Wintertellingen 1990-1991

⇐Terug

<Vorige                                              Volgende>

Maart 1991
jaar 1991
mnd 3
t.p.=terplaatse, ov=overvliegend
Berkheide
t.p. ov.
70 Dodaars 3
90 Fuut 39
720 Aalscholver 5
1220 Blauwe Reiger 10 3
1520 Knobbelzwaan 4
1540 Wilde Zwaan 1
1610 Grauwe Gans 90
1700 Nijlgans 15
1730 Bergeend 31
1790 Smient 9
1820 Krakeend 82
1840 Wintertaling 62
1860 Wilde Eend 121
1940 Slobeend 20
1980 Tafeleend 39
2030 Kuifeend 196
2040 Toppereend 1
2200 Nonnetje 2
2690 Sperwer 2
3040 Torenvalk 4
3090 Smelleken 1
3670 Patrijs 2
3940 Fazant 14
Berkheide
t.p. ov.
4240 Waterhoen 60
4290 Meerkoet 316
4500 Scholekster 7 2
4930 Kievit 2
5190 Watersnip 1 5
5290 Houtsnip 1
5320 Grutto 1
5410 Wulp 11 2
5460 Tureluur 2
5820 Kokmeeuw 81
5900 Stormmeeuw 40
5920 Zilvermeeuw 13
6000 Grote Mantelmeeuw 6
6680 Holenduif 2 1
6700 Houtduif 172
6840 Turkse Tortel 2
7680 Velduil 1
8310 Ijsvogel 1
8560 Groene Specht 18
8760 Grote Bonte Specht 9
9760 Veldleeuwerik 5
10110 Graspieper 54 15
10190 Grote Gele Kwikstaart 1
10200 Witte Kwikstaart 3 4
10660 Winterkoning 62
10840 Heggenmus 158
Berkheide
t.p. ov.
10990 Roodborst 56
11390 Roodborsttapuit 19
11460 Tapuit 1
11870 Merel 86
11980 Kramsvogel 20
12000 Zanglijster 29
12010 Koperwiek 8 15
13110 Tjiftjaf 10
13140 Goudhaan 18
14370 Staartmees 14
14400 Glanskop 2
14620 Pimpelmees 54
14640 Koolmees 164
14790 Boomklever 2
14890 Boomkruiper 5
15390 Gaai 35
15490 Ekster 161
15600 Kauw 193 3
15671 Zwarte Kraai 49 3
15820 Spreeuw 36 130
15910 Huismus 103
15980 Ringmus 12
16360 Vink 6 20
16380 Keep 1
16490 Groenling 10 3
16530 Putter 5 1
16540 Sijs 7 55
16600 Kneu 19 5
16620 Frater 3
16660 Kruisbek 1
18770 Rietgors 35
Februari 1991
jaar 1991
mnd 2
t.p.=terplaatse, ov=overvliegend
Berkheide
t.p. ov.
70 Dodaars 5
90 Fuut 1
720 Aalscholver 2 4
950 Roerdomp 2
1220 Blauwe Reiger 8 1
1520 Knobbelzwaan 2
1540 Wilde Zwaan 5
1610 Grauwe Gans 30
1700 Nijlgans 2
1730 Bergeend 14
1820 Krakeend 36
1840 Wintertaling 140
1860 Wilde Eend 132
1940 Slobeend 3
1980 Tafeleend 36
2030 Kuifeend 27
2040 Toppereend 1
2180 Brilduiker 5
2200 Nonnetje 20
2230 Grote Zaagbek 6
2610 Blauwe Kiekedief 2
2690 Sperwer 3
2870 Buizerd 2
3040 Torenvalk 2
3940 Fazant 11
Berkheide
t.p. ov.
4070 Waterral 8
4240 Waterhoen 89
4290 Meerkoet 342
5190 Watersnip 4
5290 Houtsnip 4
5320 Grutto 1
5410 Wulp 2
5530 Witgat 2
5820 Kokmeeuw 1000
5920 Zilvermeeuw 1500
6680 Holenduif 15
6700 Houtduif 39 30
6840 Turkse Tortel 1 2
8560 Groene Specht 10
8760 Grote Bonte Specht 8
9760 Veldleeuwerik 1
10110 Graspieper 6
10190 Grote Gele Kwikstaart 41 9
10200 Witte Kwikstaart 1
10660 Winterkoning 42
10840 Heggenmus 52
10990 Roodborst 3
11870 Merel 127
11980 Kramsvogel 175
12000 Zanglijster 17
12010 Koperwiek 13
Berkheide
t.p. ov.
