans 2 5 14 5180 Bokje
1670 Brandgans 1 5190 Watersnip 3 2
1680 Rotgans 5290 Houtsnip 7
1700 Nijlgans 12 3 5320 Grutto
1710 Casarca 5340 Rosse Grutto
1730 Bergeend 2 5380 Regenwulp
1780 Mandarijneend 5410 Wulp 1
1790 Smient 1 6 5450 Zwarte Ruiter
1820 Krakeend 12 36 5460 Tureluur
1840 Wintertaling 14 8 5480 Groenpootruiter
1860 Wilde Eend 147 27 5530 Witgat
1862 Boereneend 13 3 5540 Bosruiter
1890 Pijlstaart 5560 Oeverloper
1910 Zomertaling 5610 Steenloper
1940 Slobeend 4 7 5750 Zwartkopmeeuw
1960 Krooneend 5780 Dwergmeeuw
1980 Tafeleend 51 9 5820 Kokmeeuw 15 63
2030 Kuifeend 187 13 5900 Stormmeeuw 10 128
2040 Toppereend 5910 Kl. Mantelmeeuw
2180 Brilduiker 1 5920 Zilvermeeuw 108 51
2200 Nonnetje 3 6000 Gr. Mantelmeeuw
2230 Grote Zaagbek 3 6110 Grote Stern
2310 Wespendief 6150 Visdief
2380 Zwarte Wouw 6160 Noordse Stern
2390 Rode Wouw 6240 Dwergstern
2600 Bruine Kiekend. 6270 Zwarte Stern
2610 Blauwe Kiekend. 1 3 6680 Holenduif 8
2670 Havik 2 2 6700 Houtduif 33 2 10 40
2690 Sperwer 5 1 6840 Turkse Tortel 2
2870 Buizerd 6 3 6870 Zomertortel
2900 Ruigpootbuiz. 7120 Halsbandparkiet 11 3 9
3010 Visarend 7240 Koekoek
3040 Torenvalk 3 1 7610 Bosuil
3070 Roodpootvalk 7670 Ransuil
soort Berkheide strand/zee Lentevr. soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
