Rapporten

Door de Werkgroep Berkheide zijn een aantal rapporten uitgebracht, in chronologische volgorde:

 • Ommering, G. van (2006). De flora van Berkheide: nieuwe soorten en nieuwe vindplaatsen van bijzondere soorten. In: Holland’s Duinen nr. 49, pp. 23-33.
 • Ommering, G. van (2000). Handleiding Vogelpopulatieonderzoek Werkgroep Berkheide, 11e uitgave.
  Werkgroep Berkheide, Leiden.
 • Linden, J.M. van der, A.H.P.M. Salman, G. van Ommering & J. Runhaar (1990). Flora en vegetatie van Berkheide. Gegevens over de plantengroei in het duingebied tussen Katwijk en Wassenaar, vooral verzameld in de periode 1975-1980. Werkgroep Berkheide, Leiden.
 • Ommering, G. van & A. Salman (red.) (1978). Rekreatie in Berkheide. Visie op het rekreatiebeleid van Staatsbosbeheer in Berkheide. Rapport WB-20, Werkgroep Berkheide, Leiden.  Bekijk hier de pdf
 • Salman, A. (red.) (mei 1978). Berkheide, mogelijkheden tot integratie van rekreatie, waterwinning en natuurbehoud. Verslag van de studiedag van 26 november 1977 te Leiden, Rapport WB-19, Werkgroep Berkheide, Leiden.
 • Vertegaal, C.T.M. & J. Runhaar (april 1978). Gevolgen van de aanleg van nieuwe drains voor het natuurlijk milieu in Berkheide. Rapport WB-13 (tweede, herziene uitgave), Werkgroep Berkheide, Leiden.  Bekijk hier de pdf
 • Ommering, G. van, D. Melman, J. Runhaar & A. Salman (red.) (november 1977). Berkheide: duingebied onder invloed van rekreatie en waterwinning. Verslag van de studiedag van 22 oktober 1977 te Leiden. Rapport WB-15, Werkgroep Berkheide, Leiden.
 • Bal, A.P., J.M. van de Langkruis, G. van Ommering, J. Runhaar, A.H.P.M. Salman & C.T.M. Vertegaal (maart 1977). Rekreatie in berkheide. Rapport WB-03, Werkgroep berkheide, Leiden.
 • Bal, A.P., J.M. van de Langkruis, G. van Ommering, J. Runhaar, A.H.P.M. Salman & C.T.M. Vertegaal (januari 1977). Berkheide, evaluatie van het duingebied tussen Katwijk en Wassenaar over 1976. Rapport WB-02, Werkgroep Berkheide, Leiden.

Voorts:

 • Jaarverslagen broedvogelmonitoring, in eigen beheer (diverse auteurs): over de jaren 1977 (alleen tabel), 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995.

 • Jaarverslagen broedvogelmonitoring Berkheide, in Holland’s Duinen (diverse auteurs): in aflevering 37 (over de jaren 1996, 1997), 42 (1998, 1999), 44 (2000, 2001), 45 (2002, 2003), 49 (2004, 2005), 52 (2006, 2007), 56 (2008, 2009), 63 (2010, 2011, 2012), 66 (2013, 2014), 69 (2015, 2016). Zie https://www.dunea.nl/duinen/magazine-hollands-duinen voor pdf’s vanaf aflevering 51 (april 2008).

 

 

 

 

error: Content is protected !!