Wintertellingen 2006-2007

⇐Terug

<Vorige                        Volgende>

Maart 2007

 

 

Datum: 17/18-03-2007 Kavel: Kv.1 niet geteld  tp = ter plaatse, ov = overvliegend
K7A just ducks
soort Berkheide strand/zee Lentevr. soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
3 Parelduiker 96 Boomvalk
4 Roodkeelduiker 98 Torenvalk 4 1 1
5 Fuut 7 2 102 Patrijs
6 Roodhalsfuut 106 Waterral 4 4
7 Kuifduiker 107 Porseleinhoen
8 Geoorde fuut 111 Waterhoen 11 3
9 Dodaars 14 2 112 Meerkoet 135 26
18 Aalscholver 6 75 7 116 Scholekster 3 4
20 Blauwe reiger 2 6 2 118 Kievit 15 4 5
21 Purperreiger 119 Zilverplevier
26 Woudaapje 120 Goudplevier
27 Roerdomp 123 Bontbekplevier
30 Lepelaar 124 Kleine plevier
33 Wilde eend 56 8 126 Steenloper
34 Wintertaling 28 6 127 Watersnip 6 3
36 Zomertaling 129 Bokje 1 1
38 Krakeend 2 6 130 Houtsnip 5
39 Smient 132 Wulp 1
40 Pijlstaart 133 Regenwulp
41 Slobeend 4 135 Grutto
42 Krooneend 6 136 Rosse grutto
43 Toppereend 137 Witgatje
44 Kuifeend 165 8 138 Bosruiter
46 Tafeleend 10 2 139 Oeverloper
48 Brilduiker 140 Tureluur
55 Grote zaagbek 141 Zwarte ruiter
56 Middelste zaagb. 142 Groenpootruiter
57 Nonnetje 144 Kanoetstrandl.
58 Bergeend 2 146 Kleine strandl.
59 Nijlgans 20 12 4 149 Bonte strandloper
60 Grauwe gans 9 9 33 151 Drieteenstrandl. 1 30
61 Kolgans 154 Kemphaan
63 Rietgans 155 Kluut
65 Rotgans 158 Grauwe franjep.
66 Brandgans 1 168 Grote mantelm. 3
69 Knobbelzwaan 2 2 2 170 Kleine mantelm. 15 21
70 Wilde zwaan 171 Zilvermeeuw 8 38 17
71 Kleine zwaan 173 Stormmeeuw 7 11
78 Buizerd 6 2 176 Kokmeeuw 2 31
80 Ruigpootbuizerd 177 Dwergmeeuw
81 Sperwer 2 180 Drieteenmeeuw
82 Havik 3 181 Zwarte stern
83 Rode wouw 186 Visdief
84 Zwarte wouw 187 Noordse stern
86 Wespendief 189 Dwergstern
87 Bruine kiekendief 190 Grote stern
88 Blauwe kiekend. 198 Holenduif 4
92 Visarend 199 Houtduif 61 10
93 Slechtvalk 200 Zomertortel
95 Smelleken 201 Turkse tortel 2
soort Berkheide strand/zee Lentevr. soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
