Wintertellingen 1987-1988

⇐Terug

<Vorige                                              Volgende>

Maart 1988
jaar 1988
mnd 3
t.p.=terplaatse, ov=overvliegend
Berkheide
t.p. ov.
100 Roodhalsfuut 1
10110 Graspieper 33
10200 Witte Kwikstaart 13 26
10660 Winterkoning 88
10840 Heggenmus 118
10990 Roodborst 38
11210 Zwarte Roodstaart 1
11390 Roodborsttapuit 4
11460 Tapuit 1
11870 Merel 82
11980 Kramsvogel 3 9
12000 Zanglijster 24
12010 Koperwiek 48 4
1220 Blauwe Reiger 8
13110 Tjiftjaf 5
13140 Goudhaan 5
13150 Vuurgoudhaan 2
14370 Staartmees 10
14400 Glanskop 6
14620 Pimpelmees 39
14640 Koolmees 124
14790 Boomklever 1
14890 Boomkruiper 6
15390 Gaai 12
15490 Ekster 127
15600 Kauw 79
15671 Zwarte Kraai 39
Berkheide
t.p. ov.
15820 Spreeuw 102
15910 Huismus 35
15980 Ringmus 2
16360 Vink 11
16490 Groenling 2
16600 Kneu 5
16620 Frater 4
1700 Nijlgans 8
17100 Goudvink 1
1730 Bergeend 43
1820 Krakeend 19
1840 Wintertaling 55 2
1860 Wilde Eend 124 11
18770 Rietgors 28
1940 Slobeend 8 1
1980 Tafeleend 61
20 Roodkeelduiker 1
2030 Kuifeend 243 39
2200 Nonnetje 1 6
2690 Sperwer 1
2870 Buizerd 3
3040 Torenvalk 3
3940 Fazant 26
4070 Waterral 8
4240 Waterhoen 20
4290 Meerkoet 140
Berkheide
t.p. ov.
4500 Scholekster 7 2
4930 Kievit 1 2
5190 Watersnip 2
5290 Houtsnip 3
5320 Grutto 4
5410 Wulp 34
5460 Tureluur 1
5480 Groenpootruiter 1
5820 Kokmeeuw 36
5910 Kleine Mantelmeeuw 7
5920 Zilvermeeuw 50
6020 Drieteenmeeuw 1
6680 Holenduif 1
6700 Houtduif 33
6840 Turkse Tortel 2
70 Dodaars 1
720 Aalscholver 1
8560 Groene Specht 8
8760 Grote Bonte Specht 2
90 Fuut 40
9760 Veldleeuwerik 12
Februari 1988
jaar 1988
mnd 2
t.p.=terplaatse, ov=overvliegend
Berkheide Strand
t.p. ov. t.p. ov.
20 Roodkeelduiker 1
90 Fuut 25
720 Aalscholver 2 2
1220 Blauwe Reiger 19 2
1700 Nijlgans 16 2
1730 Bergeend 35 1
1820 Krakeend 32
1840 Wintertaling 93
1860 Wilde Eend 159
1980 Tafeleend 49
2030 Kuifeend 161
2200 Nonnetje 10
2870 Buizerd 5
3040 Torenvalk 1
3940 Fazant 34
4070 Waterral 4
4240 Waterhoen 45
4290 Meerkoet 146
4500 Scholekster 3
4850 Goudplevier 1
4970 Drieteenstrandloper 25
5290 Houtsnip 1
5410 Wulp 2
5610 Steenloper 4
Berkheide Strand
t.p. ov. t.p. ov.
5820 Kokmeeuw 13
5900 Stormmeeuw 25
5910 Kleine Mantelmeeuw 3
5920 Zilvermeeuw 36
6340 Zeekoet 1
6680 Holenduif 1
6700 Houtduif 64
6840 Turkse Tortel 2
8560 Groene Specht 7
8630 Zwarte Specht 1
8760 Grote Bonte Specht 3
10110 Graspieper 11
