Wintertellingen 2000-2001

⇐Terug

<Vorige                                              Volgende>

Maart 2001
jaar 2001
mnd 3
t.p.=terplaatse, ov=overvliegend
Berkheide Strand
t.p. ov. t.p. ov.
70 Dodaars 18 2
90 Fuut 14
720 Aalscholver 3 210
1220 Blauwe Reiger 5 10
1440 Lepelaar 2
1520 Knobbelzwaan 9
1610 Grauwe Gans 10 8
1660 Canadese Gans 2
1700 Nijlgans 13
1730 Bergeend 6
1820 Krakeend 34
1840 Wintertaling 23
1860 Wilde Eend 48
1940 Slobeend 9
1980 Tafeleend 31
2030 Kuifeend 226
2200 Nonnetje 1
2670 Havik 2
2690 Sperwer 2
2870 Buizerd 3
Berkheide Strand
t.p. ov. t.p. ov.
3040 Torenvalk 2
3940 Fazant 8
4070 Waterral 2
4240 Waterhoen 1
4290 Meerkoet 210
4500 Scholekster 2
4850 Goudplevier 1
4970 Drieteenstrandloper 40
5180 Bokje 1
5190 Watersnip 1
5290 Houtsnip 1
5410 Wulp 5
5460 Tureluur 1
5560 Oeverloper 1
5820 Kokmeeuw 1500
5900 Stormmeeuw 500
5910 Kleine Mantelmeeuw 150
5920 Zilvermeeuw 3010
6700 Houtduif 82 3
6840 Turkse Tortel 1
7670 Ransuil 5
8560 Groene Specht 4
8760 Grote Bonte Specht 7
Berkheide Strand
t.p. ov. t.p. ov.
9740 Boomleeuwerik 2 1
9760 Veldleeuwerik 20
10090 Boompieper 3
10110 Graspieper 41 32
10143 Oeverpieper 2
10200 Witte Kwikstaart 6 40
10660 Winterkoning 88
10840 Heggenmus 133
10990 Roodborst 32
11060 Blauwborst 1
11210 Zwarte Roodstaart 3
11390 Roodborsttapuit 23
11870 Merel 93
11980 Kramsvogel 8
12000 Zanglijster 72
12010 Koperwiek 35
12020 Grote Lijster 3 12
13110 Tjiftjaf 49
13120 Fitis 1
13140 Goudhaan 12
13640 Baardman 3
Berkheide Strand
t.p. ov. t.p. ov.
14370 Staartmees 14
14540 Kuifmees 2
14620 Pimpelmees 38
14640 Koolmees 97
15390 Gaai 43
15490 Ekster 72
15600 Kauw 15
15671 Zwarte Kraai 68
15820 Spreeuw 22
15910 Huismus 10
15980 Ringmus 17
16360 Vink 47 4
16530 Putter 2
16540 Sijs 1
16600 Kneu 160 50
17100 Goudvink 5
18770 Rietgors 22 10
70400 Vos 3
Februari 2001
jaar 2001
mnd 2
t.p.=terplaatse, ov=overvliegend
Berkheide
t.p. ov.
70 Dodaars 16
90 Fuut 3
720 Aalscholver 3 10
1220 Blauwe Reiger 10
1520 Knobbelzwaan 7
1540 Wilde Zwaan 1 4
1590 Kolgans 2000
1610 Grauwe Gans 8 300
1700 Nijlgans 14
1730 Bergeend 2
1820 Krakeend 41
1840 Wintertaling 48
1860 Wilde Eend 90
1890 Pijlstaart 1
1980 Tafeleend 37
2030 Kuifeend 231
2130 Zwarte Zeeeend 1
2180 Brilduiker 3
2200 Nonnetje 10
2230 Grote Zaagbek 2
2600 Bruine Kiekedief 1
2610 Blauwe Kiekedief 1
2670 Havik 5
2690 Sperwer 5
2870 Buizerd 5
3040 Torenvalk 2
Berkheide
t.p. ov.
3940 Fazant 4
4070 Waterral 6
4240 Waterhoen 18
4290 Meerkoet 211
5180 Bokje 1
5190 Watersnip 4
5290 Houtsnip 8
5410 Wulp 2 2
5900 Stormmeeuw 20
5920 Zilvermeeuw 102
6700 Houtduif 153
6840 Turkse Tortel 1
8560 Groene Specht 7
8760 Grote Bonte Specht 10
9740 Boomleeuwerik 6
9760 Veldleeuwerik 1 3
10110 Graspieper 17
10660 Winterkoning 66
10840 Heggenmus 105
10990 Roodborst 26
11870 Merel 165
12000 Zanglijster 13
12010 Koperwiek 26
12020 Grote Lijster 1
Berkheide
t.p. ov.
13140 Goudhaan 21
14370 Staartmees 16
14400 Glanskop 6
14540 Kuifmees 6
14620 Pimpelmees 96
14640 Koolmees 179
14790 Boomklever 2
14890 Boomkruiper 7
15390 Gaai 31
15490 Ekster 101
15600 Kauw 165
15671 Zwarte Kraai 112
15673 Bonte Kraai 1
15910 Huismus 1
15980 Ringmus 4
16360 Vink 45
16490 Groenling 1 2
16530 Putter 5
16600 Kneu 2
17100 Goudvink 3
18500 Sneeuwgors 1
18770 Rietgors 5
Berkheide
t.p. ov.
70140 Eekhoorn 3
70260 Mol 1
70400 Vos 2

