Kavel 6: Meer met de Muur (51 ha)

⇐Terug

Inleiding
Genoemd naar een situatie die door herinrichting van de centrale infiltratieplas niet meer bestaat. De Muur, het meest opvallende overblijfsel van de Atlantikwall uit de Tweede Wereldoorlog, staat nu in het zand en wordt door de begroeiing steeds meer aan het oog onttrokken. Het oostelijk deel bestaat uit mooi Meidoornlandschap, het westelijk deel uit Grijs Duin: een afwisseling van stuifplekken, kleine struwelen, en korte vegetaties met mossen, korstmossen, grassen en kruiden.
error: Content is protected !!