Kavel 12: Dichte Del (60ha)

⇐Terug

Inleiding
Dit kavel ontleent zijn naam aan de Dichte Del, onderdeel van een valleicomplex dat op de nominatie staat om weer te worden heringericht als vochtige duinvallei. Het valleicomplex is nu helemaal dichtgegroeid met uitgebreide duindoornstruwelen. Aan de oostkant ligt een hoog duinmassief. West van het fietspad ligt de zeereep, die hier smaller is en veel minder struwelen heeft dan meer naar het zuiden. Oost van het fietspad vinden we glooiend Grijs Duin met mooie mosvegetaties.
error: Content is protected !!