10660 Winterkoning 41
10840 Heggenmus 91
10990 Roodborst 19
11870 Merel 76
11980 Kramsvogel 7
12000 Zanglijster 8
12010 Koperwiek 37
13140 Goudhaan 4
14400 Glanskop 3
14620 Pimpelmees 71
14640 Koolmees 164
14790 Boomklever 1
14890 Boomkruiper 8
15390 Gaai 16
15490 Ekster 186
15600 Kauw 95
15671 Zwarte Kraai 35 14
Berkheide Strand
t.p. ov. t.p. ov.
15820 Spreeuw 18
15910 Huismus 59
16360 Vink 19
16490 Groenling 2
16540 Sijs 1
16600 Kneu 1
16620 Frater 7
17100 Goudvink 2
70400 Vos 2
Januari 1988
jaar 1988
mnd 1
t.p.=terplaatse, ov=overvliegend
Berkheide Strand
t.p. ov. t.p. ov.
20 Roodkeelduiker 1
90 Fuut 7
1220 Blauwe Reiger 30
1520 Knobbelzwaan 1
1590 Kolgans 45
1610 Grauwe Gans 13
1700 Nijlgans 6
1730 Bergeend 7
1820 Krakeend 16
1840 Wintertaling 67
1860 Wilde Eend 169
1980 Tafeleend 20
2030 Kuifeend 81
2130 Zwarte Zeeeend 1
2200 Nonnetje 4
2690 Sperwer 1
2870 Buizerd 3
3040 Torenvalk 2
3940 Fazant 34
4070 Waterral 4
4240 Waterhoen 16
4290 Meerkoet 98
4970 Drieteenstrandloper 24
5480 Groenpootruiter 1
Berkheide Strand
t.p. ov. t.p. ov.
5900 Stormmeeuw 2
5910 Kleine Mantelmeeuw 2
5920 Zilvermeeuw 3 200
6000 Grote Mantelmeeuw 1
6340 Zeekoet 1
6700 Houtduif 68 6
6840 Turkse Tortel 3
8560 Groene Specht 4
8760 Grote Bonte Specht 5
10110 Graspieper 10
10660 Winterkoning 44
10840 Heggenmus 44
10990 Roodborst 27
11870 Merel 96
11980 Kramsvogel 13
12000 Zanglijster 11
12010 Koperwiek 29
13140 Goudhaan 13
Berkheide Strand
t.p. ov. t.p. ov.
14370 Staartmees 24
14400 Glanskop 8
14620 Pimpelmees 79
14640 Koolmees 123
14790 Boomklever 2
14890 Boomkruiper 5
15390 Gaai 17
15600 Kauw 39 5
15671 Zwarte Kraai 1
15673 Bonte Kraai 1
15820 Spreeuw 9
15910 Huismus 34
15980 Ringmus 5
16360 Vink 23 1
16490 Groenling 2
16600 Kneu 6
16620 Frater 150
70140 Eekhoorn 1
70400 Vos 1
December 1987
jaar 1987
mnd 12
t.p.=terplaatse, ov=overvliegend
Berkheide Strand
t.p. ov. t.p. ov.
90 Fuut 5
110 Kuifduiker 3
950 Roerdomp 1
1220 Blauwe Reiger 13 1
1700 Nijlgans 14
1820 Krakeend 18
1840 Wintertaling 56
1860 Wilde Eend 130
1980 Tafeleend 18
2030 Kuifeend 90
2200 Nonnetje 3
2610 Blauwe Kiekedief 1
2690 Sperwer 3
2870 Buizerd 3
3040 Torenvalk 4
3940 Fazant 20
4070 Waterral 2
4240 Waterhoen 28
4290 Meerkoet 103
4970 Drieteenstrandloper 8
5190 Watersnip 1
5290 Houtsnip 4
5530 Witgat 1
5820 Kokmeeuw 9 25
5900 Stormmeeuw 1
5920 Zilvermeeuw 16 84
6000 Grote Mantelmeeuw 13
