Kavel 15a: Lentevreugd (101 ha)

⇐Terug

Inleiding
Lentevreugd ligt aan de oostkant van Berkheide, tussen de bosgebieden Pan van Persijn in het noorden en Rijksdorp in het zuiden. Het was de naam van het bollengebied dat begin deze eeuw is omgevormd tot natuurgebied. Het gebied bestaat uit grasland met enkele struwelen en bosjes, enkele duinbeken en uitgestrekte moerassen. Er is een grote rijkdom aan vogels en libellen.
error: Content is protected !!