Rapporten

Door de Werkgroep Berkheide zijn een aantal rapporten uitgebracht, in chronologische volgorde:
 • Reisen, JC van, G van Ommering, BJM ter Haar & J de Leeuw (2019). Broedvogelmonitoring Berkheide 2018. Holland’s Duinen 74:54-64
 • Reisen, JC van, G van Ommering, BJM ter Haar & J de Leeuw (2018). Broedvogelmonitoring Berkheide 2017. Holland’s Duinen 72:43-53
 • Reisen, JC van (2017). Dynamiek in de verspreiding van de Graspieper in Berkheide. Limosa 90: 34-40.
 • Zuyderduyn, C & J de Leeuw (2017). Broedvogels van de Coepelduynen in 2017.
 • Reisen, JC van & B van der Burg (2017). Broeders en trekkers in Lentevreugd. Holland’s Duinen 70:40-53.
 • Reisen, JC van, G van Ommering, BJM ter Haar & J de Leeuw (2017). Broedvogelmonitoring Berkheide 2015 en 2016. Holland’s Duinen 69:38-51
 • Reisen, JC van, G van Ommering, BJM ter Haar & J de Leeuw (2015). Broedvogelmonitoring Berkheide 2013 en 2014. Holland’s Duinen 66:47-57.
 • Reisen, JC van, G van Ommering, BJM ter Haar & J de Leeuw (2014). Broedvogelmonitoring Berkheide 2010, 2011 en 2012. Holland’s Duinen 63:44-63.
 • Reisen, JC van & B van der Burg (2013). Van bollengrond naar duingrasland. Holland’s Duinen 61:34-45.
 • Reisen, JC van, G van Ommering & BJM. ter Haar (2010). Broedvogelmonitoring Berkheide 2008 en 2009. Holland’s Duinen 56:50-80.
 • Reisen, JC van, G van Ommering & BJM ter Haar (2008). Broedvogelmonitoring Berkheide 2006 en 2007. Holland’s Duinen 52:59-83.
 • Ommering, G. van (2006). De flora van Berkheide: nieuwe soorten en nieuwe vindplaatsen van bijzondere soorten. In: Holland’s Duinen nr. 49, pp. 23-33.      Bekijk hier de pdf
 • Reisen, JC van, G van Ommering & BJM ter Haar (2006). Broedvogelmonitoring Berkheide 2004 en 2005. Holland’s Duinen 49:39-63.
 • Reisen, JC van, G van Ommering & BJM ter Haar (2004). Broedvogelmonitoring Berkheide 2002 en 2003. Holland’s Duinen 45:41-63
 • Reisen, JC van, G van Ommering & BJM ter Haar (2004). Broedvogelmonitoring Berkheide 2000 en 2001. Holland’s Duinen 44:50-70
 • Leeuw, J de, JL Hoogenboom, G van Ommering & JC van Reisen (2003). Broedvogelmonitoring Berkheide 1998/1999. Holland’s Duinen 42:40-66
 • Leeuw, J de, JL Hoogenboom, G van Ommering & JC van Reisen (2000). Broedvogelmonitoring Berkheide 1996/1997. Holland’s Duinen 37:6-30.
 • Ommering, G. van (2000). Handleiding Vogelpopulatieonderzoek Werkgroep Berkheide, 11e uitgave.
  Werkgroep Berkheide, Leiden.
 • Linden, J.M. van der, A.H.P.M. Salman, G. van Ommering & J. Runhaar (1990). Flora en vegetatie van Berkheide. Gegevens over de plantengroei in het duingebied tussen Katwijk en Wassenaar, vooral verzameld in de periode 1975-1980. Werkgroep Berkheide, Leiden. Bekijk hier de pdf of klik op de afbeelding van de voorkaft
 • Ommering, G. van & A. Salman (red.) (1978). Rekreatie in Berkheide. Visie op het rekreatiebeleid van Staatsbosbeheer in Berkheide. Rapport WB-20, Werkgroep Berkheide, Leiden.  Bekijk hier de pdf
 • Salman, A. (red.) (1978). Berkheide, mogelijkheden tot integratie van rekreatie, waterwinning en natuurbehoud. Verslag van de studiedag van 26 november 1977 te Leiden, Rapport WB-19, Werkgroep Berkheide, Leiden.
 • Vertegaal, C.T.M. & J. Runhaar (1978). Gevolgen van de aanleg van nieuwe drains voor het natuurlijk milieu in Berkheide. Rapport WB-13 (tweede, herziene uitgave), Werkgroep Berkheide, Leiden.  Bekijk hier de pdf
 • Ommering, G. van, D. Melman, J. Runhaar & A. Salman (red.) (1977). Berkheide: duingebied onder invloed van rekreatie en waterwinning. Verslag van de studiedag van 22 oktober 1977 te Leiden. Rapport WB-15, Werkgroep Berkheide, Leiden.
 • Bal, A.P., J.M. van de Langkruis, G. van Ommering, J. Runhaar, A.H.P.M. Salman & C.T.M. Vertegaal (1977). Rekreatie in berkheide. Rapport WB-03, Werkgroep berkheide, Leiden.
 • Bal, A.P., J.M. van de Langkruis, G. van Ommering, J. Runhaar, A.H.P.M. Salman & C.T.M. Vertegaal (1977). Berkheide, evaluatie van het duingebied tussen Katwijk en Wassenaar over 1976. Rapport WB-02, Werkgroep Berkheide, Leiden.

 

voorts:

 • Jaarverslagen broedvogelmonitoring, in eigen beheer (diverse auteurs): over de jaren 1977 (alleen tabel), 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995.

 

 

 

 

error: Content is protected !!