Januari 2001

jaar 2001
mnd 1
t.p.=terplaatse, ov=overvliegend
Berkheide
t.p. ov.
70 Dodaars 33
720 Aalscholver 17 7
1220 Blauwe Reiger 11 1
1520 Knobbelzwaan 14
1540 Wilde Zwaan 22 5
1570 Rietgans Species 14
1590 Kolgans 83
1610 Grauwe Gans 6 111
1660 Canadese Gans 6
1670 Brandgans 186
1700 Nijlgans 6 7
1790 Smient 39
1820 Krakeend 54
1840 Wintertaling 508
1860 Wilde Eend 171
1890 Pijlstaart 16
1940 Slobeend 22
1980 Tafeleend 58
2030 Kuifeend 191
2040 Toppereend 1
2180 Brilduiker 3
2200 Nonnetje 14
2230 Grote Zaagbek 2
2600 Bruine Kiekedief 1
2670 Havik 1
2690 Sperwer 3
2870 Buizerd 7
3040 Torenvalk 2
Berkheide
t.p. ov.
3940 Fazant 3
4070 Waterral 4
4240 Waterhoen 12
4290 Meerkoet 362
4500 Scholekster 2
5190 Watersnip 3 3
5290 Houtsnip 14
5410 Wulp 48
5530 Witgat 3
5560 Oeverloper 1
5820 Kokmeeuw 63
5900 Stormmeeuw 14
5920 Zilvermeeuw 21
6680 Holenduif 8 21
6700 Houtduif 498
8560 Groene Specht 5
8760 Grote Bonte Specht 12
9740 Boomleeuwerik 14
10110 Graspieper 13
10660 Winterkoning 54
10840 Heggenmus 34
10990 Roodborst 56
11870 Merel 304
11980 Kramsvogel 28 54
12000 Zanglijster 22
12010 Koperwiek 131 16
12020 Grote Lijster 1
Berkheide
t.p. ov.
13140 Goudhaan 15
13150 Vuurgoudhaan 1
14370 Staartmees 10
14400 Glanskop 2
14540 Kuifmees 1
14620 Pimpelmees 81
14640 Koolmees 146
14790 Boomklever 2
14890 Boomkruiper 10
15390 Gaai 25
15490 Ekster 86
15600 Kauw 155 25
15671 Zwarte Kraai 94
15820 Spreeuw 5
15910 Huismus 10
15980 Ringmus 6
16360 Vink 37 8
16380 Keep 40
16490 Groenling 4
16530 Putter 4
16540 Sijs 3
16600 Kneu 8
17100 Goudvink 6
18770 Rietgors 5
Berkheide
t.p. ov.
70140 Eekhoorn 3
70240 Konijn 1
70400 Vos 7

