Kavel 5a: Drie Landjes (54 ha)

⇐Terug

Inleiding
Genoemd naar drie akkertjes, die in de winter van 2008-2009 zijn omgevormd tot een plas die inmiddels bijna helemaal is dichtgegroeid met riet. Het centrale deel omvat enkele flinke dennenbossen en gebieden met goed ontwikkeld Grijs Duin, en grazige noordhellingen met veel Kruisbladgentiaan. De dubbele zeereep bevat veel struwelen en dus veel struweelbroedvogels zoals de Nachtegaal.
error: Content is protected !!