Winning 6.2 en de Dichte Del

Dunea heeft winning 6.2 in de afgelopen tijd gerenoveerd en verlengd. Dat is de drinkwaterwinning rond de Muur. Dat heeft een flinke kaalslag veroorzaakt, zoals hier te zien is. Op foto 1 is de vernieuwde winning te zien (de rij putten), op foto 2 rust Ben even uit tijdens een veldbezoek.

Op foto 3 is het waterpeil van de nieuwe infiltratieplas te zien die winning 6.2 voedt, op foto 4 en 5 is dezelfde plas te zien. op foto 6 staat een bestaande infiltratieplas naast de Muur. Deze plas is versmald omdat het water te snel de winning bereikte. Helaas is dit niet gebeurd zoals met ons was afgesproken. De plas had een flauwe oever met een flinke rietkraag, die nestgelegenheid bood aan flink wat rietvogels. Afspraak was dat het nieuwe talud geen steile oever zou krijgen en dat er grond opgebracht zou worden van de oude oever, inclusief wortels van het riet. We zijn nu in gesprek hierover. Wij (de Stichting Berkheide en Coepelduynen) hebben een overeenkomst met Dunea gesloten waarin we toegezegd hebben dat we geen bezwaar maken tegen dit project. Dunea heeft op haar beurt toegezegd dat er netto natuurwinst na afloop van dit project gerealiseerd wordt. Dat is een complex gereken met vierkante meters en habitattypen waar ik niet in detail op zal ingaan. Onderdeel is echter dat de vallei ten noorden van deze winning, heel toepasselijk de Dichte Del geheten, opgeknapt wordt. De Dichte Del, een oud akkercomplex met veel potentie om een vochtige duinvallei te worden, was namelijk in de loop der jaren volkomen dichtgegroeid. De beheerder van deze vallei, Staatsbosbeheer, heeft hier struiken en bomen verwijderd en de komende tijd zal er gewerkt worden aan het profiel van het terrein. Resultaat moet worden dat er veel vochtminnende vegetaties met een keur aan typische duinplantjes zullen komen, met op de diepste gedeelten 2 kleine plasjes.

Op 29 september hebben we deze vallei bezocht. Daarnaast heeft Staatsbosbeheer dronefoto’s beschikbaar gesteld, gemaakt door Toine Cornelissen van Aircarus rond dezelfde tijd, waarvoor onze dank. Hieronder de foto’s. Op foto’s 7 en 8 is de Dichte Del te zien. Eén van de plassen is behoorlijk diep en is met enthousiasme aanvaard als dre(n)kplaats door de Schotse Hooglanders (foto’s 9 en 10), met als gevolg veel algengroei en, als hier niets aan gebeurt, vertrapte oevers op termijn. Op foto 11 is de Dichte Del te bewonderen vanuit de lucht. Op foto 12 is, direct ten zuiden van de Dichte Del, winning 6 te zien. Centraal op de foto, in het kale zand is de rij putdeksels te onderscheiden. Beneden op de foto is de halve, nieuwe infiltratieplas te zien en boven de rij putten is de versmalde plas te zien.

De complete set luchtfoto’s van winning 6 en de Dichte Del door Toine Cornelissen van Aircarus zijn hier te zien.

 

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

error: Content is protected !!