Katwijkse Vogelwacht 1962-1969

⇐Terug

⇐vorige                                                                                                                                volgende⇒

  1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969
Dodaars 32 34 12 15 12 10 8
Fuut 1 4 5
Geoorde Fuut 1 1
Bergeend 6 4 5 7 5 8 6 5
Krakeend 2 3
Wintertaling 12 10 12 15 18 18
Wilde Eend 50 35 50 55 45 52 54 52
Zomertaling 5 7 2 2 3 3 4 2
Slobeend 14 14 30 42 32 38 42 40
Tafeleend 6 8 10 12 10
Kuifeend 18 18 18 35 42 46 48 42
Torenvalk 4 2 2 2 1 1 1 3
Boomvalk 1
Patrijs 3 3 6 8 7 6 5 5
Kwartel (+) 1
Fazant 60 50 48 40 32 28 26 18
Waterral 2
Waterhoen 14 3 6 14 25 38 42 36
Meerkoet 45 8 12 32 45 60 65 58
  1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969
Scholekster 8 7 5 2 1 5 4 3
Kleine Plevier 1 3 2 1 1 1 1
Kievit 40 30 42 32 28 38 48 43
Watersnip
Houtsnip 1 ?
Grutto (+) 1
Wulp 6 6 6 5 3 9 5 5
Tureluur (+) 2 2 3 2 1 3 2 3
Kokmeeuw 2 7 9 5
Zilvermeeuw 1
Holenduif 3 4 4 5 2 3 2 1
Houtduif (-) 8 7 8 14 8 14 16 14
Turkse Tortel 1 1 2 10 12 10 8 10
Tortelduif 8 6 7 12 9 16 14 12
Koekoek (-) ? 1 4 5 4 5 5 6
Steenuil 3 3 3 4 3 5 4 4
Bosuil
Ransuil 4 4 2 4 4 6 5 6
Velduil (+) 1 1 ? 2 2
Groene Specht 1 1 1 2
  1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969
Grote Bonte Specht 1 1 1 1 1 2 1 1
Kuifleeuwerik (+) 8 8 12 8 6 8 10 12
Boomleeuwerik 6 5 6 12 14 16 18 14
Veldleeuwerik 1 1 2 18 12 18 18 20
Oeverzwaluw 4 10
Boerenzwaluw 2 2 2 3 4 5 8
(Duinpieper) 1 1
Boompieper 12 12 10 15 20 24 24 22
Graspieper 3 8
Gele Kwikstaart (+)
Witte Kwikstaart 2 1 2 2 2 2 3 4
Winterkoning 2 2 1 5 8 7
Heggemus (-) 25 18 22 24 24 30 32 30
Roodborst 2 2 5 2 3
Nachtegaal (-) 8 7 9 7 5 12 10 10
Zw. Roodstaart (+) 1 2 2 2 4 3 5 6
Gekr. Roodstaart 2 2 3 2 3 6 6 6
Paapje 14 12 14 12 10 16 14 12
Roodborsttapuit 13 18 20 22 22 24 24 23
Tapuit 28 30 42 42 34 28 28 26
  1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969
Merel 12 14 18 22 19 20 20 22
Zanglijster 5 5 3 5 7 5 6 6
Grote Lijster 3 2 2 5 5 4 3 3
Sprinkhaanz. 6 6 6 3 5 8 5 5
(Snor) 1 2 2
Rietzanger 8 8 7
Bosrietzanger (-?) 1 2 2 4
Kl. Karekiet (-?) 1 1 2 3
(Grote Karekiet) 1 2
Spotvogel 1 1 2 2 3 1 1
Braamsluiper 3 2 3 2 3 4 3 3
Grasmus (-) 16 18 20 20 16 25 26 24
Tuinfluiter 1 2 4 3 3
Zwartkop 1 4
Tjiftjaf 2 1 3 3 3
Fitis (-) 15 18 24 28 25 28 26 30
Goudhaantje
Grauwe Vliegenv. 1 1 2 2 4 4 3
Staartmees
(Matkop)
  1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969
Pimpelmees 4 2 2 3 2 4 3 4
Koolmees 3 3 2 2 5 4 8 6
Boomkruiper
Wielewaal 1 1 1
Grauwe Klauwier 1 1 3 4 2 3
Gaai 5 4 3 3 6 4 6 7
Ekster 10 6 2 3 3 4 6 8
Kauw 2 2 2 2 3 2 2 2
Zwarte Kraai 1 1 2
Spreeuw 3 2 2
Ringmus 3 1 2
Vink 2 1 1 1 1
Groenling 6 3 4 3 3 5 4 3
Putter (+) 2 1 ? 2 1 2 1 2
Kneu 38 35 45 62 46 52 54 50
Geelgors (+) 1 1 3 2 5 2 2
Rietgors 3 2 4 12 22 28 28 25
  1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Toelichting

Gegeven worden de aantallen zoals die zijn vermeld in de jaarverslagen over 1954-1976
De betrouwbaarheid van de gegevens is aangegeven op de volgende manieren:
¤ soorten waarvan de determinatie betwijfeld wordt zijn tussen () geplaatst.
¤ (-) is vermeld achter soorten die hoogstwaarschijnlijk sterk zijn onderteld doordat alleen nestvondsten
zijn vermeld en/of slechts een gedeelte van het gebied werd geteld.
¤ (+) is vermeld achter soorten die hoogstwaarschijnlijk niet of in veel lagere aantallen in de duinen
broedden en waarvan de opgave hoogstwaarschijnlijk (tenminste grotendeels) betrekking heeft op
broedvogels uit de omgeving van Berkheide of waarvan de opgave hoogstwaarschijnlijk is gebaseerd op
de toepassing van verkeerde interpretatiecriteria.
¤ in ’67 zijn “de afgesloten LDM-terreinen” (tegenwoordig Dunea) erbij betrokken, waardoor, zo werd
vermeld, de aantallen hoger liggen.
¤ in ’71 zijn de LDM-terreinen er weer bij betrokken, evenals de Pan van Persijn, waardoor met name de
aantallen van de bosvogels hoger liggen.
¤ voor de jaren na ’71 worden geen of maar enkele soorten vermeld.
“-”   = soort niet als broedvogel vermeld of aantal 0 opgegeven.
”  ”  = soort niet als broedvogel vermeld of geen opgave.

error: Content is protected !!