Oude ambachten

De oude ambachten van rijtjes duindoorn en helm planten herleven in de Coepelduynen. Wat best vreemd is, want in een in juli 2020 verschenen rapport “Verstuivingsdynamiek Coepelduynen” van het Kennisnetwerk OBN wordt geconcludeerd dat actief vastleggen van verstuivingen niet nodig is, behalve aan de oostrand waar een groot loopduin het Estec-terrein dreigt op te wandelen.

Op die conclusie valt wel iets af te dingen. In het gebied zijn al een tijdje twee  vochtige plekken: de grote Guytedel en de smalle Spijkerdel, waarvan het oost- en westdeel door een walletje zijn gescheiden. Het westdeel van de Spijkerdel heeft te maken met instuivend en inschuivend zand en dreigt daardoor te verhogen en dus te verdrogen. Er is al eens geprobeerd om de bron van dat instuivend zand vast te leggen met enkele rijtjes duindoorn (eerste foto), maar dat heeft onvoldoende effect. In het rapport wordt hier ten onrechte nogal luchtig over gedaan. In de Coepelduynen is het tijdig en afdoende beschermen van de paar vochtige valleitjes die er zijn een goede reden om lokaal verstuivingen te beteugelen.

Afgelopen winter zijn er zuidoost van de Spijkerdel twee nieuwe vochtige valleitjes gecreëerd op voormalige verdroogde en dichtgegroeide akkertjes. Tussen beide nieuwe valleitjes is een stuivend duin vastgelegd, wat goed is te begrijpen (foto 2). Minder logisch is het vastleggen van enkele stuifplekken noordwest van die valleitjes (foto’s 3 en 4), want die plekken liggen niet in de aanstuifrichting van valleien. Ook vreemd is, dat in het OBN-rapport met geen woord over de nieuwe valleitjes wordt gerept.

Jammer is ook, dat de gebruikte duindoorns in de directe omgeving zijn gekapt (foto 5), als je bedenkt dat een van de instandhoudingsdoelstellingen voor Natura 2000-gebied Coepelduynen is het behoud van de oppervlakte en kwaliteit van het habitattype duindoornstruwelen (H2160). In het centrale deel van het gebied is sowieso weinig struweel, dus het kappen hiervan is een ongelukkig idee.

Foto’s van 15 en 18 juli 2020.

      

Eén reactie - Een reactie plaatsen
  • Een reactie plaatsen

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

    Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

    error: Content is protected !!