December 2000

jaar 2000
mnd 12
t.p.=terplaatse, ov=overvliegend
Berkheide
t.p. ov.
70 Dodaars 23
90 Fuut 5
720 Aalscholver 11 30
950 Roerdomp 1
1220 Blauwe Reiger 14
1520 Knobbelzwaan 24
1540 Wilde Zwaan 4
1610 Grauwe Gans 26
1700 Nijlgans 7
1730 Bergeend 16 3
1790 Smient 39 60
1820 Krakeend 99
1840 Wintertaling 128
1860 Wilde Eend 152
1940 Slobeend 19
1980 Tafeleend 100
2030 Kuifeend 249
2180 Brilduiker 2
2200 Nonnetje 12
2670 Havik 2
2690 Sperwer 5
2870 Buizerd 6
3040 Torenvalk 4
3940 Fazant 2
4070 Waterral 16
4290 Meerkoet 324
5180 Bokje 1
5190 Watersnip 11
5290 Houtsnip 5
5530 Witgat 1
5560 Oeverloper 1
Berkheide
t.p. ov.
5820 Kokmeeuw 14
5910 Kleine Mantelmeeuw 3
5920 Zilvermeeuw 7
6000 Grote Mantelmeeuw 1
6700 Houtduif 149 65
6840 Turkse Tortel 1
8560 Groene Specht 8
8760 Grote Bonte Specht 10
9740 Boomleeuwerik 18
9760 Veldleeuwerik 26 23
10110 Graspieper 47
10660 Winterkoning 103
10840 Heggenmus 40
10990 Roodborst 142
11390 Roodborsttapuit 2
11870 Merel 310
11980 Kramsvogel 95 220
12000 Zanglijster 30
12010 Koperwiek 52 20
12770 Zwartkop 6
13110 Tjiftjaf 3
13140 Goudhaan 77
13640 Baardman 12
14370 Staartmees 33
14400 Glanskop 5
14540 Kuifmees 2
14620 Pimpelmees 137
14640 Koolmees 180
Berkheide
t.p. ov.
14790 Boomklever 1
14890 Boomkruiper 8
15390 Gaai 49
15490 Ekster 102
15600 Kauw 133
15671 Zwarte Kraai 142
15820 Spreeuw 2 25
15980 Ringmus 4
16360 Vink 116 25
16490 Groenling 17
16530 Putter 4
16540 Sijs 15
16600 Kneu 14
17100 Goudvink 3
18770 Rietgors 6
70140 Eekhoorn 2
70300 Ree 8
70400 Vos 5

