Kavelnummering

⇐Terug

In de jaren ’70 is met het meer systematisch inventariseren van de vogels in Berkheide begonnen onder aanvoering van twee vogelaars uit Den Haag: Hans van de Langkruis en Bram Bal. Vanaf 1977 hanteerden zij een kavelindeling, die zich aanvankelijk beperkte tot het middendeel van Berkheide. Omdat ze uit Den Haag kwamen, nummerden ze de kavels van zuid naar noord oplopend. Zo kwamen de kavels in het middendeel van Berkheide aan hun van zuid naar noord oplopende nummers 1 tot en met 13 (zonder toevoegingen). De Katwijkers die vanaf 1978 aan de vogelinventarisaties gingen meedoen, waren te laat om de nummering vanuit Katwijk te laten beginnen!
Al spoedig werden ook de ‘randgebieden’ bij de inventarisaties betrokken, waarvoor ‘randkavels’ werden onderscheiden die werden aangeduid met het nummer van een naastgelegen kavel met de toevoeging ‘a’. Zo kregen we de kavels 2a (had ook 3a kunnen heten), 4a (dat net zo goed 1a had kunnen heten), 5a (logisch) en 7a (idem).
De kavels 12 en 12a zijn een apart geval. Aanvankelijk lagen die een kwartslag gedraaid: 12a west 12 oost van het fietspad. De laatste is zelfs in 1981 nog overlangs gesplitst in 12b en 12c, maar dat was een slecht plan dat na een jaar alweer is verlaten.
De Pan van Persijn is pas later aan het onderzoek toegevoegd aan kreeg kavelnummer 14. Lentevreugd is tussen Wassenaar en Katwijk het laatst (in 2004) aan het onderzoek toegevoegd en kreeg kavelnummer 15a, wat suggereert dat er ook een kavel 15 moet zijn. En inderdaad: in een vlaag van imperialisme is Rijksdorp ooit benoemd tot kavel 15, maar het is nooit bij het reguliere onderzoek betrokken.
Van de kavels 1 t/m 14 zijn de grenzen sindsdien 1983 nauwelijks meer gewijzigd; er zijn alleen wat kleine grensaanpassingen doorgevoerd naar aanleiding van verleggen van paden e.d.
De laatste “gebiedsuitbreidingen” zijn van 2017. Op verzoek van Staatsbosbeheer worden vanaf dit jaar de Coepelduynen tussen Katwijk en Noordwijk geïnventariseerd door de werkgroep. Casper Zuyderduyn van SBB heeft in 2016 vanaf de kaart het duin in drie gelijke stukken van ongeveer 50 ha verdeeld en in het najaar gingen Ben ter Haar, Casper Zuyderduyn en Joop de Leeuw op pad om de grenzen definitief vast te stellen. Dat bleek bijzonder lastig, het is opvallend hoe gedesoriënteerd je kan raken in een duingebied dat je niet goed kent… In het westen lagen de strandopgangen als logische scheidingen, maar halverwege het duin was het zoeken naar markante punten. De scheiding tussen C1 en C2 werd bepaald door de ligging van het Guitendel, de scheiding tussen C2 en C3 lag minder voor de hand; vanaf een hoge duintop met een landmeterspaal werd een zichtas ingetekend op de kaart naar een kerk die kilometers verderop lag.
En waar komen de aanduidingen C1-3 vandaan? Heel eenvoudig, de “C” van Coepelduynen werd ervoor gezet om verwarring met de kavels van Berkheide te voorkomen, en er werd vanaf Katwijk geteld.

Guitendel

error: Content is protected !!