Jaaroverzichten Lentevreugd 2004 t/m 2012

⇐terug

Volgende⇒
Lentevreugd (kavel 15a)
Euring soort 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
13640 Baardmannetje 1 1 1 1
1730 Bergeend 3 1 2 2 1 1 1 2 1
11060 Blauwborst 1 1 1 1 3 2 5 7 4
9920 Boerenzwaluw 1
10090 Boompieper 1
12500 Bosrietzanger 3 3 4 7 5 12 6 10 9
12740 Braamsluiper 1 1
70 Dodaars 2 2 2 1
10172 Engelse Kwikstaart 3
3940 Fazant 2 2 1 1 1 1 2 2 2
13120 Fitis 3 1 1 1 1 1 3 7 6
90 Fuut 1 1 1 1 2 1 2 2
10171 Gele Kwikstaart 1
12750 Grasmus 5 3 3 6 12 13 20 19 18
10110 Graspieper 2 3 4 6 11 16 25 25 24
1610 Grauwe Gans 1 2 1 1 2 2 4 3 3
15150 Grauwe Klauwier 1
8560 Groene Specht 1 1 1 1 2
16490 Groenling 1 1 1 1 1 1 2 2
8760 Grote Bonte Specht 1 1 1 1 1 1 1
1661 Grote Canadese Gans 1 1 1 1 1 5 4 4 3
12020 Grote Lijster 1 1
Euring soort 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
5320 Grutto 1 1 1 1 1
10840 Heggenmus 3 3 3 2 2 1 2 2
6700 Houtduif 4 1 1 3 4 2 2 1 3
15910 Huismus 2 3 4 2 2 2 1 1 1
10010 Huiszwaluw 4 8 6 6 6 15 13 14 8
15600 Kauw 3 5 3 3 4 1 1 1 2
7350 Kerkuil 1
4930 Kievit 9 9 8 9 4 4 6 8 3
12510 Kleine Karekiet 2 9 11 18 22 28 39 32 42
4690 Kleine Plevier 3 3 1 1 1 1 1 1 1
4110 Kleinst Waterhoen 2
16600 Kneu 4 4 4 8 7 9 12 11 11
1520 Knobbelzwaan 1 2 1 1 1 1 1 1 2
7240 Koekoek 1 1 1 1 1 1 1
14640 Koolmees 1 1 1 1 2 1 1 2 2
1820 Krakeend 2 1 7 6 2 4 4 8 11
1960 Krooneend
2030 Kuifeend 6 6 10 8 4 6 6 11 12
3700 Kwartel 1 1 2 1 2
4210 Kwartelkoning 1
4290 Meerkoet 5 8 13 19 16 11 17 14 12
11870 Merel 2 1 1 3 4 3 6 5 8
Euring soort 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
1700 Nijlgans 4 4 4 3 4 3 3 5 4
14620 Pimpelmees 2 2 1 1 1 2 3
4080 Porseleinhoen
16530 Putter 2 1 1 1 1 2 2 2 3
7670 Ransuil 1
18770 Rietgors 2 5 14 23 25 32 40 24 27
12430 Rietzanger 1 1 2 2 7 18 30 29 29
950 Roerdomp 1 1 1
10990 Roodborst 1 1 1 1 1 2
11390 Roodborsttapuit 2 4 9 9 14 10
4500 Scholekster 4 3 3 2 2 2 2 2 2
1940 Slobeend 1 1 5 1 1 1 6 1
12380 Snor
1869 Soepeend 1 1 1 1
12590 Spotvogel 1 1 1 4 2
15820 Spreeuw 1 3 1 3 1 2 2 2
12360 Sprinkhaanzanger 3 6 8 8 11 11
14370 Staartmees
1980 Tafeleend 1 1 1 1 2 1
11460 Tapuit 1 1
13110 Tjiftjaf 2 1 1 2 3
12760 Tuinfluiter 1 1 2 3
Euring soort 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
5460 Tureluur 2 2 1 2 1 2 2 2 1
6840 Turkse Tortel
9760 Veldleeuwerik 8 5 4 3 4 4 3 4 4
16360 Vink 1 1 2 1 1 1 2
4240 Waterhoen 3 3 5 5 5 3 2 2 2
4070 Waterral 4 7 9 9 8 8 7 7 7
5190 Watersnip 1 1 1
15080 Wielewaal
1860 Wilde Eend 3 11 10 6 8 10 10 22 23
10660 Winterkoning 1 1 1 3 2 1 2 2
1840 Wintertaling 1 1 2 1
10201 Witte Kwikstaart 3 2 3 3 3 2 2 2 2
5410 Wulp 1 1 1 1 1 1 1
12000 Zanglijster 1 1 1 1 1
1910 Zomertaling 1 1 1 1 2 1
15671 Zwarte Kraai 1 1 1 1 1 1
12770 Zwartkop 1 1 1 1 2 3
aant. soorten 49 48 51 53 62 59 58 62 60
aant. territoria 126 138 166 205 227 270 323 360 355
error: Content is protected !!