Soortenlijst uit 1976

⇐Terug

Toelichting
Gijs van der Bent, één van de veteranen in ons gezelschap heeft als 17-jarige jongen uit Katwijk in 1976 in zwierige letters beschreven welke soorten hij tegenkwam op een excursie in de Noordduinen, zoals de Coepelduynen nog door veel Katwijkers genoemd worden. Gijs laat weten dat hij niet meer weet of hij het gehele terrein doorlopen heeft, maar het geeft wel een aardig beeld van de broedvogels die je minimaal kon aantreffen in die tijd.

Van Gijs zelf is nog de volgende toelichting nagekomen:

Ik liep in de tijd (veel) vaker in de Noordduinen/Coepelduynen. Logisch ook, het was een minuut lopen van mijn huis toen. Uit mijn aantekeningenboekje haal ik nog een paar concretere gegevens. Zo schatte ik eind mei 1976 het aantal paartjes Tapuit in het stuk tot de Estec op 4, en het aantal paartjes Roodborsttapuiten ook op 4 in dat zuidelijke deel, Fitis op 7 en Grasmus op (slechts) 2. Begin mei had ik er ook twee zingende Boompiepers, maar die kom ik later niet meer tegen. In mijn lijstje broedvogels van de Noordduinen moet ook het Paapje staan. Die had ik namelijk zingend op 5 mei, 6 en 29 juni. Me dunkt is dat wel een SOVON-territorium.
In juni vond ik een Graspiepernest in de zeereep achter de (toenmalige) KRB-post.
Nog vermeldenswaardig: Gele (1) en Engelse Gele Kwikstaart (2) broedend in het volkstuingebied Zwarte Pad (nu hondenuitlaatstrook en woonwijk).

Broedvogels in ’76 – Gijsbert van der Bent

error: Content is protected !!