Berkheide Strand
t.p. ov. t.p. ov.
6680 Holenduif 1
6700 Houtduif 102
7610 Bosuil 1
8560 Groene Specht 7
8760 Grote Bonte Specht 3
9760 Veldleeuwerik 1
10110 Graspieper 9
10660 Winterkoning 54
10840 Heggenmus 61
10990 Roodborst 31
11870 Merel 96
11980 Kramsvogel 120
12000 Zanglijster 10
12010 Koperwiek 16
13140 Goudhaan 32
14370 Staartmees 20
14400 Glanskop 4
14620 Pimpelmees 69
14640 Koolmees 124
14790 Boomklever 2
14890 Boomkruiper 6
Berkheide Strand
t.p. ov. t.p. ov.
15390 Gaai 15
15490 Ekster 218
15600 Kauw 7
15671 Zwarte Kraai 43
15673 Bonte Kraai 1
15820 Spreeuw 5 2
15910 Huismus 84
15980 Ringmus 4
16360 Vink 27
16380 Keep 1
16490 Groenling 5 4
16530 Putter 5
16600 Kneu 7
18470 Ijsgors 1
18770 Rietgors 1
70140 Eekhoorn 2
70160 Egel 1
70400 Vos 1
November 1987
jaar 1987
mnd 11
t.p.=terplaatse, ov=overvliegend
Berkheide
t.p. ov.
20 Roodkeelduiker 1
70 Dodaars 5
90 Fuut 32
720 Aalscholver 8 11
950 Roerdomp 1
1220 Blauwe Reiger 42 1
1700 Nijlgans 12
1730 Bergeend 1
1790 Smient 7
1820 Krakeend 88
1840 Wintertaling 96
1860 Wilde Eend 224
1940 Slobeend 25 2
1980 Tafeleend 157
2030 Kuifeend 283
2180 Brilduiker 1 1
2200 Nonnetje 1
2670 Havik 1
2690 Sperwer 11 2
2870 Buizerd 6
3040 Torenvalk 7
3940 Fazant 80
4070 Waterral 4
4240 Waterhoen 31
4290 Meerkoet 390
Berkheide
t.p. ov.
5190 Watersnip 51 17
5290 Houtsnip 7
5530 Witgat 1 1
5820 Kokmeeuw 63
5900 Stormmeeuw 1
5910 Kleine Mantelmeeuw 4
5920 Zilvermeeuw 5
6680 Holenduif 1
6700 Houtduif 275 41
6840 Turkse Tortel 2
7670 Ransuil 2
8560 Groene Specht 14
8630 Zwarte Specht 1
8760 Grote Bonte Specht 5
9760 Veldleeuwerik 2 5
10110 Graspieper 44 4
10200 Witte Kwikstaart 1
10660 Winterkoning 125
10840 Heggenmus 217
10990 Roodborst 328
11860 Beflijster 1
11870 Merel 359
11980 Kramsvogel 873 21
12000 Zanglijster 64 1
12010 Koperwiek 139 9
Berkheide
t.p. ov.
12770 Zwartkop 2
13110 Tjiftjaf 9
13140 Goudhaan 47
13150 Vuurgoudhaan 1
13640 Baardman 6
14370 Staartmees 20
14400 Glanskop 10
14620 Pimpelmees 117
14640 Koolmees 217
14890 Boomkruiper 9
15390 Gaai 39
15490 Ekster 258
15600 Kauw 192 45
15630 Roek 17
15671 Zwarte Kraai 67
15820 Spreeuw 5014 1600
15910 Huismus 50
15980 Ringmus 27
16360 Vink 178 66
16380 Keep 3 1
16490 Groenling 9
16530 Putter 19
16540 Sijs 3 8
16600 Kneu 27 6
16620 Frater 20
16634 Barmsijs Kleine 3
17100 Goudvink 4
18770 Rietgors 6
Oktober 1987

Geen gegevens

error: Content is protected !!