202 Koekoek 281 Spotvogel
209 Steenuil 282 Zwartkop
210 Bosuil 1 284 Tuinfluiter
211 Ransuil 2 285 Grasmus
212 Velduil 286 Braamsluiper
213 Nachtzwaluw 289 Fitis
214 Gierzwaluw 290 Tjiftjaf 106
216 IJsvogel 295 Goudhaantje 4
221 Groene specht 7 1 296 Vuurgoudhaantje 1
222 Grote bonte sp. 30 297 Grauwe vliegenv.
224 Kleine bonte sp. 298 Bonte vliegenv.
225 Zwarte specht 301 Koolmees 143
226 Draaihals 302 Pimpelmees 64
228 Kuifleeuwerik 303 Zwarte mees
229 Boomleeuwerik 26 17 304 Kuifmees 2
230 Veldleeuwerik 3 5 305 Glanskop 5
231 Strandleeuwerik 306 Matkop
232 Boerenzwaluw 307 Staartmees 18
234 Huiszwaluw 308 Baardmannetje
235 Oeverzwaluw 309 Boomklever 2
238 Boompieper 310 Boomkruiper 8
239 Graspieper 82 6 2 312 Geelgors
240a Oeverpieper 313 Ortolaan
240b Waterpieper 1 324 Rietgors      11 2 6
241a Witte kwikstaart 325 IJsgors
241b Rouwkwikstaart 326 Sneeuwgors
242 Grote gele kwikst. 328 Groenling 1
243a Gele kwikstaart 329 Putter
243b Engelse gele kw. 330 Sijs
243c Noordse gele kw. 331 Kneu
244 Klapekster 332 Frater
247 Grauwe klauwier 333a Barmsijs (grote)
250 Winterkoning 141 333b Barmsijs (kleine)
251 Heggenmus 116 335 Europese kanarie
252 Grote lijster 2 336 Goudvink 3
253 Kramsvogel 4 339 Kruisbek
254 Zanglijster 9 342 Vink 65 1
255 Koperwiek 54 4 343 Keep
258 Beflijster 344 Huismus 4
259 Merel 110 345 Ringmus
263 Tapuit 347 Spreeuw 14
265 Roodborsttapuit 22 349 Wielewaal
266 Paapje 351a Zwarte kraai 86 13 3 24
267 Gekr. roodstaart 351b Bonte kraai
268 Zwarte roodstaart 352 Roek
269 Nachtegaal 353 Kauw 92 2 15
270 Blauwborst 354 Ekster 93 14
271 Roodborst  41 356 Gaai 67
272 Sprinkhaanzanger Fazant 3
274 Snor Mandarijneend 1
276 Grote karekiet Boereneend 9
277 Kleine karekiet Halsbandparkiet 7 1 5
278 Bosrietzanger Gr.Canad.Gans 8
279 Rietzanger
Zoogdieren
Ree 2xK2, 8xK3, 3xK5a, 6xK7, 3xK9, 1xK10, 3xK11, 3xK12, 3xK14
Konijn 1xK2, 7xK3, 2xK4, 2xK5, 2xK5a, 3xK7, 1xK8, 31xK11, 15xK12, 2xK13
Mol 6xK3
Vos 1xK3, 1xK6, 1xK7, 1xK10
Eekhoorn 2xK1, 7xK14
Bunzing 1 dood ex. in K10
Haas 6xK15a ( LV)
Februari 2007
Datum: half feb 2007  tp = ter plaatse, ov = overvliegend
soort Berkheide strand/zee Lentevr. soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
3 Parelduiker 96 Boomvalk
4 Roodkeelduiker 98 Torenvalk 6 2
5 Fuut 5 6 2 102 Patrijs
6 Roodhalsfuut 106 Waterral 11 3
7 Kuifduiker 107 Porseleinhoen
8 Geoorde fuut 111 Waterhoen 14 2
9 Dodaars 23 1 112 Meerkoet 170 62
18 Aalscholver 50 35 24 2 21 116 Scholekster 15
20 Blauwe reiger 6 1 3 118 Kievit 2 1
21 Purperreiger 119 Zilverplevier
26 Woudaapje 120 Goudplevier
27 Roerdomp 123 Bontbekplevier
30 Lepelaar 124 Kleine plevier
33 Wilde eend 100 16 126 Steenloper
34 Wintertaling 20 127 Watersnip 21 6
36 Zomertaling 13 129 Bokje 2
38 Krakeend 3 130 Houtsnip 9
39 Smient 3 132 Wulp
40 Pijlstaart 133 Regenwulp
41 Slobeend 4 2 135 Grutto
42 Krooneend 136 Rosse grutto
43 Toppereend 137 Witgatje 1
44 Kuifeend 200 14 138 Bosruiter
46 Tafeleend 40 5 139 Oeverloper
48 Brilduiker 140 Tureluur 4
55 Grote zaagbek 2 141 Zwarte ruiter
56 Mid. zaagbek 142 Groenpootruiter
57 Nonnetje 3 144 Kanoetstrandl.
58 Bergeend 1 146 Kleine strandl.
59 Nijlgans 21 2 11 149 Bonte strandl.
60 Grauwe gans 7 90 39 34 151 Drieteenstrandl. 1 8
61 Kolgans 154 Kemphaan
63 Rietgans 155 Kluut
65 Rotgans 158 Grauwe franjep.
66 Brandgans 168 Grote mantelm.
69 Knobbelzwaan 4 5 170 Kleine mantelm.
70 Wilde zwaan 1 1 171 Zilvermeeuw 4 3 6
71 Kleine zwaan 173 Stormmeeuw 11
78 Buizerd 7 2 176 Kokmeeuw 6 27
80 Ruigpootbuizerd 177 Dwergmeeuw
81 Sperwer 3 1 180 Drieteenmeeuw
82 Havik 5 181 Zwarte stern
83 Rode wouw 186 Visdief
84 Zwarte wouw 187 Noordse stern
86 Wespendief 189 Dwergstern
87 Bruine kiekend. 190 Grote stern
88 Blauwe kiekend. 198 Holenduif 3 28 6
92 Visarend 199 Houtduif 47 125 67 66
93 Slechtvalk 200 Zomertortel
95 Smelleken 201 Turkse tortel 1 3
soort Berkheide strand/zee Lentevr. soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
