Wintertellingen 1991-1992

⇐Terug

<Vorige                                              Volgende>

Maart 1992
jaar 1992
mnd 3
t.p.=terplaatse, ov=overvliegend
Berkheide
t.p. ov.
70 Dodaars 9
90 Fuut 10
720 Aalscholver 3 1
1220 Blauwe Reiger 8
1520 Knobbelzwaan 2
1700 Nijlgans 5
1730 Bergeend 14
1790 Smient 8
1820 Krakeend 31
1840 Wintertaling 74
1860 Wilde Eend 86
1940 Slobeend 20
1980 Tafeleend 39
2030 Kuifeend 293
2200 Nonnetje 7
2870 Buizerd 3
3040 Torenvalk 4
3940 Fazant 6
4240 Waterhoen 10
4290 Meerkoet 226
4500 Scholekster 6
5190 Watersnip 10
5410 Wulp 14
Berkheide
t.p. ov.
5820 Kokmeeuw 270
5900 Stormmeeuw 100
5910 Kleine Mantelmeeuw 11
5920 Zilvermeeuw 283
6000 Grote Mantelmeeuw 2
6700 Houtduif 37
8310 Ijsvogel 1
8560 Groene Specht 9
8760 Grote Bonte Specht 2
10110 Graspieper 18
10200 Witte Kwikstaart 5
10660 Winterkoning 31
10840 Heggenmus 34
10990 Roodborst 6
11870 Merel 28
12000 Zanglijster 1
13110 Tjiftjaf 1
13140 Goudhaan 2
13150 Vuurgoudhaan 4
14370 Staartmees 8
14620 Pimpelmees 18
14640 Koolmees 39
14890 Boomkruiper 1
Berkheide
t.p. ov.
15390 Gaai 8
15490 Ekster 68
15600 Kauw 57
15630 Roek 1
15671 Zwarte Kraai 21
15820 Spreeuw 5
15910 Huismus 16
15980 Ringmus 1
16360 Vink 3
16490 Groenling 2
16530 Putter 3
16600 Kneu 2
18770 Rietgors 10
Februari 1992
jaar 1992
mnd 2
t.p.=terplaatse, ov=overvliegend
Berkheide
t.p. ov.
70 Dodaars 1
90 Fuut 13
720 Aalscholver 4 6
950 Roerdomp 2
1220 Blauwe Reiger 11
1520 Knobbelzwaan 6
1540 Wilde Zwaan 2
1700 Nijlgans 6
1730 Bergeend 8
1820 Krakeend 41
1840 Wintertaling 62
1860 Wilde Eend 124
1940 Slobeend 10
1980 Tafeleend 34
2030 Kuifeend 131
2200 Nonnetje 10
2230 Grote Zaagbek 2
2690 Sperwer 1
2870 Buizerd 4
3040 Torenvalk 1
3940 Fazant 7
4240 Waterhoen 7
4290 Meerkoet 213
5120 Bonte Strandloper 1
5190 Watersnip 2
5530 Witgat 1
Berkheide
t.p. ov.
5820 Kokmeeuw 46
5900 Stormmeeuw 5
5920 Zilvermeeuw 32
6000 Grote Mantelmeeuw 5
8310 Ijsvogel 1
8560 Groene Specht 7
8760 Grote Bonte Specht 1
10110 Graspieper 13
10660 Winterkoning 21
10840 Heggenmus 20
10990 Roodborst 5
11870 Merel 18
11980 Kramsvogel 51
12000 Zanglijster 4
12020 Grote Lijster 1
13140 Goudhaan 4
13640 Baardman 2
14620 Pimpelmees 30
14640 Koolmees 51
15390 Gaai 5
15490 Ekster 96
15600 Kauw 32
15671 Zwarte Kraai 24
15820 Spreeuw 1
15910 Huismus 2
15980 Ringmus 3
Berkheide
t.p. ov.
16360 Vink 16
16490 Groenling 4
16530 Putter 1
16540 Sijs 2
17100 Goudvink 2
18770 Rietgors 1
Januari 1992
jaar 1992
mnd 1
t.p.=terplaatse, ov=overvliegend
Berkheide
t.p. ov.
70 Dodaars 4
90 Fuut 7
720 Aalscholver 8
950 Roerdomp 2
1220 Blauwe Reiger 12
1520 Knobbelzwaan 3
1570 Rietgans Species 10
1730 Bergeend 2
1820 Krakeend 51
1840 Wintertaling 151
1860 Wilde Eend 133
1940 Slobeend 9
1980 Tafeleend 55
2030 Kuifeend 109
2180 Brilduiker 2
2200 Nonnetje 21
2670 Havik 1
2870 Buizerd 5
3040 Torenvalk 2
3940 Fazant 9
4070 Waterral 2
4240 Waterhoen 49
4290 Meerkoet 263
4500 Scholekster 2
5190 Watersnip 4
5290 Houtsnip 1
Berkheide
t.p. ov.
