Wintertelling november 2021

 


We hebben de wintertelling van november weer achter de rug, de cijfers zijn ingevoerd, bij Sovon en op deze website (Wintertellingen 2021-2022 | WERKGROEP BERKHEIDE (vwgberkheide.nl)

Na de laatste wintertelling van dit jaar wordt het gemiddeld voorkomen van alle soorten over de 6 tellingen weer vergeleken met voorgaande jaren, om te zien of er sprake is van duidelijke trends (Wintervogels, trends | WERKGROEP BERKHEIDE (vwgberkheide.nl)

Wat ik echter nog nooit gedaan heb was de betreffende maand vergelijken met dezelfde maand een jaar terug. November 2020 was een uitzonderlijk zachte maand met bovengemiddelde temperaturen, ook rond half november. Verder waaide en regende het veel rond deze dagen. November 2021 was ook zacht, maar met opvallend rustig en windstil weer.

Om geen ellenlange lijsten te krijgen heb ik alleen soorten geselecteerd die meer dan 10 maal ter plaatse (dus niet overvliegend) werden gezien in heel Berkheide. Lentevreugd en het strand heb ik achterwege gelaten in deze vergelijking.

Soorten die in 2021 twee of meer keer zoveel werden gezien:
Aalscholver, Wilde eend, Slobeend, Houtsnip, Grote bonte specht, Graspieper, Winterkoning, Heggenmus, Roodborst, Merel, Zanglijster, Koperwiek, Vuurgoudhaan, Staart-, Pimpel- en Koolmees, Kauw, Spreeuw, Huismus en Keep.

Soorten die in 2020 twee of meer keer zoveel werden gezien:
Knobbelzwaan, Krakeend, Krooneend, Houtduif, Halsbandparkiet, Kramsvogel, Groenling en Putter.

Opvallend is het geringe aantal lijsterachtigen in deze twee jaren, waarmee ik de Zanglijster, de Koperwiek en de Kramsvogels bedoel. Met de Merel gaat het eerder de goede kant op, na de dip die veroorzaakt werd door het Usutu-virus. Dat beeld wordt landelijk ook bevestigd, alleen de stadsmerels blijven achter momenteel, maar dat schijnt andere oorzaken te hebben (w.o. de verstening van de tuinen, je ziet het overal om je heen).
De toename bij de huismus wordt vooral veroorzaakt door een troep die zich bij de strandopgang van de Wassenaarse Slag verzameld heeft. Ook de toename van de Vuurgoudhaan wordt landelijk gezien, dit jaar worden er volgens een nieuwsbericht van het Sovon zelfs meer Vuurgoudhanen gezien dan Goudhanen. Dat laatste is bij ons (nog?) niet het geval.

Berkheide
nov.2020 nov. 2021
Dodaars 20 14
Aalscholver 34 65
Knobbelzwaan 13 7
Grauwe gans 108
Krakeend 88 19
Wintertaling 28 27
Wilde eend 22 47
Slobeend 6 12
Krooneend 50 16
Tafeleend 28 41
Kuifeend 153 164
Buizerd 10 14
Waterral 16 26
Meerkoet 151 177
Watersnip 18 7
Houtsnip 5 15
Houtduif 73 20
Halsbandparkiet 13 3
Gr. Bonte specht 15 33
Graspieper 19 83
Winterkoning 58 137
Heggenmus 13 77
Roodborst 125 234
Merel 123 242
Kramsvogel 21 6
Zanglijster 11 28
Koperwiek 14 102
Cetti’s zanger 10 11
Goudhaan 40 23
Vuurgoudhaan 3 17
Staartmees 10 24
Pimpelmees 59 148
Koolmees 102 191
Gaai 24 29
Ekster 38 30
Kauw 3 18
Zwarte kraai 52 91
Spreeuw 15 41
Huismus 60
Vink 125 108
Keep 2 16
Groenling 20 10
Putter 31 10

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

error: Content is protected !!