Kavel 7: Drie Plassen (45 ha)

⇐Terug

Inleiding
Dit kavel is genoemd naar een groot valleicomplex dat al op oude kaarten is te vinden. Waarschijnlijk is dit complex genoemd naar drie telers die Van der Plas heetten (de meest voorkomende achternaam in Katwijk). Nu liggen hier enkele flinke plassen, waaronder de grootste plas van Berkheide, die treffend wordt aangeduid als het Grote Meer, met vogelkijkscherm. Tussen deze plas en de infiltratieplas langs de oostrand loopt Winning 7, aangelegd in 1987. De bosjes, struwelen en ruigten langs de oevers zijn rijk aan broedvogels.
error: Content is protected !!