7680 Velduil 14620 Pimpelmees 205 6
7950 Gierzwaluw 14640 Koolmees 125 8
8310 IJsvogel 14790 Boomklever 1 2
8560 Groene Specht 3 1 14860 Taigaboomkruiper
8760 Gr. Bonte Specht 25 3 14890 Boomkruiper 11
8870 Kl. Bonte Specht 14900 Buidelmees
9740 Boomleeuwerik 4 15080 Wielewaal
9760 Veldleeuwerik 3 15150 Grauwe Klauwier
9780 Strandleeuwerik 15200 Klapekster
9810 Oeverzwaluw 15230 Roodkopklauwier
9920 Boerenzwaluw 15390 Gaai 26 6
10010 Huiszwaluw 15490 Ekster 103 1
10020 Grote Pieper 15600 Kauw 89 2 43
10090 Boompieper 15630 Roek
10110 Graspieper 2 8 15671 Zwarte Kraai 125 11 4 37
10141 Waterpieper 15673 Bonte Kraai 1 1
10143 Oeverpieper 15820 Spreeuw 1 50
10170 Gele Kwikstaart 15840 Roze Spreeuw
10190 Gr. Gele Kwikst. 15910 Huismus
10200 Witte Kwikstaart 15980 Ringmus
10202 Rouwkwikstaart 16360 Vink 57 1 2
10660 Winterkoning 36 4 16380 Keep 1
10840 Heggenmus 32 3 16400 Europese Kanarie
10990 Roodborst 21 2 16490 Groenling 2 1
11040 Nachtegaal 16530 Putter 2 11
11062 Witsterblauwborst 16540 Sijs 17
11210 Zwarte Roodstaart 16600 Kneu
11220 Gekr. Roodstaart 16620 Frater
11370 Paapje 16630 Barmsijs
11390 Roodborsttapuit 1 16631 Grote Barmsijs
11460 Tapuit 16634 Kleine Barmsijs
11860 Beflijster 16660 Kruisbek 4
11870 Merel 169 2 16960 Roodmus
11980 Kramsvogel 2 17100 Goudvink 5
12000 Zanglijster 10 3 17170 Appelvink
12010 Koperwiek 16 1 18470 IJsgors
12020 Grote Lijster 18500 Sneeuwgors
12360 Sprinkhaanzanger 18570 Geelgors
12380 Snor 18660 Ortolaan
12430 Rietzanger 18770 Rietgors 4 13
12480 Grote Karekiet Muskuseend 1
12500 Bosrietzanger
12510 Kleine Karekiet
12590 Spotvogel
12740 Braamsluiper
12750 Grasmus
12760 Tuinfluiter
12770 Zwartkop
13080 Fluiter
13110 Tjiftjaf
13120 Fitis
13140 Goudhaan 5
13150 Vuurgoudhaan 1
13350 Gr.Vliegenvanger
13490 Bonte Vliegenv.
13640 Baardman 2 6
14370 Staartmees 36
14400 Glanskop 12
14420 Matkop
14540 Kuifmees 1
14610 Zwarte Mees 5
Zoogdieren
Konijn:  1xk2, 1xk3, 1xk4, 1xk5, 2xk5a, 9xk6, 2xk8, 2xk9, 2xk10, 82xk11, 10xk12 en 15xk12a.Tot.128 ex
Ree:  4xk2, 14xk3, 1xk5, 4xk5a, 1xk6, 3xk8, 5xk9, 4xk10, 9xk11, 8xk12a, 4xk14, 1xk15a. Totaal 58 ex.
Vos:  1xk3, 1xk4, 3xk6, 1xk9, 1xk10 en 2xk12a. Totaal 9 ex.
Kat:  1 in kav. 11
Eekhoorn:  3 ex kav. 14
Haas:   4 ex kav. 15a (LV)
Januari 2009
 tp = ter plaatse, ov = overvliegend Datum: 17/18-01 Kavel: kav.4a NG, 7a ged.
 
soort Berkheide strand/zee Lentevr. soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
20 Roodkeelduiker 3090 Smelleken
30 Parelduiker 3100 Boomvalk
70 Dodaars 5 3200 Slechtvalk 1
90 Fuut 1 3670 Patrijs
100 Roodhalsfuut 3700 Kwartel
110 Kuifduiker 3940 Fazant 1
120 Geoorde Fuut 4070 Waterral 4 3
710 Jan van Gent 4080 Porseleinhoen
720 Aalscholver 8 4 5 4210 Kwartelkoning
950 Roerdomp 1 3 1 4240 Waterhoen 9 2
1190 Kl. Zilverreiger 1 4290 Meerkoet 205 21
1210 Grote Zilverreiger 4330 Kraanvogel
1220 Blauwe Reiger 1 1 4500 Scholekster
1240 Purperreiger 4560 Kluut
1310 Zwarte Ooievaar 4690 Kleine Plevier
1340 Ooievaar 4700 Bontbekplevier
1440 Lepelaar 4850 Goudplevier
1520 Knobbelzwaan 2 3 4860 Zilverplevier
1530 Kleine Zwaan 1 4930 Kieviet 2
1540 Wilde Zwaan 4960 Kanoet
1570 Rietgans spec. 4970 Drieteenstrandl. 7
1590 Kolgans 26 5120 Bonte Strandl.
1610 Grauwe gans 13 17 5170 Kemphaan
1660 Gr.Canad.Gans 5180 Bokje
1670 Brandgans 1 5190 Watersnip 2 3
