Katwijkse Vogelwacht 1954-1961

⇐Terug

volgende⇒

  1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961
Dodaars 3 10 10 33 15 15
Fuut
Geoorde Fuut
Bergeend 2 3
Krakeend
Wintertaling
Wilde Eend 25 35 55 58 60 40 40 50
Zomertaling 14 12 10 9 7 15 7
Slobeend 1 7 16 14 9 10 12
Tafeleend
Kuifeend 8
Torenvalk 1 2 6 5 8 6 3 5
Boomvalk
Patrijs 10 12 12 12 20 18 10 8
Kwartel (+)
Fazant 200 200 237 100 120 90 65 75
Waterral
Waterhoen 3 6 9 ? 6 5 16
Meerkoet 3 11 6 2 35
  1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961
Scholekster 5 5 9 6 8 5 8 8
Kleine Plevier 3 10 13 8 5 4 4
Kievit 7 55 26 20 25 25 25 45
Watersnip
Houtsnip
Grutto (+) 2
Wulp 6 15 11 11 9 6 6 10
Tureluur (+) 5 8 1 7 5 5
Kokmeeuw
Zilvermeeuw 3
Holenduif 2 3 2 4 4 4 6
Houtduif (-) 5 7 8 8 8 7 12 8
Turkse Tortel 1 1 1
Tortelduif 3 3 3 6 6 9 9
Koekoek (-)
Steenuil 3 3 3 3 4 3 4
Bosuil ? 1 1
Ransuil 2 4 5 5 4 6 4 5
Velduil (+) 1 1 1 1 1 1 1
Groene Specht 1
  1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961
Grote Bonte Specht 1 1
Kuifleeuwerik (+) 10 15 16 14 17 14 14 10
Boomleeuwerik 2 3 7
Veldleeuwerik 10 6 1 1 2 4 2 2
Oeverzwaluw 8
Boerenzwaluw 2 3 2 2 3
(Duinpieper)
Boompieper 20 20 15 13 19 22 29 15
Graspieper
Gele Kwikstaart (+) 2 3 1 2
Witte Kwikstaart ? 7 5 4 6 5 5
Winterkoning 3 2 5 1 9 3 5
Heggemus (-) 15 8 9 14 24 27 22 25
Roodborst 1
Nachtegaal (-) 15 12 14 19 14 12 8 8
Zw. Roodstaart (+) ? 1 1 1 1 3 3
Gekr. Roodstaart 5 1 2 3 5 5 6
Paapje 20 18 11 24 12 9 15
Roodborsttapuit 15 14 12 22 14 15 16
Tapuit 30 35 36 31 35 33 28
  1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961
Merel 5 7 5 8 7 8 8 6
Zanglijster 4 3 2 4 3 3 3
Grote Lijster 5 3 4 4 5 5 3 4
Sprinkhaanz. 8 9 7 11 13 10 8
(Snor)
Rietzanger
Bosrietzanger (-?)
Kl. Karekiet (-?) 1
(Grote Karekiet)
Spotvogel 2 5
Braamsluiper 4 7 4 5 6
Grasmus (-) 15 30 28 22 35 33 25 18
Tuinfluiter 1
Zwartkop
Tjiftjaf 1 1 2 3 1 2
Fitis (-) 18 27 25 29 35 30 30
Goudhaantje
Grauwe Vliegenv. 1 2
Staartmees
(Matkop)
  1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961
Pimpelmees 1 2 5 4 3 3
Koolmees 2 3 5 4 2
Boomkruiper
Wielewaal
Grauwe Klauwier 5 2 6 4 4 3 3
Gaai 2 2 2 2 2 4 4 3
Ekster 2 3 5 5 4 6 7 14
Kauw 1 2
Zwarte Kraai 1 1 1 1 1
Spreeuw
Ringmus
Vink
Groenling 2 4 4 5
Putter (+) 1 2 2
Kneu 25 34 32 58 38 38 55
Geelgors (+) 2 1 1 1 1 1
Rietgors 1 2 2 1 1 3
  1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961

Toelichting

Gegeven worden de aantallen zoals die zijn vermeld in de jaarverslagen over 1954-1976
De betrouwbaarheid van de gegevens is aangegeven op de volgende manieren:
¤ soorten waarvan de determinatie betwijfeld wordt zijn tussen () geplaatst.
¤ (-) is vermeld achter soorten die hoogstwaarschijnlijk sterk zijn onderteld doordat alleen nestvondsten
zijn vermeld en/of slechts een gedeelte van het gebied werd geteld.
¤ (+) is vermeld achter soorten die hoogstwaarschijnlijk niet of in veel lagere aantallen in de duinen
broedden en waarvan de opgave hoogstwaarschijnlijk (tenminste grotendeels) betrekking heeft op
broedvogels uit de omgeving van Berkheide of waarvan de opgave hoogstwaarschijnlijk is gebaseerd op
de toepassing van verkeerde interpretatiecriteria.
¤ in ’67 zijn “de afgesloten LDM-terreinen” (tegenwoordig Dunea) erbij betrokken, waardoor, zo werd
vermeld, de aantallen hoger liggen.
¤ in ’71 zijn de LDM-terreinen er weer bij betrokken, evenals de Pan van Persijn, waardoor met name de
aantallen van de bosvogels hoger liggen.
¤ voor de jaren na ’71 worden geen of maar enkele soorten vermeld.
“-”   = soort niet als broedvogel vermeld of aantal 0 opgegeven.
”  ”  = soort niet als broedvogel vermeld of geen opgave.

 

error: Content is protected !!