Reptielen

Inleiding
Van nature komt in Berkheide maar 1 reptielensoort voor: de Zandhagedis. Dat het kopje van deze rubriek toch in het meervoud staat komt doordat er ook uitheemse reptielen in Berkheide zijn uitgezet: 1 of 2 soorten Stierslang, en de Roodwangschildpad. Van de Hazelworm, een inheemse soort die eenmalig in 2011 is waargenomen, wordt verondersteld dat het ook om een uitgezet exemplaar gaat, aangezien hij in de omgeving niet voorkomt.
error: Content is protected !!