Ruig- en Maarts viooltje

⇐Terug

Of: Plant (zeer) sterk behaard (bij de onderzijde van het blad zeer opvallend). Haren aan de bladsteel recht afstaand tot iets teruggeslagen, 0,5 tot 1,5 mm. Bloemkleur doorgaans blauwpaars (bij grote uitzondering roze of wit). Bladeren langwerpig eirond (fig. 5a).  Viola hirta

Ruig viooltje (zie hieronder)

Of: Plant verspreid behaard. Teruggeslagen haren aan de bladsteel tot 0,25 mm. Bloemkleur doorgaans diep paars, soms roze of wit. Bladeren eirond (fig. 5b). Viola odorata

Maarts viooltje (zie hieronder)

Fig. 5a. (links) Ruig viooltje en 5b. (rechts) Maarts viooltje


Ruig viooltje

Fig 6a en b. Voor- en zijaanzicht Ruig viooltje

Voornaamste kenmerken:
– Zijkroonbladen naar beneden wijzend
– Kelkbladen stomp
– Sterk behaard, vooral aan onderzijde bladen
– Bloemkleur blauwpaars
– Bladen langwerpig eirond

Voorkomen in ons gebied:
– Plaatselijk algemeen, bloeitijd maart t/m mei.


Maarts viooltje

Fig. 7a en b. Voor- en zijaanzicht Maarts viooltje

Voornaamste kenmerken:
– Zijkroonladen wijze naar beneden
– Kelkbladen stomp
– Bloemen dieppaars
– Bladen eirond, niet langwerpig

Voorkomen in ons gebied:
– Zeldzaam. Staat vooral in de bebouwde kom van Katwijk en Wassenaar. De soort wordt in Berkheide met name op de grens tussen dorp en duin gevonden (Rijksdorp, woonwijk rondom het Vlaggenduin, Panbos). Bloeitijd maart t/m mei.


Viola x scabra

Viola x scabra is de kruising van Maarts viooltje en Ruig viooltje. Overal waar de arealen van de oudersoorten elkaar overlappen kan het taxon gevormd worden. De plant is in Nederland slechts van één plaats bekend, namelijk in de Achterhoek. Ze zal ongetwijfeld vaak over het hoofd zijn gezien. Evenals bij beide stamouders is de afstaande tot iets teruggeslagen beharing prominent aanwezig.

error: Content is protected !!