13140 Goudhaan 8
14370 Staartmees 5
14400 Glanskop 8
14420 Matkop 2
14620 Pimpelmees 87
14640 Koolmees 161
14790 Boomklever 3
14890 Boomkruiper 8
15390 Gaai 11
15490 Ekster 134
15600 Kauw 102 20
15671 Zwarte Kraai 16
15820 Spreeuw 12
15910 Huismus 75
15980 Ringmus 4
16380 Keep 18 13
16490 Groenling 1 4
16530 Putter 8
16540 Sijs 17
16660 Kruisbek 2
17100 Goudvink 3
70140 Eekhoorn 2
70400 Vos 4
Januari 1991
jaar 1991
mnd 1
t.p.=terplaatse, ov=overvliegend
Berkheide
t.p. ov.
20 Roodkeelduiker 1
70 Dodaars 7
90 Fuut 15
720 Aalscholver 84 4
950 Roerdomp 2
1220 Blauwe Reiger 13 1
1520 Knobbelzwaan 2 5
1530 Kleine Zwaan 2
1730 Bergeend 13
1820 Krakeend 56
1840 Wintertaling 190
1860 Wilde Eend 105
1940 Slobeend 6
1980 Tafeleend 104
2030 Kuifeend 165
2230 Grote Zaagbek 6
2690 Sperwer 5
2870 Buizerd 1
3040 Torenvalk 6
3940 Fazant 6
4070 Waterral 6
4240 Waterhoen 94
4290 Meerkoet 303
5180 Bokje 1
5190 Watersnip 8 1
5290 Houtsnip 2
5410 Wulp 1
Berkheide
t.p. ov.
5820 Kokmeeuw 6
5920 Zilvermeeuw 2
6680 Holenduif 6 2
6700 Houtduif 212 200
8560 Groene Specht 9
8760 Grote Bonte Specht 2
10110 Graspieper 8
10190 Grote Gele Kwikstaart 1
10660 Winterkoning 63
10840 Heggenmus 58
10990 Roodborst 19
11870 Merel 87
11980 Kramsvogel 100
12000 Zanglijster 4
12010 Koperwiek 14
13110 Tjiftjaf 1
13140 Goudhaan 13
13640 Baardman 3
14370 Staartmees 12
14400 Glanskop 9
14620 Pimpelmees 83
14640 Koolmees 109
14790 Boomklever 2
14890 Boomkruiper 10
Berkheide
t.p. ov.
15390 Gaai 10
15490 Ekster 146
15600 Kauw 108
15671 Zwarte Kraai 29
15820 Spreeuw 11
15910 Huismus 90
15980 Ringmus 7
16360 Vink 31
16380 Keep 1
16490 Groenling 5
16530 Putter 7
16540 Sijs 3 7
16630 Barmsijs 1
16660 Kruisbek 1
17100 Goudvink 3
18770 Rietgors 1
70140 Eekhoorn 2
December 1990
jaar 1990
mnd 12
t.p.=terplaatse, ov=overvliegend
Berkheide
t.p. ov.
70 Dodaars 4
90 Fuut 8
720 Aalscholver 5 5
950 Roerdomp 3
1220 Blauwe Reiger 11
1700 Nijlgans 2
1820 Krakeend 96
1840 Wintertaling 157
1860 Wilde Eend 88
1940 Slobeend 4
1980 Tafeleend 54
2030 Kuifeend 45
2180 Brilduiker 3
2200 Nonnetje 2
2610 Blauwe Kiekedief 1
2690 Sperwer 2
2870 Buizerd 3
3040 Torenvalk 4
3940 Fazant 11
4070 Waterral 14
4240 Waterhoen 95
4290 Meerkoet 324
5180 Bokje 1
5190 Watersnip 12
5290 Houtsnip 3
5530 Witgat 1
Berkheide
t.p. ov.
5820 Kokmeeuw 2
6700 Houtduif 105 110
6840 Turkse Tortel 1
7670 Ransuil 4
8310 Ijsvogel 1
8560 Groene Specht 14
8760 Grote Bonte Specht 6
10110 Graspieper 6
10143 Oeverpieper 2
10190 Grote Gele Kwikstaart 1
10660 Winterkoning 70
10840 Heggenmus 44
10990 Roodborst 45
11870 Merel 203
11980 Kramsvogel 293
12000 Zanglijster 7
12010 Koperwiek 30
13140 Goudhaan 46
14370 Staartmees 24
14400 Glanskop 7
14620 Pimpelmees 62
14640 Koolmees 106
14790 Boomklever 1
14890 Boomkruiper 9
15390 Gaai 13
15490 Ekster 131
15600 Kauw 89
15671 Zwarte Kraai 31
Berkheide
t.p. ov.