202 Koekoek 281 Spotvogel
209 Steenuil 282 Zwartkop
210 Bosuil 284 Tuinfluiter
211 Ransuil 285 Grasmus
212 Velduil 286 Braamsluiper
213 Nachtzwaluw 289 Fitis
214 Gierzwaluw 290 Tjiftjaf 1
216 IJsvogel 1pr 295 Goudhaantje 11
221 Groene specht 4 1 296 Vuurgoudhaantje
222 Grote bonte sp. 21 1 2 297 Grauwe vliegenv.
224 Kleine bonte sp. 298 Bonte vliegenv.
225 Zwarte specht 301 Koolmees 236
226 Draaihals 302 Pimpelmees 79 3
228 Kuifleeuwerik 303 Zwarte mees
229 Boomleeuwerik 9 1 7 304 Kuifmees 1
230 Veldleeuwerik 23 6 305 Glanskop 12
231 Strandleeuwerik 306 Matkop 1
232 Boerenzwaluw 307 Staartmees 29
234 Huiszwaluw 308 Baardmannetje 4
235 Oeverzwaluw 309 Boomklever
Grote Pieper 1 310 Boomkruiper 10
239 Graspieper 43 10 14 312 Geelgors
240a Oeverpieper 313 Ortolaan
240b Waterpieper 3 324 Rietgors      3 1 13
241a Witte kwikstaart 1 1 325 IJsgors
241b Rouwkwikstaart 326 Sneeuwgors
242 Gr. gele kwikst. 328 Groenling 7 5
243a Gele kwikstaart 329 Putter
243b Engelse gele kw. 330 Sijs
243c Noordse gele kw. 331 Kneu
244 Klapekster 332 Frater
247 Grauwe klauwier 333a Barmsijs 1
250 Winterkoning 74 1 333b Barmsijs (kleine)
251 Heggenmus 76 2 335 Europese kanarie
252 Grote lijster 1 2 1 336 Goudvink 4
253 Kramsvogel 1 339 Kruisbek
254 Zanglijster 20 1 342 Vink 44 9 1
255 Koperwiek 73 343 Keep
258 Beflijster 344 Huismus 4 3
259 Merel 155 2 345 Ringmus
263 Tapuit 347 Spreeuw 21 5 34 20
268 Zw. roodstaart 352 Roek
269 Nachtegaal 353 Kauw 111 10
270 Blauwborst 354 Ekster 108 2
271 Roodborst  35 356 Gaai 38 1
272 Sprinkhaanzngr Fazant 3
274 Snor Gr. Zilverreiger 2
276 Grote karekiet Can.Gans Grote 7 6 7
277 Kleine karekiet Soepeend 19
278 Bosrietzanger Mandarijneend 1
279 Rietzanger Halsbandparkiet 11 2 7 12
Januari 2007
 tp = ter plaatse, ov = overvliegend Datum:13/14-01-2007 Kv.7 en 13 niet geteld
soort Berkheide strand/zee Lentevr. soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
