Kavel 1: Zwarte Duin (50 ha)

⇐Terug

Inleiding
Dit kavel is genoemd naar het 27,5 meter hoge duinmassief oost van Hotel Duinoord. Het is grotendeels een hoog, droog en schaars begroeid duingebied met uitgestrekte moshellingen, met langs de randen wat struwelen en bosjes met dennen en loofhout, en enkele infiltratiekanalen. Achter Duinoord ligt de Zwarte Pan: een complex vochtige valleitjes dat in de winter van 2004-2005 is heringericht in het kader van natuurherstel. Langs plas 37, op de grens met kavel 2, bevindt zich de oudste en grootste kolonie Aalscholvers van Berkheide.

error: Content is protected !!