5920 Zilvermeeuw 1
6700 Houtduif 66
8310 Ijsvogel 1
8560 Groene Specht 3
8760 Grote Bonte Specht 6
9760 Veldleeuwerik 1
10110 Graspieper 9
10660 Winterkoning 28
10840 Heggenmus 18
10990 Roodborst 11
11870 Merel 30
11980 Kramsvogel 1
12000 Zanglijster 8
12010 Koperwiek 3
13140 Goudhaan 6
14620 Pimpelmees 27
14640 Koolmees 35
14890 Boomkruiper 2
15390 Gaai 11
15490 Ekster 79
15600 Kauw 37
15671 Zwarte Kraai 29
15820 Spreeuw 70
15910 Huismus 17
Berkheide
t.p. ov.
16360 Vink 16
16380 Keep 2
16490 Groenling 2
16540 Sijs 4
16631 Grote Barmsijs 2
17100 Goudvink 1
December 1991
jaar 1991
mnd 12
t.p.=terplaatse, ov=overvliegend
Berkheide Strand
t.p. ov. t.p. ov.
70 Dodaars 1
90 Fuut 1
720 Aalscholver 20 150
950 Roerdomp 3
1220 Blauwe Reiger 23
1520 Knobbelzwaan 7
1540 Wilde Zwaan 1
1590 Kolgans 3
1610 Grauwe Gans 3
1700 Nijlgans 2
1730 Bergeend 3
1790 Smient 8
1820 Krakeend 138
1840 Wintertaling 193
1860 Wilde Eend 202
1940 Slobeend 59
1980 Tafeleend 12
2030 Kuifeend 74
2230 Grote Zaagbek 1
2610 Blauwe Kiekedief 2
2670 Havik 2
2690 Sperwer 5
2870 Buizerd 7
3040 Torenvalk 5
3940 Fazant 12
Berkheide Strand
t.p. ov. t.p. ov.
4070 Waterral 10
4240 Waterhoen 42
4290 Meerkoet 381
4850 Goudplevier 30
4930 Kievit 110
4970 Drieteenstrandloper 6
5120 Bonte Strandloper 3
5180 Bokje 1
5190 Watersnip 17
5290 Houtsnip 2
5410 Wulp 1
5530 Witgat 7
5820 Kokmeeuw 89
5900 Stormmeeuw 40
5910 Kleine Mantelmeeuw 1
5920 Zilvermeeuw 60
6680 Holenduif 1 1
6700 Houtduif 226
6840 Turkse Tortel 3
7680 Velduil 1
8310 Ijsvogel 1
8560 Groene Specht 10
8760 Grote Bonte Specht 8
10110 Graspieper 15 4
10190 Grote Gele Kwikstaart 1
10200 Witte Kwikstaart 1
Berkheide Strand
t.p. ov. t.p. ov.
10660 Winterkoning 72
10840 Heggenmus 52
10990 Roodborst 40
11870 Merel 167
11980 Kramsvogel 182
12000 Zanglijster 8
12010 Koperwiek 39 3
13140 Goudhaan 26
13150 Vuurgoudhaan 2
13640 Baardman 2
14370 Staartmees 9
14400 Glanskop 8
14420 Matkop 2
14620 Pimpelmees 135
14640 Koolmees 106
14790 Boomklever 1
14890 Boomkruiper 7
15390 Gaai 19
15490 Ekster 175
15600 Kauw 62
15671 Zwarte Kraai 107 18
15673 Bonte Kraai 1
15820 Spreeuw 13
15910 Huismus 46
15980 Ringmus 3
Berkheide Strand
t.p. ov. t.p. ov.
16360 Vink 49
16490 Groenling 9 4
16530 Putter 3 1
16540 Sijs 5 10
16600 Kneu 3
16620 Frater 40
17100 Goudvink 1
18770 Rietgors 1
70140 Eekhoorn 3
November 1991
jaar 1991
mnd 11
t.p.=terplaatse, ov=overvliegend
Berkheide
t.p. ov.
