Kavel 10: Tasjesduin (51 ha)

⇐Terug

Inleiding
Dit kavel is genoemd naar het Klein Tasjeskruid, dat hier de enige vindplaatsen van Berkheide heeft. Het ligt tussen Winning 1 in het westen en het barakkenkamp in het oosten. Het gebied bestond oorspronkelijk uit een schaars begroeid en golvend duinlandschap, dat echter steeds meer dichtgroeit door struiken en bomen die oprukken vanuit de infiltratieplassen aan de westzijde en de open randwinning (Winning 12) aan de oostzijde.
error: Content is protected !!