1680 Rotgans 5290 Houtsnip 25
1700 Nijlgans 2 2 2 5320 Grutto
1710 Casarca 5340 Rosse Grutto
1730 Bergeend 5380 Regenwulp
1780 Mandarijneend 5410 Wulp 1† 1
1790 Smient 2 2 5450 Zwarte Ruiter
1820 Krakeend 34 5460 Tureluur
1840 Wintertaling 36 7 5480 Groenpootruiter
1860 Wilde Eend 121 2 16 5530 Witgat 1
1862 Boereneend 13 3 5540 Bosruiter
1890 Pijlstaart 5560 Oeverloper
1910 Zomertaling 5610 Steenloper
1940 Slobeend 5750 Zwartkopmeeuw
1960 Krooneend 1 5780 Dwergmeeuw
1980 Tafeleend 50 5 5820 Kokmeeuw 5 10
2030 Kuifeend 53 10 5900 Stormmeeuw 2 21
2040 Toppereend 5910 Kl. Mantelmeeuw 2
2180 Brilduiker 1 5920 Zilvermeeuw 54 13
2200 Nonnetje 11 6000 Gr. Mantelmeeuw 2
2230 Grote Zaagbek 6110 Grote Stern
2310 Wespendief 6150 Visdief
2380 Zwarte Wouw 6160 Noordse Stern
2390 Rode Wouw 6240 Dwergstern
2600 Bruine Kiekend. 6270 Zwarte Stern
2610 Blauwe Kiekend. 2 1 6680 Holenduif 10
2670 Havik 4 1 6700 Houtduif 32 24
2690 Sperwer 7 2 6840 Turkse Tortel 6
2870 Buizerd 11 3 6870 Zomertortel
2900 Ruigpootbuiz. 7120 Halsbandparkiet 7 3
3010 Visarend 7240 Koekoek
3040 Torenvalk 4 2 1 7610 Bosuil
3070 Roodpootvalk 7670 Ransuil
soort Berkheide strand/zee Lentevr. soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
7680 Velduil 14620 Pimpelmees 99 2
7950 Gierzwaluw 14640 Koolmees 166 4
8310 IJsvogel 2 14790 Boomklever 1
8560 Groene Specht 6 1 14860 Taigaboomkruiper
8760 Gr. Bonte Specht 20 2 2 14890 Boomkruiper 13
8870 Kl. Bonte Specht 14900 Buidelmees
9740 Boomleeuwerik 6 15080 Wielewaal
9760 Veldleeuwerik 1 15150 Grauwe Klauwier
9780 Strandleeuwerik 15200 Klapekster
9810 Oeverzwaluw 15230 Roodkopklauwier
9920 Boerenzwaluw 15390 Gaai 38 2
10010 Huiszwaluw 15490 Ekster 116 1
10020 Grote Pieper 15600 Kauw 53 30
10090 Boompieper 15630 Roek
10110 Graspieper 14 10 15671 Zwarte Kraai 183 5 2 28
10141 Waterpieper 2 15673 Bonte Kraai 1
10143 Oeverpieper 15820 Spreeuw 136 290 40
10170 Gele Kwikstaart 15840 Roze Spreeuw
10190 Gr. Gele Kwikst. 15910 Huismus
10200 Witte Kwikstaart 15980 Ringmus
10202 Rouwkwikstaart 16360 Vink 129 19 9
10660 Winterkoning 34 4 16380 Keep 4
10840 Heggenmus 15 2 16400 Europese Kanarie
10990 Roodborst 30 1 16490 Groenling 3 3
11040 Nachtegaal 16530 Putter 6 1 17
11062 Witsterblauwborst 16540 Sijs 31
11210 Zwarte Roodstaart 16600 Kneu
11220 Gekr. Roodstaart 16620 Frater
11370 Paapje 16630 Barmsijs
11390 Roodborsttapuit 3 1 16631 Grote Barmsijs
11460 Tapuit 16634 Kleine Barmsijs
11860 Beflijster 16660 Kruisbek
11870 Merel 240 3 16960 Roodmus
11980 Kramsvogel 988 400 18 17100 Goudvink 7 1
12000 Zanglijster 13 2 17170 Appelvink
12010 Koperwiek 207 11 4 18470 IJsgors
12020 Grote Lijster 2 18500 Sneeuwgors
12360 Sprinkhaanzanger 18570 Geelgors
12380 Snor 18660 Ortolaan
12430 Rietzanger 18770 Rietgors 2 3
12480 Grote Karekiet
12500 Bosrietzanger Giervlk/Sakerv 1
12510 Kleine Karekiet Muskuseend 1
12590 Spotvogel
12740 Braamsluiper
12750 Grasmus
12760 Tuinfluiter
12770 Zwartkop
13080 Fluiter
13110 Tjiftjaf
13120 Fitis
13140 Goudhaan 15
13150 Vuurgoudhaan 1
13350 Gr.Vliegenvanger
13490 Bonte Vliegenv.
13640 Baardman 2
14370 Staartmees 57
14400 Glanskop 18
14420 Matkop
14540 Kuifmees 5
14610 Zwarte Mees 8
Zoogdieren
Vos  2
Ree  36
Konijn  88
Mol  2
Kat  1
Haas  5
December 2008
tp = ter plaatse, ov = overvliegend Datum: 13/14-12-2008 Kavel: K4a NG, K7a ged.    
