Kavel 5: Boerendel (30 ha)

⇐Terug

Inleiding
Dit kavel is vernoemd naar een groot valleicomplex dat bekend staat als de Boerendel, waarschijnlijk zo genoemd naar iemand die als (bij)naam De Boer of iets dergelijks had, en hier in de 19e eeuw akkertjes bewerkte. Tot eind jaren ’90 was dit voor vogels het beste moerasgebied van Berkheide. In het kader van het Kalahariproject zijn de lage delen in de winter van 2001-2002 omgevormd tot vochtige duinvalleien, waarin zich inmiddels een mooie soortenrijke duinvalleivegetatie heeft ontwikkeld.
error: Content is protected !!