70 Dodaars 3
90 Fuut 17
720 Aalscholver 12
1220 Blauwe Reiger 13
1520 Knobbelzwaan 3
1700 Nijlgans 4 13
1730 Bergeend 5
1790 Smient 1
1820 Krakeend 113
1840 Wintertaling 102
1860 Wilde Eend 182
1940 Slobeend 44
1980 Tafeleend 68
2030 Kuifeend 214
2690 Sperwer 6
2870 Buizerd 5
3040 Torenvalk 2
3940 Fazant 18
4070 Waterral 8
4240 Waterhoen 40
4290 Meerkoet 537
4500 Scholekster 2
4930 Kievit 1 1
5180 Bokje 1
5190 Watersnip 27
5290 Houtsnip 1
5530 Witgat 3
Berkheide
t.p. ov.
5820 Kokmeeuw 2
5900 Stormmeeuw 3
6680 Holenduif 9 2
6700 Houtduif 29
6840 Turkse Tortel 2 1
8560 Groene Specht 9
8760 Grote Bonte Specht 7
9760 Veldleeuwerik 100
10110 Graspieper 10 6
10200 Witte Kwikstaart 1
10660 Winterkoning 79
10840 Heggenmus 60
10990 Roodborst 65
11870 Merel 185
11980 Kramsvogel 347
12000 Zanglijster 15
12010 Koperwiek 40
13110 Tjiftjaf 2
13140 Goudhaan 44
13640 Baardman 4
14370 Staartmees 32
14400 Glanskop 9
14620 Pimpelmees 124
14640 Koolmees 128
14790 Boomklever 8
Berkheide
t.p. ov.
15390 Gaai 18
15490 Ekster 135
15600 Kauw 10
15671 Zwarte Kraai 50
15820 Spreeuw 83
15910 Huismus 15
16360 Vink 48
16380 Keep 3
16490 Groenling 13
16540 Sijs 13
16600 Kneu 3
18500 Sneeuwgors 1
18770 Rietgors 7
Berkheide
t.p. ov.
70140 Eekhoorn 3
70400 Vos 2
Oktober 1991
jaar 1991
mnd 10
t.p.=terplaatse, ov=overvliegend
Berkheide Strand
t.p. ov. t.p. ov.
70 Dodaars 6
90 Fuut 13
720 Aalscholver 15 4
1220 Blauwe Reiger 10
1520 Knobbelzwaan 4 5
1820 Krakeend 65
1840 Wintertaling 65
1860 Wilde Eend 98
1940 Slobeend 25
1980 Tafeleend 52
2030 Kuifeend 120
2670 Havik 1
2690 Sperwer 8
2870 Buizerd 2
3040 Torenvalk 6
3940 Fazant 14
4070 Waterral 8
4240 Waterhoen 30
4290 Meerkoet 202
4500 Scholekster 3
4560 Kluut 1
4850 Goudplevier 1
4930 Kievit 6
5180 Bokje 1
5190 Watersnip 13 15
5460 Tureluur 1 1
5530 Witgat 5
Berkheide Strand
t.p. ov. t.p. ov.
5820 Kokmeeuw 80
5900 Stormmeeuw 22
5910 Kleine Mantelmeeuw 200
5920 Zilvermeeuw 80
6680 Holenduif 7 12
6700 Houtduif 151
6840 Turkse Tortel 2 1
6870 Zomertortel 40
7680 Velduil 1
8560 Groene Specht 18
8760 Grote Bonte Specht 9 1
9760 Veldleeuwerik 4
10110 Graspieper 28 20
10200 Witte Kwikstaart 4 3
10660 Winterkoning 54
10840 Heggenmus 69
10990 Roodborst 105
11390 Roodborsttapuit 1
11860 Beflijster 1
11870 Merel 114
11980 Kramsvogel 23 3
12000 Zanglijster 83
12010 Koperwiek 53 7
Berkheide Strand
t.p. ov. t.p. ov.
12770 Zwartkop 1
13110 Tjiftjaf 9
13140 Goudhaan 36
13150 Vuurgoudhaan 2
14370 Staartmees 10
14400 Glanskop 2
14620 Pimpelmees 57
14640 Koolmees 103
14890 Boomkruiper 8
15390 Gaai 24
15490 Ekster 88
15600 Kauw 103
15671 Zwarte Kraai 45
15720 Raaf 1
15820 Spreeuw 6750
15910 Huismus 18
15980 Ringmus 1
16360 Vink 49
16380 Keep 2
16490 Groenling 3
16540 Sijs 15
16600 Kneu 3 5
16631 Grote Barmsijs 2
18770 Rietgors 8
20800 Zwarte Zwaan 1 1
Berkheide Strand
t.p. ov. t.p. ov.
70140 Eekhoorn 1
70220 Kat 1
error: Content is protected !!