3 Parelduiker 96 Boomvalk
4 Roodkeelduiker 98 Torenvalk 3 2
5 Fuut 4 2 102 Patrijs
6 Roodhalsfuut 106 Waterral 13 7
7 Kuifduiker 107 Porseleinhoen
8 Geoorde fuut 111 Waterhoen 11 6
9 Dodaars 11 112 Meerkoet 170 57
18 Aalscholver 3 60 3 85 116 Scholekster 2
20 Blauwe reiger 7 1 3 118 Kievit
21 Purperreiger 119 Zilverplevier
26 Woudaapje 120 Goudplevier
27 Roerdomp 123 Bontbekplevier
30 Lepelaar 124 Kleine plevier
33 Wilde eend 106 7 126 Steenloper
34 Wintertaling 8 127 Watersnip 34 41
36 Zomertaling 129 Bokje 1 3
38 Krakeend 13 40 130 Houtsnip 5
39 Smient 2 132 Wulp
40 Pijlstaart 133 Regenwulp
41 Slobeend 3 135 Grutto
42 Krooneend 136 Rosse grutto
43 Toppereend 137 Witgatje
44 Kuifeend 113 6 138 Bosruiter
46 Tafeleend 43 5 139 Oeverloper
48 Brilduiker 2 140 Tureluur
55 Grote zaagbek 4 1 141 Zwarte ruiter
56 Middelste zaagb. 142 Groenpootruiter
57 Nonnetje 1 144 Kanoetstrandl.
58 Bergeend 146 Kleine strandl.
59 Nijlgans 9 4 10 149 Bonte strandloper
60 Grauwe gans 6 37 18 151 Drieteenstrandl.
61 Kolgans 460 154 Kemphaan
63 Rietgans 250 155 Kluut
65 Rotgans 158 Grauwe franjep.
66 Brandgans 168 Grote mantelm. 2
69 Knobbelzwaan 11 3 170 Kleine mantelm.
70 Wilde zwaan 6 6 171 Zilvermeeuw 26 5
71 Kleine zwaan 173 Stormmeeuw 1 1 12
78 Buizerd 6 2 176 Kokmeeuw 1 9
80 Ruigpootbuizerd 177 Dwergmeeuw
81 Sperwer 3 1 180 Drieteenmeeuw 1juv
82 Havik 4 181 Zwarte stern
83 Rode wouw 186 Visdief
84 Zwarte wouw 187 Noordse stern
86 Wespendief 189 Dwergstern
87 Bruine kiekendief 190 Grote stern
88 Blauwe kiekend. 1 198 Holenduif 30
92 Visarend 199 Houtduif 24 4 4
93 Slechtvalk 200 Zomertortel
95 Smelleken 201 Turkse tortel 1
soort Berkheide strand/zee Lentevr. soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
202 Koekoek 281 Spotvogel
209 Steenuil 282 Zwartkop
210 Bosuil 284 Tuinfluiter
211 Ransuil 2 285 Grasmus
212 Velduil 286 Braamsluiper
213 Nachtzwaluw 289 Fitis
214 Gierzwaluw 290 Tjiftjaf 9
216 IJsvogel 295 Goudhaantje 29
221 Groene specht 8 296 Vuurgoudhaantje 1
222 Grote bonte sp. 20 2 297 Grauwe vliegenv.
224 Kleine bonte sp. 298 Bonte vliegenv.
225 Zwarte specht 301 Koolmees 156 9
226 Draaihals 302 Pimpelmees 122 5
228 Kuifleeuwerik 303 Zwarte mees
229 Boomleeuwerik 8 4 304 Kuifmees 3
230 Veldleeuwerik 32 305 Glanskop 10
231 Strandleeuwerik 306 Matkop
232 Boerenzwaluw 307 Staartmees 50
234 Huiszwaluw 308 Baardmannetje 6
235 Oeverzwaluw 309 Boomklever
238 Boompieper 310 Boomkruiper 11
239 Graspieper 51 19 38 312 Geelgors
240a Oeverpieper 313 Ortolaan
240b Waterpieper 2 324 Rietgors      1 1
241a Witte kwikstaart 325 IJsgors
241b Rouwkwikstaart 326 Sneeuwgors
242 Grote gele kwikst. 1 328 Groenling 4
243a Gele kwikstaart 329 Putter
243b Engelse gele kw. 330 Sijs
243c Noordse gele kw. 331 Kneu
244 Klapekster 332 Frater
247 Grauwe klauwier 333a Barmsijs (grote)