15820 Spreeuw 18
15910 Huismus 63
15980 Ringmus 4
16360 Vink 58
16380 Keep 1
16490 Groenling 23
16530 Putter 20
16540 Sijs 2
16600 Kneu 6
16630 Barmsijs 1 1
17100 Goudvink 6
18770 Rietgors 8
70300 Ree 1
70400 Vos 6
November 1990
jaar 1990
mnd 11
t.p.=terplaatse, ov=overvliegend
Berkheide
t.p. ov.
70 Dodaars 1
720 Aalscholver 9
1220 Blauwe Reiger 15
1520 Knobbelzwaan 2
1820 Krakeend 106
1840 Wintertaling 69
1860 Wilde Eend 23
1940 Slobeend 14
1980 Tafeleend 1
2030 Kuifeend 81
2180 Brilduiker 3
2690 Sperwer 2
3040 Torenvalk 3
3940 Fazant 6
4240 Waterhoen 39
4290 Meerkoet 116
5190 Watersnip 3
5820 Kokmeeuw 1
6000 Grote Mantelmeeuw 1
6680 Holenduif 3
6700 Houtduif 27
8560 Groene Specht 4
10110 Graspieper 4
10660 Winterkoning 22
10840 Heggenmus 14
10990 Roodborst 21
Berkheide
t.p. ov.
11870 Merel 31
11980 Kramsvogel 119
12000 Zanglijster 2
12010 Koperwiek 2
13140 Goudhaan 14
14620 Pimpelmees 18
14640 Koolmees 26
15390 Gaai 12
15490 Ekster 63
15600 Kauw 47
15671 Zwarte Kraai 20
15820 Spreeuw 48
15910 Huismus 24
15980 Ringmus 5
16360 Vink 14
16490 Groenling 5
16530 Putter 5
18500 Sneeuwgors 2
Oktober 1990
jaar 1990
mnd 10
t.p.=terplaatse, ov=overvliegend
Berkheide
t.p. ov.
70 Dodaars 9
90 Fuut 16
720 Aalscholver 10 88
950 Roerdomp 2
1220 Blauwe Reiger 30
1520 Knobbelzwaan 7
1680 Rotgans 14
1700 Nijlgans 4
1790 Smient 2
1820 Krakeend 108
1840 Wintertaling 192
1860 Wilde Eend 130
1890 Pijlstaart 1
1940 Slobeend 58
1980 Tafeleend 80
2030 Kuifeend 120
2610 Blauwe Kiekedief 1
2690 Sperwer 9 5
2870 Buizerd 1
3040 Torenvalk 6
3670 Patrijs 7
3940 Fazant 18
Berkheide
t.p. ov.
4070 Waterral 7
4240 Waterhoen 49
4290 Meerkoet 332
4500 Scholekster 1
4850 Goudplevier 1
4930 Kievit 40
5180 Bokje 1
5190 Watersnip 34
5290 Houtsnip 2
5340 Rosse Grutto 1
5410 Wulp 1
5530 Witgat 7
5560 Oeverloper 1
5820 Kokmeeuw 11
5910 Kleine Mantelmeeuw 1
5920 Zilvermeeuw 6
6000 Grote Mantelmeeuw 4
6680 Holenduif 16
6700 Houtduif 79 100
7670 Ransuil 1
8310 Ijsvogel 3
8560 Groene Specht 25
8760 Grote Bonte Specht 8 1
9740 Boomleeuwerik 1
9760 Veldleeuwerik 2 300
10110 Graspieper 39 400
10190 Grote Gele Kwikstaart 2 3
10200 Witte Kwikstaart 8
10660 Winterkoning 156
10840 Heggenmus 173
10990 Roodborst 244
11390 Roodborsttapuit 3
Berkheide
t.p. ov.
11870 Merel 275
11980 Kramsvogel 437 60
12000 Zanglijster 141
12010 Koperwiek 120 750
12020 Grote Lijster 10
12510 Kleine Karekiet 1
12770 Zwartkop 7
13110 Tjiftjaf 5
13120 Fitis 2
13140 Goudhaan 195
13150 Vuurgoudhaan 4
14370 Staartmees 22
14400 Glanskop 1
14610 Zwarte Mees 1
14620 Pimpelmees 116
14640 Koolmees 184
14790 Boomklever 2
14890 Boomkruiper 19
15390 Gaai 38
15490 Ekster 184
15600 Kauw 106 260
15630 Roek 1
15671 Zwarte Kraai 71
Berkheide
t.p. ov.
15820 Spreeuw 2065 5000
15910 Huismus 80
15980 Ringmus 345
16360 Vink 148 2000
16380 Keep 9 35
16490 Groenling 37
16530 Putter 4 6
16540 Sijs 90
16600 Kneu 77 40
16630 Barmsijs 2 10
16660 Kruisbek 25 40
18470 Ijsgors 2
18770 Rietgors 18 10
70240 Konijn 1
error: Content is protected !!