Kavel 3: Klein Berkheide (46 ha)

⇐Terug

Inleiding
Dit kavel draagt de naam van een vallei die al vanaf de 17e eeuw op kaarten wordt vermeld. Het kavel ligt rond het noordelijk deel van Winning 3 (zie bij kavel 2). Het kavel heeft de twijfelachtige eer het eerste duingebied in Nederland te zijn waar oppervlakte-infiltratie werd toegepast (in 1940). Dit gebeurde in Plas 40, oost van Winning 3. Inmiddels liggen er ook west van Winning 3 infiltratieplassen. Het kavel ligt in afgesloten gebied, en langs de oevers van de plassen hebben zich ruige begroeiingen en rietmoerassen ontwikkeld; daardoor is het nu een zeer belangrijk broed- en overwinteringsgebied voor water- en moerasvogels.
error: Content is protected !!