250 Winterkoning 62 2 333b Barmsijs (kleine)
251 Heggenmus 22 4 335 Europese kanarie
252 Grote lijster 336 Goudvink 6
253 Kramsvogel 194 19 339 Kruisbek
254 Zanglijster 24 5 342 Vink 85 2 2
255 Koperwiek 45 343 Keep
258 Beflijster 344 Huismus 12
259 Merel 130 1 345 Ringmus
263 Tapuit 347 Spreeuw 1 1 56
265 Roodborsttapuit 1 1 349 Wielewaal
266 Paapje 351a Zwarte kraai 113 14
267 Gekr. roodstaart 351b Bonte kraai
268 Zwarte roodstaart 352 Roek
269 Nachtegaal 353 Kauw 94 100
270 Blauwborst 354 Ekster 120 2
271 Roodborst  33 356 Gaai 47 5
272 Sprinkhaanzanger Fazant 2
274 Snor Halsbandparkiet 5 12
276 Grote karekiet Soepeend 37
277 Kleine karekiet Mandarijneend 1 m
278 Bosrietzanger Canadese Gans 1
279 Rietzanger
Konijn 1xkv1, 3xkv3, 2xkv5a, 2xkv9, 3xkv10, 13xkv11, 5xkv12
Ree 10xkv3, 1xkv5, 5xkv11
Mol 1xkv3, 1xkv12
Vos 2xkv8
Eekhoorn 2xkv14
Haas 5xkv 15a LV
December 2006
 tp = ter plaatse, ov = overvliegend Datum: 18/19-12-2006 Kavel: K1+7+12A+13 niet geteld
soort Berkheide strand/zee Lentevr. soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
3 Parelduiker 96 Boomvalk
4 Roodkeelduiker 98 Torenvalk 3 3
5 Fuut 3 2 102 Patrijs
6 Roodhalsfuut 106 Waterral 30 5
7 Kuifduiker 107 Porseleinhoen
8 Geoorde fuut 111 Waterhoen 12 9
9 Dodaars 30 112 Meerkoet 273 51
18 Aalscholver 237 50 65 116 Scholekster 4
20 Blauwe reiger 6 7 118 Kievit 2
21 Purperreiger 119 Zilverplevier
26 Woudaapje 120 Goudplevier
27 Roerdomp 2 123 Bontbekplevier
30 Lepelaar 124 Kleine plevier
33 Wilde eend 122 2 3 126 Steenloper 2
34 Wintertaling 14 2 127 Watersnip 14 1 54
36 Zomertaling 129 Bokje 3 5
38 Krakeend 81 51 130 Houtsnip 15
39 Smient 132 Wulp
40 Pijlstaart 2 133 Regenwulp
41 Slobeend 4 135 Grutto
42 Krooneend 136 Rosse grutto
43 Toppereend 137 Witgatje
44 Kuifeend 115 3 138 Bosruiter
46 Tafeleend 71 4 139 Oeverloper
48 Brilduiker 140 Tureluur
55 Grote zaagbek 141 Zwarte ruiter
56 Middelste zaagb. 142 Groenpootruiter
57 Nonnetje 1 144 Kanoetstrandl.
58 Bergeend 146 Kleine strandl.
59 Nijlgans 9 5 6 1 149 Bonte strandloper
60 Grauwe gans 43 16 151 Drieteenstrandl. 11
61 Kolgans 154 Kemphaan
63 Rietgans 155 Kluut
65 Rotgans 158 Grauwe franjep.
66 Brandgans 168 Grote mantelm. 11
69 Knobbelzwaan 19 1 6 170 Kleine mantelm.
70 Wilde zwaan 6 2 171 Zilvermeeuw 1 220 2
71 Kleine zwaan 173 Stormmeeuw 1 10 10
78 Buizerd 7 4 176 Kokmeeuw 11 20 13
80 Ruigpootbuizerd 177 Dwergmeeuw
81 Sperwer 1 180 Drieteenmeeuw
82 Havik 3 181 Zwarte stern
83 Rode wouw 186 Visdief
84 Zwarte wouw 187 Noordse stern
86 Wespendief 189 Dwergstern
87 Bruine kiekendief 190 Grote stern
88 Blauwe kiekend. 198 Holenduif 3
92 Visarend 199 Houtduif 17 6 10
93 Slechtvalk 200 Zomertortel
95 Smelleken 201 Turkse tortel 1 2
soort Berkheide strand/zee Lentevr. soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
