Top tien na bijna 40 jaar

Als je wil weten welke trend een broedvogel heeft gehad in de periode 1984 – 2022 (38 jaar), dan zijn die hier terug te vinden. Maar het is minstens zo interessant om te zien hoe de vogelsamenstelling in Berkheide is veranderd in de afgelopen 40 jaar.

Ik heb daartoe de aantallen van alle 38 jaren per soort in een tabel gezet en vervolgens per jaar een rangnummer aan elke soort gegeven. Dat klinkt als erg arbeidsintensief, maar gelukkig bestaat er zoiets als draaitabellen in Excel.. Dat levert een boeiende tabel op, ook voor de soorten die minder vaak voorkomen. De tabel is alleen te groot om hier plompverloren te presenteren, dus ik heb het eerste en laatste jaar genomen en ik heb me alleen gericht op de top tien soorten. Ik ging hierbij uit van 1984 en heb dit herhaald, waarbij 2022 de basis vormt.

Kortom, de top-10 van 1984, en op welke plaats zijn deze soorten in 2022 terechtgekomen (links) en andersom, de top-10 van 2022 en het rangnummer die ze in 1984 hadden (rechts).

1984 2022 2022 1984
Fitis 1 1 Fitis 1 1
Heggenmus 2 5 Grasmus 2 9
Houtduif 3 21 Tjiftjaf 3 35
Meerkoet 4 13 Nachtegaal 4 10
Spreeuw 5 48 Heggenmus 5 2
Koolmees 6 8 Aalscholver 6 53
Winterkoning 7 7 Winterkoning 7 7
Kuifeend 8 25 Koolmees 8 6
Grasmus 9 2 Zwartkop 9 31
Nachtegaal 10 4 Vink 9 48
Kneu 10 18 Merel 10 12

Wat zien we nu?

  • De Fitis blijft de algemeenste vogel (hoewel deze in twee recente jaren stuivertje gewisseld heeft met de Grasmus, hier niet zichtbaar, én in aantal is deze soort fors afgenomen, van 622 paar in 1984 naar 357 paar in 2022, zie de trends hier)
  • De Grasmus, Tjiftjaf, Aalscholver, Zwartkop en Vink hebben een stevige opmars gemaakt naar de top-10. De Nachtegaal is sinds 1985 redelijk constant in rangnummer, 1984 springt er uit in deze reeks.
  • Houtduif, Meerkoet, Spreeuw, Kuifeend en Kneu zijn verdwenen uit de top-10 sinds 1984.

We zien dus dat de samenstelling van de algemeenste soorten fors is veranderd sinds 1984.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

error: Content is protected !!