 
soort Berkheide strand/zee Lentevr. soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
20 Roodkeelduiker 3090 Smelleken
30 Parelduiker 3100 Boomvalk
70 Dodaars 16 3200 Slechtvalk
90 Fuut 1 1 3670 Patrijs
100 Roodhalsfuut 3700 Kwartel
110 Kuifduiker 3940 Fazant 3
120 Geoorde Fuut 4070 Waterral 21 8
710 Jan van Gent 4080 Porseleinhoen
720 Aalscholver 26 34 9 4210 Kwartelkoning
950 Roerdomp 4240 Waterhoen 17 5
1190 Kl. Zilverreiger 4290 Meerkoet 134 90
1210 Grote Zilverreiger 1 4330 Kraanvogel
1220 Blauwe Reiger 5 3 5 4500 Scholekster 3 1
1240 Purperreiger 4560 Kluut
1310 Zwarte Ooievaar 4690 Kleine Plevier
1340 Ooievaar 4700 Bontbekplevier
1440 Lepelaar 4850 Goudplevier 31
1520 Knobbelzwaan 5 2 4860 Zilverplevier
1530 Kleine Zwaan 4930 Kieviet 2 12 6
1540 Wilde Zwaan 2 1 4960 Kanoet
1570 Rietgans spec. 2 4970 Drieteenstrandl. 9
1590 Kolgans 18 5120 Bonte Strandl. 12
1610 Grauwe gans 47 5170 Kemphaan
1660 Gr.Canad.Gans 5 5180 Bokje
1670 Brandgans 5190 Watersnip 18 3 41
1680 Rotgans 5290 Houtsnip 16
1700 Nijlgans 4 24 83 5320 Grutto
1710 Casarca 5340 Rosse Grutto
1730 Bergeend 1 5380 Regenwulp
1780 Mandarijneend 5410 Wulp
1790 Smient 6 5450 Zwarte Ruiter
1820 Krakeend 60 25 5460 Tureluur
1840 Wintertaling 34 5480 Groenpootruiter
1860 Wilde Eend 102 21 5530 Witgat 2
1862 Boereneend 19 5540 Bosruiter
1890 Pijlstaart 5560 Oeverloper
1910 Zomertaling 5610 Steenloper
1940 Slobeend 6 5 5750 Zwartkopmeeuw
1960 Krooneend 5780 Dwergmeeuw
1980 Tafeleend 133 4 5820 Kokmeeuw 62 20
2030 Kuifeend 176 17 5900 Stormmeeuw 17 150
2040 Toppereend 5910 Kl. Mantelmeeuw 4
2180 Brilduiker 2 5920 Zilvermeeuw 148 30
2200 Nonnetje 6000 Gr. Mantelmeeuw 8
2230 Grote Zaagbek 2 6110 Grote Stern
2310 Wespendief 6150 Visdief
2380 Zwarte Wouw 6160 Noordse Stern
2390 Rode Wouw 6240 Dwergstern
2600 Bruine Kiekend. 6270 Zwarte Stern
2610 Blauwe Kiekend. 6680 Holenduif 2 6
2670 Havik 5 6700 Houtduif 64 71 350
2690 Sperwer 7 6840 Turkse Tortel 8
2870 Buizerd 9 3 6870 Zomertortel
2900 Ruigpootbuiz. 7120 Halsbandparkiet 7 2 45
3010 Visarend 7240 Koekoek
3040 Torenvalk 3 1 7610 Bosuil 1
3070 Roodpootvalk 7670 Ransuil
soort Berkheide strand/zee Lentevr. soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
7680 Velduil 14620 Pimpelmees 127 3
7950 Gierzwaluw 14640 Koolmees 160 2
8310 IJsvogel 2 14790 Boomklever 2
8560 Groene Specht 3 1 14860 Taigaboomkruiper
8760 Gr. Bonte Specht 16 1 14890 Boomkruiper 7
8870 Kl. Bonte Specht 14900 Buidelmees
9740 Boomleeuwerik 8 15080 Wielewaal
9760 Veldleeuwerik 1 2 15150 Grauwe Klauwier
9780 Strandleeuwerik 15200 Klapekster
9810 Oeverzwaluw 15230 Roodkopklauwier
9920 Boerenzwaluw 15390 Gaai 52 1
10010 Huiszwaluw 15490 Ekster 86 7 1
10020 Grote Pieper 15600 Kauw 142 6 10
10090 Boompieper 15630 Roek
10110 Graspieper 23 45 15671 Zwarte Kraai 144 11 5 17
10141 Waterpieper 2 15673 Bonte Kraai
10143 Oeverpieper 15820 Spreeuw 62 170 75
10170 Gele Kwikstaart 15840 Roze Spreeuw
10190 Gr. Gele Kwikst. 15910 Huismus
10200 Witte Kwikstaart 15980 Ringmus
10202 Rouwkwikstaart 16360 Vink 172 13 2
10660 Winterkoning 66 6 16380 Keep 14
10840 Heggenmus 25 1 16400 Europese Kanarie
10990 Roodborst 73 1 16490 Groenling 10 2
11040 Nachtegaal 16530 Putter 10 25
11062 Witsterblauwborst 16540 Sijs 8
11210 Zwarte Roodstaart 1 16600 Kneu
11220 Gekr. Roodstaart 16620 Frater
11370 Paapje 16630 Barmsijs
11390 Roodborsttapuit 1 2 16631 Grote Barmsijs
11460 Tapuit 16634 Kleine Barmsijs
11860 Beflijster 16660 Kruisbek
11870 Merel 322 4 16960 Roodmus
11980 Kramsvogel 1489 173 2 300 17100 Goudvink 7
12000 Zanglijster 83 2 17170 Appelvink
12010 Koperwiek 204 77 18470 IJsgors
12020 Grote Lijster 18500 Sneeuwgors
12360 Sprinkhaanzanger 18570 Geelgors
12380 Snor 18660 Ortolaan
12430 Rietzanger 18770 Rietgors 9 10
12480 Grote Karekiet soepduif 15
12500 Bosrietzanger muskuseend 1
12510 Kleine Karekiet
12590 Spotvogel
12740 Braamsluiper
12750 Grasmus
12760 Tuinfluiter
12770 Zwartkop 3
13080 Fluiter
13110 Tjiftjaf 2 1
13120 Fitis
13140 Goudhaan 30
13150 Vuurgoudhaan
13350 Gr.Vliegenvanger
13490 Bonte Vliegenv.
13640 Baardman 6 12
14370 Staartmees 44
14400 Glanskop 11
14420 Matkop
14540 Kuifmees
14610 Zwarte Mees 8
Zoogdieren
Haas 4                      
Ree  24                      
Konijn 79                      
Vos 1                      
Eekhoorn    3                      
November 2008
 tp = ter plaatse, ov = overvliegend Datum: 15/16-11-2008 kav. 4a en 7a niet geteld  volgende>
                           
soort Berkheide strand/zee
Lentevr.
soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
20 Roodkeelduiker 3090 Smelleken
30 Parelduiker 3100 Boomvalk
70 Dodaars 7 3200 Slechtvalk 1(k6)
90 Fuut 2 2 3670 Patrijs
100 Roodhalsfuut 3700 Kwartel
110 Kuifduiker 3940 Fazant 5
120 Geoorde Fuut 4070 Waterral 13 9
710 Jan van Gent 4080 Porseleinhoen
720 Aalscholver 26 60 17 4210 Kwartelkoning
950 Roerdomp 2 4240 Waterhoen 14 4
1190 Kl. Zilverreiger 4290 Meerkoet 316 93
1210 Grote Zilverreiger 4330 Kraanvogel
1220 Blauwe Reiger 5 4 4500 Scholekster 3
1240 Purperreiger 4560 Kluut
1310 Zwarte Ooievaar 4690 Kleine Plevier
1340 Ooievaar 4700 Bontbekplevier
1440 Lepelaar 4850 Goudplevier
1520 Knobbelzwaan 7 5 2 4860 Zilverplevier
1530 Kleine Zwaan 4930 Kieviet
1540 Wilde Zwaan 4960 Kanoet
1570 Rietgans spec. 4970 Drieteenstrandl. 12
1590 Kolgans 5120 Bonte Strandl.
1610 Grauwe gans 60 120 5170 Kemphaan
1660 Gr.Canad.Gans 18 5180 Bokje 1 1
1670 Brandgans 5190 Watersnip 27 33 34
1680 Rotgans 5290 Houtsnip 13
1700 Nijlgans 6 7 6 5320 Grutto
1710 Casarca 5340 Rosse Grutto
1730 Bergeend 5380 Regenwulp
1780 Mandarijneend 5410 Wulp
1790 Smient 80 5450 Zwarte Ruiter
1820 Krakeend 81 73 5460 Tureluur
1840 Wintertaling 1 5480 Groenpootruiter
1860 Wilde Eend 93 40 5530 Witgat 1
1862 Boereneend 14 3 5540 Bosruiter
1890 Pijlstaart 5560 Oeverloper
1910 Zomertaling 5610 Steenloper 1
1940 Slobeend 6 30 5750 Zwartkopmeeuw
1960 Krooneend 5780 Dwergmeeuw
1980 Tafeleend 29 7 5820 Kokmeeuw 22 7
2030 Kuifeend 173 34 5900 Stormmeeuw 2 41 2
2040 Toppereend 5910 Kl. Mantelmeeuw 13
2180 Brilduiker 2 5920 Zilvermeeuw 4 131 3
2200 Nonnetje 6000 Gr. Mantelmeeuw 18
2230 Grote Zaagbek 6110 Grote Stern
2310 Wespendief 6150 Visdief
2380 Zwarte Wouw 6160 Noordse Stern
2390 Rode Wouw 6240 Dwergstern
2600 Bruine Kiekend. 6270 Zwarte Stern
2610 Blauwe Kiekend. 1 1 6680 Holenduif 4
2670 Havik 4 6700 Houtduif 32 1 20 40
2690 Sperwer 6 6840 Turkse Tortel 12
2870 Buizerd 10 2 6870 Zomertortel
2900 Ruigpootbuiz. 7120 Halsbandparkiet 13 19
3010 Visarend 7240 Koekoek
3040 Torenvalk 5 1 7610 Bosuil
3070 Roodpootvalk 7670 Ransuil
soort Berkheide strand/zee Lentevr. soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
