Kavel 11: Hanengekraai (52 ha)

⇐Terug

Inleiding
Dit kavel is genoemd naar het historische loofbos(je) Hanengekraai, waarvan de naam mogelijk te maken heeft met kraaiende fazantenhanen. Het gebied is reliëfrijk met een afwisseling van veel kleine en grotere stuifplekken, grazige vegetaties, struwelen en kleine bosjes. Tot het kavel behoort ook het oostelijk deel van het voormalige akkertjescomplex Dorendel (zie verder bij kavel 12a).
error: Content is protected !!