Kavel 4: Groot Berkheide (59 ha)

⇐Terug

Inleiding
Vernoemd naar een grote vallei die samen met de vallei Klein Berkheide (zie kavel 3) al vermeld wordt op kaarten vanaf de 17e eeuw. De lage delen van dit kavel zijn diverse keren op de schop gegaan in het kader van herinrichting van infiltratieplassen voor de waterwinning (oostdeel) of juist voor natuurherstel (westdeel). Dit laatste deel staat bekend als de Kalahari; hier hebben zich inmiddels mooie vochtige valleien ontwikkeld.
error: Content is protected !!