202 Koekoek 281 Spotvogel
209 Steenuil 282 Zwartkop 2
210 Bosuil 284 Tuinfluiter
211 Ransuil 2 285 Grasmus
212 Velduil 286 Braamsluiper
213 Nachtzwaluw 289 Fitis
214 Gierzwaluw 290 Tjiftjaf
216 IJsvogel 2 295 Goudhaantje 24
221 Groene specht 4 296 Vuurgoudhaantje
222 Grote bonte sp. 18 297 Grauwe vliegenv.
224 Kleine bonte sp. 298 Bonte vliegenv.
225 Zwarte specht 301 Koolmees 114 5
226 Draaihals 302 Pimpelmees 133 2
228 Kuifleeuwerik 303 Zwarte mees
229 Boomleeuwerik 7 304 Kuifmees 7
230 Veldleeuwerik 21 305 Glanskop 8
231 Strandleeuwerik 306 Matkop
232 Boerenzwaluw 307 Staartmees 18
234 Huiszwaluw 308 Baardmannetje 8
235 Oeverzwaluw 309 Boomklever 1
238 Boompieper 310 Boomkruiper 11
239 Graspieper 23 65 312 Geelgors
240a Oeverpieper 313 Ortolaan
240b Waterpieper 4 324 Rietgors     
241a Witte kwikstaart 1 325 IJsgors
241b Rouwkwikstaart 326 Sneeuwgors
242 Grote gele kwikst. 1 328 Groenling 2 6
243a Gele kwikstaart 329 Putter
243b Engelse gele kw. 330 Sijs
243c Noordse gele kw. 331 Kneu
244 Klapekster 332 Frater
247 Grauwe klauwier 333a Barmsijs (grote)
250 Winterkoning 52 3 333b Barmsijs (kleine)
251 Heggenmus 37 5 335 Europese kanarie
252 Grote lijster 336 Goudvink 6 4
253 Kramsvogel 66 339 Kruisbek
254 Zanglijster 13 342 Vink 98 2 4
255 Koperwiek 21 343 Keep
258 Beflijster 344 Huismus
259 Merel 165 1 345 Ringmus
263 Tapuit 347 Spreeuw 18 11 6 35
265 Roodborsttapuit 2 2 349 Wielewaal
266 Paapje 351a Zwarte kraai 87 4 8 16
267 Gekr. roodstaart 351b Bonte kraai
268 Zwarte roodstaart 352 Roek
269 Nachtegaal 353 Kauw 65 1 170
270 Blauwborst 354 Ekster 77 3
271 Roodborst  56 356 Gaai 48 2
272 Sprinkhaanzanger Fazant 3
274 Snor Halsbandparkiet 6 1 14
276 Grote karekiet Soepeend 30
277 Kleine karekiet Gr.Canad.Gans 1
278 Bosrietzanger Mandarijneend 1
279 Rietzanger
Zoogdieren
Haas 3xK15a(LV)
Ree 9xK3, 6xK8, 1xK10
Konijn 5xK3, 4xK5, 3xK8, 1xK9, 43xK11 en 2xK12
Eekhoorn 3xK14
Vos 1xK3 en 1xK11
Mol 3xK3, 3xK5a, 3xK8 en 1xK10
November 2006
tp = ter plaatse, ov = overvliegend Datum: 18/19-11-2006 Kav. 1 en 13 niet geteld
Kav.15a NG.pr incidentele wrnvan buren en birdcl
soort Berkheide strand/zee Lentevr. soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
3 Parelduiker 96 Boomvalk
4 Roodkeelduiker 1 98 Torenvalk 2
5 Fuut 9 98 102 Patrijs
6 Roodhalsfuut 106 Waterral 20
7 Kuifduiker 107 Porseleinhoen
8 Geoorde fuut 111 Waterhoen 21
9 Dodaars 19 112 Meerkoet 306
18 Aalscholver 12 54 21 116 Scholekster 2 2
20 Blauwe reiger 8 118 Kievit
21 Purperreiger 119 Zilverplevier
26 Woudaapje 120 Goudplevier
27 Roerdomp 123 Bontbekplevier
30 Lepelaar 124 Kleine plevier
33 Wilde eend 89 126 Steenloper 4
34 Wintertaling 7 127 Watersnip 11 10
36 Zomertaling 129 Bokje 2
38 Krakeend 92 130 Houtsnip 15
39 Smient 64 7 132 Wulp
40 Pijlstaart 133 Regenwulp
41 Slobeend 16 135 Grutto
42 Krooneend 136 Rosse grutto
43 Toppereend 137 Witgatje 1
44 Kuifeend 144 138 Bosruiter
46 Tafeleend 69 139 Oeverloper
48 Brilduiker 3 1 140 Tureluur
55 Grote zaagbek 141 Zwarte ruiter
56 Middelste zaagb. 142 Groenpootruiter
57 Nonnetje 3 144 Kanoetstrandl.
58 Bergeend 146 Kleine strandl.
59 Nijlgans 2 4 149 Bonte strandloper
60 Grauwe gans 14 15 151 Drieteenstrandl. 25
61 Kolgans 154 Kemphaan
63 Rietgans 155 Kluut
65 Rotgans 1 158 Grauwe franjep.
66 Brandgans 168 Grote mantelm. 28
69 Knobbelzwaan 18 170 Kleine mantelm. 1
70 Wilde zwaan 171 Zilvermeeuw 161 200
71 Kleine zwaan 173 Stormmeeuw 28
78 Buizerd 7 1 176 Kokmeeuw 65
80 Ruigpootbuizerd 177 Dwergmeeuw
81 Sperwer 6 1 180 Drieteenmeeuw
82 Havik 3 181 Zwarte stern
83 Rode wouw 186 Visdief
84 Zwarte wouw 187 Noordse stern
86 Wespendief 189 Dwergstern
87 Bruine kiekendief 190 Grote stern
88 Blauwe kiekend. 198 Holenduif 1
92 Visarend 199 Houtduif 28 74
93 Slechtvalk 200 Zomertortel
95 Smelleken 201 Turkse tortel 2
soort Berkheide strand/zee Lentevr. soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