7680 Velduil 14620 Pimpelmees 116 6
7950 Gierzwaluw 14640 Koolmees 163 4
8310 IJsvogel 3 14790 Boomklever 1
8560 Groene Specht 5 14860 Taigaboomkruiper
8760 Gr. Bonte Specht 20 2 14890 Boomkruiper 9
8870 Kl. Bonte Specht 14900 Buidelmees
9740 Boomleeuwerik 2 1 15080 Wielewaal
9760 Veldleeuwerik 8 5 15150 Grauwe Klauwier
9780 Strandleeuwerik 15200 Klapekster
9810 Oeverzwaluw 15230 Roodkopklauwier
9920 Boerenzwaluw 15390 Gaai 36 4
10010 Huiszwaluw 15490 Ekster 123 2 2
10020 Grote Pieper 15600 Kauw 53 1 21
10090 Boompieper 15630 Roek
10110 Graspieper 28 2 29 15671 Zwarte Kraai 186 6 7 33
10141 Waterpieper 3 15673 Bonte Kraai 1 1
10143 Oeverpieper 15820 Spreeuw 677 2000 15 300
10170 Gele Kwikstaart 15840 Roze Spreeuw
10190 Gr. Gele Kwikst. 1 15910 Huismus 3
10200 Witte Kwikstaart 15980 Ringmus 4
10202 Rouwkwikstaart 16360 Vink 164 75 100
10660 Winterkoning 113 4 16380 Keep 8 10
10840 Heggenmus 77 2 16400 Europese Kanarie
10990 Roodborst 227 1 16490 Groenling 24 7 2
11040 Nachtegaal 16530 Putter 9 10
11062 Witsterblauwborst 16540 Sijs
11210 Zwarte Roodstaart 16600 Kneu
11220 Gekr. Roodstaart 16620 Frater
11370 Paapje 16630 Barmsijs
11390 Roodborsttapuit 1 16631 Grote Barmsijs 7
11460 Tapuit 16634 Kleine Barmsijs
11860 Beflijster 16660 Kruisbek
11870 Merel 237 5 16960 Roodmus
11980 Kramsvogel 1300 300 15 25 17100 Goudvink 4
12000 Zanglijster 143 1 3 10 17170 Appelvink
12010 Koperwiek 232 14 21 70 18470 IJsgors
12020 Grote Lijster 2 18500 Sneeuwgors
12360 Sprinkhaanzanger 18570 Geelgors
12380 Snor 18660 Ortolaan
12430 Rietzanger 18770 Rietgors 4 1
12480 Grote Karekiet
12500 Bosrietzanger 10480 Pestvogel 1
12510 Kleine Karekiet soepduif 13
12590 Spotvogel Muskuseend 1
12740 Braamsluiper Giervalk/Sakervalk     1 1
12750 Grasmus P.Schaap wrn. In kv. 12 + wrn. B. ter Haar op kruising
12760 Tuinfluiter van kv.7/7a/8. 1e indruk was havikman.
12770 Zwartkop 4 Maar al direct bleek dat het niet te zijn. Duidelijk groter dan
13080 Fluiter slechtvalk. Gezien alle berichten over de Giervalk/
13110 Tjiftjaf 4 sakervalk is dit waarschijnlijk hetzelfde beest.
13120 Fitis Mogelijk is ook de slechtvalk in kv.6 (G.de Jong) dit beest
13140 Goudhaan 80 geweest.
13150 Vuurgoudhaan 2
13350 Gr.Vliegenvanger
13490 Bonte Vliegenv.
13640 Baardman 12 11
14370 Staartmees 37
14400 Glanskop 9
14420 Matkop
14540 Kuifmees
14610 Zwarte Mees 4
Zoogdieren
Konijn                         1 k1, 1 k2, 7 k3, 14 k11  
Bunzing  1 ex k10  
Eekhoorn  1 ex k14  
Haas  2 ex k 15a  
