Sprinkhaanzangers (vervolg)

Ik heb eerder bericht over de achteruitgang van Sprinkhaanzangers in Berkheide. Gaat deze soort werkelijk achteruit of ligt dit mogelijk aan een afnemend gehoor bij de 60-plussers binnen onze werkgroep? Op zich niets opzienbarends, dit onderwerp speelde al in 2017 bij Sovon, er is toen ook statistisch onderzoek naar gedaan, waaruit bleek dat het effect niet zo groot was: Monitoring in 2017 – Sovon.nl.  Omdat leden van onze werkgroep aangeven dat ze mogelijk de Sprinkhaanzanger niet meer horen is het toch interessant om te zien hoe dit bij ons is.

Om antwoord te kunnen geven heb ik het aantal sprinkhaanzangers op 10 kavels geteld waar momenteel 60-plussers inventariseren en die dat al heel lang doen. Deze kavels heb ik vergeleken met 7 kavels waar jongere werkgroepleden inventariseren. Kavels waar geregeld ingevallen wordt en waar de leeftijd van de tellers variabel is, heb ik weggelaten. Ook hier valt op de aantallen van jaar tot jaar sterk kunnen verschillen, maar dat pakweg de laatste 15 jaar de aantallen sterk teruglopen, maar dat de laatste jaren de aantallen weer iets toenemen. Er werd al in een commentaar op het vorige bericht over Sprinkhaanzangers opgemerkt dat, in weerwil van de landelijke trend, deze soort in de duinen achteruit gaat. Dat wordt hier bevestigd, zeker als we naar de 7 kavels kijken waar 60-minners tellen.

En daarmee komen we op het verschil tussen beide lijnen in de grafiek hierboven. Het verschil is niet heel schokkend, het verloop van de lijnen is nagenoeg hetzelfde. Dat is ook wat je na de analyse van Sovon mag verwachten en het is plezierig dat dit ook bij ons te zien is. Sovon verklaart dit door aan te nemen dat oudere tellers gebruik maken van gehoorapparaten en/of dat ze jongere tellers mee laten tellen. Voor zover mij bekend is er één 60-plusser bij ons die (de laatste jaren) gebruik maakt van een gehoorapparaat en combinaties met jongeren zie ik ook niet. Ervaring, wat ook genoemd wordt, lijkt me nauwelijks opgaan, tenzij je Sprinkhaanzangers fantaseert omdat je ze niet kunt horen…, waar ik niet vanuit ga.

Als we nog wat beter na de grafiek kijken zien we dat in het eerste gedeelte de grijze colonne boven de jonkies uitkomt, iets wat je ook kan verwachten, omdat er 10 kavels met 7 kavels vergeleken worden. In het tweede gedeelte gaat dit echter niet meer op. De daling zet ook eerder in bij de ouderen. Reden om in te zoomen op de 60-plussers individueel. Geen zorgen, ik noem geen namen, maar onder de 10 zestig-plussers zijn er 4 die opvallen, omdat ze een afwijking vertonen in de recente jaren.

Dit wil nog helemaal niet zeggen dat we hier 4 tellers zien die Sprinkhaanzangers niet meer kunnen horen. Er kan sprake zijn geweest van een echte achteruitgang. Vraag is nu: hoe verder? Doen we hier iets mee, en zo ja, wat?

Ik ben benieuwd naar jullie reactie!

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

error: Content is protected !!