202 Koekoek 281 Spotvogel
209 Steenuil 282 Zwartkop
210 Bosuil 284 Tuinfluiter
211 Ransuil 3 285 Grasmus
212 Velduil 286 Braamsluiper
213 Nachtzwaluw 289 Fitis
214 Gierzwaluw 290 Tjiftjaf 1
216 IJsvogel 1 295 Goudhaantje 38
221 Groene specht 3 296 Vuurgoudhaantje 1
222 Grote bonte sp. 13 297 Grauwe vliegenv.
224 Kleine bonte sp. 298 Bonte vliegenv.
225 Zwarte specht 301 Koolmees 133
226 Draaihals 302 Pimpelmees 86
228 Kuifleeuwerik 303 Zwarte mees
229 Boomleeuwerik 6 2 304 Kuifmees 3
230 Veldleeuwerik 2 305 Glanskop 8
231 Strandleeuwerik 306 Matkop
232 Boerenzwaluw 307 Staartmees 13
234 Huiszwaluw 308 Baardmannetje 8
235 Oeverzwaluw 309 Boomklever 1
238 Boompieper 310 Boomkruiper 11
239 Graspieper 26 4 312 Geelgors
240a Oeverpieper 313 Ortolaan
240b Waterpieper 324 Rietgors      2
241a Witte kwikstaart 325 IJsgors
241b Rouwkwikstaart 326 Sneeuwgors
242 Grote gele kwikst. 328 Groenling
243a Gele kwikstaart 329 Putter
243b Engelse gele kw. 330 Sijs
243c Noordse gele kw. 331 Kneu
244 Klapekster 332 Frater
247 Grauwe klauwier 333a Barmsijs (grote)
250 Winterkoning 105 333b Barmsijs (kleine)
251 Heggenmus 65 335 Europese kanarie
252 Grote lijster 1 336 Goudvink 2
253 Kramsvogel 101 124 339 Kruisbek
254 Zanglijster 33 200 342 Vink 93 154
255 Koperwiek 39 23 343 Keep 4
258 Beflijster 344 Huismus
259 Merel 253 345 Ringmus
263 Tapuit 347 Spreeuw 1025 3500
265 Roodborsttapuit 2 349 Wielewaal
266 Paapje 351a Zwarte kraai 105 3 7
267 Gekr. roodstaart 351b Bonte kraai
268 Zwarte roodstaart 352 Roek
269 Nachtegaal 353 Kauw 106
270 Blauwborst 354 Ekster 105
271 Roodborst  140 356 Gaai 61
272 Sprinkhaanzanger Fazant 4
274 Snor Soepeend 32
276 Grote karekiet Halsbandparkiet 7
277 Kleine karekiet Canadese gans 1
278 Bosrietzanger Mandarijneend 1
279 Rietzanger Kleine Alk 1
Zoogdieren
Ree 1xk2, 3xk3, 1xk4, 2xk7, 1xk8, 2xk9, 5xk10, 1xk11, 3xk13
Konijn 2xk3, 1xk8, 1xk9, 38xk11, 10xk12, 1xmyxamotose in k5
Vos   1xk4, 1xk8
Damhert 1 man k14
Eekhoorn 4xk14
Diversen
Bruine kikker   3xk8
Oktober 2006
 tp = ter plaatse, ov = overvliegend  

Datum:

 

14/15 -10- 2006

 

excl. k1, 5a,7,13

 
soort Berkheide strand/zee Lentevr. soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