Ree  2 k1, 3 k3, 2 k7, 2 k8, 5 k9, 5 k10, 1 k11, 2 k 15a totaal 22 ex  
Mol (plekken verse hopen)  1 k 1, 1 k5a, 4 k8  
Planten/paddestoelen
Gekraagde Aardster   K5a ca. 100 ex
Peperbus  K5a ca 15 ex
Bloeiend Bezemkruiskruid  k8, 1ste wrn
Bloeiende Zwarte Nachtschade  k8, 8exx
 
Amfibiën
K8 Bruine kikker 1 ex
Oktober 2008
–> = overvliegend DD 18/19-10 excl. Kav. 4a,5a,7,7a,13,15a
20 Roodkeelduiker   3070 Roodpootvalk  
30 Parelduiker   3090 Smelleken  
70 Dodaars 18 3100 Boomvalk  
90 Fuut 3 3200 Slechtvalk  
100 Roodhalsfuut   3670 Patrijs  
110 Kuifduiker   3700 Kwartel  
120 Geoorde Fuut   3940 Fazant 5
710 Jan van Gent 1→ 4070 Waterral 13
720 Aalscholver 15 + 110→ 4080 Porseleinhoen  
950 Roerdomp 1 4210 Kwartelkoning  
1190 Kleine Zilverreiger   4240 Waterhoen 8
1210 Grote Zilverreiger   4290 Meerkoet 252
1220 Blauwe Reiger 8 + 2→ 4330 Kraanvogel  
1240 Purperreiger   4500 Scholekster 6 →
1310 Zwarte Ooievaar   4560 Kluut  
1340 Ooievaar   4690 Kleine Plevier  
1440 Lepelaar   4700 Bontbekplevier  
1520 Knobbelzwaan 11 + 11→ 4850 Goudplevier  
1530 Kleine Zwaan   4860 Zilverplevier  
1540 Wilde Zwaan   4930 Kieviet 20→
1570 Rietgans specie   4960 Kanoet  
1590 Kolgans   4970 Drieteenstrandloper  
1610 Grauwe gans 24→ 5120 Bonte Strandloper  
1660 Gr.Canadese Gans   5170 Kemphaan  
1670 Brandgans   5180 Bokje 1
1680 Rotgans 31 → 5190 Watersnip 19 + 134→
1700 Nijlgans 6 + 2→ 5290 Houtsnip 2
1710 Casarca   5320 Grutto  
1730 Bergeend   5340 Rosse Grutto  
1780 Mandarijneend   5380 Regenwulp  
1790 Smient 11→ 5410 Wulp 9→
1820 Krakeend 78 5450 Zwarte Ruiter  
1840 Wintertaling 5 5460 Tureluur  
1860 Wilde Eend 105 5480 Groenpootruiter  
1862 Boereneend 13 5530 Witgat 1
1890 Pijlstaart   5540 Bosruiter  
1910 Zomertaling   5560 Oeverloper  
1940 Slobeend 8 5610 Steenloper  
1960 Krooneend   5750 Zwartkopmeeuw  
1980 Tafeleend 41 5780 Dwergmeeuw  
2030 Kuifeend 92 5820 Kokmeeuw  
2040 Toppereend   5900 Stormmeeuw  
2180 Brilduiker   5910 Kleine Mantelmeeuw 3 strand
2200 Nonnetje   5920 Zilvermeeuw 6 strand
2230 Grote Zaagbek   6000 Grote Mantelmeeuw  
2310 Wespendief 1 → K 12 6110 Grote Stern  
2380 Zwarte Wouw   6150 Visdief  
2390 Rode Wouw   6160 Noordse Stern  
2600 Bruine Kiekendief   6240 Dwergstern  
2610 Blauwe Kiekendief   6270 Zwarte Stern  
2670 Havik 5 6680 Holenduif 13 →
2690 Sperwer 3 + 3→ 6700 Houtduif 143 + 135 →
2870 Buizerd 11 6840 Turkse Tortel 6 →
2900 Ruigpootbuizerd   6870 Zomertortel  
3010 Visarend   7120 Halsbandparkiet 7 + 20 →
