Wintertellingen 1994-1995

⇐Terug

<Vorige                                              Volgende>

Maart 1995

Geen gegevens

Februari 1995

Geen gegevens

Januari 1995

Geen gegevens

December 1994
jaar 1994
mnd 12
t.p.=terplaatse, ov=overvliegend
Berkheide
t.p. ov.
20 Roodkeelduiker 4
70 Dodaars 5
720 Aalscholver 34 4
1220 Blauwe Reiger 10
1520 Knobbelzwaan 15
1540 Wilde Zwaan 4 4
1570 Rietgans Species 53
1590 Kolgans 1
1610 Grauwe Gans 4
1670 Brandgans 150
1700 Nijlgans 13
1790 Smient 92
1820 Krakeend 107
1840 Wintertaling 275
1860 Wilde Eend 222
1940 Slobeend 47
1980 Tafeleend 48
2180 Brilduiker 6
2200 Nonnetje 29
2210 Middelste Zaagbek 4
2610 Blauwe Kiekedief 1
2690 Sperwer 3
2870 Buizerd 6
Berkheide
t.p. ov.
3940 Fazant 16
4070 Waterral 9
4240 Waterhoen 23
4290 Meerkoet 475
5190 Watersnip 5 1
5290 Houtsnip 3
5530 Witgat 1
5820 Kokmeeuw 33
5900 Stormmeeuw 2 4
5910 Kleine Mantelmeeuw 170
5920 Zilvermeeuw 5
6000 Grote Mantelmeeuw 1
6680 Holenduif 2
6700 Houtduif 54 10
7670 Ransuil 2
8310 Ijsvogel 3
8560 Groene Specht 13
8760 Grote Bonte Specht 4
10110 Graspieper 6
10660 Winterkoning 67
10840 Heggenmus 62
10990 Roodborst 50
Berkheide
t.p. ov.
11870 Merel 166
11980 Kramsvogel 207
12000 Zanglijster 9
12010 Koperwiek 26
13140 Goudhaan 40
13150 Vuurgoudhaan 1
14370 Staartmees 21
14400 Glanskop 6
14420 Matkop 1
14620 Pimpelmees 119
14640 Koolmees 113
14890 Boomkruiper 7
15390 Gaai 13
15490 Ekster 201
15600 Kauw 21
15671 Zwarte Kraai 88
15820 Spreeuw 8
15910 Huismus 16
15980 Ringmus 2
16360 Vink 55
16490 Groenling 11 2
16530 Putter 28 1
16540 Sijs 3
16630 Barmsijs 1
17100 Goudvink 1
18770 Rietgors 3
Berkheide
t.p. ov.
70140 Eekhoorn 3
70400 Vos 2
November 1994
jaar 1994
mnd 11
t.p.=terplaatse, ov=overvliegend
Berkheide Strand
t.p. ov. t.p. ov.
70 Dodaars 10
90 Fuut 11
720 Aalscholver 14 10
1220 Blauwe Reiger 18
1520 Knobbelzwaan 4
1610 Grauwe Gans 12
1700 Nijlgans 2
1790 Smient 118 11
1820 Krakeend 259
1840 Wintertaling 241
1860 Wilde Eend 221
1940 Slobeend 182
1980 Tafeleend 72
2030 Kuifeend 227
2200 Nonnetje 3
2610 Blauwe Kiekedief 2
2690 Sperwer 5
2870 Buizerd 7
3940 Fazant 14
4070 Waterral 21
4240 Waterhoen 37
Berkheide Strand
t.p. ov. t.p. ov.
4290 Meerkoet 332
4850 Goudplevier 4
4930 Kievit 2
4970 Drieteenstrandloper 3
5180 Bokje 2
5190 Watersnip 112 6
5290 Houtsnip 19 1
5410 Wulp 3
5530 Witgat 2
5820 Kokmeeuw 23
5910 Kleine Mantelmeeuw 3
5920 Zilvermeeuw 13 3
6000 Grote Mantelmeeuw 7
6700 Houtduif 87 18
8560 Groene Specht 12
8760 Grote Bonte Specht 13
9740 Boomleeuwerik 2
9760 Veldleeuwerik 11
10110 Graspieper 30 2
10660 Winterkoning 124
10840 Heggenmus 107
10990 Roodborst 401
11870 Merel 334
11980 Kramsvogel 565 60
12000 Zanglijster 52
12010 Koperwiek 67 16
Berkheide Strand
t.p. ov. t.p. ov.
13110 Tjiftjaf 2
13140 Goudhaan 97
13150 Vuurgoudhaan 1
13640 Baardman 30
14370 Staartmees 2
14400 Glanskop 5
14610 Zwarte Mees 2
14620 Pimpelmees 179
14640 Koolmees 174
14790 Boomklever 1
14890 Boomkruiper 8
15390 Gaai 29
15490 Ekster 244
15600 Kauw 64 3
15630 Roek 1
15671 Zwarte Kraai 108
15820 Spreeuw 263 1200
15910 Huismus 21
15980 Ringmus 2 1
16360 Vink 154 27
16380 Keep 5 1
16490 Groenling 20 22
16530 Putter 31
16540 Sijs 7
16600 Kneu 7
17100 Goudvink 3 1
18570 Geelgors 1
18770 Rietgors 9 3
Berkheide Strand
t.p. ov. t.p. ov.
70140 Eekhoorn 1
70400 Vos 4
Oktober 1994

Geen gegevens

error: Content is protected !!