Jaaroverzichten Lentevreugd 2013 – heden

⇐terug

⇐Vorige Volgende⇒
Lentevreugd (kavel 15a)
Euring Soort 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1661 Gr. Canadese Gans 3 2 3 2 3 3 2 3 2
1610 Grauwe Gans 3 2 4 2 4 5 3 4 3
1520 Knobbelzwaan 1 1 1 2 2 1 1 1 2
1700 Nijlgans 3 3 3 2 2 4 4 4 4
1730 Bergeend 1 1 1 1 1 1 1 2 1
1910 Zomertaling 1
1940 Slobeend 5 2 1 1 1 1 1 1
1820 Krakeend 10 11 7 5 2 5 7 4 5
1860 Wilde Eend 17 14 10 9 13 11 8 11 9
1869 Soepeend 1 1 1
1840 Wintertaling 2 3 1 1 1 1
1960 Krooneend 1 1 1 1 1 1
1980 Tafeleend 1 3 1 2 5 2 1 2
2030 Kuifeend 9 13 10 1 7 5 5 6 5
3700 Kwartel 1 1 2
3940 Fazant 1 1 1
70 Dodaars 1 1 1
90 Fuut 1 1 1 1 1 2 2 2 2
950 Roerdomp 1 1 1
4070 Waterral 8 7 8 4 8 7 8 6 6
Euring Soort 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
4110 Kleinst Waterhoen 1
4080 Porseleinhoen 1
4240 Waterhoen 2 2 4 2 2 5 5 4 5
4290 Meerkoet 14 16 14 14 13 21 20 16 19
4500 Scholekster 2 2 1 1 1 1 1 1
4930 Kievit 5 6 7 4 7 3 4 3 4
4690 Kleine Plevier 1 1 1 1 2 1 2 4
5460 Tureluur 2 2 1 1 1 1 1
6700 Houtduif 2 2 1 1 2 3 2 3 2
6840 Turkse Tortel 1 1
7240 Koekoek 1 1 1 1 1 2 1 1 2
8310 IJsvogel 2
8760 Gr. Bonte Specht 1 1 1 1
8560 Groene Specht 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15080 Wielewaal 1
15490 Ekster 1 1 1
15600 Kauw 2 3 2 2 2 2 3 2 2
15671 Zwarte Kraai 1 1 1 1 1 1 2 2
14400 Glanskop 1 1
14620 Pimpelmees 2 2 2 1 2 3 3 5 4
Euring Soort 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
14640 Koolmees 2 3 2 1 3 3 5 4 6
13640 Baardman 1
9740 Boomleeuwerik 1 2 2
9760 Veldleeuwerik 4 1 1 1 1 1 1 3 3
10010 Huiszwaluw 12 13 5 7 9 4 5 6 5
12200 Cetti’s Zanger 3
14370 Staartmees 1
13120 Fitis 6 11 11 8 20 19 13 24 11
13110 Tjiftjaf 2 3 5 5 6 9 14 12 12
12430 Rietzanger 28 29 36 24 48 48 45 36 39
12510 Kleine Karekiet 24 33 41 20 53 56 55 39 28
12500 Bosrietzanger 8 8 8 1 7 13 14 15 13
12590 Spotvogel 1 1 2 2 1 3 2 4 2
12360 Sprinkhaanzanger 12 13 15 14 15 16 15 14 10
12380 Snor 2 1 1 1 1
12770 Zwartkop 3 5 5 2 5 9 12 15 11
12760 Tuinfluiter 5 5 4 2 4 8 8 12 8
12740 Braamsluiper 2 3 7 7 9 9 7
12750 Grasmus 26 30 29 12 38 46 40 40 35
10660 Winterkoning 2 2 5 4 4 8 6 9 9
Euring Soort 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
15820 Spreeuw 2 2 1 2 2 2 3 2 3
11870 Merel 9 11 14 8 17 20 20 16 15
12000 Zanglijster 1 2 1 1 4 4 3 6 6
12020 Grote Lijster 1 1 1 1 1
13350 Grauwe Vliegenvanger 1 2
10990 Roodborst 2 2 2 2 1 2 3 2
11060 Blauwborst 6 6 7 6 7 6 6 8 6
11040 Nachtegaal 1 3 4 6
11220 Gekraagde Roodstaart 1 2
11390 Roodborsttapuit 14 15 16 15 13 16 17 16 15
15910 Huismus 1 1 1 1 2 1
10840 Heggenmus 7 9 10 9 12 19 21 21 24
10201 Witte Kwikstaart 2 2 2 1 2 2 1 2 2
10110 Graspieper 22 29 26 21 35 41 44 37 28
16360 Vink 2 2 2 1 3 4 3 5 3
16490 Groenling 4 3 4 2 4 6 8 12 8
16600 Kneu 17 18 22 9 32 31 33 27 30
16530 Putter 3 5 6 4 6 7 15 11 8
18770 Rietgors 22 23 29 22 30 38 32 25 23
aant.soorten 60 62 60 49 57 61 64 65 62
aant.territoria 353 397 408 265 474 550 553 539 478

 

error: Content is protected !!