3 Parelduiker 96 Boomvalk
4 Roodkeelduiker 98 Torenvalk 2 2
5 Fuut 7 1 102 Patrijs
6 Roodhalsfuut 106 Waterral 13 3
7 Kuifduiker 107 Porseleinhoen
8 Geoorde fuut 111 Waterhoen 18 3
9 Dodaars 32 112 Meerkoet 243 41
18 Aalscholver 42 40 4 116 Scholekster 1 2
20 Blauwe reiger 9 3 2 7 118 Kievit
21 Purperreiger 119 Zilverplevier
26 Woudaapje 120 Goudplevier
27 Roerdomp 123 Bontbekplevier
30 Lepelaar 124 Kleine plevier
33 Wilde eend 76 6 126 Steenloper
34 Wintertaling 2 2 127 Watersnip 19 7 30
36 Zomertaling 129 Bokje 3
38 Krakeend 43 14 130 Houtsnip 1
39 Smient 4 20 132 Wulp 1
40 Pijlstaart 133 Regenwulp
41 Slobeend 10 135 Grutto
42 Krooneend 136 Rosse grutto
43 Toppereend 137 Witgatje
44 Kuifeend 107 2 138 Bosruiter
46 Tafeleend 51 139 Oeverloper
48 Brilduiker 2 140 Tureluur
55 Grote zaagbek 141 Zwarte ruiter
56 Middelste zaagb. 142 Groenpootruiter
57 Nonnetje 1 vr. 144 Kanoetstrandl.
58 Bergeend 146 Kleine strandl.
59 Nijlgans 2 13 149 Bonte strandloper
60 Grauwe gans 103 8 151 Drieteenstrandl.
61 Kolgans 1 23 154 Kemphaan
63 Rietgans 155 Kluut
65 Rotgans 158 Grauwe franjep.
66 Brandgans 1 168 Grote mantelm.
69 Knobbelzwaan 17 4 2 170 Kleine mantelm. 26
70 Wilde zwaan 171 Zilvermeeuw 5 100 7
71 Kleine zwaan 173 Stormmeeuw 4
78 Buizerd 8 4 176 Kokmeeuw 1 10 11
80 Ruigpootbuizerd 177 Dwergmeeuw
81 Sperwer 6 1 180 Drieteenmeeuw
82 Havik 4 181 Zwarte stern
83 Rode wouw 186 Visdief
84 Zwarte wouw 187 Noordse stern
86 Wespendief 1 189 Dwergstern
87 Bruine kiekendief 1 190 Grote stern
88 Blauwe kiekend. 198 Holenduif 17
92 Visarend 199 Houtduif 38 10 30 67
93 Slechtvalk 200 Zomertortel
95 Smelleken 201 Turkse tortel 2
soort Berkheide strand/zee Lentevr. soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
202 Koekoek 281 Spotvogel
209 Steenuil 282 Zwartkop 4
210 Bosuil 284 Tuinfluiter
211 Ransuil 285 Grasmus
212 Velduil 286 Braamsluiper
213 Nachtzwaluw 289 Fitis
214 Gierzwaluw 290 Tjiftjaf 10
216 IJsvogel 2 295 Goudhaantje 20
221 Groene specht 4 296 Vuurgoudhaantje 2
222 Grote bonte sp. 24 1 297 Grauwe vliegenv.
224 Kleine bonte sp. 298 Bonte vliegenv.
225 Zwarte specht 301 Koolmees 152 2
226 Draaihals 302 Pimpelmees 79 3
228 Kuifleeuwerik 303 Zwarte mees
229 Boomleeuwerik 8 6 304 Kuifmees
230 Veldleeuwerik 12 90 15 305 Glanskop 8
231 Strandleeuwerik 306 Matkop
232 Boerenzwaluw 307 Staartmees 72
234 Huiszwaluw 308 Baardmannetje 24
235 Oeverzwaluw 309 Boomklever 1
238 Boompieper 310 Boomkruiper 7
239 Graspieper 116 38 90 312 Geelgors 1
240a Oeverpieper 1 313 Ortolaan
240b Waterpieper 324 Rietgors      8 14 19
241a Witte kwikstaart 1 8 2 325 IJsgors
241b Rouwkwikstaart 326 Sneeuwgors
242 Grote gele kwikst. 8 2 328 Groenling 7
243a Gele kwikstaart 329 Putter
243b Engelse gele kw. 330 Sijs 1 4
243c Noordse gele kw. 331 Kneu 5 4
244 Klapekster 332 Frater
247 Grauwe klauwier 333a Barmsijs (grote)
250 Winterkoning 76 1 333b Barmsijs (kleine)
251 Heggenmus 66 3 335 Europese kanarie
252 Grote lijster 3 336 Goudvink 8 1
253 Kramsvogel 5 339 Kruisbek
254 Zanglijster 141 120 5 342 Vink 175 495 100
255 Koperwiek 29 37 343 Keep 7 1 9
258 Beflijster 344 Huismus 8
259 Merel 153 12 1 345 Ringmus 4
263 Tapuit 347 Spreeuw 3286 800 65 100
265 Roodborsttapuit 8 6 349 Wielewaal
266 Paapje 3 351a Zwarte kraai 108 8
267 Gekr. roodstaart 351b Bonte kraai
268 Zwarte roodstaart 352 Roek
269 Nachtegaal 353 Kauw 178 40 28
270 Blauwborst 354 Ekster 74 2
271 Roodborst  155 1 356 Gaai 71 1
272 Sprinkhaanzanger Fazant 3
274 Snor Halsbandparkiet 9 7
276 Grote karekiet Grote pieper 1 3
277 Kleine karekiet Mandarijneend 1 m.
278 Bosrietzanger Soepeend 27
279 Rietzanger
Zoogdieren
Haas 1 ex K15a (LV)
Konijn 1x K2, 2x K3, 8x K8, 1x K9, 10x K10 en 45x K11
Ree 1x K2, 1x K3, 1x K4, 3x K8, 1x K9, 4x K10 en 3x K11
Vos 1x K8
Mol 1x K10
Eekhoorn 5x K14
Bruine rat 1x K3
Vlinders
Atalanta 1x K3, 2x K11
Koolwitje 3x K11

error: Content is protected !!