Overig

Wat wordt hiermee bedoeld?

In het broedseizoen worden broedvogels wekelijks geteld, in het winterhalfjaar worden overtrekkers en wintergasten maandelijks geteld. Zoogdieren worden meegeteld met de broedvogels en zodoende aan SOVON doorgegeven. Maar als in het broedseizoen een niet-broedvogel wordt waargenomen, bijvoorbeeld een Groenpootruiter, of er wordt een Groenknolorchis of een Morielje o.i.d. gezien, dan wordt dit gemeld in onze eigen subsite van Waarneming.nl:  https://berkheide.waarneming.nl/. Hier worden ook de resultaten van de wintertellingen op doorgegeven, naast rechtstreeks aan de terreinbeheerders.

De site van de werkgroep op waarneming.nl is voor iedereen toegankelijk. De kavelindeling wordt hier automatisch vermeld bij elke waarneming.

Kijk eens rond op onze site binnen waarneming.nl

error: Content is protected !!