Blog

Begrazing in de Coepelduynen

In alle duingebieden wordt door de beheerders begrazing ingezet om het duin open te houden. Door de bemesting van de veel te hoge stikstofdepositie heeft de vergrassing en verstruiking een grote vlucht genomen. En doordat de populatie van de natuurlijke duingrazer, het konijn, door virusziekten steeds weer in elkaar klapt, is begrazing noodzakelijk. Nu heeft […]

Meer lezen

Laatste loodjes

De waarnemers met een, uhhmm, wat meer gevorderde leeftijd kunnen aan hun nostalgische neigingen toegeven: de jaren vanaf 1976 tot heden zijn nu bijna compleet opgenomen in het waarnemersoverzicht: kavelindelingen Eigenlijk stond deze informatie al in jaarverslagen en kavelindelingen die jullie in de loop van de jaren toegestuurd hebben gekregen, maar op deze manier is […]

Meer lezen

Wie heeft er nog oude kavelindelingen

Beste Werkgroepleden, Onder het menu “Over de werkgroep/Leden“ vind je boven in de pagina een verwijzing naar oude kavelindelingen. Als dit meer compleet zou zijn geeft dit een aardig inzicht in wie er allemaal actief zijn (geweest) in onze werkgroep. Helaas kan ik maar een paar jaar terug in mijn mail, dus doe ik, net […]

Meer lezen

Nog even geduld graag …

Als het voor ons lekker zonnig weer in de duinen is, is het voor insecten, winterannuellen (plantjes die overzomeren in de vorm van zaad) en slakken bloedheet. Vaak is het dan 50-60 °C net boven de grond, met name op zuidhellingen. Als wij een reuzenvoet op het kale zand zetten, dan voelt dit warm aan, maar […]

Meer lezen

Smal Vlieszaad

Smal Vlieszaad doet zijn naam eer aan, hoewel het natuurlijk andersom is: de plant is genoemd naar de kenmerkende smalle vleugels aan het zaad, waarmee hij zich onderscheidt van het Breed Vlieszaad, dat inderdaad … (vul zelf verder in). De eerste foto is van een forse, rood aangelopen uitgebloeide pol van de plant (vol met zaad) op […]

Meer lezen

Geen hoop meer

Langs de dienstweg bovenlangs winning 3 richting noord lagen rond 19 september enkele hopen maaisel van riet en kruiden, afkomstig van maaiwerk langs zandige dienstpaden in de kavels 3 en 4. Ze zijn inmiddels verwijderd. Er is geen hoop meer (waarbij ik moet denken aan een oude sketch van Neerlands Hoop over Bob Hope, maar […]

Meer lezen

Boommarter in kavel C2

Wie had kunnen denken dat er mooie foto’s van een boommarter gemaakt zouden worden in de “kale” Coepelduynen, terwijl het beest konijnenholen in en uit rent? Met dank aan Joost van der Sluijs, kijk maar eens op deze link (en vergeet de foto’s niet aan te klikken).                

Meer lezen

Akkerdistelstengelaantasting

Onlangs trof ik in Lentevreugd deze Akkerdistel aan, met een aantasting in de stengel. Als iemand weet door wie deze aantasting is veroorzaakt dan hoor ik het graag.

Meer lezen

Meer zaad

Mijn voorraad foto’s van zaden (en vruchten) groeit gestaag, dus hoog tijd voor weer een aflevering met meervoudig verzadigde foto’s op millimeterpapier, deze keer in vier tinten bruin. De zaden zijn verzameld in Berkheide op 12 en 14 september. Eerste foto: de pukkelige geelbruine ronde zaadjes van Gewone Hoornbloem. Tweede foto: de bruine pareltjes van […]

Meer lezen

Veel van weinig, weinig van veel

Tijdens een bezoekje aan de Coepelduynen op 17 september viel op hoe er enkele soorten zijn die grote stukken begroeiing domineren. Zoals de duinroos, die uitgestrekte duinrooshellingen vormt waarom de Coepelduynen bekend staan. Maar er zijn nu ook vegetaties die voornamelijk bestaan uit Stekend Loogkruid, waarvan ik nog nooit zoveel bij elkaar heb gezien. En […]

Meer lezen
error: Content is protected !!