Jaaroverzichten Lentevreugd 2013 – heden

⇐terug

⇐ Vorige Volgende⇒
Lentevreugd (kavel 15a)
Euring soort 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
13640 Baardmannetje 1
1730 Bergeend 1 1 1 1 1 1 1 2
11060 Blauwborst 6 6 7 6 7 6 6 8
9740 Boomleeuwerik 1 2
12500 Bosrietzanger 8 8 8 1 7 13 14 15
12740 Braamsluiper 2 3 7 7 9 9
70 Dodaars 1 1
15490 Ekster 1 1
10172 Engelse Kwikstaart 1
3940 Fazant 1 1 1
13120 Fitis 6 11 11 8 20 19 13 24
90 Fuut 1 1 1 1 1 2 2 2
11220 Gekraagde Roodstaart 1 2
14400 Glanskop 1 1
12750 Grasmus 26 30 29 12 38 46 40 40
10110 Graspieper 22 29 26 21 35 41 44 37
1610 Grauwe Gans 3 2 4 2 4 5 3 4
13350 Grauwe Vliegenvanger 1 2
8560 Groene Specht 1 1 1 1 1 1 1 1
16490 Groenling 4 3 4 2 4 6 8 12
8760 Grote Bonte Specht 1 1 1
1661 Gr. Canadese Gans 3 2 3 2 3 3 2 3
12020 Grote Lijster 1 1 1 1
Euring soort 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
10840 Heggenmus 7 9 10 9 12 19 21 21
6700 Houtduif 2 2 1 1 2 3 2 3
15910 Huismus 1 1 1 1 2
10010 Huiszwaluw 12 13 5 7 9 4 5 6
15600 Kauw 2 3 2 2 2 2 3 2
4930 Kievit 3 6 7 4 7 3 4 3
12510 Kleine Karekiet 24 33 41 20 53 56 55 39
4690 Kleine Plevier 1 1 1 1 2 1 2
4110 Kleinst Waterhoen 1
16600 Kneu 17 18 22 9 32 31 33 27
1520 Knobbelzwaan 1 1 1 2 2 1 1 1
7240 Koekoek 1 1 1 1 1 2 1 1
14640 Koolmees 2 3 2 1 3 3 5 4
1820 Krakeend 10 11 7 5 2 5 7 4
1960 Krooneend 1 1 1 1 1
2030 Kuifeend 9 13 10 1 7 5 5 6
3700 Kwartel 1 2
4290 Meerkoet 14 16 14 14 13 21 20 16
11870 Merel 9 11 14 8 17 20 20 16
11870 Nachtegaal 1 3 4
1700 Nijlgans 3 3 3 2 2 4 4 4
14620 Pimpelmees 2 2 2 1 2 3 3 5
Euring soort 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
4080 Porseleinhoen 1
16530 Putter 3 5 6 4 6 7 15 11
18770 Rietgors 22 23 29 22 30 38 32 25
12430 Rietzanger 28 29 36 24 48 48 45 36
950 Roerdomp 1 1 1
10990 Roodborst 2 2 2 2 1 2 3
11390 Roodborsttapuit 14 15 16 15 13 16 17 16
4500 Scholekster 2 2 1 1 1 1 1
1940 Slobeend 5 2 1 1 1 1 1 1
12380 Snor 2 1 1 1
1869 Soepeend 1 1 1
12590 Spotvogel 1 1 2 2 1 3 2 4
15820 Spreeuw 2 2 1 2 2 2 3 2
12360 Sprinkhaanzanger 12 13 15 14 15 16 15 14
14370 Staartmees 1
1980 Tafeleend 1 3 1 2 5 2 1
13110 Tjiftjaf 2 3 5 5 6 9 14 12
12760 Tuinfluiter 5 5 4 2 4 8 8 12
5460 Tureluur 2 2 1 1 1 1
6840 Turkse Tortel 1 1
Euring soort 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
9760 Veldleeuwerik 4 1 1 1 1 1 1 3
16360 Vink 2 2 2 1 3 4 3 5
4240 Waterhoen 2 2 4 2 2 5 5 4
4070 Waterral 8 7 8 4 8 7 8 6
15080 Wielewaal 1
1860 Wilde Eend 17 14 10 9 13 11 8 11
10660 Winterkoning 2 2 5 4 4 8 6 9
1840 Wintertaling 2 3 1 1 1 1
10201 Witte Kwikstaart 2 2 2 1 2 2 1 2
10201 IJsvogel 2
12000 Zanglijster 1 2 1 1 4 4 3 6
15671 Zwarte Kraai 1 1 1 1 1 1 2
12770 Zwartkop 3 5 5 2 5 9 12 15
aant. soorten 60 62 60 49 57 61 64 65
aant. territoria 351 397 408 265 474 550 553 539
error: Content is protected !!