Stichting Berkheide Coepelduynen

Bij de oprichting in 1977 van de Stichting Duinbehoud werd de Werkgroep Berkheide een onder de Stichting Duinbehoud opererende werkgroep. In procedures werd gebruik gemaakt van de juridische status van de Stichting Duinbehoud en kon de werkgroep ook zelfstandig in procedures opereren. Dit ging lang goed, totdat in één van die procedures de Werkgroep Berkheide niet ontvankelijk werd verklaard omdat de rechter vond dat de werkgroep niet buiten de Stichting Duinbehoud om zelfstandig kon opereren.

Dat leidde in 1996 tot de oprichting van de Stichting Berkheide Coepelduynen waarmee een stevige juridische status werd gecreëerd. Omdat er in die jaren een aantal ruimtelijke claims op de ten noorden van Katwijk gelegen Coepelduynen waren is besloten ook dit gebied onder het werkterrein van de nieuwe stichting te brengen. Het statutaire doel van de Stichting Berkheide Coepelduynen is het bevorderen van het behoud en herstel van het natuurlijk milieu van de duingebieden Berkheide en Coepelduynen en aangrenzende gebieden ten behoeve van flora, fauna, landschap en natuurbeleving.

De Werkgroep Berkheide opereert sindsdien als een werkgroep onder Stichting Berkheide Coepelduynen met als taak de monitoringsprojecten t.b.v. flora en fauna.

De Stichting Berkheide Coepelduynen heeft succesvol een aantal procedures gevoerd om, zoals dat tegenwoordig heet, de goede staat van instandhouding te waarborgen. De afspraken en overeenkomsten met beheerders worden onder de hoed van de stichting gemaakt en afgesloten. Ook de overleggen met overheden (gemeenten en provincie) en het Hoogheemraadschap Holland Rijnland vinden plaats als Stichting Berkheide Coepelduynen.

Bekijk hier de  Statuten Stichting Berkheide Coepelduynen

error: Content is protected !!