Overige insecten

Inleiding
We zullen er niet omheen draaien: we hebben geen idee hoeveel soorten Kevers, Wantsen, Bijen, Wespen, Vliegen, Mieren, enzovoorts er in Berkheide zijn. We kunnen wel een uittreksel van waarneming.nl maken, maar ook dat zal verre van volledig zijn, want deze soorten zijn maar incidenteel onderzocht. In deze rubriek foto’s van soorten waarvan we in elk geval zeker weten dat die in Berkheide zijn gezien.

De “Overige insecten” zijn opgesplitst op hun beginletters:

Overige insecten A t/m G

Overige insecten H t/m Z

Groot populierenhaantje – Roelof Janssens

error: Content is protected !!