3040 Torenvalk 4 + 1→ 7240 Koekoek  
   
   
7610 Bosuil   14400 Glanskop 7
7670 Ransuil   14420 Matkop  
7680 Velduil   14540 Kuifmees 6
7950 Gierzwaluw   14610 Zwarte Mees 14 + 15
8310 IJsvogel 4 14620 Pimpelmees 126 + 25 →
8560 Groene Specht 7 14640 Koolmees 208 + 7 →
8760 Grote Bonte Specht 21 + 2 → 14790 Boomklever 1
8870 Kleine Bonte Specht   14860 Taigaboomkruiper  
9740 Boomleeuwerik 26 → 14890 Boomkruiper 13
9760 Veldleeuwerik 600 → 14900 Buidelmees  
9780 Strandleeuwerik   15080 Wielewaal  
9810 Oeverzwaluw   15150 Grauwe Klauwier  
9920 Boerenzwaluw   15200 Klapekster  
10010 Huiszwaluw   15230 Roodkopklauwier  
10020 Grote Pieper   15390 Gaai 63 + 1 →
10090 Boompieper   15490 Ekster 88 + 12 →
10110 Graspieper 62 + 10 → 15600 Kauw 182 + 250 →
10141 Waterpieper   15630 Roek 7 →
10143 Oeverpieper 4 → 15671 Zwarte Kraai 159 + 33 →
10170 Gele Kwikstaart   15673 Bonte Kraai  
10190 Gr.Gele Kwikstaart 12 → 15820 Spreeuw 7840 + 4000 →
10200 Witte Kwikstaart 4 → 15840 Roze Spreeuw  
10202 Rouwkwikstaart   15910 Huismus 3
10660 Winterkoning 96 15980 Ringmus 5 + 26 →
10840 Heggenmus 88 16360 Vink 203 + 1000 →
10990 Roodborst 163 16380 Keep 5 + 40 →
11040 Nachtegaal   16400 Europese Kanarie  
11062 Witsterblauwborst   16490 Groenling 38 + 13 →
11210 Zwarte Roodstaart   16530 Putter 9
11220 Gekraagde Roodst.   16540 Sijs 6 + 105 →
11370 Paapje   16600 Kneu 19 + 8 →
11390 Roodborsttapuit 7 16620 Frater  
11460 Tapuit   16630 Barmsijs  
11860 Beflijster   16631 Grote Barmsijs  
11870 Merel 187 + 30 → 16634 Kleine Barmsijs  
11980 Kramsvogel 370 + 2000 → 16660 Kruisbek 25 + 18 →
12000 Zanglijster 78 + 37 → 16960 Roodmus  
12010 Koperwiek 588 + 6000 → 17100 Goudvink 11 + 7 →
12020 Grote Lijster 50 → 17170 Appelvink  
12360 Sprinkhaanzanger   18470 Ijsgors  
12380 Snor   18500 Sneeuwgors  
12430 Rietzanger   18570 Geelgors  
12480 Grote Karekiet   18660 Ortolaan  
12500 Bosrietzanger   18770 Rietgors 6 + 8 →
12510 Kleine Karekiet   Grote Jager 1 →
12590 Spotvogel   Muskuseend 1
12740 Braamsluiper    
12750 Grasmus    
12760 Tuinfluiter    
12770 Zwartkop 2  
13080 Fluiter    
13110 Tjiftjaf 4  
13120 Fitis    
13140 Goudhaan 67  
13150 Vuurgoudhaan 2  
13350 Gr.Vliegenvanger    
13490 Bonte Vliegenvang.    
13640 Baardman 2 + 47 →  
14370 Staartmees 28  
Zoogdieren
Ree   3x K3, 2x K5, 6x K8, 1 x K 10 en 2 x K 11
Mol     4x K 3
Konijn 5x K 8, 1x K9 en 21x K 11
Wezel 1x K 12
Eekhoorn 7x K14
Egel   1x K 14

?

error: Content is protected !!