November 2000
jaar 2000
mnd 11
t.p.=terplaatse, ov=overvliegend
Berkheide Strand
t.p. ov. t.p. ov.
70 Dodaars 33
90 Fuut 7
720 Aalscholver 11 20
950 Roerdomp 1
1220 Blauwe Reiger 6
1520 Knobbelzwaan 18
1610 Grauwe Gans 8
1670 Brandgans 7
1700 Nijlgans 4
1790 Smient 84
1820 Krakeend 57
1840 Wintertaling 478
1860 Wilde Eend 111
1940 Slobeend 4
1980 Tafeleend 47
2030 Kuifeend 123
2430 Zeearend 2
2610 Blauwe Kiekedief 2
2670 Havik 2
2690 Sperwer 7
2870 Buizerd 7
3040 Torenvalk 1
3940 Fazant 6
4070 Waterral 7
4240 Waterhoen 16
4290 Meerkoet 317
4970 Drieteenstrandloper 1
5190 Watersnip 5
5290 Houtsnip 12
Berkheide Strand
t.p. ov. t.p. ov.
5820 Kokmeeuw 5
5900 Stormmeeuw 10
5910 Kleine Mantelmeeuw 15
5920 Zilvermeeuw 45
6000 Grote Mantelmeeuw 5
6700 Houtduif 32 250
6840 Turkse Tortel 10
8560 Groene Specht 3
8760 Grote Bonte Specht 9
9760 Veldleeuwerik 2 20
10110 Graspieper 24 7
10660 Winterkoning 88
10840 Heggenmus 75
10990 Roodborst 176
11390 Roodborsttapuit 1
11870 Merel 305
11980 Kramsvogel 42 50
12000 Zanglijster 58
12010 Koperwiek 52 12
13110 Tjiftjaf 1
13140 Goudhaan 124
13640 Baardman 4
14370 Staartmees 1
14400 Glanskop 6
14620 Pimpelmees 65
14640 Koolmees 105
Berkheide Strand
t.p. ov. t.p. ov.
14790 Boomklever 2
14890 Boomkruiper 7
15390 Gaai 32
15490 Ekster 97
15600 Kauw 100 3
15671 Zwarte Kraai 147
15820 Spreeuw 400 210
16360 Vink 134 100
16380 Keep 11
16490 Groenling 1
16600 Kneu 18
17100 Goudvink 5
18770 Rietgors 8
70140 Eekhoorn 2
70240 Konijn 3
70300 Ree 4
70400 Vos 1
Oktober 2000
jaar 2000
mnd 10
t.p.=terplaatse, ov=overvliegend
Berkheide
t.p. ov.
70 Dodaars 40
90 Fuut 16
720 Aalscholver 22 117
1220 Blauwe Reiger 20 1
1520 Knobbelzwaan 15
1610 Grauwe Gans 6
1700 Nijlgans 2
1790 Smient 14
1820 Krakeend 86
1840 Wintertaling 11
1860 Wilde Eend 129
1890 Pijlstaart 2
1940 Slobeend 27
1980 Tafeleend 101
2030 Kuifeend 146
2670 Havik 2
2690 Sperwer 10
2870 Buizerd 7
3040 Torenvalk 4
3940 Fazant 3
4070 Waterral 13
4240 Waterhoen 17
4290 Meerkoet 359
5180 Bokje 1
5190 Watersnip 12
Berkheide
t.p. ov.
5820 Kokmeeuw 150
6680 Holenduif 7
6700 Houtduif 55 33
6840 Turkse Tortel 2
7670 Ransuil 1
7680 Velduil 1
8560 Groene Specht 12
8760 Grote Bonte Specht 7
9740 Boomleeuwerik 17 1
9760 Veldleeuwerik 6 55
10010 Huiszwaluw 4
10090 Boompieper 1
10110 Graspieper 27 80
10170 Gele Kwikstaart 1
10190 Grote Gele Kwikstaart 2
10200 Witte Kwikstaart 1 5
10660 Winterkoning 151
10840 Heggenmus 109
10990 Roodborst 181
11390 Roodborsttapuit 11
11860 Beflijster 4
11870 Merel 275
11980 Kramsvogel 1 3
12000 Zanglijster 360 15
12010 Koperwiek 33 140
12020 Grote Lijster 5
Berkheide
t.p. ov.
12770 Zwartkop 18
13110 Tjiftjaf 3
13140 Goudhaan 95
13150 Vuurgoudhaan 1
13640 Baardman 2 12
14370 Staartmees 16
14400 Glanskop 7
14540 Kuifmees 8
14620 Pimpelmees 108
14640 Koolmees 211
14790 Boomklever 1
14890 Boomkruiper 12
15390 Gaai 74
15490 Ekster 92
15600 Kauw 196
15671 Zwarte Kraai 96
15820 Spreeuw 225 400
15980 Ringmus 2
16360 Vink 172 1100
16380 Keep 68
16490 Groenling 18
16540 Sijs 50
16600 Kneu 104 6
17100 Goudvink 1
18770 Rietgors 12 3
Berkheide
t.p. ov.
70140 Eekhoorn 2
70180 Haas 1
70240 Konijn 1
70300 Ree 11
70400 Vos 2
75020 Bruine Kikker 1
90040 Aardsterren Specie 1

error: Content is protected !!