Wintertellingen 1986-1987

⇐Terug

Volgende>

Maart 1987
jaar 1987
mnd 1
t.p.=terplaatse, ov=overvliegend
Berkheide Strand
t.p. ov. t.p. ov.
10110 Graspieper 8
10660 Winterkoning 25
10840 Heggenmus 25
10990 Roodborst 47
11870 Merel 254
11980 Kramsvogel 4189
12000 Zanglijster 4
12010 Koperwiek 54
1220 Blauwe Reiger 28 2
12770 Zwartkop 2
14370 Staartmees 16
14400 Glanskop 6
14620 Pimpelmees 104
14640 Koolmees 148
14890 Boomkruiper 3
1520 Knobbelzwaan 1 8
15390 Gaai 16
1540 Wilde Zwaan 7 15
15490 Ekster 171
15600 Kauw 28
15671 Zwarte Kraai 34
15820 Spreeuw 14 1
15910 Huismus 48
15980 Ringmus 1
Berkheide Strand
t.p. ov. t.p. ov.
16360 Vink 63
16490 Groenling 50
16530 Putter 5
16600 Kneu 3
1700 Nijlgans 21
17100 Goudvink 12
1730 Bergeend 1
1790 Smient 1
1820 Krakeend 20
1840 Wintertaling 73
1860 Wilde Eend 446
18770 Rietgors 3
1980 Tafeleend 21
2030 Kuifeend 58
2180 Brilduiker 10
2200 Nonnetje 36 6
2230 Grote Zaagbek 18 1
2610 Blauwe Kiekedief 5
2690 Sperwer 6
2870 Buizerd 6
2900 Ruigpootbuizerd 1
3040 Torenvalk 2
Berkheide Strand
t.p. ov. t.p. ov.
3940 Fazant 23
4070 Waterral 4
4240 Waterhoen 20
4290 Meerkoet 342
4970 Drieteenstrandloper 2
5190 Watersnip 14
5290 Houtsnip 3
5820 Kokmeeuw 175 21
5900 Stormmeeuw 15 5
5920 Zilvermeeuw 105 10
6000 Grote Mantelmeeuw 2
6680 Holenduif 1 5
6700 Houtduif 92
6840 Turkse Tortel 3
70 Dodaars 11
70140 Eekhoorn 1
70400 Vos 1
720 Aalscholver 1
8560 Groene Specht 3
8630 Zwarte Specht 1
8760 Grote Bonte Specht 3
950 Roerdomp 3
9780 Strandleeuwerik 19
Februari 1987
jaar 1987
mnd 2
t.p.=terplaatse, ov=overvliegend
Berkheide
t.p. ov.
70 Dodaars 2
90 Fuut 4
720 Aalscholver 7
950 Roerdomp 2
1220 Blauwe Reiger 13
1520 Knobbelzwaan 1
1700 Nijlgans 6
1730 Bergeend 5
1820 Krakeend 50
1840 Wintertaling 121
1860 Wilde Eend 217
1940 Slobeend 2
1980 Tafeleend 10
2030 Kuifeend 26
2180 Brilduiker 5
2200 Nonnetje 13
2230 Grote Zaagbek 11 2
2610 Blauwe Kiekedief 1
2690 Sperwer 4
2870 Buizerd 5
2900 Ruigpootbuizerd 1
3040 Torenvalk 5
3940 Fazant 49
4240 Waterhoen 10
4290 Meerkoet 70
5290 Houtsnip 1
Berkheide
t.p. ov.
5820 Kokmeeuw 25
5910 Kleine Mantelmeeuw 2
6700 Houtduif 37 1
6840 Turkse Tortel 5
8560 Groene Specht 6
8870 Kleine Bonte Specht 2
9760 Veldleeuwerik 2
10110 Graspieper 1
10200 Witte Kwikstaart 1
10660 Winterkoning 8
10840 Heggenmus 14
10990 Roodborst 10
11870 Merel 84
11980 Kramsvogel 269
12000 Zanglijster 4
12010 Koperwiek 5
14400 Glanskop 7
14620 Pimpelmees 83
14640 Koolmees 146
14890 Boomkruiper 10
15390 Gaai 16
15490 Ekster 195
15600 Kauw 99
15671 Zwarte Kraai 37
Berkheide
t.p. ov.
15820 Spreeuw 16 7
15910 Huismus 43
15980 Ringmus 5
16360 Vink 22
16380 Keep 2 1
16490 Groenling 13
16530 Putter 4
Januari 1987
jaar 1987
mnd 1
t.p.=terplaatse, ov=overvliegend
Berkheide Strand
t.p. ov. t.p. ov.
70 Dodaars 11
720 Aalscholver 1
950 Roerdomp 3
1220 Blauwe Reiger 28 2
1520 Knobbelzwaan 1 8
1540 Wilde Zwaan 7 15
1700 Nijlgans 21
1730 Bergeend 1
1790 Smient 1
1820 Krakeend 20
1840 Wintertaling 73
1860 Wilde Eend 446
1980 Tafeleend 21
2030 Kuifeend 58
2180 Brilduiker 10
2200 Nonnetje 36 6
2230 Grote Zaagbek 18 1
2610 Blauwe Kiekedief 5
2690 Sperwer 6
2870 Buizerd 6
2900 Ruigpootbuizerd 1
3040 Torenvalk 2
3940 Fazant 23
4070 Waterral 4
4240 Waterhoen 20
4290 Meerkoet 342
Berkheide Strand
t.p. ov. t.p. ov.
4970 Drieteenstrandloper 2
5190 Watersnip 14
5290 Houtsnip 3
5820 Kokmeeuw 175 21
5900 Stormmeeuw 15 5
5920 Zilvermeeuw 105 10
6000 Grote Mantelmeeuw 2
6680 Holenduif 1 5
6700 Houtduif 92
6840 Turkse Tortel 3
8560 Groene Specht 3
8630 Zwarte Specht 1
8760 Grote Bonte Specht 3
9780 Strandleeuwerik 19
10110 Graspieper 8
10660 Winterkoning 25
10840 Heggenmus 25
10990 Roodborst 47
11870 Merel 254
11980 Kramsvogel 4189
12000 Zanglijster 4
12010 Koperwiek 54
12770 Zwartkop 2
Berkheide Strand
t.p. ov. t.p. ov.
14370 Staartmees 16
14400 Glanskop 6
14620 Pimpelmees 104
14640 Koolmees 148
14890 Boomkruiper 3
15390 Gaai 16
15490 Ekster 171
15600 Kauw 28
15671 Zwarte Kraai 34
15820 Spreeuw 14 1
15910 Huismus 48
15980 Ringmus 1
16360 Vink 63
16490 Groenling 50
16530 Putter 5
16600 Kneu 3
17100 Goudvink 12
18770 Rietgors 3
70140 Eekhoorn 1
70400 Vos 1
December 1986

Geen gegevens

November 1986

Geen gegevens

Oktober 1986

Geen gegevens

error: Content is protected !!